Znaleziono w kategoriach:
Drukarka laserowa HP Laser 107a Mono USB Toner A4

Instrukcja obsługi Drukarka laserowa HP Laser 107a Mono USB Toner A4

Powrót
Podręcznik
użytkownika
HP Laser 103 series
HP Laser 107 series
HP Laser 108 series
www.hp.com/support/laser100
2
Wprowadzenie Główne korzyści 6
Funkcje poszczególnych modeli 7
Przydatne informacje 8
Informacje o podręczniku użytkownika 9
Informacje o bezpieczeństwie 10
Przegląd urządzenia 16
Omówienie panelu sterowania 19
Włączanie urządzenia 20
Instalacja oprogramowania 21
Informacje o
podstawowej
obsłudze
Ustawienia podstawowe urządzenia 23
Nośniki i zasobnik 24
Korzystanie z
urządzenia
połączonego z siecią
Konfiguracja sieci 33
Instalowanie sterownika przez sieć 35
Konfiguracja sieci bezprzewodowej 36
Korzystanie z usługi HP Embedded Web Server 41
Aplikacja HP Smart 44
Drukowanie Drukowanie podstawowe 47
Anulowanie zadania drukowania 48
Otwieranie preferencji drukowania 49
Korzystanie z ulubionych ustawień 50
Korzystanie z pomocy 51
Funkcje drukowania 52
Korzystanie z aplikacji HP Easy Printer Manager 57
Korzystanie z programów Stan drukarki 60
Konserwacja Zamawianie materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów63
Dostępne materiały eksploatacyjne 64
Dostępne części do konserwacji 65
Przechowywanie kasety z tonerem 66
Spis treści
3
Rozprowadzanie tonera 68
Wymiana kasety z tonerem 69
Czyszczenie urządzenia 70
Rozwiązywanie
problemów
Wskazówki dotyczące unikania zakleszczeń papieru 74
Usuwanie zakleszczeń papieru 75
Opis diod LED 77
W raporcie informacji o materiałach eksploatacyjnych
wyświetla się komunikat „Low Toner” lub „Very Low Toner”
79
Problemy z podawaniem papieru 80
Problemy z zasilaniem i podłączaniem kabla 81
Rozwiązywanie innych problemów 82
Rozwiązywanie problemów z siecią bezprzewodową 92
Dodatek Ogólne dane techniczne 96
Dane techniczne nośnika druku 97
Wymagania systemowe 99
Prawa autorskie i licencja | 4
Prawa autorskie i licencja
© Copyright 2019 HP Development Company, L.P.
Zabrania się reprodukcji, adaptacji lub tłumaczenia bez uzyskania wcześniejszej zgody pisemnej, poza
przypadkami dozwolonymi przez prawa autorskie.
Informacje zawarte w tym podręczniku mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Jedyne gwarancje na produkty i usługi HP zostały przedstawione w otwartych oświadczeniach dotyczących
gwarancji, dołączonych do takich produktów i usług. Nic zawarte w poniższym podręczniku nie stanowi
dodatkowej gwarancji ani nie może być tak rozumiane. Firma HP nie odpowiada za błędy techniczne ani
korektorskie, lub pominięcia zawarte w niniejszym podręczniku.
• Adobe®, Adobe Photoshop®, Acrobat® oraz PostScript® są znakami towarowymi firmy Adobe Systems
Incorporated.
• Apple i logo Apple są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zastrzeżone w Stanach Zjednoczonych i innych
krajach.
• OS X to znak towarowy firmy Apple Inc., zastrzeżony w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
• AirPrint to znak towarowy firmy Apple Inc., zastrzeżony w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
• iPad to znak towarowy firmy Apple Inc., zastrzeżony w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
• iPad, iPhone, iPod touch, Mac i Mac OS to znaki towarowe firmy Apple Inc., zastrzeżone w Stanach
Zjednoczonych i innych krajach.
• Microsoft® i Windows® to zastrzeżone znaki towarowe firmy Microsoft Corporation w Stanach
Zjednoczonych.
• Wszystkie inne marki lub nazwy produktów są znakami towarowymi odpowiednich firm lub organizacji.
REV. 1.00
Wprowadzenie
Niniejszy rozdział zawiera informacje, z którymi należy zapoznać się przed rozpoczęciem
użytkowania urządzenia.
• Główne korzyści 6
• Funkcje poszczególnych modeli 7
• Przydatne informacje 8
• Informacje o podręczniku użytkownika 9
• Informacje o bezpieczeństwie 10
• Przegląd urządzenia 16
• Omówienie panelu sterowania 19
• Włączanie urządzenia 20
• Instalacja oprogramowania 21

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756