Znaleziono w kategoriach:
Zamrażarka INDESIT OS 1A 200 H

Instrukcja obsługi Zamrażarka INDESIT OS 1A 200 H

Powrót
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SCHEMAT URZĄDZENIA (rys. 1)
1. Uchwyt pokrywy.
2. Blokada (jeśli występuje).
3. Uszczelka.
4. Korek spustu wody z rozmrażania (w zależności od
modelu).
5. Panel sterowania.
6. Kosz (w zależności od modelu).
7. Skraplacz (z tyłu).
INSTALACJA
Skorzystać z rozdziału „Przed użyciem urządzenia”.
• Rozpakować urządzenie.
• Wymontować 4 elementy ochronne włożone między
pokrywę a urządzenie (rys. 3).
• Ostrzeżenie: dwa z czterech elementów ochronnych
muszą zostać zamontowane w gnieździe plastikowych
podpórek skraplacza, znajdującym się z tyłu produktu
(rys. 3).
Pozwoli to zapewnić odpowiednią odległość od ściany.
• Upewnić się, że korek spustowy wody z rozmrażania
(zależnie od wyposażenia) jest prawidłowo założony (4).
• W celu zapewnienia najlepszego działania urządzenia i
aby uniknąć uszkodzenia przy otwieraniu pokrywy
pozostawić co najmniej 7 cm wolnego miejsca za tyl
ścianką i po 7 cm po bokach.
• Zamontować akcesoria (jeśli na wyposażeniu).
• Przed użyciem wyczyścić wnętrze urządzenia.
SCHEMAT PANELU STEROWANIA (rys. 2)
a. Czerwona dioda LED: gdy miga, wskazuje stan alarmu, patrz
INSTRUKCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
b. Zielone diody LED: wskazują, że urządzenie działa i
temperatura została ustawiona w następujący sposób:
b1 mniej niska temperatura (prawe światło włączone),
użycie tego ustawienia przy częściowym załadunku
zoptymalizuje zużycie energii.
b2 środkowa temperatura (środkowe światło włączone)
b3 bardzo niska temperatura (lewe światło włączone)
WSZYSTKIE zielone diody LED ŚWIECĄ: Funkcja SZYBKIE
ZAMRAŻANIE jest aktywna; patrz rozdział „Zamrażanie
świeżej żywności”.
c. Przycisk ustawiania temperatury: aby dostosować
ustawioną temperaturę i włączyć/wyłączyć szybkie
zamrażanie.
Aby wybrać odpowiednią temperaturę, naciskać przycisk
ustawiania (3): każde naciśnięcie przycisku powoduje
zaktualizowanie temperatury.
Aby włączyć/wyłączyć funkcję szybkiego zamrażania,
nacisnąć na około 3 sekundy: wszystkie zielone diody LED
migają równocześnie 3 razy, a następnie pozostają
podświetlone.
Uwaga:
Ustawienia zostaną zapisane w pamięci nawet w przypadku
awarii zasilania. Czas potrzebny na osiągnięcie ustawionej
wartości temperatury wewnątrz zamrażarki może się różnić
w zależności od warunków klimatycznych jak i samej
temperatury, która została wybrana.
Włączanie urządzenia
• Włączyć urządzenie do sieci.
• Zielona dioda LED zaczyna świecić (środkowa
temperatura).
• Czerwona dioda LED miga, wskazując, że temperatura
wewnątrz urządzenia jest zbyt wysoka do
przechowywania żywności. Czerwona dioda LED zwykle
wyłącza się w ciągu sześciu godzin od włączenia
urządzenia.
• Umieścić żywność w produkcie dopiero po wyłączeniu
czerwonej diody LED.
Uwaga: Ze względu na typ uszczelki nie da się otworzyć
drzwi urządzenia natychmiast po ich zamknięciu. Należy
odczekać kilka minut przed ponownym otwarciem
pokrywy urządzenia.
ZAMRAŻANIE ŻYWNOŚCI
Przygotowanie świeżej żywności do zamrażania
• Przed zamrożeniem owinąć i zabezpieczyć świeżą
żywność, używając: folii aluminiowej, folii kuchennej,
szczelnych worków plastikowych, pojemników
plastikowych z pokrywkami, o ile są odpowiednie do
zamrażania żywności.
• Aby zapewnić wysoką jakość zamrażania, żywność musi
być świeża, dojrzała i najwyższej jakości.
• Świeże warzywa i owoce powinny być zamrażane jak
najszybciej po zebraniu, aby zachowały pełne wartości
odżywcze, konsystencję, kolor i smak.
• Ciepłą żywność należy zawsze schłodzić przed
umieszczeniem w urządzeniu.
Zamrażanie świeżej żywności
• Umieścić żywność do zamrożenia przy ściance
urządzenia (rys. 4)
A) - żywność do zamrożenia,
B) - żywność już zamrożona.
• Żywności do zamrożenia nie powinna stykać się z
żywnością już zamrożoną.
PL
INSTRUKCJA OBSŁUGI
• Aby zapewnić lepsze i szybsze zamrażanie, należy
podzielić produkty żywnościowe na małe porcje; będzie
to również przydatne w momencie wykorzystania
zamrożonej żywności.
1. Włączyć funkcję szybkiego zamrażania, naciskając
przycisk c około 3 sekundy, na co najmniej dobę przed
umieszczeniem świeżej żywności do zamrożenia w
urządzeniu. Wszystkie zielone diody LED (b) zostają
włączone.
2. Włożyć żywność przeznaczoną do zamrożenia do
urządzenia i nie otwierać pokrywy przez 24 godziny. Po
tym czasie żywność będzie zamrożona. Funkcję szybkiego
zamrażania można wyłączyć, naciskając przycisk c przez
około 3 sekundy.
Jeśli funkcja szybkiego mrożenia nie zostanie ręcznie
wyłączona, jej automatyczne wyłączenie przez urządzenie
nastąpi po 50 godzinach.
PRZECHOWYWANIE ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH
Skorzystać z tabeli na urządzeniu.
Klasyfikacja zamrożonej żywności
Ułożyć i w odpowiedni sposób oznaczyć zamrożone
produkty data włożenia do zamrażarki powinna być
zaznaczona na opakowaniach, aby można było zużyć
produkt przed upływem dat ważności wymienionych w
miesiącach na rys. 5 dla każdego typu żywności.
Zalecenia dotyczące przechowywania zamrożonej
żywności
Kupowanie produktów mrożonych:
• Należy sprawdzić, czy opakowanie nie jest uszkodzone
(żywność mrożona w uszkodzonym opakowaniu może
tracić wartość odżywczą). Jeśli opakowanie jest
napuchnięte lub ma ślady wilgoci, prawdopodobnie
produkt nie był przechowywany w optymalnych
warunkach i doszło do jego rozmrożenia.
Robiąc zakupy, pozostawić zakup produktów mronych na
koniec i transportować produkty w izolacyjnej torbie
chłodniczej.
• Po powrocie do domu należy jak najszybciej umieścić
mrożoną żywność w urządzeniu.
• Unikać lub ograniczać zmiany temperatury Należy
przestrzegać daty przydatności do spożycia podanej na
opakowaniu.
Należy zawsze przestrzegać informacji dotyczących
przechowywania podanych na opakowaniu.
Uwaga:
Całkowicie lub częściowo rozmrożoną żywność należy
jak najszybciej spożyć.
Rozmrożonej żywności nie należy ponownie zamrażać,
chyba że zostanie ugotowana. Rozmrożoną żywność po
ugotowaniu można zamrozić ponownie. Jeśli występuje
długotrwała awaria zasilania:
• Nie otwierać pokrywy urządzenia, chyba że w celu
umieszczenia opakowań lodowych (jeśli są w
wyposażeniu) na żywności mrożonej po prawej i lewej
stronie urządzenia. Spowoduje to spowolnienie wzrostu
temperatury.
ROZMRAŻANIE URZĄDZENIA
Urządzenie należy rozmrażać, gdy grubość lodu na
ściankach osiągnie 5-6 mm.
• Odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.
• Wyjąć paczki żywności z urządzenia i zawinąć je razem
w gazetę, a następnie przechować w bardzo zimnym
miejscu lub izolacyjnej torbie chłodniczej.
• Pozostawić pokrywę urządzenia otwartą.
• Wyjąć wewnętrzny korek spustu wody z rozmrażania (w
zależności od modelu) (rys. 6).
• Wyjąć zewnętrzny korek spustu wody z rozmrażania (w
zależności od modelu) i umieścić go tak, jak
przedstawiono na rys 6.
• Umieścić miskę pod kanałem odpływowym, aby zebrać
w niej rozmrożoną wodę. Użyć przegródki, jeśli na
wyposażeniu (rys. 6).
• Przyspieszyć rozmrażanie, oddzielając lód od ścianek
urządzenia za pomocą szpatułki.
• Usunąć lód ze spodu urządzenia.
• Nie używać ostro zakończonych lub metalowych
przyrządów do usuwania lodu, aby nie uszkodzić trwale
wnętrza urządzenia.
• Nie używać produktów ściernych ani nie podgrzewać
sztucznie wnętrza.
• Dokładnie wysuszyć wnętrze urządzenia.
• Po rozmrażaniu włożyć korek na miejsce.
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
• Usunąć lód z górnej krawędzi (patrz Instrukcja
rozwiązywania problemów).
• Wyczyścić wnętrze przed rozmrożeniem za pomocą
gąbki zwilżonej ciepłą wodą i/lub łagodnym detergentem.
• Wyczyścić kratkę boczną agregatu (w zależności od
modelu).
• Usunąć kurz ze skraplacza na tylnej części urządzenia.
Przed konserwacją odłączyć urządzenie od sieci.
Do czyszczenia urządzenia nie używać produktów
ściernych, druciaków lub środków do usuwania plam
(np. acetonu, trichloroetylenu).
Aby zapewnić najlepsze działanie urządzenia, czyścić i
konserwować je co najmniej raz w roku.
WYMIANA ŻARÓWKI W POKRYWIE (jeśli występuje)
• Odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.
INSTRUKCJA OBSŁUGI
• Wyjąć dyfuzor w sposób przedstawiony na rysunku 7.
• Wykręcić żarówkę i wymienić ją na identyczną, o tej
samej mocy i tym samym napięciu.
• Założyć dyfuzor i podłączyć urządzenie do sieci.
INSTRUKCJA USUWANIA USTEREK
1. Czerwona dioda LED miga.
• Czy nie doszło do awarii zasilania?
• Czy włączona jest funkcja rozmrażania?
• Czy pokrywa urządzenia jest zamknięta prawidłowo?
• Czy urządzenie znajduje się w pobliżu źródeł wysokiej
temperatury?
• Czy kratka wentylacyjna i skraplacz są czyste?
2. Wszystkie diody LED migają jednocześnie.
• Skontaktuj się z serwisem posprzedażowym.
3. Urządzenie działa zbyt głośno.
• Czy urządzenie jest wypoziomowane?
• Czy urządzenie styka się z meblami lub przedmiotami,
które mogą powodować wibracje?
• Czy usunięto opakowanie spod urządzenia?
Uwaga: Bulgotanie z układu mrożącego po wyłączeniu
sprężarki jest objawem normalnym.
4. Wszystkie diody LED są wyłączone, a produkt nie
działa.
• Czy nie doszło do awarii zasilania?
• Czy wtyczka jest poprawnie włożona do gniazdka?
• Czy kabel elektryczny jest w dobrym stanie?
5. Wszystkie diody LED są wyłączone, a produkt działa.
• Skontaktuj się z serwisem posprzedażowym.
6. Sprężarka działa bez przerwy.
• Czy do urządzenia włożono gorące potrawy?
• Czy pozostawiono pokrywę otwartą przez długi czas?
• Czy urządzenie znajduje się w bardzo ciepłym
pomieszczeniu lub blisko źródeł wysokiej temperatury?
• Czy włączono funkcję szybkiego zamrażania? (wszystkie
zielone diody LED są włączone)
7. Zbyt dużo lodu na górnej krawędzi.
• Czy prawidłowo umieszczono korki spustowe wody z
rozmrażania?
• Czy pokrywa urządzenia jest zamknięta prawidłowo?
• Czy uszczelka pokrywy urządzenia jest uszkodzona lub
zdeformowana? (patrz rozdział „Instalacja”)
• Czy 4 elementy ochronne zostały usunięte? (patrz
rozdział „Instalacja”)
8. Formowanie się kondensatu na ścianach
zewnętrznych urządzenia.
• W pewnych warunkach atmosferycznych (wilgotność
powyżej 85%) lub gdy urządzenie znajduje się blisko
wilgotnego albo słabo wentylowanego pomieszczenia, na
jego ściankach zewnętrznych może formować się
kondensat. Nie wpływa to na działanie urządzenia.
9. Warstwa lodu na ściankach wewnętrznych urządzenia
nie jest jednorodna.
• Jest to zjawisko normalne.
SERWIS TECHNICZNY
Przed zwróceniem się do Serwisu Technicznego:
• Sprawdzić czy anomalia może być usunięta
samodzielnie (patrz Anomalie i ich usuwanie).
• Jeśli, pomimo wszystkich kontroli, urządzenie nie działa,
a usterka nie została wykryta i dalej występuje, wezwać
najbliższy serwis Techniczny.
Należy podać:
• rodzaj anomalii
• model urządzenia (Mod.);
• numer serwisowy (numer, który znajduje się po słowie
SERVICE na tabliczce znamionowej z tyłu urządzenia).
Należy się zwracać wyłącznie do upoważnionego
Serwisu Technicznego i domagać się zainstalowania
wyłącznie oryginalnych części zamiennych.