Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Lodówka INDESIT LI8 S1E K 189cm Czarna

Powrót
PL
Skrócona instrukcja obsługi
* Dostępne tylko w wybranych modelach
DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU INDESIT
W celu uzyskania kompleksowej pomocy
prosimy zarejestrować urządzenie na stronie
www . indesit . com/ register
Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać te
instrukcje.
PIERWSZE UŻYCIE
Po instalacji urządzenia odczekać przynajmniej dwie godziny przed
podłączeniem go do sieci. Po podłączeniu urządzenie zacznie
pracować automatycznie. Idealne ustawienia temperatury zosty
wstępnie ustawione fabrycznie.
Po włączeniu urdzenia odczekać 4-6 godz., aż zostanie osiągnięta
prawidłowa temperatura przechowywania żywności.
PANEL STEROWANIA
1. Wskaźniki LED (wyświetlają biącą wartość temperatury lub
informują o funkcji Super chłodzenia)
2. Przycisk Super chłodzenia / przycisk Temperatury
USTAWIANIE TEMPERATURY
Naciśnięcie przycisku Temperatura na panelu sterowania umożliwia
ustawienie temperatury od najwyższej do najniższej. Każdorazowe
naciśnięcie przycisku Temperatura powoduje zmianę ustawienia
temperatury. Po pierwszym włączeniu urządzenia ustawiona jest
średnia wartość temperatury (ustawienie fabryczne). Wartości ustawi
temperatury zosty przedstawione w poniższej tabeli:
WYŁ WŁĄCZONA
wysoka temperatura
średnio wysoka temperatura
średnia temperatura
średnio niska temperatura
niska temperatura
Super chłodzenie
Zalecane ustawienia:
• Komora chłodziarki: +4°C lub MED
• Komora zamrażarki: -18°C lub -20°C
Uwaga: Wyświetlone punkty odpowiadają średniej temperaturze w całej
chłodziarce.
SUPER CHŁODZENIE
ywanie funkcji Super chłodzenie jest zalecane, aby zwiększ
wydajność chłodzenia, gdy w komorze chłodziarki zostanie
umieszczona znaczna ilość żywności.
Aby włączyć funkcję Super chłodzenia, na panelu sterowania należy
nacisnąć przycisk Temperatury i przytrzymać go przez trzy sekundy, aż
zaświecą się trzy diody LED.
Po 24 godzinach funkcja jest automatycznie wączana i chłodziarka
powraca do poprzednio wybranej wartości ustawienia.
Funkcję można wyłączyć ręcznie, naciskając przycisk Temperatury na
panelu sterowania i przytrzymując go przez trzy sekundy.
Uwaga: Funkcja super chłodzenia powinna być również WŁĄCZONA przed
włożeniem świeżej żywności do zamrożenia w zamrażarce, aby zwiększ
moc zamrażania.
OŚWIETLENIE LED
Ten produkt jest wyposażony w oświetlenie klasy efektywności
energetycznej B.
Jeśli oświetlenie LED nie działa, naly skontaktować się z serwisem w
celu jego wymiany.
Ważne: Oświetlenie wewnątrz komory chłodziarki jest włączane po
otwarciu drzwiczek chłodziarki. Jeśli drzwi pozostają otwarte przez
ponad 8minut, oświetlenie jest automatycznie wączane.
JAK PRZECHOWYWAĆ ŚWIĄ ŻYWNOŚĆ I NAPOJE
Legenda
STREFA UMIARKOWANEJ TEMPERATURY
Zalecana do przechowywania owoców tropikalnych,
puszek, napojów, jajek, sosów, marynat, masła,
dżemu
STREFA NISKIEJ TEMPERATURY
Zalecana do przechowywania serów, mleka, wyrobów
mleczarskich, produktów delikatesowych, jogurtów
STREFA NAJNIŻSZEJ TEMPERATURY
Zalecana do przechowywania wędlin i deserów,
mięsa oraz ryb
SZUFLADA NA WARZYWA I OWOCE
SZUFLADY ZAMRAŻARKI
(Jedna szuada w modelach poniżej 1,7m)
SZUFLADA STREFY ZAMRAŻANIA
(Strefa najniższej temperatury)
Zalecana do zamrażania świeżej żywności/
ugotowanych potraw
KOMORA CHŁODZĄCA
Wentylator*
Wentylator zapewnia korzystniejszy rozkład temperatur w komorze
chłodziarki, a w konsekwencji lepsze warunki przechowywania
artykułów spożywczych. Domyślnie wentylator jest wyłączony. Aby
włączyć wentylację, nacisnąć przycisk wentylatora. Należy pamiętać, że
włączony wentylator nie pracuje bez przerwy. Wentylator rozpoczyna/
kończy pracę w zależności od temperatury oraz/lub poziomu
wilgotności wewnątrz chłodziarki.
W związku z tym jest rzeczą całkowicie normalną, że wentylator może
się nie obracać, nawet jeśli zostanie włączony.
Urządzenia wyposażone w wentylator mogą być wyposażone w ltr
antybakteryjny. Aby zakupić ten ltr, należy odwiedzić naszą stronę
internetową lub skontaktować się z działem obsługi klienta.
KOMORA ZAMRAŻARKI
Komora zamrażarki pozwala na przechowywanie zamrożonej
żywności i mrożenie świeżej żywności. Ilość świeżej żywności, którą
można zamrozić wwyznaczonym czasie podana jest na tabliczce
znamionowej. Rozmieścić świeżą żywność wobszarze mrożenia
wewnątrz komory zamrarki, pozostawiając wokół niej wystarczającą
ilość miejsca, umożliwiającą swobodny przepływ powietrza. Nie
dopuszczać do kontaktu świeżej żywności z żywnością zamrożoną.
Limity załadunku są zdeterminowane przez kosze, klapki, szuady i
łki itp. Upewnić się, że wszystkie te elementy można łatwo zamknąć
po załadunku. Szuada/komora obszaru zamrażania została pokazana
na rysunku poniżej. Aby zoptymalizować prędkość zamrażania
i uzyskać dodatkową przestrzeń do przechowywania, z komory
zamrarki można wyjąć szuady i umieścić żywność bezpośrednio
na dnie komory. Aby uniknąć marnowania żywności, należy
sprawdzić zalecane ustawienia zamrarki i czas przechowywania
produktów. Informacje te znaleźć można w instrukcji obsługi na stronie
internetowej.
Kostki lodu
Wypełnić 2/3 tacki na lód wodą iumieścić ją zpowrotem w komorze
zamrarki. W żadnym wypadku nie używać ostrych lub ostro
zakończonych przedmiotów do wyjmowania lodu.
Rozmrażanie komory zamrażarki
Zaleca się rozmrażanie zamrażarki raz lub dwa razy w roku oraz wtedy,
gdy powstała warstwa szronu o grubości 3 mm. Tworzenie się szronu
jest zjawiskiem normalnym.
Ilość i szybkość odkładania się szronu zależy od warunków otoczenia
oraz od częstotliwości otwierania drzwi. Aby odszronić urdzenie,
należy wyłączyć urdzenie i wyjąć z niego wszystkie artykuły
spożywcze. Pozostawić otwarte drzwi zamrażarki, aby umożliwić
roztopienie się szronu.
Aby zapobiec wylewaniu się wody podczas rozmrania, zaleca się
ułożenie chłonnego materiału na spodzie komory zamrażarki ijego
regularne wyżymanie.
Wyczyścić wnętrze zamrażarki. Dokładnie przepłukać i wytrzeć.
Ponownie włączyć urządzenie i umieścić w nim żywność.
* Dostępne tylko w wybranych modelach
AKCESORIA*
POJEMNIK NA JAJKA PÓŁKA NA BUTELKI
WYPOSAŻENIE STOP FROST TACA DO LODU
WYPOSAŻENIE STOP FROST*
Wyposażenie STOP FROST służy do zbierania szronu powstałego w
komorze zamrażarki, jego łatwego usuwania oraz czyszczenia, co
znacznie skraca czas niezbędny do rozmrażania wnętrza komory
zamrażarki.
Procedurę czyszczenia wyposażenia stop frost można znaleźć w
instrukcji obsługi na stronie internetowej.
INFORMACJE OGÓLNE
Szuady, kosze i półki powinny pozostać na swoim miejscu, jeżeli w
niniejszej skróconej instrukcji nie podano inaczej.
System oświetlenia wewnątrz komory chłodziarki korzysta z
oświetlenia LED, które zapewnia lepsze oświetlenie i zużywa mniej
energii w porównaniu do tradycyjnych żarówek.
Drzwi oraz pokrywy chłodziarki należy usunąć przed wyrzuceniem
urządzenia, aby zapobiec uwięzieniu w środku dzieci lub zwierząt.
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Co zrobić, gdy... Możliwe przyczyny Rozwiązania
Urządzenie nie działa. Być może wystąpił problem z zasilaniem
elektrycznym urządzenia.
Sprawdzić, czy wtyczka przewodu zasilania została włożona do
gniazdka o właściwym napięciu.
Skontrolować urządzenia zabezpieczające i bezpieczniki
domowej instalacji elektrycznej
W ociekaczu skroplin
znajduje się woda.
Jest to normalne zjawisko podczas
wysokich temperatur i dużej
wilgotności. Pojemnik może być nawet
wypełniony do powy.
Sprawdzić, czy urządzenie jest w ustawieniu poziomym, aby woda
nie wylewała się.
Krawędzie obudowy
urządzenia mające
styczność z uszczelką
drzwiczek są gorące w
dotyku.
Nie jest to usterka. Jest to normalne
zjawisko podczas wysokich temperatur i
podczas pracy sprężarki.
Oświetlenie nie działa. Być może konieczna jest wymiana
żarówki.
Urządzenie może być modelem z opcją
Wł./Tryb czuwania.
Skontrolować urządzenia zabezpieczające i bezpieczniki
domowej instalacji elektrycznej.
Sprawdzić, czy wtyczka przewodu zasilania została włożona do
gniazdka o właściwym napięciu
Jeśli diody LED są uszkodzone, należy skontaktować się z
serwisem w celu wymiany na diody tego samego typu dostępne
jedynie w posprzedażowych punktach serwisowych i u
autoryzowanych sprzedawców.
Wydaje się, że silnik włącza
się zbyt często.
Czas pracy silnika zależy od różnych
czynników: częstotliwości otwierania
drzwiczek, ilości przechowywanej
żywności, temperatury pomieszczenia,
ustawienia temperatury.
Sprawdzić, czy parametry urządzenia są prawidłowo ustawione.
Sprawdzić, czy do urządzenia nie włożono zbyt dużej ilości
żywności.
Sprawdź, czy drzwi nie są zbyt często otwierane.
Sprawdź, czy drzwi są prawidłowo zamknięte.
Temperatura urządzenia jest
zbyt wysoka.
Przyczyn może być wiele (patrz
„Rozwiązania”).
Sprawdzić, czy skraplacz (z tyłu urządzenia) nie jest zakurzony i
zabrudzony.
Sprawdzić, czy drzwiczki są prawidłowo zamknięte.
Sprawdzić, czy uszczelki drzwiczek dobrze przylegają.
W przypadku wysokiej temperatury pomieszczenia silnik pracuje
dłużej.
Jeśli drzwi urządzenia były przez pewien czas otwarte lub w
przechowywana jest duża ilość żywności, silnik pracuje dłużej,
aby ochłodzić wnętrze urządzenia.
* Dostępne tylko w wybranych modelach
400011494689
Zasady, standardową dokumentację oraz dodatkowe informacje o produkcie można znaleźć:
Odwiedzając naszą stronę internetową docs . indesit . eu
ywając QR Code
Można równiskontaktować się z naszym serwisem technicznym (Patrz numer telefonu na karcie
gwarancyjnej). Kontaktując się z naszym serwisem technicznym, należy podać kody z tabliczki znamionowej
urządzenia.
Informacje o modelu można uzyskać przy pomocy QR Code wskazanego na etykiecie energetycznej. Etykieta
zawiera również identykator modelu, którego można użyć do znalezienia informacji na portalu z bazą danych
https://eprel.ec.europa.eu.
Co zrobić, gdy... Możliwe przyczyny Rozwiązania
Drzwiczki zamykają się lub
otwierają nieprawidłowo.
Przyczyn może być wiele (patrz
„Rozwiązania”).
Sprawdź, czy opakowania z żywnością nie blokują drzwi.
Sprawdź, czy automatyczny moduł do lodu lub inne części
wewnętrzne nie znajdują się w niewłaściwych pozycjach.
Sprawdź, czy uszczelki drzwi nie są zabrudzone lub lepkie.
Upewnij się, że urządzenie jest wypoziomowane.
TABELA ALARMÓW
Typ alarmu Sygnał Przyczyna Rozwiązanie
Alarm otwartych drzwi Oświetlenie chłodziarki miga. Drzwiczki są otwarte przez ponad
5 minuty.
Zamknąć drzwiczki.
Alarm otwartych drzwi. Oświetlenie chłodziarki NIE
DZIAŁA.
Drzwiczki są otwarte przez ponad
8 minuty.
Zamknąć drzwiczki.
Usterka Usterka urządzenia. Usterka urządzenia. Skontaktować się z serwisem.
* Dostępne tylko w wybranych modelach

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756