Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Odkurzacz JIMMY H9 Pro

Powrót
Bezprzewodowy odkurzacz pionowy
Jimmy H9 Pro
Rozpakowanie
Otwórz opakowanie, wyjmij piankę ochronną, akcesoria, odkurzacz i plaskową
torbę - zachowaj ją do celów konserwacji i naprawy.
Nazwy części produktu
1. Przełącznik 2. Przycisk zasilania 3. Przycisk zwalniający metalową rurę
4. Elastyczna rura 5. Przycisk zwalniający szczotkę
6. Przycisk zwalniający akumulator 7. Wyświetlacz LED
8. Przycisk zwalniający zbiornik na kurz 9. Ładowarka 10. Stacja dokująca / uchwyt
11. 2w1 szczotka szczelinowa 12. 2w1 szczotka do tapicerki
13. Głowica szczotki do materaca 14. Złączka 15. Miękka szczotka
16. Rozciągliwa rura 17. Rolka szczotki
Uchwyt do ładowania
1. Uchwyt do ładowania 2. Górna część rury 3. Uchwyt na akcesoria
4. Tuleja metalowa 5. Dolna część rury 6. Główna część stacji dokującej
7. Śruba x6
Montaż stacji ładującej
1. Umieść podstawę stojaka ładowania na podłodze, włóż metalową rurę niżej
do podstawy i wkręć 2 śruby. Zamontuj uchwyt na akcesoria na dolnej części
rury metalowej, następnie zamontuj górną część rury metalowej i uchwyt,
wkręć 4 śruby.
2. Po montażu, stacja ładująca razem z przymocowanym do niej odkurzaczem
i akcesoriami powinna wyglądać tak jak na ilustracji poniżej.
Montaż jednostki głównej
Montaż szczotki i metalowej rury
Lewą ręką przytrzymaj szczotkę, prawą ręką
włóż pionowo stalową rurę do szczotki do
momentu kiedy usłyszysz kliknięcie (rysunek 1).
Uwaga: Trzymaj uchwyt i szczotkę w tym samym
kierunku. Przycisk zwalniający szczotkę powi-
nien bwyrównany z gniazdem.
Jeśli chcesz zdjąć szczotkę, naciśnij przycisk
zwalniający i wyjmij szczotkę w kierunku pokaza-
nym na rysunku nr 2.
Montaż akumulatora
W jednej ręce przytrzymaj odkurzacz, a w drugiej
akumulator, wsuń akumulator zgodnie z kierun-
kiem strzałki pokazanej na rysunku nr 2, a następ-
nie pociągnij za akumulator aby upewnić się, że
został on prawidłowo zamontowany.
Uwaga: gdy odkurzacz jest długo nieużywany,
należy wyjąć akumulator, zapakować urządzenie
i przechowywać je w chłodnym i suchym miejscu,
unikać bezpośredniej ekspozycji na światło
słoneczne lub wilgoć.
Montaż rury do odkurzacza
Najpierw przymocuj szczotkę do rury według instrukcji mon-
tażu szczotki (rysunek 1).
Montaż szczotki i rury do odkurzacza
Jak wskazuje strzałka na rysunku nr 3, wyrównaj przycisk
znajdujący się na stalowej rurze z mufą ssawki, wciśnij do
góry do momentu kiedy usłyszysz kliknięcie.
Montaż akcesoriów
Dla komfortu użytkowania, do zestawu zostały dołączone
akcesoria mocowane do rury odkurzacza. Akcesoria możesz
podpiąć bezpośrednio do górnej części urządzenia lub do
rury odkurzacza.
Model
Nazwa
Elektryczna szczotka
do materacu
Końcówka do tapicerek 2w1
Końcówka do rogów 2w1
Miękka szczotka
Rura rozciągana
Łącznik
Szczotka do dywanów
JV85Pro

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756