Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Smartfon HAMMER Energy 2 Eco 3/32GB 5.5" Czarny

Powrót
PL © 2022 mPTech. Wszystkie prawa zastrzeżone. HAMMER ENERGY 2 ECO
1
SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SMARTFONA
HAMMER ENERGY 2 ECO
Nr partii: 202203
1. Spis treści
1. Spis treści............................................................................. 1
2. Bezpieczeństwo ................................................................. 2
3. Korzystanie z instrukcji obsługi ........................................ 5
4. Ważne informacje .............................................................. 6
4.1 Znaki towarowe........................................................ 6
5. Zawartość zestawu ............................................................. 7
6. Parametry techniczne ........................................................ 8
7. Wygląd telefonu ................................................................. 8
8. Przyciski ............................................................................. 10
9. Korzystanie z ekranu dotykowego....................................11
9.1 Dotknięcie .................................................................11
9.2 Przesunięcie .............................................................11
9.3 Trzykrotne kliknięcie ................................................11
9.4 Przytrzymanie i przesunięcie ..................................11
9.5 Rozsuwanie i zsuwanie ...........................................11
10. Komunikacja..................................................................... 12
10.1 Wykonywanie połączeń ......................................... 12
10.2 SMS - Wiadomości ................................................ 12
11. Konserwacja urządzenia .................................................. 12
12. Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu........................ 13
13. Prawidłowa utylizacja zużytych akumulatorów............. 13
14. Warunki gwarancji ........................................................... 14