Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Kuchenka mikrofalowa INDESIT MWI 3211 IX

Powrót
PL
1
OPIS PRODUKTU
INSTRUKCJA
CODZIENNEJ EKSPLOATACJI
PANEL STEROWANIA
Przed użyciem urządzenia prosimy o uważne przeczytanie Zasad
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
1. Pulpit sterujący
2. Tabliczka znamionowa
(nie usuwać)
3. Drzwi
4. Lekkie
5. Talerz obrotowy
1. STOP
Do zatrzymywania funkcji lub
wyłączania sygnału dźwiękowego,
anulowania ustawień oraz
wączania kuchenki.
2. ROZMRAŻANIE
3. MIKROFALE/MOC KUCHENKI
Do wybierania funkcji mikrofali
i ustawienia żądanego poziomu
mocy.
4. WYŚWIETLACZ
5. PRZYCISKI + / -
Do regulacji ustawień danej funkcji
(np. długość czasu, waga).
6. START
Do włączania funkcji. Kiedy
kuchenka mikrofalowa jest
wyłączona, uruchamia funkc
mikrofali Jet Start.
7. PRZYCISK OTWIERANIA
DRZWICZEK
DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU
INDESIT
Aby móc korzystać z programu
kompleksowej pomocy i wsparcia, należy
zarejestrować swój produkt na stronie
www.indesit.com/register
WWW
Zasady bezpieczeństwa oraz Instrukc
obsługi i konserwacji urządzenia można
pobrać odwiedzając naszą stronę
docs.indesit.eu i postępując zgodnie ze
wskazówkami zamieszczonymi na odwrocie
tej broszury.
1
2
5
4
3
1 2 3 5 6 74
2
AKCESORIA Więcej informacji znajduje się w Instrukcjach obsługi i
konserwacji, które można pobrać ze strony docs.indesit.eu
WWW
Liczba i rodzaj akcesoriów może różnić się w zależności od zakupionego modelu.
Akcesoria dodatkowe, których nie ma w zestawie, można kupić oddzielnie w punkcie serwisu technicznego.
PRZYKRYWKA (ZALEŻNIE OD WYPOSAŻENIA)
Służy do przykrywania potraw
gotowanych lub podgrzewanych
w kuchence mikrofalowej.
Przykrywka zmniejsza ilość
zabrudzeń, zachowuje
odpowiednią wilgotność
potraw i umożliwia tworzenie dwóch poziomów
gotowania.
TALERZ OBROTOWY
Umieszczony na podstawce,
szklany talerz obrotowy może
być używany do wszystkich
metod gotowania.
Talerz obrotowy musi zawsze
stanowić podstawę dla innych pojemników i
akcesoriów.
PODSTAWKA POD TALERZ OBROTOWY
Podstawki należy używać tylko ze
szklanym talerzem obrotowym. Na
podstawce nie należy umieszczać
innych akcesoriów.
Na rynku dostępnych jest wiele różnych
akcesoriów. Przed ich zakupem należy upewnić
się, czy nadają się do kuchenek mikrofalowych i są
odporne na temperatury panujące w jej komorze.
Podczas gotowania w kuchence mikrofalowej
nigdy nie powinno się używać metalowych
pojemników na jedzenie lub napoje.
Należy zawsze upewnić się, że ani jedzenie,
ani akcesoria nie stykają się z wewnętrznymi
ściankami kuchenki mikrofalowej.
Przed uruchomieniem kuchenki należy
zawsze sprawdzić, czy talerz obrotowy może
się swobodnie obracać. Przy wkładaniu lub
wyjmowaniu innych akcesoriów należy zwrócić
uwagę, aby nie odłączyć talerza obrotowego.
FUNKCJE Więcej informacji znajduje się w Instrukcjach obsługi i
konserwacji, które można pobrać ze strony docs.indesit.eu
WWW
MIKROFALE
Do szybkiego gotowania oraz odgrzewania
potraw i napojów.
MOC ZALECENIA
750 W
Szybkie podgrzewanie napojów lub potraw
o dużej zawartości wody, także mięsa i
warzyw.
500 W
Gotowanie ryb, sosów mięsnych lub sosów
zawierających ser lub jaja. Dogotowywanie
tart mięsnych lub zapiekanych makaronów.
350 W Powolne, delikatne gotowanie. Doskonałe
do rozpuszczania masła lub czekolady.
160 W Rozmrażanie mrożonych produktów lub
zmiękczanie masła i sera.
0 W Tylko podczas stosowania timera
ROZMRAŻANIE
Służy do szybkiego rozmrażania produktów
żywnościowych tj. mięso, drób i ryby, ważących od
100 g do 2 kg.
Potrawy powinny być umieszczone bezpośrednio
na szklanym talerzu obrotowym. Po pojawieniu się
odpowiedniego komunikatu obrócić potrawę na
drugą stronę.
PL
3
. WYBÓR FUNKCJI
Aby wybrać żądaną funkcję, wystarczy nacisnąć
odpowiadający jej przycisk.
. USTAWIENIE DŁUGOŚCI CZASU
Po wybraniu żądanej funkcji za pomocą
lub ustawić długość czasu jej
wykonywania.
Czas ten można zmieniać, naciskając lub , lub
zwiększając długość czasu o 30 sekund za każdym
naciśnięciem .
. USTAWIENIE MOCY MIKROFALI
Nacisk tyle razy, ile to konieczne,
aby wybrać żądany poziom mocy
mikrofali.
Uwaga: To ustawienie można również zmienić podczas
gotowania, naciskając .
. ROZMRAŻANIE
Nacisnąć , a następnie za pomocą
lub ustawić wagę żywności.
Podczas rozmrażania, praca urządzenia
zostanie na chwilę wstrzymana, aby
umożliwić obrócenie potrawy na drugą
stronę.
Po wykonaniu tej czynności zamknąć drzwiczki i
nacisnąć .
. ĄCZANIE FUNKCJI
Po wprowadzeniu wszystkich żądanych ustawień
nacisnąć , aby włączyć funkcję.
Aby wstrzymać wykonywanie bieżącej funkcji, w
dowolnym momencie można nacisnąć .
. BLOKADA BEZPIECZEŃSTWA
Ta funkcja jest aktywowana
automatycznie, by zapobiec
przypadkowemu włączeniu się kuchenki
mikrofalowej. Otworzyć i zamknąć drzwiczki, a
następnie nacisnąć , aby włączyć wybraną funkcję.
. PAUZA
Aby zatrzymać aktywną funkcję, na przykład w celu
wymieszania lub obrócenia potrawy na drugą stronę,
należy po prostu otworzyć drzwiczki urządzenia.
Aby rozpocząć proces gotowania, zamknąć drzwiczki i
wcisnąć .
. JET START
Kiedy kuchenka mikrofalowa jest wyłączona, nacisnąć
, aby na 30 sekund uruchomić pracę urządzenia z
funkcją mikrofal o pełnej mocy (750 W).
Za każdym razem, gdy przycisk zostanie
ponownie wciśnięty, czas podgrzewania zwiększy się
o kolejne 30 sekund.
. USTAWIENIE CZASU
Gdy kuchenka jest wyłączona, nacisnąć
i przytrzymać , aż zaczną migać dwie
cyfry godziny (po lewej stronie).
Za pomocą lub ustawić prawidłową godzinę i
nacisnąć , aby potwierdzić: Na wyświetlaczu będą
migać minuty.
Za pomocą lub ustawić minuty i nacisnąć ,
aby potwierdzić.
Uwaga: W przypadku dłuższej przerwy w dostawie prądu
może zajść potrzeba ponownego ustawienia czasu.
. TIMER
Kiedy kuchenka mikrofalowa jest wyłączona,
wyświetlacz może być używany jako timer. Aby
włączyć funkcję i ustawić potrzebną długość czasu,
nacisnąć lub . Nacisnąć , aby ustawić moc na
0 W, a następnie nacisnąć , aby włączyć odliczanie.
Uwaga: Timer nie włącza żadnego z cykli gotowania/
pieczenia.
Aby w dowolnym momencie zatrzymać timer, nacisnąć .
CODZIENNA EKSPLOATACJA
4
KARTA PRODUKTU
WWW Kartę produktu z parametrami poboru
energii dla tego urządzenia można pobrać ze strony
internetowej docs.indesit.eu
JAK OTRZYMAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I
KONSERWACJI URZĄDZENIA
> WWW Instrukcję obsługi i konserwacji
można pobrać z naszej strony
docs.indesit.eu (możliwe jest użycie tego
kodu QR), podając kod produktu.
> Można również skontaktować się z naszym
serwisem technicznym dla klientów.
KONTAKT Z NASZYM SERWISEM TECHNICZNYM
Nasze dane kontaktowe
znajdują się w
książeczce gwarancyjnej.
Kontaktując się z naszym
serwisem technicznym,
należy podać kody z
tabliczki znamionowej
swojego urządzenia.
400010894958
Wydrukowano we Włoszech
001
USUWANIE USTEREK Więcej informacji znajduje się w Instrukcjach obsługi i
konserwacji, które można pobrać ze strony docs.indesit.eu
WWW
CZYSZCZENIE
Nie stosować urządzeń czyszczących parą. Nie stosować wełny szklanej, szorstkich gąbek
lub ściernych/żrących środków do czyszczenia,
ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnie
urządzenia.
POWIERZCHNIE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE
Powierzchnie należy czyścić wilgotną ściereczką.
Jeśli są silnie zabrudzone, dodać kilka kropel
detergentu o neutralnym pH. Wytrzeć do sucha
ściereczką.
Do czyszczenia szyby w drzwiczkach kuchenki
mikrofalowej należy stosować odpowiedni detergent
w płynie.
Regularnie, a w szczególności po wylaniu się płynów,
należy wyjąć talerz obrotowy oraz jego podstawkę i
umyć dno urządzenia, usuwając ewentualne resztki
potraw.
AKCESORIA
Wszystkie akcesoria można myć w zmywarkach.
Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie
Piekarnik nie działa Awaria zasilania.
Urządzenie odłączone od
zasilania.
Sprawdzić, czy działa zasilanie i czy
kuchenka mikrofalowa jest prawidłowo
podłączona do sieci. Wyłączyć kuchenkę
i włączyć ją ponownie, sprawdzając czy
usterka nie ustąpiła.
Wyświetlacz pokazuje „Err”. ąd oprogramowania. Skontaktować się z najbliższym
autoryzowanym serwisem technicznym i
podać numer następujący po literach „Err”.
XXX/XXX
------------

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756