Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Komputer HP Envy TE02-0000NW i9-12900K 64GB RAM 1TB SSD 1TB HDD GeForce RTX3080Ti Windows 11 Home

Powrót
Instrukcja obsługi
PODSUMOWANIE
Ten podręcznik zawiera informacje o podzespołach komputera, połączeniu sieciowym, zarządzaniu energią,
zabezpieczeniu, tworzeniu kopii zapasowych i inne.
Informacje prawne
© Copyright 2021 HP Development Company,
L.P.
Bluetooth jest znakiem towarowym należącym
do jego właściciela i używanym przez rmę HP
Inc. w ramach licencji. Intel, Celeron, Pentium
i Thunderbolt są znakami towarowymi rmy
Intel Corporation w Stanach Zjednoczonych
i/lub w innych krajach. Windows jest znakiem
towarowym lub zastrzeżonym znakiem
towarowym rmy Microsoft Corporation,
zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych
i/lub w innych krajach. USB Type-C®
i USB-C® są zarejestrowanymi znakami
towarowymi organizacji USB Implementers
Forum. DisplayPort™ i logo DisplayPort™ są
znakami towarowymi należącymi do Video
Electronics Standards Association (VESA)
w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
Miracast® jest zarejestrowanym znakiem
towarowym Wi-Fi Alliance.
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie
mogą zostać zmienione bez powiadomienia.
Jedyne gwarancje na produkty i usługi
HP są określone w stosownych
wyraźnych oświadczeniach gwarancyjnych
towarzyszących tym produktom i usługom. Nic
tu podanego nie może być rozumiane jako
ustanawiające dodatkową gwarancję. Firma
HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy
techniczne lub wydawnicze ani pominięcia,
jakie mogą wystąpić w tekście.
Wydanie pierwsze: lipiec 2021
Numer katalogowy dokumentu: M86009-241
Uwagi dotyczące produktu
Niniejsza instrukcja zawiera opis funkcji,
w które wyposażona jest większość
produktów. Niektóre z funkcji mogą być
niedostępne w konkretnym komputerze.
Nie wszystkie funkcje są dostępne we
wszystkich edycjach lub wersjach systemu
Windows. Aby możliwe było wykorzystanie
wszystkich funkcji systemu Windows, może
być konieczna aktualizacja komputera, użycie
zakupionych oddzielnie urządzeń sprzętowych,
sterowników, oprogramowania lub aktualizacji
systemu BIOS. System Windows jest
aktualizowany automatycznie, a funkcja ta
jest zawsze włączona. Instalacja aktualizacji
może wiązać się z pobieraniem opłat przez
usługodawców internetowych. Mogą być
również określane dodatkowe wymagania
w tym zakresie. Szczegółowe informacje
na ten temat można znaleźć na stronie
http://www.microsoft.com.
Aby uzyskać dostęp do najnowszej
instrukcji obsługi, przejdź
do http://www.hp.com/support, a następnie
postępuj zgodnie z instrukcjami w celu
znalezienia swojego produktu. Następnie
wybierz opcję Instrukcje obsługi.
Warunki użytkowania oprogramowania
Instalowanie, kopiowanie lub pobieranie
preinstalowanego na tym komputerze
oprogramowania bądź używanie go
w jakikolwiek inny sposób oznacza
wyrażenie zgody na objęcie zobowiązaniami
wynikającymi z postanowień Umowy
Licencyjnej Użytkownika Oprogramowania HP
(EULA). Jeżeli użytkownik nie akceptuje
warunków licencji, jedynym rozwiązaniem jest
zwrócenie całego nieużywanego produktu
(sprzętu i oprogramowania) sprzedawcy
w ciągu 14 dni od daty zakupu w celu
odzyskania pełnej kwoty wydanej na jego
zakup zgodnie z zasadami zwrotu pieniędzy.
W celu uzyskania dodatkowych informacji
lub zażądania zwrotu pełnej kwoty wydanej
na zakup komputera należy skontaktować się
ze sprzedawcą.
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa
Zmniejsz ryzyko oparzeń lub przegrzania komputera, stosując następujące zalecenia.
OSTRZEŻENIE! Aby zmniejszyć ryzyko oparzeń lub przegrzania komputera, nie należy umieszczać go
bezpośrednio na kolanach ani blokować otworów wentylacyjnych. Należy używać komputera tylko
na twardej, płaskiej powierzchni. Nie należy dopuszczać, aby przepływ powietrza został zablokowany przez
inną twardą powierzchnię, na przykład przez znajdującą się obok opcjonalną drukarkę, lub miękką
powierzchnię, na przykład przez poduszki, koce czy ubranie. Nie należy także dopuszczać, aby pracujący
zasilacz prądu przemiennego dotykał skóry lub miękkiej powierzchni, na przykład poduszek, koców czy
ubrania. Komputer i zasilacz prądu przemiennego są zgodne z limitem temperatury powierzchni dostępnych
dla użytkownika, określonym przez obowiązujące standardy bezpieczeństwa.
iii
Ustawienie konguracji procesora (tylko wybrane modele)
Ważne informacje o konguracjach procesora.
WAŻNE: Wybrane modele produktów są skongurowane z procesorem z serii Intel® Pentium® N35xx/
N37xx lub Celeron® N28xx/N29xx/N30xx/N31xx oraz systemem operacyjnym Windows®. Jeśli komputer jest
tak skongurowany, nie zmieniaj ustawienia konguracji procesora w pliku mscong.exe z 4 lub
2 procesorów na 1 procesor. Jeśli tak zrobisz, komputer nie uruchomi się ponownie. Konieczne będzie wtedy
przywrócenie ustawień fabrycznych komputera.
iv Ustawienie konguracji procesora (tylko wybrane modele)
Spis treści
1 Rozpoczęcie pracy .................................................................................................................................................................1
Najlepsze praktyki .............................................................................................................................................................1
Dbanie o bezpieczeństwo i komfort pracy ........................................................................................................................1
Zalety technologii Flicker Free (tylko wybrane produkty) ........................................................................................2
Ustawianie trybu niskiego poziomu światła niebieskiego (tylko wybrane produkty) .............................................2
Przywracanie ustawień fabrycznych jasności monitora (tylko wybrane produkty) ................................................3
Znajdowanie informacji .....................................................................................................................................................3
2 Poznawanie komputera .........................................................................................................................................................6
Wyświetlanie listy elementów sprzętowych.....................................................................................................................6
Wyświetlanie listy oprogramowania.................................................................................................................................6
Kongurowanie komputera...............................................................................................................................................6
Położenie portów USB.......................................................................................................................................................7
Wyłączanie komputera......................................................................................................................................................9
3 Podłączanie do sieci.............................................................................................................................................................11
Podłączanie do sieci bezprzewodowej............................................................................................................................11
Korzystanie z elementów sterujących komunikacją bezprzewodo ...................................................................11
Klawisz trybu samolotowego ..........................................................................................................................11
Elementy sterujące systemu operacyjnego ....................................................................................................11
Połączenie z siecią WLAN ........................................................................................................................................12
Korzystanie z modułu HP Mobile Broadband (tylko wybrane produkty)................................................................12
Korzystanie z urządzenia GPS (tylko wybrane produkty).......................................................................................13
Korzystanie z urządzeń bezprzewodowych Bluetooth (tylko wybrane produkty).................................................13
Podłączanie urządzeń Bluetooth.....................................................................................................................13
Łączenie z siecią przewodową — LAN (tylko wybrane produkty)..................................................................................14
4 Korzystanie z funkcji rozrywkowych ...................................................................................................................................15
Korzystanie z kamery ......................................................................................................................................................15
Korzystanie z funkcji audio..............................................................................................................................................15
Podłączanie głośników............................................................................................................................................15
Podłączanie słuchawek ...........................................................................................................................................15
Podłączanie mikrofonu............................................................................................................................................16
Podłączanie zestawów słuchawkowych .................................................................................................................16
Korzystanie z ustawień dźwięku .............................................................................................................................16
Ustawienia dźwięku .........................................................................................................................................16
Ustawienia dźwięku .........................................................................................................................................16
Korzystanie z wideo.........................................................................................................................................................17
Podłączanie urządzenia DisplayPort przy użyciu kabla USB Type-C (tylko wybrane modele)..............................17
Podłączanie urządzenia Thunderbolt przy użyciu kabla USB Type-C (tylko wybrane produkty) ..........................18
Podłączanie urządzeń wideo przy użyciu kabla VGA (tylko wybrane produkty)....................................................19
v

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756