Znaleziono w kategoriach:
Ekspres JURA ENA 8 Touch All Black PRSK

Instrukcja obsługi Ekspres JURA ENA 8 Touch All Black PRSK

Powrót
ENA 8 (EC/SC/INTC)
Instrukcja obsługi
2
Spis treści
Ekspres ENA
1 Elementy ekspresu �������������������������������������������������������������������������������������������������� 4
2 Dla bezpieczeństwa ������������������������������������������������������������������������������������������������6
Przestrzeganie instrukcji obsługi ���������������������������������������������������������������������������������6
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem �����������������������������������������������������������������������6
Ograniczanie kręgu użytkowników ������������������������������������������������������������������������������6
Korzystanie przez dzieci �������������������������������������������������������������������������������������������� 7
Postępowanie z uszkodzeniami ����������������������������������������������������������������������������������7
Unikanie uszkodz �������������������������������������������������������������������������������������������������8
Porażenie prądem ���������������������������������������������������������������������������������������������������9
Niebezpieczeństwo poparzenia, oparzenia i zranienia ������������������������������������������������������9
3 Przygotowanie i rozpoczęcie eksploatacji ������������������������������������������������������������������10
Ustawianie urządzenia ���������������������������������������������������������������������������������������������10
Napełnianie pojemnika na ziarna �������������������������������������������������������������������������������10
Określanie twardości wody ���������������������������������������������������������������������������������������10
Pierwsze uruchomienie ���������������������������������������������������������������������������������������������11
Sterowanie ENA – JURA Cockpit ��������������������������������������������������������������������������������12
Podłączanie mleka �������������������������������������������������������������������������������������������������� 13
Połączenie urządzenia z siecią Wi-Fi (opcjonalnie) ���������������������������������������������������������� 13
4 Przyrządzanie �������������������������������������������������������������������������������������������������������14
Przyrządzanie w funkcji »wybór wstępny« specjałów �������������������������������������������������������14
Espresso i kawa ������������������������������������������������������������������������������������������������������ 15
Dwa espresso lub dwie kawy �������������������������������������������������������������������������������������15
Latte macchiato, cappuccino i inne specjały kawowe z mlekiem ����������������������������������������15
Kawa Barista ����������������������������������������������������������������������������������������������������������16
Espresso doppio �����������������������������������������������������������������������������������������������������16
Zmielona kawa ������������������������������������������������������������������������������������������������������16
Gorąca woda ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 17
Ustawianie młynka �������������������������������������������������������������������������������������������������17
Dopasowywanie ustawień produktu ���������������������������������������������������������������������������18
5 Codzienna eksploatacja ������������������������������������������������������������������������������������������ 18
Włączanie i wyłączanie urządzenia �����������������������������������������������������������������������������18
Napełnianie zbiornika na wodę ���������������������������������������������������������������������������������� 18
Czynności konserwacyjne �����������������������������������������������������������������������������������������19
3
Spis treści
6 Ustawienia urządzenia ������������������������������������������������������������������������������������������ 20
7 Konserwacja ���������������������������������������������������������������������������������������������������������21
Płukanie urządzenia ������������������������������������������������������������������������������������������������21
Płukanie systemu mlecznego ������������������������������������������������������������������������������������ 21
Czyszczenie systemu mlecznego ������������������������������������������������������������������������������ 22
Rozkładanie i płukanie podwójnej wylewki ������������������������������������������������������������������ 23
Zakładanie/wymiana filtra ���������������������������������������������������������������������������������������� 24
Czyszczenie urządzenia ������������������������������������������������������������������������������������������� 25
Odkamienianie urządzenia �������������������������������������������������������������������������������������� 26
Odkamienianie zbiornika na wodę ���������������������������������������������������������������������������� 28
Czyszczenie pojemnika na ziarna ������������������������������������������������������������������������������ 28
8 Komunikaty na wyświetlaczu ��������������������������������������������������������������������������������� 29
9 Usuwanie usterek ������������������������������������������������������������������������������������������������� 30
10 Transport i utylizacja przyjazna dla środowiska ��������������������������������������������������������� 32
Transport/ opróżnianie systemu ������������������������������������������������������������������������������� 32
Utylizacja ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 32
11 Dane techniczne �������������������������������������������������������������������������������������������������� 33
12 Indeks ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 34
13 Kontakt z firmą JURA/ Informacje prawne ���������������������������������������������������������������� 36
1 Elementy ekspresu
4
1 Elementy ekspresu
11
4
5
6
12
1 2
3
8
7
9
10
13
1 Elementy ekspresu
5
q Pojemnik na ziarna z pokrywą chroniącą aromat
w Pierścień obrotowy do ustawiania stopnia mielenia
e Przycisk wł�/wył� Q
r Zbiornik na wodę (z pokrywą)
t Wyświetlacz dotykowy
z Podwójna wylewka z regulacją wysokości
u Tacka na filiżanki
i Pojemnik na fusy
o Wkład tacy ociekowej
p Taca ociekowa
a Kabel sieciowy (tył urządzenia)
s Złącze serwisowe do dostępnej opcjonalnie funkcji JURA WiFi Connect
d Dozownik kawy mielonej
f Lejek do kawy mielonej
g Łyżeczka do dozowania kawy mielonej
h Pojemnik do czyszczenia systemu mlecznego
6
hgf

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 40 618 750 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; numer rejestrowy BDO: 000135672. Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756