Znaleziono w kategoriach:
Ekspres JURA E8 Piano Black (EB)

Instrukcja obsługi Ekspres JURA E8 Piano Black (EB)

Powrót
E8 (EB/SB/INTA)
Instrukcja obsługi
2
Spis treści
Ekspres E8
1 Elementy sterujące �������������������������������������������������������������������������������������������������4
2 Dla bezpieczeństwa ������������������������������������������������������������������������������������������������6
Przestrzeganie instrukcji obsługi ���������������������������������������������������������������������������������6
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem �����������������������������������������������������������������������6
Ograniczanie kręgu użytkowników ������������������������������������������������������������������������������6
Korzystanie przez dzieci �������������������������������������������������������������������������������������������� 7
Postępowanie z uszkodzeniami ����������������������������������������������������������������������������������7
Unikanie uszkodz �������������������������������������������������������������������������������������������������8
Porażenie prądem ���������������������������������������������������������������������������������������������������9
Niebezpieczeństwo poparzenia, oparzenia i zranienia ������������������������������������������������������9
3 Przygotowanie i rozpoczęcie eksploatacji �����������������������������������������������������������������10
Ustawianie urządzenia ���������������������������������������������������������������������������������������������10
Napełnianie pojemnika na ziarna �������������������������������������������������������������������������������10
Określanie twardości wody ���������������������������������������������������������������������������������������10
Pierwsze uruchomienie ���������������������������������������������������������������������������������������������11
Sterowanie E8 – JURA Cockpit �����������������������������������������������������������������������������������12
Podłączanie mleka ��������������������������������������������������������������������������������������������������12
4 Przyrządzanie ������������������������������������������������������������������������������������������������������ 13
Przyrządzanie z wyborem wstępnym (wybór specjałów) ������������������������������������������������� 13
Espresso i kawa ������������������������������������������������������������������������������������������������������ 14
Latte macchiato, cappuccino i inne specjały kawowe z mlekiem ����������������������������������������14
Kawa Barista i Lungo Barista ������������������������������������������������������������������������������������� 15
Espresso doppio �����������������������������������������������������������������������������������������������������15
Zmielona kawa ������������������������������������������������������������������������������������������������������15
Gorąca woda ���������������������������������������������������������������������������������������������������������16
Ustawianie młynka �������������������������������������������������������������������������������������������������16
Dopasowywanie ustawień produktu ��������������������������������������������������������������������������� 17
5 Codzienna eksploatacja �����������������������������������������������������������������������������������������18
Włączanie i wyłączanie urządzeni �������������������������������������������������������������������������������18
Napełnianie zbiornika na wodę ���������������������������������������������������������������������������������� 18
Środki konserwacyjne ����������������������������������������������������������������������������������������������19
6 Ustawienia urządzenia ������������������������������������������������������������������������������������������20
3
Spis treści
7 Konserwacja �������������������������������������������������������������������������������������������������������� 21
Płukanie urządzenia ������������������������������������������������������������������������������������������������21
Płukanie systemu mlecznego ������������������������������������������������������������������������������������ 21
Czyszczenie systemu mlecznego ������������������������������������������������������������������������������ 22
Rozkładanie i płukanie dyszy delikatnej pianki �������������������������������������������������������������� 23
Zakładanie/wymiana filtra ���������������������������������������������������������������������������������������� 24
Czyszczenie urządzenia ������������������������������������������������������������������������������������������� 24
Odkamienianie urządzenia �������������������������������������������������������������������������������������� 25
Odkamienianie zbiornika na wodę ���������������������������������������������������������������������������� 27
Czyszczenie pojemnika na ziarna ������������������������������������������������������������������������������ 27
8 Komunikaty na wyświetlaczu ���������������������������������������������������������������������������������28
9 Usuwanie usterek �������������������������������������������������������������������������������������������������29
10 Transport i utylizacja przyjazna dla środowiska ���������������������������������������������������������31
Transport/ opróżnianie systemu �������������������������������������������������������������������������������� 31
Utylizacja �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 31
11 Dane techniczne ��������������������������������������������������������������������������������������������������32
12 Indeks ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������33
13 Kontakt z firmą JURA/ Informacje prawne ���������������������������������������������������������������� 36
1 Elementy sterujące
4
1 Elementy sterujące
max.
2X
14
15 16
10
11
13
3
1
2
8
9
5
6
7
4
12