Znaleziono w kategoriach:
Lodówka INDESIT LI9 S2E X 201.3cm Srebrna

Instrukcja obsługi Lodówka INDESIT LI9 S2E X 201.3cm Srebrna

Powrót
Podręcznik użytkownika
PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA
1
SPIS TREŚCI
Instrukcjaużytkowaniaikonserwacji.......................................... 2
Informacjeogólne .......................................................... 2
OświetlenieLED .................................................................. 2
Systemyoświetlenia(wzależnościodmodelu) ............................................ 2
Półkiibalkoniki ................................................................... 2
Drzwiczki ....................................................................... 2
WyposażenieStopfrost* ............................................................ 3
Proceduraczyszczeniaakcesoriówstopfrost .............................................. 3
ObsługaUrządzenia ......................................................... 4
Pierwszeużycie ................................................................... 4
Komora chłodziarki i przechowywanie żywności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Jakprzechowywaćświeżążywnośćinapoje .............................................. 4
Komorazamrażarkiiprzechowywanieżywności ........................................... 4
Wyjmowaniepojemnikaszufladyzamrażarki .............................................. 4
Porady dotyczące zamrażania i przechowywania świeżej żywności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Żywność mrożona: wskazówki dotyczące kupowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Okres przechowywania żywności w różnych temperaturach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Odgłosypracyurządzenia ........................................................... 6
Zalecenia w przypadku nieużywania urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Czyszczenieikonserwacja..................................................... 7
Wymianauszczelki .......................................................... 8
Serwistechniczny........................................................... 9
Instrukcja użytkowania i konserwacji PL
2
Informacje ogólne
Oświetlenie LED
Jeśli oświetlenie LED nie działa, należy skontaktować się z serwisem w celu jego wymiany.
Ważne: Oświetlenie wewnątrz komory chłodziarki jest włączane po otwarciu drzwiczek chłodziarki. Jeśli drzwi pozostają
otwarte przez ponad 8 minut, oświetlenie jest automatycznie wyłączane.
Systemy oświetlenia (w zależności od modelu)
Produkt ten wyposażony
jest w oświetlenie klasy
efektywności energetycznej
G
Produkt ten wyposażony
jest w oświetlenie klasy
efektywności energetycznej
B
Produkt ten wyposażony
jest w oświetlenie klasy
efektywności energetycznej
A
Produkt ten wyposażony
jest w oświetlenie klasy
efektywności energetycznej
G
Produkt ten wyposażony
jest w oświetlenie klasy
efektywności energetycznej
G
Produkt ten wyposażony
jest w oświetlenie klasy
efektywności energetycznej
G
Produkt ten wyposażony
jest w oświetlenie klasy
efektywności energetycznej
F
Półki i balkoniki
Wszystkie półki, klapki oraz wysuwane kosze można wyjmować. Liczba tych elementów może się różnić w zależności od modelu.
Drzwiczki
Przekładanie drzwi
Uwaga: Kierunek otwierania drzwiczek można zmienić. Jeżeli operację wykona Serwis Posprzedażowy, jest to usługa nieobjęta gwarancją.
Zaleca się, aby zamocowanie drzwiczek w celu zmiany kierunku ich otwierania było wykonywane przez dwie osoby. Potrzebne informacje
można znaleźć w Instrukcji instalacji urządzenia.
Instrukcja użytkowania i konserwacji
* Dostępne tylko w wybranych modelach
3
Wyposażenie Stop frost*
Wyposażenie STOP FROST służy do zbierania szronu powstałego w komorze zamrażarki, jego łatwego usuwania oraz czyszczenia,
co znacznie skraca czas niezbędny do rozmrażania wnętrza komory zamrażarki.
Procedura czyszczenia akcesoriów stop frost
- Otwórz drzwi komory zamrażarki i wyjmij górną szufladę (rysunek 2).
Click!!
Click!!
A
B
1
2
5
7
6
3 4
- Odłącz wyposażenie STOP FROST (rysunek 3) i je wyjmij (rysunek 4),
uważając, aby nie upadło ono na szklaną półkę poniżej.
Uwaga: jeżeli akcesoria zakleszczone lub trudno je wyjąć, nie podejmować dalszych
prób jego wyjęcia, ale kontynuować całkowite rozmrażanie komory zamrażarki.
- Zamknąć drzwi komory zamrażarki.
- Usuń szron z wyposażenia, przepłukując je pod bieżącą (nie gorącą) wo
(rysunek 5).
- Zaczekaj, wyposażenie przeschnie i wytrzyj plastikowe części miękką
szmatką.
- Włóż wyposażenie z powrotem, umieszczając tylną część w zagłębieniach
pokazanych na rysunku 7-A, a następnie przymocuj uchwyt do zapięć
powyżej (rysunek 7-B).
- Włóż z powrotem rną szufladę i zamknij drzwi komory zamrażarki.
Możliwe jest czyszczenie samych akcesoriów do zamrażania bez konieczności
całkowitego rozmrażania komory zamrażarki. Regularne czyszczenie
akcesoriów pomaga zminimalizować konieczność całkowitego rozmrażania
komory zamrażarki.
Instrukcja użytkowania i konserwacji PL
4
Obsługa Urządzenia
Pierwsze użycie
Po instalacji urządzenia odczekać przynajmniej dwie godziny przed podłączeniem go do sieci. Po podłączeniu urządzenie
zacznie pracować automatycznie. Idealne ustawienia temperatury zostały wstępnie ustawione fabrycznie. Po włączeniu
urządzenia należy odczekać 4-6 godzin, aż zostanie osiągnięta właściwa temperatura dla przechowywania żywności.
Komora chłodziarki i przechowywanie żywności
Komora chłodziarki umożliwia przechowywanie świeżej żywności i napojów. Komora chłodziarki rozmraża się całkowicie
w sposób automatyczny. Okazjonalna obecność kropel wody na wewnętrznej ścianie tylnej komory jest objawem automatycznej
fazy rozmrażania. Skropliny spływają do otworu spustowego i zbierają się w pojemniku, z którego następnie wyparowują.
Uwaga: temperatura otoczenia, częstotliwość otwierania drzwi i miejsce ustawienia urządzenia mogą mieć wpływ na temperaturę we
wnętrzu obu komór. Wartości temperatury należy ustawić w zależności od tych czynników. W warunkach dużej wilgotności, wewnątrz
komory chłodziarki może występować kondensacja, zwłaszcza na szklanych półkach. W tym przypadku zaleca się zamykanie pojemników
z płynami (np. kubek z bulionem), zawijanie żywności o dużej zawartości wody (np. warzywa) i włączenie wentylatora (jeśli jest dostępny).
Wszystkie szuflady, półki drzwiowe i półki w komorze można wyciągnąć.
Wentylacja powietrza
Naturalna cyrkulacja powietrza w komorze chłodziarki sprawia, że tworzą się strefy o różnych temperaturach. Najzimniej jest
bezpośrednio nad pojemnikiem na owoce i warzywa oraz przy tylnej ściance. Najwyższa temperatura panuje na górze i z przodu
komory. Niedostateczna wentylacja powoduje zwiększenie zużycia energii i obniżenie wydajności chłodzenia.
Jak przechowywać świeżą żywność i napoje
Produkty żywnościowe wydzielające duże ilości gazu etylenowego (jabłka, morele, brzoskwinie, awokado, figi, suszone śliwki,
borówki, melony, fasolka) i produkty wrażliwe na ten gaz, takie jak owoce, warzywa i sałaty, należy zawsze umieszczać lub
opakowywać osobno, aby zapobiec skracaniu ich terminu przydatności do spożycia; na przykład nie przechowywać pomidorów
razem z owocami kiwi lub kapustą. Aby zapewnić dostateczną cyrkulację powietrza, nie należy przechowywać artykułów
spożywczych zbyt blisko siebie. Używać pojemników wielokrotnego użytku plastikowych, metalowych, aluminiowych i
szklanych lub folii samoprzylepnej. Gdy w chłodziarce przechowywana jest niewielka ilość żywności, zaleca się korzystanie z
półek nad pojemnikiem na owoce i warzywa, ponieważ jest to najzimniejszy obszar w komorze. Żywność i napoje, które mogą
wydzielać lub przyjmować zapachy, należy zawsze przechowywać w zamkniętych pojemnikach lub pod przykryciem. Aby
zapobiec przewracaniu się butelek, można umieścić je w specjalnym uchwycie (występuje w wybranych modelach).
Komora zamrażarki i przechowywanie żywności
Komora zamrażarki pozwala na przechowywanie zamrożonej żywności i mrożenie świeżej żywności. Ilość świeżej żywności,
którą można zamrozić w wyznaczonym czasie podana jest na tabliczce znamionowej. Rozmieścić świeżą żywność w obszarze
mrożenia wewnątrz komory zamrażarki, pozostawiając wokół niej wystarczającą ilość miejsca, umożliwiającą swobodny
przepływ powietrza. Unikać bezpośredniego kontaktu świeżej żywności z mrożonkami. Limity załadunku żywności
zdeterminowane przez kosze, klapki, szuflady, półki itd. Należy upewnić się, czy po załadowaniu można nadal korzystać z
nich bez utrudnień. Aby zoptymalizow prędkość mrożenia i uzyskać dodatkową przestrzeń do przechowywania, z komory
zamrażarki można wyjąć szuflady.
Wyjmowanie pojemnika szuflady zamrażarki
1 2
Otworzyć drzwiczki zamrażarki.
Pociągnąć górny pojemnik do góry, trzymając za prawy i lewy róg (1).
Wyjąć szufladę (2).
Włożyć górny pojemnik, wykonując czynności w odwrotnej
kolejności.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 40 618 750 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; numer rejestrowy BDO: 000135672. Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756