Bądź na

Aktywuj już teraz

korzystaj ze zniżek przez okrągły rok!

Więcej

Schowek
Twój koszyk jest pusty
Koszyk
Znaleziono w kategoriach:
Oczyszczacz powietrza LEITZ TruSens™ Z-1000

Instrukcja obsługi Oczyszczacz powietrza LEITZ TruSens™ Z-1000

Powrót
225
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
PRZECZYTAJ I ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE
Przed wymianą filtrów lub lampy UV-C oraz kiedy urządzenie
nie jest używane, należy je wyłączyć z gniazdka lub sieci.
UWAGA: Aby ograniczyć ryzyko pożaru i porażenia prądem,
nie używać oczyszczacza powietrza z półprzewodnikowym
regulatorem prędkości.
Nie należy używać oczyszczacza powietrza, jeśli uszkodzony
jest przewód zasilający lub wtyczka albo gniazdko w ścianie
jest obluzowane. Aby zapobiec zagrożeniu, w przypadku
uszkodzenia przewodu zasilającego wymiana przewodu
musi zostać dokonana przez producenta, autoryzowany
punkt serwisowy lub odpowiednio wykwalifikowane osoby.
Nie układać przewodu pod wykładzinami, dywanami,
bieżnikami ani innymi podobnymi nakryciami. Nie układać
przewodu pod meblami ani urządzeniami. Należy ułożyć
przewód poza trasą ruchu, w miejscu, gdzie nie grozi
potknięciem.
UWAGA: Patrzenie bezpośrednio na światło wytwarzane
przez lampę UV-C w tym sprzęcie grozi uszkodzeniem skóry
lub wzroku. Nieodpowiednie użytkowanie urządzenia lub
uszkodzenie obudowy może spowodować uwalnianie
niebezpiecznego promieniowania UV-C. Promieniowanie
UV-C, nawet w małych dawkach, może powodować
uszkodzenia wzroku i skóry. Przed wymianą lampy lub
czynnościami konserwacyjnymi należy zawsze wyłączać
urządzenie z sieci. Części zamienne do wymiany lampy UV-C
to produkt nr 2415108 (do Z-2000) lub 2415111 (do Z-3000)
wytwarzane przez ACCO Brands.
Przed użyciem należy usunąć wszystkie elementy
opakowania, w tym również worek osłaniający filtr.
Jeżeli urządzenie jest wyraźnie uszkodzone, nie należy go
użytkować.
Urządzenie należy podłączać tylko do gniazdka
elektrycznego odpowiadającego rodzajowi wtyczki oraz
wartościom podanym na tabliczce znamionowej.
Oczyszczacz powietrza należy ustawić w pobliżu gniazdka
elektrycznego i nie używać przedłużaczy.
Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od lat
8 i powyżej oraz przez osoby o ograniczonej sprawności
fizycznej, sensorycznej bądź umysłowej lub nieposiadające
odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem,
że są one pod nadzorem lub zostały poinstruowane w
zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją
związane z tym zagrożenia.
Nie wolno zezwalać, aby dzieci bawiły się tym
urządzeniem, czyściły je lub próbowały wykonywać
czynności konserwacyjne.
Wymieniając lampę UV-C, należy ją zastąpić modelem
wskazanym w niniejszej instrukcji obsługi.
Nie należy podejmować prób przeglądu technicznego ani
napraw produktu we własnym zakresie.
Oczyszczacz i SensorPod™ muszą być używane wyłącznie
z zapewnionym przewodem zasilającym.
Urządzenie należy czyścić tylko wilgotną ściereczką; nie
używać rozpuszczalników ani wybielaczy.
Przed każdym uruchomieniem upewnić się, że urządzenie
znajduje się na stabilnej, równej powierzchni.
Nie blokować ani nie zasłaniać otworów wlotu i wylotu
powietrza.
Nie wkładać palców ani innych przedmiotów do otworów
wlotu i wylotu powietrza.
226
NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE
Technologia PureDirect™
Niezależne badania laboratoryjne potwierdzają, że dwa
strumienie powietrza są lepsze niż jeden: rozprowadzają
powietrze w pomieszczeniu skutecznie i bardziej komfortowo.
Oczyszczanie 360°
Filtr cząstek wychwytuje zanieczyszczenia i gazy/zapachy
lotnych związków organicznych (VOC) z wszystkich stron.
Promieniowanie UV-C zabija zarazki i bakterie, które mogą
utykać w filtrze.
Przemyślane wykonanie
Wyjątkowa funkcjonalność opakowana w nowoczesną
formę, która pasuje do każdego otoczenia.
PL
227
PANEL STEROWANIA
Ustawienia prędkości wentylatora
Wybór prędkości wentylatora: 1, 2 lub Turbo
Tryb UV
Lampa UV-C w komorze filtra działa, gdy znak
jest biały.
Kiedy trzeba wymienić lampę UV-C, znak świeci
się na czerwono.
Resetowanie wskaźników wymiany filtrów i lampy
UV-C
Wskaźniki „HEPA”, „Carbon” i „UV” świecą na
czerwono, gdy trzeba wymienić dany element.
Gdy świeci się 1 wskaźnik, wystarczy przytrzymać
przycisk Reset przez 3 sekundy, aby zresetować dany
wskaźnik.
Gdy świecą się 2 lub więcej wskaźników, należy
naciskać przycisk Reset, aby wybrać odpowiedni
wskaźnik (wybrany wskaźnik zamigocze), po czym
przytrzymać przez 3 sekundy, aby zresetować ten
wskaźnik.
Przycisk zasilania
(Patrz instrukcje na stronie 234).
(Instrukcje wymiany są podane na str. 232-234. Powyższe instrukcje
resetowania wskaźników należy stosować po wymianie filtra).
228
OPIS PRODUKTU
Oczyszczacz
powietrza
Uchwyt do wygodnego przenoszenia
Dotykowy panel sterowania
Wlot powietrza 360°
Pokrywa filtra i pokrętło (pod spodem)
Filtr wstępny z
aktywnym węglem
Filtr cząstek
Lampa UV-C
Filtr i lampa UV-C
PL
229
PIERWSZE KROKI
1. Wyjąć filtr z plastikowego worka.
Odkręcić spodnią pokrywę i zdjąć z filtra plastikowy worek.
2. Umieścić filtr z powrotem.
Umocować filtr na spodniej pokrywie i umieścić z powrotem w oczyszczaczu.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 40 618 750 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; numer rejestrowy BDO: 000135672. Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756