Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Okap ICEBERG Pueblo II Inox

Powrót
INSTRUKCJA OBSŁUGI I
UŻYTKOWANIA
OKAPU PUEBLO II
BERG SP. ZO.O.
ul. Krakowska 61 b
71-017 Szczecin
nr tel. 91 485 47 77
www.berg-agd.pl
http://www.berg-agd.pl/serwis-i-pomoc-techniczna/
reklamacje@berg-agd.pl
ZAKŁAD PRODUKCYJNY:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
AKPO” Spółka Jawna
05-080 Izabelin-Laski; ul. Łąkowa 9
str. 2
SZANOWNI PAŃSTWO
Serdecznie gratulujemy Państwu dokonania trafnego wyboru. Nasze
urządzenia projektowane i wykonywane z myślą o spełnieniu Państwa
oczekiwań i z pewnością będą stanowić część nowocześnie wyposażonego
gospodarstwa domowego. Jesteśmy przekonani, że nowoczesne, funkcjonalne i
praktyczne urządzenia, wyprodukowane z najwyższej jakości materiałów, spełnią
wszystkie Państwa wymagania.
Przed przystąpieniem do montażu i ytkowania zakupionego okapu prosimy o
dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji, a także zawartych w niej
reguł bezpieczeństwa użytkowania. Życzymy satysfakcji i zadowolenia z wyboru
okapu naszej firmy.
str. 3
UWAGA:
W czasie prac montażowych należy przestrzegać obowiązujących
przepisów dotyczących odprowadzania powietrza.
Gdy okap nadkuchenny jest używany w tym samym czasie co
przyrządy spalające gaz lub inne paliwa, pomieszczenie powinno
być odpowiednio wentylowane. Powietrze z okapu nie powinno
być odprowadzane do kanału kominowego służącego do
odprowadzania spalin z przyrządów spalających gaz lub inne
paliwa.
Przed podłączeniem okapu do prądu należy sprawdzić, czy
napięcie i częstotliwość prądu zasilającego odpowiada danym
podanym na tabliczce znamionowej urządzenia. Okap musi być
podłączony do łatwo dostępnego gniazdka. Niedopuszczalne jest
usuwanie wtyczki i podłączanie na stałe okapu do zasilania.
Jeżeli czyszczenie i konserwacja nie jest wykonywana zgodnie z
instrukcją, istnieje ryzyko pożaru.
W przypadku użytkowania kuchenki gazowej nie wolno
pozostawiać odkrytego płomienia.
Sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym
dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub
psychicznej.
Sprzęt nie jest przeznaczony do zabawy dla dzieci.
Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to
powinien on być zastąpiony specjalnym przewodem lub zespołem
dostępnym u wytwórcy lub specjalnym zakładzie naprawczym.
Producent nie ponosi odpowiedzialności z powodu
nieprzestrzegania przepisów dotyczących instalacji i konserwacji
oraz nieprawidłowej obsługi okapu. Dostępne części mogą stać się
gorące podczas gotowania na kuchni.
Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co
najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach
fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i
znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub
instruktodnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób,
tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie
powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny
wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
Okap ze względu na niebezpieczeństwo wystąpienia pożaru
powinien być czyszczony minimum raz w miesiącu.
Do montażu okapu należy ywtylko takich wkrętów i urządzeń
mocujących jakie zostały zamieszczone w komplecie do montażu
okapu.
str. 4
Jeżeli instrukcja obsługi kuchni gazowej lub elektrycznej nakazuje
zastosować inny, większy dystans od okapu niż 65 cm, to należy
się do tego zastosować.
PUEBLO II
str. 5
1.INFORMACJE OGÓLNE
Okap kuchenny został zaprojektowany do usuwania oparów kuchennych w
trybie wyciągowym (przewody poprowadzone na zewnątrz) lub w trybie
pochłaniacza (obieg wewnętrzny). Jest przeznaczony do mocowania nad gazową
lub elektryczną płytą grzewczą.
UWAGA:
Prosimy zachować dowód zakupu w celu ewentualnej reklamacji. Bez tych
dokumentów gwarancja jest nieważna.
Producent zrzeka się odpowiedzialności za uszkodzenia i obrażenia powstałe
wskutek montażu i ytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi zawartą w
niniejszym tekście.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756