Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Pralka HOTPOINT ARISTON AQ104D497SDEU/B N 10kg 1400 obr

Powrót
PANEL STEROWANIA “TOUCH CONTROL
TABELA PROGRAMÓW
SZUFLADKA NA ŚRODKI PIORĄCE
Przegródka 1: Środek piorący do prania
wstępnego (w proszku)
Przegródka 2: Środek piorący do prania
zasadniczego (w proszku lub w płynie)
W razie użycia środka piorącego w płynie zaleca
się użycie dołączonej ścianki działowej A w celu
prawidłowego dozowania.
W razie użycia środka piorącego w proszku
należy umieścić ściankę działową w otworze B.
Przegródka : Środki dodatkowe
(zmkczające, itp.)
Zaleca się nigdy nie przekraczać maksymalnego
poziomu podanego na siatce i rozcieńczać skoncentrowane środki
zmiękczające.
! Piorące w proszku należy stosować do tkanin z białej bawełny i do prania
wstępnego oraz do prania w temperaturze przekraczającej 60°C. Środki
! Należy stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu środka piorącego.
! W celu wyjęcia szuadki nacisnąć dźwignię C i pociągnąć ją na zewnątrz.
1
2
180
210
150
120
90
60
B
AC
1.
3.
2.
5.
7. 6.
8.
4.
PL
Krótka instrukcja
DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU HOTPOINT.
W celu uzyskania pełniejszej pomocy technicznej,
należy zarejestrować urządzenie na
www.hotpoint.eu/register
Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcje bezpieczeństwa.
Przed rozpoczęciem użytkowania pralki należy usunąć śruby blokujące. Szczegółowe
wskazówki dotyczące sposobu ich usuwania można znaleźć w Instrukcji instalacji.
OPIS PRODUKTU
1. Blat
2. Szuadka na środki piorące (Znajduje się
wewnątrz maszyny, aby uzyskać do niej dostęp naly
otworzyć drzwiczki)
3. Panel sterowania
4. Uchwyt
5. Drzwiczki
6. Pompa odprowadzająca wodę (za cokołem)
7. Cokół (wyjmowany)
8. Regulowane nóżki (2)
GREEN
123
EKRAN
6 7 8
910
4 5
11
12
1. Przycisk z kontrolką ON/OFF
2. Pokrętło PROGRAMÓW
3. Przyciski M1-M2-M3
4. Przycisk TEMPERATURY
5. Przycisk WIROWANIE
6. Kontrolka GREEN
7. Przycisk z kontrolką START/PAUSE
8. Ikony FAZY PRANIA
9. Przycisk Z KONTROLKĄ BLOKADA PRZYCISKÓW
10. Kontrolka LOCK
11. Przycisk OPÓŹNIONE URUCHOMIENIE
12. Przyciski OPCJI
PANEL STEROWANIA “TOUCH CONTROL
Aby zmienić ustawienia przycisnąć lekko ikonę
wewnątrz czułego pola (touch control) jak wskazano
na rysunku.
Czas trwania cyklu wskazany na wyświetlaczu lub w instrukcji jest czasem oszacowanym dla
standardowych warunków. Rzeczywisty czas trwania cyklu może się zmieniać w zależności od
wielu czynników, takich jak temperatura i ciśnienie wody na wlocie, temperatura otoczenia, ilość
środka piorącego, ilość i rodzaj pranej odzieży, wyważenie ładunku, wybrane opcje dodatkowe.-
Podane wartości dla programów innych niż Eco 40-60 mają charakter jedynie orientacyjny.
Uwaga: po około 10 minutach od START, urządzenie na podstawie wsadu obliczy i pokaże czas
pozostały do zakończenia programu.
1)
-
Cykl prania próbnego zgodny z rozporządzeniem UE Ecodesign 2019/2014.
To najwydajniejszy pod względem zużycia wody i energii program do prania normalnie
zabrudzonych rzeczy z bawełny.
Uwaga: wartości wirowania pokazane na wyświetlaczu mogą się nieznacznie różnić od
wartości podanych w tabeli.
Dla wszystkich ośrodków badawczych:
2) Program bawełna, długi: ustawić program
na temperaturę 40°C.
3) Program syntetyczny, długi: ustawić program na temperaturę 40°C.
* Po wybraniu programu i wyłączeniu wirowania maszyna wykona jedynie
odprowadzanie wody.
** Możliwa jest kontrola czasu trwania programów na wyświetlaczu.
*** Po zakończeniu programu i od odwirowaniu z maksymalną dostępną prędkością
wirowania, w domyślnym ustawienieu programu.
Maksymalny wsad 10 Kg
Pobór mocy w trybie off 0,5 W / w trybie on 8 W Środki piorące i
Dodatki Zalecany środek
piorący
Wilgotność reszt-
kowa % (***)
Zużycie energii
kWh
Woda łącznie l
Temperatura
prania °C
Program
Temperatura Maksymalna
prędkość
wirowania
(obroty)
Maksy-
malny
wsad
(kg)
Czas
trwania
(h : m)
Pranie
Wstępne Pranie Środek
zmiękczający
Proszek
Płyn
Usta-
wienia Zakres 1 2
Wirowanie +
Wypompowanie * 1400 10.0 **
Eco 40-60 (1) 40 °C 40°C
1351 10.0 3:59 53 0.83 58 34
1351 5.0 2:55 53 0.60 60 35
1351 2.5 2:10 53 0.43 41 32
20°C 20 °C - 20 °C 1400 10.0 1:50
54.5 0.20 95 22
Syntetyczne Odporne (3) 40°C - 60°C 1200 5.5 2:55 35 0.83 80
43
Bawełna (2)
40°C - 60°C
1400 10.0 3:55 49 1.14 107 45
Kolory 20°C - 20°C 1400 10.0 **
Ciemne 30°C - 30°C 800 6.0 **
Bed&Bath 60°C - 60°C 1400 10.0 **
Białe
60°C - 90°C
1400 10.0 2:40 54 1.90 100 55
Kołdry 30°C - 30°C 1200 3.5 **
Delikatne 30°C - 30°C 0 1.0 **
Mix 30’ 30°C - 30°C 800 5.5 0:30 71 0.21 50
27
Odśwież. Parą 2.0 **
Antyalergiczne Delikatny 40°C - 40°C 1400 5.5 **
Wełna 40°C - 40°C 800 2.5 **
Płukanie 1400 10.0 **
Dozowanie wymagane Dozowanie opcjonalne
Eco Bawełna (4) 60 °C 60 °C 1400 10.0 3:45 53 0.70 58 -
40 °C 40 °C 1400 10.0 3:55 49 1.14 107 -
4)
Eco Bawełna -
Cykl prania próbnego zgodny z rozporządzeniem 1061/2010. Aby uzyskać
dostęp do tych cykli, ustaw cykl prania z temperaturą 40°C lub 60°C.
Do prania jedwabiu i zasłon (należy je złożyć i włożyć do dostarczonego
worka) należy wybrać cykl i włączyć opcję ; urządzenie zakończy
cykl z zamoczoną bielizną, a kontrolka będzie migać. W celu
odprowadzenia wody i wyjęcia prania, należy nacisnąć przycisk START/
PAUSE lub przycisk .
Mix 30’: do celu szybkiego prania lekko zabrudzonych tkanin. Nie jest
zalecany do wełny, jedwabiu i odzieży przeznaczonej do prania
ręcznego.
Odśwież. Parą: ten program pozwala na odświeżenie bielizny poprzez
usunięcie nieprzyjemnych zapachów (2 kg, około3 rzeczy). Włożyć tylko
bieliznę suchą (nie brudną) i wybrać program . Jeśli po zakończeniu
cyklu ubrania będą lekko wilgotne, należy je rozwiesić. Program
ułatwia proces prasowania. Poza tym, kulkami „Steam Profumo”, można
dodać zapachu do bielizny. Wkropić kilka kropli perfumu na gąbkę
znajdującą się wewnątrz kulki, zamknąć ponownie, włożyć do bębna z
ubraniami i włączyć delikatny program . Po zakończeniu cyklu ubrania
będą lekkie i pachnące.
! Po wybraniu tego programu zapala się kontrolka opcji .
! Nie jest zalecany dla tkanin wełnianych i jedwanbych.
! Nie moczyć gąbki zbyt dużą ilością perfumu, aby nie kapał.
! Nie dodawać środka myjącego ani zmiękczającego.
Antyalergiczne Delikatny: cykl opracowany do prania odziy
bawełnianej i wytrzymych tkanin, gwarantujący usunięcie pyłków oraz
psiej i kociej sierści już w 4.
Wełna - Woolmark Apparel Care - Green:
Cykl prania „Wełna” niniejszej pralki został zatwierdzony
przez Woolmark Company jako odpowiedni do prania
odziy wełnianej i przeznaczonej do prania ręcznego,
pod warunkiem, że pranie jest przeprowadzane zgodnie z
instrukcjami podanymi na etykiecie ubrania oraz ze
wskazówkami dostarczonymi przez producenta pralki.
(M1135)
Płukanie: program do płukania i wirowania.s
Eco Bawełna: Do prania normalnie zabrudzonych ubrań bawełnianych.
W temperaturze 40°C i 60°C.
PIERWSZE PRANIE
Po zainstalowaniu pralki, przed przystąpieniem do jej użytkowania,
należy wykonać jeden cykl prania ze środkiem piorącym, ale bez wsadu,
nastawiając program
.
UŻYCIE CODZIENNE
Przygotować bieliznę postępując zgodnie z zaleceniami w punkcie
WSKAZÓWKI I ZALECENIA.
- Wcisnąć przycisk . Wszystkie kontrolki zaświeca się przez 1 sekundę a
na ekranie pojawi się napis AQUALTIS, a następnie pozostanie świecąc się
stałym światłem kontrolka przycisku oraz pulsować będzie kontrolka
START/PAUSE .
- Otworzyć drzwiczki. Włyć pranie uważając, aby nie przekrocz
wielkości wsadu podanej w tabeli programów.
- Wysunąć szuadkę i wsypać środek piorący do odpowiednich komór w
sposób wyjaśniony w punkcie „SZUFLADKA NA ŚRODKI PIORĄCE”.
- Zamknąć drzwiczki.
- Obracać Pokrętło PROGRAMÓW w prawo lub w lewo aż do odnalezienia
potrzebnego programu, nazwa programu pojawi się na ekranie; teraz
powiązana jest z temperaturą oraz prędkością wirowania, które mo
zostać zmienione. Na wyświetlaczu pojawi się czas trwania cyklu.
- Zmienić temperaturę i/lub wirowanie: Maszyna automatycznie
wyświetla temperaturę i przewidziane maksymalne wartości dla
ustawionego programu lub ostatnie wartości, jeśli są zgodne z
wybranym programem. Poprzez naciśnięcie przycisku zmniejsza się
stopniowo temperaturę aż do prania w zimnej wodzie (OFF). Poprzez
naciśnięcie przycisku zmniejsza się stopniowo wirowanie aż do jego
wyłączenia (OFF). Dodatkowe naciśnięcie przycisków przywróci
maksymalne przewidywane wartości.
- Nacisnąć przycisk START/PAUSE aby uruchomić program piorący,
odpowiednia kontrolka zacznie świecić stym, zielonym światłem i
nastąpi zablokowanie drzwiczek (kontrolka zaświecona).
W RAZIE KONIECZNOŚCI OTWORZYĆ DRZWICZKI
Po uruchomieniu programu, symbol zostanie zaświecony w celu
sygnalizacji, że drzwiczki nie mogą być otwarte. Przez cały czas trwania
cyklu prania drzwiczki pozostają zablokowane. W celu otwarcia drzwiczek
w trakcie pracy programu, na przykład w celu dołożenia lub wyjęcia
odziy, należy nacisnąć przycisk START/PAUSE w celu zablokowania
programu; kontrolka zacznie migać bursztynowym światłem. Jeśli symbol
nie świeci się, można otworzyć drzwiczki. Ponownie nacisnąć przycisk
START/PAUSE w celu kontynuacji programu.
ZMIANA CYKLU PRANIA W TOKU
W celu zmiany programu w czasie trwania cyklu należy ustawić pralkę w
trybie pauzy naciskając przycisk START/PAUSE (odpowiednia kontrolka
zacznie powoli pulsować światłem w kolorze bursztynowym); następnie
wybrać potrzebny cykl i ponownie nacisnąć przycisk START/PAUSE .
! Aby anulować już rozpoczęty cykl, należy długo przytrzymać wciśnięty
przycisk ON/OFF . Cykl zostanie przerwany i maszyna wączy się.
MOŻLIWOŚĆ DOŁOŻENIA BIELIZNY
Ikona na wyświetlaczu będzie sygnalizować, do kiedy można dokładać
bieliznę do pralki, zapewniając optymalne rezultaty prania.
W celu dołożenia bielizny należy ustawić pralkę w trybie pauzy, nacisnąć
przycisk START/PAUSE , otworzyć drzwiczki i włożyć bieliznę.
Nacisnąć ponownie przycisk START/PAUSE , aby uruchomić program
od momentu, w którym został on przerwany..
ZMIANA JĘZYKA
Jeśli maszyna zostanie włączona po raz pierwszy na wyświetlaczu ukaże
się migająca ikona pierwszego języka. Odpowiednio do 3 przycisków,
po prawej stronie wyświetlacza ukażą się symbole , OK iV. Języki
zmieniają się automatycznie co 3’ lub poprzez przyciśnięcie przycisków
obok symboli ‘’ i V. Przyciskiem “OK potwierdza się język, który ustala
się po 2’. Jeśli nie zostanie przyciśnięty żaden przycisk, po 30’ zmiana
automatyczna języka ponownie zacznie się.
W celu zmiany języka należy włączyć i wyłączyć urządzanie, a następnie
w ciągu 30 sekund wcisnąć równocześnie przyciski temperatury
+wirowanie +start z opóźnieniem przez 5 sekund. Rozlegnie się
krótki sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu będzie migał wybrany język.
Po przyciśnięciu przycisków obok symboli i V zmienia się język.
Przyciskiem obok symbolu OK potwierdza się język, który ustala się po 2’.
Jeśli nie zostanie przyciśnięty żaden przycisk, po 30’ zostanie wyświetlony
język wcześniej ustalony.
IKONY FAZY PRANIA
włączają się wskazując zaawansowanie cyklu (Pranie – Płukanie
– Wirowanie – Wypompowanie ). Napis zapala się, kiedy cykl
zostaje zakończony.
KONTROLKA GREEN
Ikona włączy się, gdy, podczas zmiany parametrów prania, zostanie
zaoszczędzone co najmniej 10% energii. Przed wejściem maszyny w
tryb „Stand by”, ikona zaświeci się przez kilka sekund; gdy maszyna jest
wyłączona, odzysk energii elektrycznej określony jest na około 80%.
PRZYCISKI M1-M2-M3
przytrzymać wciśnięty jeden z przycisków w celu zapisania w pamięci
cyklu oraz własnych preferowanych ustawień. W celu przywołania cyklu
zapisanego uprzednio wcisnąć odpowiedni przycisk.
BLOKADA PRZYCISKÓW
w celu uruchomienia lub wączenia blokady panelu sterowania
przytrzymać naciśnięty przycisk przez około 2 sekundy. Włączona
kontrolka wskazuje, że panel sterowania został zablokowany (z
wyjątkiem przycisk ON/OFF). W ten sposób uniemożliwia się
dokonywanie przypadkowych zmian w programach, zwłaszcza, jeśli w
domu obecne są dzieci.
KONTROLKA LOCK
Zaświecony symbol oznacza, że drzwiczki pralki są zablokowane. Aby
uniknąć uszkodzenia pralki, należy odczekać, aż symbol ten zgaśnie,
zanim przystąpi się do otwierania drzwiczek pralki.
W celu otwarcia drzwiczek w czasie trwania cyklu, należy nacisnąć
przycisk START/PAUSE ; jeśli symbol jest zgaszony, możliwe będzie
otworzenie drzwiczek.
PROGRAMY
Postępować zgodnie ze wskazówkami na symbolach prania
odzieży. Wartość wskazana na symbolu to maksymalna
zalecana temperatura prania odzieży.
Wirowanie + Wypompowanie: program do wirowania i
odprowadzania wody.
: do prania normalnie zabrudzonych ubrań bawełnianych z
zaleceniami prania w temperaturze 40 °C lub 60 °C, łącznie w tym samym
cyklu. Jest to standardowy program prania bawełny, najwydajniejszy pod
względem zużycia wody i energii.
: do prania lekko zabrudzonych ubrań bawełnianych w temperaturze 20 °C.
Syntetyczne Odporne: do prania włókien syntetycznych (jak poliester,
poliakryl, wiskoza, itp.) lub mieszanej bawełny, średnio zabrudzonej.
Bawełna: do prania ręczników, bielizny osobistej, obrusów, itp. z
bawełny i wytrzymałego lnu, od średnio do bardzo zabrudzonych.
Kolory: z cyklu należy korzystać do prania średnio zabrudzonych
tkanin wielokolorowych lub w różnych kolorach. Cykl opracowany
specjalnie w celu ochrony koloru, a równocześnie osiągnięcia wyników
prania w 40° już przy 20°. Zaleca się stosowanie środków piorących
przeznaczonych do tkanin kolorowych i aktywnych już w niskich
temperaturach.
! Zaleca się osobne pranie tkanin farbujących, jak również pierwsze
pranie nowych tkanin kolorowych.
Ciemne: cyklu należy używać do prania ciemnej odzieży. Program
został opracowany w celu ochrony ciemnych kolorów przed blaknięciem.
Dla osiągnięcia najlepszych efektów, zalecamy stosowanie środka
piorącego w płynie, najlepiej przeznaczonego do prania ciemnej odzieży.
Bed&Bath: w celu wyprania bielizny kąpielowej i pościelowej w jednym
cyklu, należy użyć programu , który optymalizuje zużycie środka
piorącego i pozwala oszczędzać czas i pieniądze. Zalecamy stosowanie
środka piorącego w proszku.
Białe: wytrzymałe tkaniny białe, mocno zabrudzone.
Kołdry: aby wyprać produkty wypełnione puchem gęsim, takie jak kołdry
dla dwóch osób lub pojedyncze (nieważące więcej niż 3,5 kg), poduszki,
kurtki puchowe, należy zastosować właściwy program . Należy włoż
produkty puchowe do bębna wyginając rogi do wnętrza ale tak, aby nie
przekroczyć ¾ jego pojemności. Aby uzyskać optymalne wyniki prania
zaleca się wlanie do szuadki płynnego środka do prania.
Delikatne:ywać programu do prania bardzo delikatnej odzieży,
ozdobionej cekinami lub koralikami.
Zalecamy wywrócenie ubrań na lewą stronę i włożenie małych części odzieży
do woreczka przeznaczonego specjalnie do prania delikatnych ubrań.
Dla osiągnięcia najlepszych efektów, zalecamy stosowanie środka
piorącego w płynie do tkanin delikatnych.
KONIEC PROGRAMU
Wskazywany jest przez zaświecenie napisu END. Drzwiczki pralki można
otworzyć natychmiast. Jeśli kontrolka START/PAUSE pulsuje, nacisnąć
przycisk w celu zakończenia cyklu. Otworzyć drzwiczki, wyjąć bieliznę i
wyłączyć urządzenie. Jeśli nie zostanie naciśnięty przycisk ON/OFF ,
pralka wyłączy się automatycznie po około 10 minutach.
OPCJE
- Jeśli wybrana opcja nie jest zgodna z nastawionym programem,
niezgodność zostanie zasygnalizowana przez pulsowanie kontrolki i
sygnał akustyczny (3 sygnały) a opcja nie będzie aktywowana.
- Jeśli wybrana opcja nie jest zgodna z inną, ustawioną uprzednio,
kontrolka odpowiadająca pierwszej opcji będzie pulsować i
uruchomiona zostanie jedynie opcja druga, kontrolka uruchomionej
opcji będzie świecić stale.
Higieniczny para
Po wybraniu tej opcji zwiększa się skuteczność mycia poprzez
wytworzenie pary, która podczas cyklu eliminuje nawet ewentualne
zarazki we włóknach naprawiając je jednocześnie. Włożyć bieliznę do
bębna, wybrać odpowiedni program i wybrać opcję .
! Podczas prania drzwiczki nie będą przeźroczyste ze względu na
wytworzenie się pary.
Extra Płukanie
Wybierając tę opcję zwiększa się skuteczność płukania i zapewnia się
maksymalne usuwanie środka piorącego. Jest przydatne dla włókna
szczególnie wrażliwego na środki piorące. Radzimy używać tej opcji z
pralką o pełnym wsadzie i z większą ilością środka piorącego.
Łatwe Prasowanie
Wybierając tę opcję pranie oraz wirowanie zostaną odpowiednio
zmienione w celu ograniczenia powstawania zgnieceń. Po zakończeniu
cyklu pralka wykona powolne obroty bębna, kontrolki „Łatwe Prasowanie”
oraz START/PAUSE będą pulsowały. W celu zakończenia cyklu nacisnąć
przycisk START/PAUSE lub przycisk „Łatwe Prasowanie”.
Pranie wstępne
W przypadku wyboru tej funkcji zostanie wykonane pranie wstępne,
które ułatwia usunięcie uporczywych plam.
N.B.: Naly umieścić środek piorący w odpowiedniej przegródce.
Opóźnione Uruchomienie
W celu ustawienia opóźnionego startu wybranego programu należy
wduszać odpowiedni przycisk aż do osiągnięcia żądanego czasu
opóźnienia. Podczas ustawiania wwietlony zostanie czas opóźnienia
wraz z pulsującym napisem „Start za:” i migającym symbolem . Po
nastawieniu opóźnionego startu na wyświetlaczu zostanie wyświetlony
nieruchomy symbol i następnie wyświetlony zostanie ustawiony czas
trwania cyklu z napisem „ Koniec za:” i czas trwania cyklu. Po
jednorazowym naciśnięciu przycisku START OPÓŹNIONY wyświetlony
zostaje tylko jeden raz czas ustawionego opóźnienia.
Wyświetlacz pokaże napis “Start za:”. I czas opóźnienia. Po zakończeniu
ustawionego czasu opóźnienia, maszyna włączy się i na wyświetlaczu
ukaże się napis: „Koniec za:” i pozostały czas do zakończenia cyklu. W
celu usunięcia opóźnionego uruchomienia wciskać przycisk aż do
pojawienia się napisu OFF; symbol zgaśnie.
Temperatury
nacisnąć w celu dokonania zmiany lub wykluczenia temperatury, wartość
wskazywana jest na umieszczonym wyżej ekranie.
Wirowanie
nacisnąć w celu dokonania zmiany lub wykluczenia wirówki, wartość
wskazywana jest na umieszczonym wyżej ekranie.
WSKAZÓWKI I ZALECENIA
Podzielić bieliznę do prania według:
Rodzaju tkaniny (bawełna, włókna mieszane, syntetyczne, wełna, odzież
przeznaczona do prania ręcznego). Kolory (oddzielić odzież kolorową od
białej, oddzielnie prać nową odzież kolorową). Delikatne (drobna odzież
jak nylonowe pończochy, elementy z haftkami, jak biustonosze należy
umieścić w woreczku z tkaniny).
Opróżnić kieszenie
Takie przedmioty, jak monety lub zapalniczki mogą uszkodzić pralkę i
bęben. Sprawdzić guziki.
Należy przestrzegać zaleceń dotyczących dozowania/dodatków
Pozwoli to zoptymalizować rezultat prania i uniknąć drażniących
pozostałości nadmiaru detergentu w praniu, zapewniając oszczędność
pieniędzy poprzez zapobieganie marnotrawstwu detergentu.
Należy stosować niskie temperatury i dłuższy czas prania
Najwydajniejsze pod względem zużycia energii programy, to na ogół te,
które działają w niższych temperaturach i przez dłuższy czas.
Należy przestrzegać wielkości wsadu
Pralkę należy wypełniać do pojemności podanej w TABELA PROGRAMÓW”,
aby oszczędzać wodę i energię.
Hałas i pozostała zawartość wilgotności
Zależą od prędkości wirowania: im wyższa prędkość wirowania w fazie
wirowania, tym wyższy poziom hałasu i tym niższa pozostała zawartość
wilgotności.
UTRZYMANIE I KONSERWACJA
W celu jakiejkolwiek czynności czyszczenia i konserwacji należy wyłączyć i
odłączyć maszynę od źródła zasilania. Do czyszczenia pralki nie stosować
łatwopalnych płynów. Co jakiś czas pralkę należy wyczyścić i podać
konserwacji (co najmniej 4 razy w roku).
Odłączanie wody i prądu elektrycznego
Po każdym praniu zamknąć zawór dopływu wody. W ten sposób
zmniejsza się zużycie instalacji hydraulicznej pralki oraz eliminuje się
niebezpieczeństwo wycieków.
Wyjąć wtyczkę z kontaktu przed przystąpieniem do czyszczenia pralki
oraz czynności konserwacyjnych.
Czyszczenie pralki
Obudowę zewnętrzną i gumowe części pralki można myć ściereczką
zmoczoną w letniej wodzie z mydłem. Nie stosować rozpuszczalników
ani ściernych środków czyszczących.
Komunikat na wwietlaczu będzie regularnie sugerował (co około 50
cykli) wykonanie cyklu w celu wyczyszczenia pralki i niedopuszczenia do
tworzenia się osadów i nieprzyjemnych zapachów.
W celu zapewnienia optymalnej konserwacji, należy stosować
odwapniający i odtłuszczający produkt WPRO, zgodnie z zaleceniami
zamieszczonymi na opakowaniu, który można uzyskać kontaktując się z
serwisem technicznym lub odwiedzając stronę www.hotpoint.eu.
Hotpoint uchyla się od odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia
urządzenia powstałe w wyniku użycia do czyszczenia pralki innych
produktów dostępnych na rynku.
Czyszczenie szuadki na środki piorące
Wysunąć szuadkę, unosząc ją lekko ku górze i wyciągając na zewnątrz.
Umyć ją pod bieżącą wodą; należy to robić często.
Czyszczenie drzwiczek i bębna
Drzwiczki pralki należy zawsze pozostawiać uchylone, aby zapobiec
tworzeniu się nieprzyjemnych zapachów.
Czyszczenie pompy
Pralka wyposażona jest w pompę samooczyszczającą, która nie wymaga
zabiegów konserwacyjnych. Może się jednak zdarzyć, że drobne
przedmioty (monety, guziki) wpadną do komory wstępnej
zabezpieczającej pompę, która znajduje się w jej dolnej części.
! Należy upewnić się, że cykl prania został zakończony i wyjąć wtyczkę z sieci.
Aby uzyskać dostęp do komory wstępnej:
1. zdjąć panel z przedniej części urządzenia, naciskając go ku środkowi, a
następnie z dwóch stron;
2. ustawić pojemnik do zbierania wypływającej wody (ok. 1,5 l) (patrz
rysunek);
3. odkręcić pokrywę pompy odprowadzającej wodę, odkręcając ją w
lewo: fakt, że wypłynie trochę wody, jest zjawiskiem normalnym;
4. dokładnie wyczyścić wnętrze;
5. ponownie przykręcić pokrywę;
6. ponownie założyć panel upewniwszy się, przed dociśnięciem go do
urządzenia, że zatrzaski zostały umieszczone w odpowiednich otworach.
Kontrola przewodu doprowadzającego wodę
Przynajmniej raz do roku sprawdzić stan przewodu doprowadzającego
wodę. Jeśli widoczne są na nim pęknięcia i rysy, należy go wymienić: w
trakcie prania duże ciśnienie może bowiem spowodować jego nagłe
rozerwanie.
! Nigdy nie instalować rur używanych.
SYSTEM DIRECT INJECTION
Pralka pracuje z wykorzystaniem innowacyjnej technologii “Direct
Injection”, która w szybki sposób rozpuszcza środek piorący, aktywując
w najlepszy możliwy sposób jego poszczególne składniki. System
gwarantuje pełne wykorzystanie i rozpuszczenie środka piorącego, dzięki
jego wymieszaniu z wodą zanim dotrze on do bielizny. Pozwala to na
osiągnięcie najlepszych rezultatów prania już niskich temperaturach,
łącząc znaczną oszczędność energii z doskonałą ochroną kolorów oraz
tkanin. Technologia “Direct Injection” jest aktywowana automatycznie we
wszystkich cyklach.
SYSTEM RÓWNOWAŻENIA WSADU
Przed każdym wirowaniem, aby uniknąć nadmiernych drgań oraz
jednorodnie rozłożyć wsad, bęben wykonuje obroty z prędkością nieco
większą niż podczas prania. Jeśli po kilku próbach wsad nie zostanie
prawidłowo zrównoważony, urządzenie wykona wirowanie z prędkością
mniejszą od przewidywanej. W przypadku wystąpienia nadmiernego
niezrównoważenia wsadu pralka dokona jego rozłożenia zamiast
odwirowania. Aby zapewnić lepsze rozłożenie wsadu oraz jego właściwe
zrównoważenie zaleca się mieszanie dużych i małych sztuk bielizny.
TORBA NA PIKOWANE KOŁDRY, ZASŁONY I
DELIKATNE TKANINY
Dzięki specjalnemu workowi dostarczonemu z produktem, pralka Aqualtis
pozwala na wypranie cennych i delikatnych rzeczy chroniąc je przed
zniszczeniem. Zaleca się zastosować go do prania kołder pikowanych i
puchowych z syntetycznym wsypem.
AKCESORIA
Skontaktować się z naszym Serwisem Technicznym w celu sprawdzenia, czy
następujące akcesoria są dostępne dla tego rodzaju pralki.
Zestaw do nakładania
Przy użyciu tego akcesorium można przymocować suszarkę do górnej
części pralki w celu oszcdności miejsca lub ułatwienia załadunku lub
rozładunku suszarki.
TRANSPORT I PRZEMIESZCZANIE
Nie podnosić pralki chwytając za górny blat.
Wyjąć wtyczkę z gniazdka i zamknąć zawór wody. Upewnić się, że
drzwiczki i szuadka na środki piorące są dobrze zamknięte. Odłącz
przewód doprowadzający wodę od zaworu wody, następnie odłącz
przewód odprowadzający. Usunąć resztki wody z przewodów i
przymocować przewody w taki sposób, by nie mogły być uszkodzone
podczas transportu. Przymocować śruby do transportu. Postępować, w
przeciwnym kierunku, zgodnie z procedurą wyjmowania śrub do
transportu opisaną w „Instrukcji instalacji”.
NIEPRAWIDŁOWOŚCI W DZIAŁANIU I SPOSOBY ICH USUWANIA
Może się zdarzyć, że pralka nie działa. Przed wezwaniem Serwisu Technicznego należy sprawdzić, czy problemu nie da się łatwo rozwiązać korzystając z
poniższego wykazu.
Nieprawidłowości w działaniu Możliwe przyczyny / Rozwiązanie
Pralka się nie włącza. Wtyczka nie jest włączona do gniazdka lub jest wsunięta za słabo, tak że nie ma styku.
W domu nie ma prądu.
Cykl prania nie rozpoczyna
się.
Okrągłe drzwiczki nie są dokładnie zamknięte.
Nie został wciśnięty przycisk ON/OFF .
Nie został wciśnięty przycisk SSTART/PAUSE .
Zawór dopływu wody jest zamknięty.
Zostało nastawione opóźnienie startu.
Pralka nie pobiera wod.
Rura pobierania wody nie jest podłączona do zaworu.
Rura jest zgięta.
Zawór dopływu wody jest zamknięty.
W domu nastąpiła przerwa w dostawie wody.
Ciśnienie wody nie jest wystarczające.
Nie został wciśnięty przycisk START/PAUSE .
Drzwiczki maszyny pozostają
zablokowane. Gdy wybrany zostanie cykl opcja , pod koniec cyklu pralka wykona powolne obroty bębna. Aby zakończyć cykl,
należy nacisnąć przycisk START/PAUSE lub kontrolkę .
Pralka pobiera i usuwa wodę
bez przerwy.
Przewód odprowadzający wodę nie został zainstalowany na wysokości od 65 do 100 cm od podłoża.
Końcówka przewodu odprowadzającego jest zanurzona w wodzie.
Otwór odpływowy w ścianie nie posiada odpowietrznika.
Jeśli po dokonaniu tych kontroli problem nie zostanie rozwiązany, należy zamknąć zawór dopływu wody, wyłącz
pralkę i wezwać Serwis Techniczny. Jeśli mieszkanie znajduje się na najwyższych piętrach budynku, może zaistnieć
efekt „syfonu, w wyniku czego pralka nieustannie pobiera i usuwa wodę. W celu wyeliminowania tej niedogodności
należy zakupić specjalny zawór, zapobiegający powstawaniu efektu syfonu.
Pralka nie odprowadza wody
i nie odwirowuje prania.
Program nie przewiduje odprowadzania wody: w niektórych programach należy go włączyć ręcznie.
Została uruchomiona opcja : aby zakończyć program, należy wcisnąć przycisk START/PAUSE .
Przewód odprowadzający jest zagięty.
Instalacja ściekowa jest zatkana.
Pralka mocno wibruje w fazie
wirowania.
Bęben podczas instalacji nie został prawidłowo odblokowany.
Pralka nie jest dokładnie wypoziomowana.
Pralka jest wciśnięta między meblami a ścianą.
Z pralki wycieka woda.
Przewód doprowadzający wodę nie jest dobrze przykręcony.
Szuadka środków piorących jest zatkana.
Przewód odprowadzający wodę nie jest odpowiednio przymocowany.
Ikony dotyczące „bieżącej
fazy pulsują szybko
jednocześnie z kontrolką
ON/OFF.
Wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka, odczekać około 1 minuty, następnie włączyć je ponownie.
Jeśli problem nie ustąpi, należy wezwać Serwis Techniczny.
Tworzy się zbyt duża ilość
piany.
Środek piorący nie jest odpowiedni do pralek automatycznych (na opakowaniu musi być napisane: „do pralek”, „do
prania ręcznego i pralek” lub podobne).
Użyto za dużo środka piorącego.
DEMO MODE: Aby wyłączyć tę funkcję, należy wyłączyć całe urządzenie. Następnie nacisnąć i przytrzymać przycisk START/PAUSE” oraz w ciągu 5 sekund
wcisnąć również przycisk „ON/OFF” i przytrzymać oba przyciski wciśnięte przez 2 sekundy.
INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA I INSTALACJI, KARTA TECHNICZNA i DANE ENERGETYCZNE SĄ DOSTĘPNE:
Na stronie - http://docs.hotpoint.eu
Przy użyciu kodu QR
W razie potrzeby zapraszamy do skontaktowania się z Serwisem Technicznym (Numer telefonu znajduje się w
Książeczce Gwarancyjnej ). Po skontaktowaniu się z Serwisem Technicznym należy podać kody zamieszczone na
naklejce samoprzylepnej na drzwiczkach.
Aby uzyskać informacje o naprawach i konserwacji, odwiedź witrynę www.hotpoint.eu
Za pomocą kodu QR-Code na etykiecie dotyczącej energii można odczytać informacje na temat modelu. Etykieta
zawiera również identykator modelu, który może być użyty w celu zapoznania się portalem rejestru na https://eprel.
ec.europa.eu.
xxxxxxxxxxxx
xxxx

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756