Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Pralka INDESIT BWSA 71251 W PL N 7kg 1200 obr

Powrót
PL
Krótka instrukcja
DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU INDESIT.
W celu uzyskania pełniejszej pomocy technicznej,
należy zarejestrować urządzenie na www.indesit.com/register
PANEL STEROWANIA
1. Przycisk ON/OFF
2. Przycisk i kontrolka START/PAUZA
3. Kontrolki ZAAWANSOWANIA CYKLU
4. Wskaźnik świetlny ZABLOKOWANYCH DRZWICZEK PRALKI
5. Przyciski i kontrolki OPCJE
6. Przycisk i kontrolka BLOKADY PRZYCISKÓW
7. Przycisk OPÓŹNIONEGO STARTU
8. Przycisk WIROWANIE
9. Przycisk TEMPERATURA
10. POKRĘTŁO PROGRAMÓW
11. Przycisk PUSH & GO
TABELA PROGRAMÓW
OPIS PRODUKTU
1.
3.
2.
5.
4.
7.
6.
8.
1. Blat
2. Szuadka na środki piorące
3. Panel sterowania
4. Uchwyt
5. Drzwiczki
6. Pompa odprowadzająca wodę (za cokołem)
7. Cokół (wyjmowany)
8. Regulowane nóżki (2)
SZUFLADKA NA ŚRODKI PIORĄCE
Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcje bezpieczeństwa.
Przed rozpoczęciem użytkowania pralki należy usunąć śruby blokujące. Szczegółowe
wskazówki dotyczące sposobu ich usuwania można znaleźć w Instrukcji instalacji.
C
Przegródka 1:
Nie umieszczać środka piorącego w tej
przegródce.
Przegródka 2: Środek piorący do prania (w
proszku lub w płynie)
W razie użycia środka piorącego w płynie zaleca
się użycie dołączonej ścianki działowej A w celu
prawidłowego dozowania.
W razie użycia środka piorącego w proszku
należy umieścić ściankę działową w otworze B.
Przegródka 3: Środki dodatkowe (zmiękczające, itp.)
Środek zmiękczający nie może przekroczyć poziomu „max”, podanego na
środkowym wskaźniku.
! Piorące w proszku należy stosować do tkanin z białej bawełny i do prania
wstępnego oraz do prania w temperaturze przekraczającej 60°C. Środki
! Należy stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu środka piorącego.
! W celu wyjęcia szuadki nacisnąć dźwignię C i pociągnąć ją na zewnątrz.
1
10
2 3
6
9
11
4
87
5
4)
Eco Bawełna -
Cykl prania próbnego zgodny z rozporządzeniem 1061/2010. Aby uzyskać
dostęp do tych cykli, ustaw cykl prania 6 z temperaturą 40°C lub 60°C.
* Po wybraniu programu 16 i wyłączeniu wirowania maszyna wykona jedynie
odprowadzanie wody.
** Po zakończeniu programu i od odwirowaniu z maksymalną dostępną prędkością
wirowania, w domyślnym ustawienieu programu.
Czas trwania cyklu wskazany na wyświetlaczu lub w instrukcji jest czasem oszacowanym dla
standardowych warunków. Rzeczywisty czas trwania cyklu może się zmieniać w zależności od
wielu czynników, takich jak temperatura i ciśnienie wody na wlocie, temperatura otoczenia, ilość
środka piorącego, ilość i rodzaj pranej odzieży, wyważenie ładunku, wybrane opcje dodatkowe.-
Podane wartości dla programów innych niż Eco 40-60 mają charakter jedynie orientacyjny.
1) Eco 40-60
-
Cykl prania próbnego zgodny z rozporządzeniem UE Ecodesign
2019/2014. To najwydajniejszy pod względem zużycia wody i energii program do prania
normalnie zabrudzonych rzeczy z bawełny.
Uwaga: w przypadku programu Eco 40-60 TABELA PROGRAMÓW przedstawia maksymalne
wartości wirowania.
Dla wszystkich ośrodków badawczych:
2) Program bawełna, długi: ustawić program 6 na temperaturę 40°C.
3) Program syntetyczny, długi: ustawić program 7 na temperaturę 40°C.
Maksymalny wsad 7 Kg
Pobór mocy w trybie off 0,5 W / w trybie on 8 W Środki piorące i
Dodatki Zalecany środek
piorący
Wilgotność
resztkowa %
(**)
Zużycie ener-
gii kWh
Woda łącznie
l
Temperatura
prania °C
Program Temperatura Maksymalna
prędkość wiro-
wania (obroty)
Maksymal-
ny wsad
(kg)
Czas
trwania
(h : m)
Pranie Środek
zmiękczający
Proszek
Płyn
Ustawienia Zakres 2 3
1 Bawełniane 30° 30°C – 30°C 1200 3.5 1:40
2 Syntetyczne 30° 30°C – 30°C 1000 3.5 1:30
3 Kolorowe 30°C – 30°C 1000 3.5 1:35
4 Delikatne 30°C – 30°C 0 1 1:20
5 Szybki 30’ 30°C – 30°C 800 3 0:30 73 0.19 31 27
6 Bawełniane (2) 40°C – 60°C 1200 7 3:50 50 0.98 75 45
7 Syntetyczne (3) 40°C – 60°C 1200 3.5 2:55 35 0.86 60 43
8 Mix 40°C – 40°C 1200 7 2:05 - - -
9Eco 40-60 (1) 40°C 40°C
1151 7 3:25 53 0.95 50 38
1151 3.5 2:40 53 0.68 47 38
1151 1.75 2:10 53 0.63 38.5 36
10 Bawełna białe 60°C – 90°C 1200 7 2:30 52 1.36 75 55
11 Szybki 20°C – 20°C 800 1.5 0:20
12 Kołdra 30°C – 30°C 1000 2 1:50
13 Wełna 40°C – 40°C 800 1,5 1:25
14 20°C 20°C – 20°C 1200 71:50 52 0.16 64 22
15 Płukanie + Wirowanie 1200 7 0:50
16 Wirowanie +
Odprowadzanie wody * 1200 7 0:10
6Eco Bawełna (4) 60 °C 60 °C 1200 7 4:30 53 0.90 49
40 °C 40 °C 1200 7 3:50 50 0.98 75
Dozowanie wymagane Dozowanie opcjonalne
PROGRAMY
Postępować zgodnie ze wskazówkami na symbolach prania
odzieży. Wartość wskazana na symbolu to maksymalna
zalecana temperatura prania odzieży.
Bawełniane 30°
cykl w 30°C do odzieży bawełnianej. Umożliwia ograniczenie zużycia
energii do ogrzewania wody, utrzymując dobre wyniki prania. Zalecany
do lekko zabrudzonej odzieży.
Syntetyczne 30°
cykl w 30°C do odzieży syntetycznej. Umożliwia ograniczenie zużycia
energii do ogrzewania wody, utrzymując dobre wyniki prania. Zalecany
do lekko zabrudzonej odzieży.
Kolorowe
cykl w 30°C ułatwiający ochronę kolorów, zalecany do odzieży
bawełnianej i syntetycznej. Umożliwia ograniczenie zużycia energii do
ogrzewania wody, utrzymując dobre wyniki prania. Zalecany do lekko
zabrudzonej odzieży.
Delikatne
cykl do prania bardzo delikatnej odzieży. Zaleca się odwrócić ubrania na
lewą stronę przed praniem. W celu osiągnięcia najlepszych wyników,
zaleca się stosowanie środka piorącego w płynie do tkanin delikatnych.
Szybki 30’
do celu szybkiego prania lekko zabrudzonych tkanin. Nie jest zalecany do
wełny, jedwabiu i odzieży przeznaczonej do prania ręcznego.
Bawełniane
do prania ręczników, bielizny osobistej, obrusów, itp. z bawełny i
wytrzymałego lnu, od średnio do bardzo zabrudzonych.
Syntetyczne
przeznaczony do prania odzieży syntetycznej. W przypadku bardziej
uporczywych zabrudzeń można zwiększyć temperaturę do 60° i użyć
także detergentu w proszku.
Mix
cykl 40°C opracowany do równoczesnego prania tkanin Bawełnianych i
Syntetycznych. Zalecany do lekko zabrudzonej bielizny.
Eco 40-60
do prania normalnie zabrudzonych ubrań bawełnianych z zaleceniami
prania w temperaturze 40 °C lub 60 °C, łącznie w tym samym cyklu. Jest to
standardowy program prania bawełny, najwydajniejszy pod względem
zużycia wody i energii.
Bawełna białe
wytrzymałe tkaniny białe i kolorowe, mocno zabrudzone.
Szybki
program, który odświeża odzież czyniąc ją znów pachnącą w zaledwie 20
minut.
Kołdra
do prania wyrobów pikowanych z puchem gęsim, jak kołdry pojedyncze
(nie ważące więcej niż 2 kg), poduszki, kurtki puchowe. Należy włożyć
produkty puchowe do bębna wyginając rogi do wnętrza tak, aby
zapełniały go tylko do ¾ pojemności. Aby uzyskać optymalne wyniki
prania, zaleca się stosowanie, w odpowiednich szuadkach, płynnego
środka piorącego.
Wełna - Woolmark Apparel Care - Blue:
Cykl prania Wełna niniejszej pralki został zatwierdzony
przez Woolmark Company jako odpowiedni do prania
odzieży wełnianej i przeznaczonej do prania ręcznego,
pod warunkiem, że pranie jest przeprowadzane zgodnie z
instrukcjami podanymi na etykiecie ubrania oraz ze
wskazówkami dostarczonymi przez producenta pralki. (M1253)
20°C
do prania lekko zabrudzonych ubrań bawełnianych w temperaturze 20 °C.
Płukanie + Wirowanie
program do płukania i wirowania.
Wirowanie + Odprowadzanie wody
program do wirowania i odprowadzania wody.
Eco Bawełna
Do prania normalnie zabrudzonych ubrań bawełnianych. W temperaturze
40°C i 60°C.
KONTROLKI BIEŻĄCEJ FAZY PRANIA
Po wybraniu i uruchomieniu żądanego cyklu prania kontrolki będą się
kolejno zapalać, wskazując stan zaawansowania programu:
Pranie
Płukanie
Wirowanie
Odprowadzanie wody
Koniec Prania
KONTROLKA ZABLOKOWANYCH DRZWICZEK
PRALKI
Włączona kontrolka wskazuje, że drzwiczki pralki zostały zablokowane.
Aby uniknąć uszkodzenia pralki, zanim przystąpi się do otwierania
drzwiczek pralki należy odczekać, aż kontrolka zgaśnie.
W celu otwarcia drzwiczek w czasie trwania cyklu, należy nacisnąć
przycisk START/PAUZA; jeśli kontrolka jest zgaszona, możliwe będzie
otworzenie drzwiczek.
PIERWSZE PRANIE
Po zainstalowaniu pralki, przed przystąpieniem do jej użytkowania, należy
wykonać jeden cykl prania ze środkiem piorącym, ale bez wsadu,
nastawiając program „Pranie Auto.
UŻYCIE CODZIENNE
Przygotować bieliznę postępując zgodnie z zaleceniami w punkcie
WSKAZÓWKI I ZALECENIA.
Szybkie programowanie
- Włączyć urządzenie naciskając przycisk ON/OFF . Wszystkie kontrolki
zaświecą się na kilka sekund, następnie zostaną zaświecone kontrolki
odnoszące się do ustawień wybranego programu i zacznie pulsować
kontrolka START/PAUZA .
- Otworzyć drzwiczki. Włożyć pranie uważając, aby nie przekroczyć
wielkości wsadu podanej w tabeli programów.
- Wysunąć szuadkę i wsypać środek piorący do odpowiednich komór w
sposób wyjaśniony w punkcie „SZUFLADKA NA ŚRODKI PIORĄCE”.
- Zamknąć drzwiczki.
- Nacisnąć przycisk PUSH & GO, aby uruchomić program prania.
Programowanie tradycyjne
- Włączyć urządzenie naciskając przycisk ON/OFF . Wszystkie kontrolki
zaświecą się na kilka sekund, następnie zostaną zaświecone kontrolki
odnoszące się do ustawień wybranego programu i zacznie pulsować
kontrolka START/PAUZA .
- Otworzyć drzwiczki. Włożyć pranie uważając, aby nie przekroczyć
wielkości wsadu podanej w Tabeli Programów.
- Wysunąć szuadkę i wsypać środek piorący do odpowiednich komór w
sposób wyjaśniony w punkcie SZUFLADKA NA ŚRODKI PIORĄCE”.
- Zamknąć drzwiczki.
- Nastawić pożądany program przy pomocy pokrętła PROGRAMÓW.
- Poprzez naciskanie przycisku stopniowo zmniejsza się temperaturę
aż do prania w zimnej wodzie (20°C). Naciskając przycisk stopniowo
zmniejsza się prędkość wirowania, aż do jego wyłączenia . Dodatkowe
naciśnięcie przycisków przywróci maksymalne wartości przewidywane.
- Wybrać żądane opcje.
- Nacisnąć przycisk START/PAUZA , aby uruchomić program piorący,
odpowiednia kontrolka zacznie świecić stałym, zielonym światłem i
nastąpi zablokowanie drzwiczek ( kontrolka zaświecona).
USTAWIENIE PROGRAMU W TRYBIE PAUZY
W celu ustawienia pauzy w praniu należy ponownie nacisnąć przycisk
START/PAUZA ; kontrolka zacznie pulsować bursztynowym światłem.
Jeśli kontrolka nie świeci się, można otworzyć drzwiczki. W celu
ponownego uruchomienia prania od miejsca, w którym zostało
przerwane, należy ponownie nacisnąć przycisk START/PAUZA .
W RAZIE KONIECZNOŚCI OTWORZYĆ DRZWICZKI
Po uruchomieniu programu, kontrolka zostanie zaświecona w celu
sygnalizacji, że drzwiczki nie mogą być otwarte. Przez cały czas trwania
cyklu prania drzwiczki pozostają zablokowane. W celu otwarcia drzwiczek
w trakcie pracy programu, na przykład w celu dołożenia lub wyjęcia
odzieży, należy nacisnąć przycisk START/PAUZA w celu zablokowania
programu; kontrolka zacznie migać bursztynowym światłem. Jeśli
kontrolka nie świeci się, można otworzyć drzwiczki. Ponownie nacisnąć
przycisk START/PAUZA w celu kontynuacji programu.
ZMIANA PROGRAMU PRANIA W TOKU
W celu zmiany programu w czasie trwania cyklu należy ustawić pralkę w
trybie pauzy naciskając przycisk START/PAUZA (odpowiednia kontrolka
zacznie powoli pulsować światłem w kolorze bursztynowym); następnie
wybrać potrzebny cykl i ponownie nacisnąć przycisk START/PAUZA .
! Aby anulować już rozpoczęty cykl, należy długo przytrzymać wciśnięty
przycisk ON/OFF . Cykl zostanie przerwany i maszyna wyłączy się.
KONIEC PROGRAMU
Po zakończeniu programu nastąpi zaświecenie kontrolki ; po zgaszeniu
kontrolki będzie można otworzyć drzwiczki. Otworzyć drzwiczki, wyjąć
bieliznę i wyłączyć maszynę. Jeśli nie zostanie naciśnięty przycisk ON/OFF
, pralka wyłączy się automatycznie po około 10 minutach.
OPCJE
- Jeśli wybrana opcja jest niezgodna z zadanym programem, kontrolka
będzie pulsowała i opcja nie zostanie uruchomiona.
- Jeśli wybrana opcja nie jest kompatybilna z inną, ustawioną wcześniej
opcją, niezgodność zostanie zasygnalizowana miganiem kontrolki i
sygnałem dźwiękowym (3 sygnały). Zostania włączona jedynie druga
opcja, a kontrolka włączonej opcji zaświeci się.
Odplamianie
Ta opcja umożliwia wybranie rodzaju zabrudzeń w taki sposób, aby jak
najlepiej dostosować cykl do usunięcia plam. Rodzaje zabrudzeń to:
- Żywność, do plam powstałych w wyniku zabrudzeń jedzeniem i napojami.
- Praca, do plam takich jak smar i tusz.
- Outdoor, do plam takich jak błoto i trawa.
! Czas trwania cyklu prania zmienia się w zależności od wybranego rodzaju zabrudzeń.
Extra Płukanie
Wybierając tę opcję zwiększa się skuteczność płukania i zapewnia się
maksymalne usuwanie środka piorącego. Opcja ta jest przydatna dla osób
o szczególnie wrażliwej skórze.
Łatwe prasowanie
Po wybraniu tej opcji pranie oraz wirowanie zostaną odpowiednio
zmodykowane w celu ograniczenia powstawania zagnieceń. Po
zakończeniu cyklu pralka wykona powolne obroty bębna; kontrolka opcji
ŁATWE PRASOWANIE oraz kontrolka START/PAUZA będą pulsować
oraz włączy się kontrolka . W celu zakończenia cyklu należy nacisnąć
przycisk START/PAUZA lub przycisk ŁATWE PRASOWANIE.
Opóźnionego Startu
W celu ustawienia opóźnionego rozpoczęcia wybranego programu
należy naciskać odpowiedni przycisk aż do osiągnięcia żądanego czasu
opóźnienia (3h-6h-9h). Po czwartym naciśnięciu przycisku nastąpi
dezaktywacja funkcji.
Po naciśnięciu przycisku START/PAUZA można zmienić wartość
opóźnienia wyłącznie zmniejszając ją aż do uruchomienia ustawionego
programu.
Temperatura
Każdy program ma określoną temperaturę. W razie konieczności zmiany
temperatury należy nacisnąć przycisk .
Wirowanie
Każdy program ma określoną prędkość wirowania. W razie konieczności
zmiany prędkości wirowania, należy nacisnąć przycisk .
PUSH & GO
W celu uruchomienia cyklu PUSH & GO, należy przytrzymać przycisk
wciśnięty przez 2 sekundy. Włączona kontrolka wskazuje, że cykl jest
uruchomiony. Ten cykl nadaje się idealnie do prania odzieży bawełnianej
i syntetycznej, jako że odbywa się w 30° i z maksymalną prędkością
wirowania równą 1000 obrotów na minutę. Wsad maksymalny 3 kg. (Czas
trwania cyklu 45').
Jak to działa?
1. Załadować bieliznę (odzież bawełniana i/lub syntetyczna) i zamknąć
drzwiczki.
2. Wlać lub wsypać środek piorący i dodatki.
3. Uruchomić program, przytrzymując wciśnięty przez 2 sekundy przycisk
PUSH & GO. Odpowiednia kontrolka zacznie świecić kolorem zielonym, a
drzwiczki zostaną zablokowane (Zaświecona kontrolka).
Uwagi: Uruchomienie prania przyciskiem PUSH & GO włącza cykl
automatyczny, zalecany do bawełny i tkanin syntetycznych, którego nie
można personalizować. Program ten nie pozwala na ustawienie dalszych
opcji.
W celu otwarcia drzwiczek w trakcie wykonywania cyklu
automatycznego, należy nacisnąć przycisk START/PAUZA; ; jeśli symbol
blokady drzwiczek jest zgaszony, możliwe będzie otwarcie drzwiczek.
Nacisnąć ponownie przycisk START / PAUZA , aby uruchomić program
od momentu, w którym został on przerwany.
4. Po zakończeniu programu zaświeci się kontrolka .
BLOKADA PRZYCISKÓW
W celu uruchomienia lub wyłączenia blokady panelu sterowania należy
przytrzymać naciśnięty przycisk przez około 2 sekundy. Zaświecona
kontrolka wskazuje, że panel sterowania jest zablokowany. W ten
sposób uniemożliwia się dokonywanie przypadkowych zmian w
programach (z wyjątkiem przycisku ON/OFF ), zwłaszcza, jeśli w domu
obecne są dzieci. W celu wyłączenia blokady panelu sterowania należy
przytrzymać wciśnięty przycisk przez około 2 sekundy.
WSKAZÓWKI I ZALECENIA
Podzielić bieliznę do prania według:
Rodzaju tkaniny (bawełna, włókna mieszane, syntetyczne, wełna, odzież
przeznaczona do prania ręcznego). Kolory (oddzielić odzież kolorową od
białej, oddzielnie prać nową odzież kolorową). Delikatne (drobna odzież
jak nylonowe pończochy, elementy z haftkami, jak biustonosze należy
umieścić w woreczku z tkaniny).
Opróżnić kieszenie
Takie przedmioty, jak monety lub zapalniczki mogą uszkodzić pralkę i
bęben. Sprawdzić guziki.
Należy przestrzegać zaleceń dotyczących dozowania/dodatków
Pozwoli to zoptymalizować rezultat prania i uniknąć drażniących
pozostałości nadmiaru detergentu w praniu, zapewniając oszczędność
pieniędzy poprzez zapobieganie marnotrawstwu detergentu.
Należy stosować niskie temperatury i dłuższy czas prania
Najwydajniejsze pod względem zużycia energii programy, to na ogół te,
które działają w niższych temperaturach i przez dłuższy czas.
Należy przestrzegać wielkości wsadu
Pralkę należy wypełniać do pojemności podanej w TABELA
PROGRAMÓW, aby oszczędzać wodę i energię.
Hałas i pozostała zawartość wilgotności
Zależą od prędkości wirowania: im wyższa prędkość wirowania w fazie
wirowania, tym wyższy poziom hałasu i tym niższa pozostała zawartość
wilgotności.
UTRZYMANIE I KONSERWACJA
W celu jakiejkolwiek czynności czyszczenia i konserwacji należy wyłączyć i
odłączyć maszynę od źródła zasilania. Do czyszczenia pralki nie stosow
łatwopalnych płynów. Co jakiś czas pralkę należy wyczyścić i podać
konserwacji (co najmniej 4 razy w roku).
Odłączanie wody i prądu elektrycznego
Po każdym praniu zamknąć zawór dopływu wody. W ten sposób
zmniejsza się zużycie instalacji hydraulicznej pralki oraz eliminuje się
niebezpieczeństwo wycieków.
Wyjąć wtyczkę z kontaktu przed przystąpieniem do czyszczenia pralki
oraz czynności konserwacyjnych.
Czyszczenie pralki
Obudowę zewnętrzną i gumowe części pralki można myć ściereczką
zmoczoną w letniej wodzie z mydłem. Nie stosować rozpuszczalników ani
ściernych środków czyszczących.
Pralka zawiera program „Pranie Auto części wewnętrznych, który musi
być wykonany bez wsadu w bębnie.
Środek piorący (w ilości równej 10% ilości zalecanej do lekko zabrudzonej
odzieży) lub specjalne dodatki do czyszczenia pralki mogą być używane
jako substancje pomocnicze programu czyszczącego. Zaleca się
przeprowadzenie programu czyszczącego co 40 cykli prania.
W celu aktywacji programu należy nacisnąć równocześnie przyciski i
przez 5 sek.
Program zostanie uruchomiony automatycznie i będzie trwał około 70
minut. Aby zatrzymać cykl, należy nacisnąć przycisk START/PAUZA .
Czyszczenie szuadki na środki piorące
Wypłukać szuadkę pod bieżącą wodą; czynność tę należy wykonywać
często.
Czyszczenie drzwiczek i bębna
Drzwiczki pralki należy zawsze pozostawiać uchylone, aby zapobiec
tworzeniu się nieprzyjemnych zapachów.
Czyszczenie pompy
Pralka wyposażona jest w pompę samooczyszczającą, która nie wymaga
zabiegów konserwacyjnych. Może się jednak zdarzyć, że drobne
przedmioty (monety, guziki) wpadną do komory wstępnej
zabezpieczającej pompę, która znajduje się w jej dolnej części.
! Należy się upewnić, że cykl prania został zakończony i wyjąć wtyczkę z
sieci.
Aby uzyskać dostęp do komory wstępnej:
1. zdjąć panel z przedniej części urządzenia, naciskając go ku środkowi, a
następnie popchnąć w dół z dwóch stron i wyjąć;
2. odkręcić pokrywę pompy odprowadzającej wodę, odkręcając ją w lewo:
fakt, że wypłynie trochę wody, jest zjawiskiem normalnym;
3. dokładnie wyczyścić wnętrze;
4. ponownie przykręcić pokrywę;
5. ponownie założyć panel upewniwszy się, przed dociśnięciem go do
urządzenia, że zatrzaski zostały umieszczone w odpowiednich otworach.
Kontrola przewodu doprowadzającego wodę
Przynajmniej raz do roku sprawdzić stan przewodu doprowadzającego
wodę. Jeśli widoczne są na nim pęknięcia i rysy, należy go wymienić: w
trakcie prania duże ciśnienie może bowiem spowodować jego nagłe
rozerwanie.
! Nigdy nie instalować rur używanych.
SYSTEM RÓWNOWAŻENIA WSADU
Przed każdym wirowaniem, aby uniknąć nadmiernych drgań oraz
jednorodnie rozłożyć wsad, bęben wykonuje obroty z prędkością nieco
większą niż podczas prania. Jeśli po kilku próbach wsad nie zostanie
prawidłowo zrównoważony, urządzenie wykona wirowanie z prędkością
mniejszą od przewidywanej. W przypadku wystąpienia nadmiernego
niezrównoważenia wsadu pralka dokona jego rozłożenia zamiast
odwirowania. Aby zapewnić lepsze rozłożenie wsadu oraz jego właściwe
zrównoważenie zaleca się mieszanie dużych i małych sztuk bielizny.
AKCESORIA
Skontaktować się z naszym Serwisem Technicznym w celu sprawdzenia, czy
następujące akcesoria są dostępne dla tego rodzaju pralki.
Zestaw do nakładania
Przy użyciu tego akcesorium można przymocować suszarkę do górnej
części pralki w celu oszczędności miejsca lub ułatwienia załadunku lub
rozładunku suszarki.
TRANSPORT I PRZEMIESZCZANIE
Nie podnosić pralki chwytając za górny blat.
Wyjąć wtyczkę z gniazdka i zamknąć zawór wody. Upewnić się, że
drzwiczki i szuadka na środki piorące są dobrze zamknięte. Odłączyć
przewód doprowadzający wodę od zaworu wody, następnie odłączyć
przewód odprowadzający. Usunąć resztki wody z przewodów i
przymocować przewody w taki sposób, by nie mgły być uszkodzone
podczas transportu. Przymocować śruby do transportu. Postępować, w
przeciwnym kierunku, zgodnie z procedurą wyjmowania śrub do
transportu opisaną w „Instrukcji instalacji”.
ANOMALIE I ŚRODKI ZARADCZE
Może się zdarzyć, że pralka nie działa. Przed wezwaniem Serwisu Technicznego należy sprawdzić, czy problemu nie da się łatwo rozwiązać korzystając z
poniższego wykazu.
Anomalie Możliwe przyczyny / Rozwiązanie
Pralka się nie włącza. Wtyczka nie jest włączona do gniazdka lub jest wsunięta za słabo, tak że nie ma styku.
W domu nie ma prądu.
Cykl prania nie rozpoczyna
się.
Okrągłe drzwiczki nie są dokładnie zamknięte.
Nie został wciśnięty przycisk ON/OFF .
Nie został wciśnięty przycisk START/PAUZA .
Zawór dopływu wody jest zamknięty.
Zostało nastawione opóźnienie startu.
Pralka nie pobiera wody
(szybko pulsuje kontrolka
pierwszej fazy prania).
Przewód doprowadzający wodę nie jest podłączony do zaworu.
Przewód jest zagięty.
Zawór dopływu wody jest zamknięty.
W domu nastąpiła przerwa w dostawie wody.
Ciśnienie wody nie jest wystarczające.
Nie został wciśnięty przycisk START/PAUZA .
Pralka pobiera i usuwa wodę
bez przerwy.
Przewód odprowadzający wodę nie został zainstalowany na wysokości od 65 do 100 cm od podłoża.
Końcówka przewodu odprowadzającego jest zanurzona w wodzie.
Otwór odpływowy w ścianie nie posiada odpowietrznika.
Jeśli po dokonaniu tych kontroli problem nie zostanie rozwiązany, należy zamknąć zawór dopływu wody, wyłączyć
pralkę i wezwać Serwis Techniczny. Jeśli mieszkanie znajduje się na najwyższych piętrach budynku, może zaistnieć
efekt „syfonu”, w wyniku czego pralka nieustannie pobiera i usuwa wodę. W celu wyeliminowania tej niedogodności
należy zakupić specjalny zawór, zapobiegający powstawaniu efektu syfonu.
Pralka nie odprowadza wody
i nie odwirowuje prania.
Program nie przewiduje odprowadzania wody: w niektórych programach należy go włączyć ręcznie.
Przewód odprowadzający jest zagięty.
Została włączona opcja : aby zakończyć program, należy nacisnąć przycisk START/PAUZA .
Instalacja ściekowa jest zatkana.
Pralka mocno wibruje w fazie
wirowania.
Bęben podczas instalacji nie został prawidłowo odblokowany.
Pralka nie jest dokładnie wypoziomowana.
Pralka jest wciśnięta między meblami a ścianą.
Z pralki wycieka woda.
Przewód doprowadzający wodę nie jest dobrze przykręcony.
Szuadka środków piorących jest zatkana.
Przewód odprowadzający wodę nie jest odpowiednio przymocowany.
Kontrolki “Opcje i
kontrolka START/PAUZA
migaja i jedna z
kontrolek “faza w toku”
jak i “ZABLOKOWANYCH
DRZWICZEK PRALKI” beda
swiecily sie w sposób ciagly.
Wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka, odczekać około 1 minuty, następnie włączyć je ponownie.
Jeśli problem nie ustąpi, należy wezwać Serwis Techniczny .
Tworzy się zbyt duża ilość
piany.
Środek piorący nie jest odpowiedni do pralek automatycznych (na opakowaniu musi być napisane: „do pralek, „do
prania ręcznego i w pralce, itp.).
Użyto za dużo środka piorącego.
Opcja PUSH & GO nie włącza
się Po włączeniu maszyny włączono polecenie inne niż PUSH & GO. Wyłączyć maszynę i nacisnąć przycisk PUSH & GO.
INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA I INSTALACJI, INSTRUKCJA OBSŁUGI, KARTA TECHNICZNA i DANE
ENERGETYCZNE SĄ DOSTĘPNE:
Na stronie - http://docs.indesit.eu
Przy użyciu kodu QR
W razie potrzeby zapraszamy do skontaktowania się z Serwisem Technicznym (Numer telefonu znajduje się w
Książeczce Gwarancyjnej ). Po skontaktowaniu się z Serwisem Technicznym należy podać kody zamieszczone na
naklejce samoprzylepnej na drzwiczkach.
Aby uzyskać informacje o naprawach i konserwacji, odwiedź witrynę indesit.com
Za pomocą kodu QR-Code na etykiecie dotyczącej energii można odczytać informacje na temat modelu. Etykieta
zawiera również identykator modelu, który może być użyty w celu zapoznania się portalem rejestru na https://eprel.
ec.europa.eu
xxxxxxxxxxxx
xxxx
400011495824

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756