Bądź na

Aktywuj już teraz

korzystaj ze zniżek przez okrągły rok!

Więcej

Schowek
Twój koszyk jest pusty
Koszyk
Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Laptop HP Omen 16-N0163NW 16.1" IPS 144Hz R7-6800H 16GB RAM 1TB SSD GeForce RTX3060 Windows 11 Home

Powrót
Instrukcja obsługi
PODSUMOWANIE
Ten podręcznik zawiera informacje o podzespołach komputera, połączeniu sieciowym, zarządzaniu energią,
zabezpieczeniu, tworzeniu kopii zapasowych i inne.
Informacje prawne
© Copyright 2022 HP Development Company,
L.P.
Bluetooth jest znakiem towarowym należącym
do jego właściciela i używanym przez rmę
HP Inc. w ramach licencji. Intel, Celeron,
Pentium i Thunderbolt są znakami towarowymi
rmy Intel Corporation lub jej podmiotów
zależnych w Stanach Zjednoczonych i innych
krajach. Windows jest zarejestrowanym
znakiem towarowym lub znakiem towarowym
rmy Microsoft Corporation w Stanach
Zjednoczonych i/lub innych krajach. USB Type
C® i USB-C® są zarejestrowanymi znakami
towarowymi USB Implementers Forum.
DisplayPort™ i logo DisplayPort™ są znakami
towarowymi należącymi do stowarzyszenia
Video Electronics Standards Association (VESA)
w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
Miracast® oraz Wi-Fi są zastrzeżonymi znakami
towarowymi Wi-Fi Alliance.
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie
mogą zostać zmienione bez powiadomienia.
Jedyne gwarancje na produkty i usługi
HP są określone w stosownych
wyraźnych oświadczeniach gwarancyjnych
towarzyszących tym produktom i usługom. Nic
tu podanego nie może być rozumiane jako
ustanawiające dodatkową gwarancję. Firma
HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy
techniczne lub wydawnicze ani pominięcia,
jakie mogą wystąpić w tekście.
Wydanie pierwsze: kwiecień 2022
Numer katalogowy dokumentu: N05204-241
Informacje o produkcie
Niniejsza instrukcja zawiera opis funkcji,
w które wyposażona jest większość
produktów. Niektóre z funkcji mogą być
niedostępne w konkretnym komputerze.
Nie wszystkie funkcje są dostępne
we wszystkich wersjach lub edycjach
systemu Windows. Do osiągnięcia
pełnej funkcjonalności systemu Windows
na tym komputerze może być konieczne
zaktualizowanie i/lub oddzielny zakup
sprzętu, sterowników i/lub oprogramowania
oraz zaktualizowanie systemu BIOS. System
Windows jest aktualizowany automatycznie,
a funkcja ta jest zawsze włączona. Wymagane
jest szybkie połączenie z Internetem i konto
Microsoft. Instalacja aktualizacji może wiązać
się z pobieraniem opłat przez dostawców
usług internetowych. Mogą być również
określane dodatkowe wymagania w tym
zakresie. Zobacz http://www.windows.com.
Jeśli produkt jest dostarczany z systemem
Windows w trybie S Mode: System Windows
w trybie S Mode współpracuje wyłącznie
z aplikacjami pobranymi ze sklepu Microsoft
Store w systemie Windows. Nie można
zmienić pewnych domyślnych ustawień, funkcji
i aplikacji. Niektóre akcesoria i aplikacje zgodne
z systemem Windows mogą nie działać (w tym
niektóre programy antywirusowe, programy
do zapisu plików PDF, sterowniki narzędziowe
i aplikacje ułatwiające dostęp), a wydajność
może się różnić nawet po wyłączeniu trybu
S Mode. W przypadku przejścia na system
Windows nie można już wrócić do trybu
S Mode. Więcej informacji: Windows.com/
SmodeFAQ.
W celu uzyskania dostępu do najnowszych
instrukcji obsługi, przejdź do strony
http://www.hp.com/support i postępuj zgodnie
z instrukcjami, aby znaleźć swój produkt.
Następnie wybierz pozycję Instrukcje obsługi.
Warunki użytkowania oprogramowania
Instalowanie, kopiowanie lub pobieranie
preinstalowanego na tym komputerze
oprogramowania bądź używanie go
w jakikolwiek inny sposób oznacza
wyrażenie zgody na objęcie zobowiązaniami
wynikającymi z postanowień Umowy
Licencyjnej Użytkownika Oprogramowania HP
(EULA). Jeżeli użytkownik nie akceptuje
warunków licencji, jedynym rozwiązaniem jest
zwrócenie całego nieużywanego produktu
(sprzętu i oprogramowania) sprzedawcy
w ciągu 14 dni od daty zakupu w celu
odzyskania pełnej kwoty wydanej na jego
zakup zgodnie z zasadami zwrotu pieniędzy.
W celu uzyskania dodatkowych informacji
lub zażądania zwrotu pełnej kwoty wydanej
na zakup komputera należy skontaktować się
ze sprzedawcą.
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa
Zmniejsz ryzyko oparzeń lub przegrzania komputera, stosując następujące zalecenia.
OSTRZEŻENIE! Aby zmniejszyć ryzyko oparzeń lub przegrzania komputera, nie należy umieszczać go
bezpośrednio na kolanach ani blokować otworów wentylacyjnych. Należy używać komputera tylko
na twardej, płaskiej powierzchni. Nie należy dopuszczać, aby przepływ powietrza został zablokowany przez
inną twardą powierzchnię, na przykład przez znajdującą się obok opcjonalną drukarkę, lub miękką
powierzchnię, na przykład przez poduszki, koce czy ubranie. Nie należy także dopuszczać, aby pracujący
zasilacz prądu przemiennego dotykał skóry lub miękkiej powierzchni, na przykład poduszek, koców czy
ubrania. Komputer i zasilacz prądu przemiennego są zgodne z limitem temperatury powierzchni dostępnych
dla użytkownika, określonym przez obowiązujące standardy bezpieczeństwa.
iii
Ustawienie konguracji procesora (tylko wybrane modele)
Ważne informacje o konguracjach procesora.
WAŻNE: Wybrane modele produktów są skongurowane z procesorem z serii Intel® Pentium® N35xx/
N37xx lub Celeron® N28xx/N29xx/N30xx/N31xx oraz systemem operacyjnym Windows®. Jeśli komputer jest
tak skongurowany, nie zmieniaj ustawienia konguracji procesora w pliku mscong.exe z 4 lub
2 procesorów na 1 procesor. Jeśli tak zrobisz, komputer nie uruchomi się ponownie. Konieczne będzie wtedy
przywrócenie ustawień fabrycznych komputera.
iv Ustawienie konguracji procesora (tylko wybrane modele)
Spis treści
1 Rozpoczęcie pracy .................................................................................................................................................................1
Najlepsze praktyki .............................................................................................................................................................1
Więcej zasobów HP............................................................................................................................................................1
2 Poznawanie komputera .........................................................................................................................................................3
Wyświetlanie listy elementów sprzętowych.....................................................................................................................3
Wyświetlanie listy oprogramowania.................................................................................................................................3
Prawa strona......................................................................................................................................................................3
Lewa strona........................................................................................................................................................................4
T.......................................................................................................................................................................................5
Wyświetlacz .......................................................................................................................................................................7
Tryb niskiego poziomu światła niebieskiego (tylko wybrane produkty)..................................................................7
Obszar klawiatury..............................................................................................................................................................9
Ustawienia i elementy płytki dotykowej ...................................................................................................................9
Ustawienia płytki dotykowej .............................................................................................................................9
Dostosowywanie ustawień płytki dotykowej............................................................................................9
Włączanie płytki dotykowej.......................................................................................................................9
Elementy płytki dotykowej................................................................................................................................9
Wskaźniki .................................................................................................................................................................10
Klawisze specjalne...................................................................................................................................................11
Klawisze czynności ..................................................................................................................................................13
HP OMEN Gaming Hub..............................................................................................................................................14
Spód .................................................................................................................................................................................15
Etykiety............................................................................................................................................................................16
3 Podłączanie do sieci.............................................................................................................................................................18
Podłączanie do sieci bezprzewodowej............................................................................................................................18
Korzystanie z elementów sterujących komunikacją bezprzewodową...................................................................18
Klawisz trybu samolotowego ..........................................................................................................................18
Elementy sterujące systemu operacyjnego. ...................................................................................................18
Połączenie z siecią WLAN ........................................................................................................................................19
Korzystanie z modułu HP Mobile Broadband (tylko wybrane produkty)................................................................19
Korzystanie z karty eSIM (tylko wybrane produkty)...............................................................................................20
Korzystanie z urządzenia GPS (tylko wybrane produkty).......................................................................................20
Korzystanie z urządzeń bezprzewodowych Bluetooth (tylko wybrane produkty).................................................20
Podłączanie urządzeń Bluetooth.....................................................................................................................21
Łączenie z siecią przewodową — LAN (tylko wybrane produkty)..................................................................................21
4 Korzystanie z funkcji rozrywkowych ...................................................................................................................................23
Korzystanie z kamery ......................................................................................................................................................23
v

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756