Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Monokular LEVENHUK Wise Plus 10x42

Powrót
Obecné informace
Monokulární dalekohledy Levenhuk Wise PLUS slouží dobře
svému účelu v přírodě i v městském prostředí. Jsou vynikající pro
všechny, kdo chtějí pozorovat ptáky nebo zvířata v jejich
přirozeném prostředí, studovat městskou architekturu, a dokonce i
pro ty, kdo rádi sledují fotbalové zápasy přímo na stadionu.
Vodotěsný monokulární dalekohled lze používat v libovolných
povětrnostních podmínkách, neboť odolává vodě, vlhkosti i sněhu.
Vlastnosti
Kompaktní a lehké monokulární dalekohledy;
Několikanásobná antireflexní vrstva na površích optických prvků,
vyrobených ze skla BaK-4;
Spolehlivý voděvzdorný plášť chrání optiku před vysokou vlhkostí,
deštěm i sněhem;
Rychlá a přesná dioptrická korekce;
Tělo s pryžovým ochranným pláštěm a odnímatelní očnice
z měkké pryže.
Obsah soupravy
Monokulární dalekohled Levenhuk Wise PLUS, obal, krytka
objektivu, čisticí utěrka, poutko na zápěstí, návod k použití a
záruční list.
Použití monokuláru
Dioptrická korekce. Podívejte se do okuláru a otáčejte
kroužkem dioptrické korekce na jednu nebo druhou stranu,
dokud není obraz ostrý.
Rozsah zaostření. Tyto monokulární dalekohledy mají rozsah
zaostření od 4 m (Wise PLUS 8x32: 3 m) do nekonečna.
Lze umístit na stativ. Monokulární dalekohled je opatřen
standardním šroubem 1/4" pro upevnění ke stativu.
Péče a údržba
Nikdy, za žádných okolností se tímto přístrojem nedívejte přímo do
slunce, jiného světelného zdroje nebo laseru, neboť hrozí
nebezpečí TRVALÉHO POŠKOZENÍ SÍTNICE a případně I
OSLEPNUTÍ. Při použití tohoto přístroje dětmi nebo osobami, které
tento návod nečetly nebo s jeho obsahem nebyly plně srozuměny,
uplatněte nezbytná preventivní opatření. Nepokoušejte se přístroj
sami rozebírat. S opravami veškerého druhu se obracejte na své
místní specializované servisní středisko. Nedotýkejte se svými
prsty povrchů optiky. K vyčištění čoček můžete použít měkký
ubrousek nebo čisticí utěrku navlhčené v éteru, případně v čistém
alkoholu. Doporučujeme používat speciální čisticí prostředky na
optiku značky Levenhuk. K čištění optiky nepoužívejte žádné
žíraviny ani kapaliny na acetonové bázi. Abrazivní částice, například
písek, by se neměly z čoček otírat, ale sfouknout nebo smést
měkkým kartáčkem. Při zaostřování nevyvíjejte nadměrný tlak.
Přístroj chraňte před prudkými nárazy a nadměrným
mechanickým namáháním. Neponořujte přístroj. Přístroj ukládejte
na suchém, chladném místě, mimo dosah nebezpečných kyselin
nebo jiných chemikálií, topných těles, otevřeného ohně a jiných
zdrojů vysokých teplot. Přístroj příliš dlouho nepoužívejte ani
neponechávejte bez dozoru na přímém slunci. Vždy jej ukládejte do
speciálního pouzdra. Doporučujeme, abyste si ponechali balíček se
silikátovým gelem, který je součástí soupravy. Při delším
skladování se může na pryžové ochraně objevit tenký bílý film.
Můžete jej otřít čistým ubrouskem.
Mezinárodní doživotní záruka Levenhuk
Na veškeré teleskopy, mikroskopy, triedry a další optické výrobky
značky Levenhuk, s výjimkou příslušenství, se poskytuje doživotní
záruka pokrývající vady materiálu a provedení. Doživotní záruka je
záruka platná po celou dobu životnosti produktu na trhu. Na
veškeré příslušenství značky Levenhuk se poskytuje záruka toho,
že je dodáváno bez jakýchkoli vad materiálu a provedení, a to po
dobu dvou let od data zakoupení v maloobchodní prodejně.
Společnost Levenhuk provede opravu či výměnu výrobku nebo
jeho části, u nichž se po provedení kontroly společností Levenhuk
prokáže výskyt vad materiálu nebo provedení. Nezbytnou
podmínkou toho, aby společnost Levenhuk splnila svůj závazek
provést opravu nebo výměnu takového výrobku, je předání výrobku
společně s dokladem o nákupu vystaveným ve formě uspokojivé
pro Levenhuk.
Tato záruka se nevztahuje na spotřební materiál, jako jsou žárovky
(klasické, LED, halogenové, úsporné a jiné typy žárovek), baterie
(akumulátory i jednorázové baterie), elektromontážní spotřební
materiál apod.
Další informace – navštivte naše webové stránky:
www.levenhuk.cz/zaruka. V případě problémů s uplatněním
záruky, nebo pokud budete potřebovat pomoc při používání svého
výrobku, obraťte se na místní pobočku společnosti Levenhuk.
Monokulární dalekohledy Levenhuk Wise PLUS
Upozornění: Monokulárním dalekohledem se nikdy nedívejte
přímo do slunce, neboť hrozí nebezpečí trvalého poškození
zraku či přímo oslepnutí.
Allgemeine Informationen
Das Levenhuk Wise Fernrohr bietet in geschlossenen Ortschaften
und auf dem offenen Land gleichermaßen gute Leistungen. Es
eignet sich perfekt für die Beobachtung von Vögeln und anderer
Tiere in ihrem natürlichen Lebensraum, zur Betrachtung
städtischer Architektur oder auch zum Verfolgen eines
Fußballspiels im Stadion. Die wasserdichten Fernrohre können bei
jedem Wetter benutzt werden, da sie gegen das Eindringen von
Wasser, Feuchtigkeit und Schnee geschützt sind.
Merkmale
Kompaktes, leichtes Fernrohr;
Vollflächig mehrfachvergütete Optik aus BaK-4-Glas;
Das wasserdichte, zuverlässige Gehäuse schützt die Optik vor
hoher Feuchtigkeit, Regen und Schnee;
Schneller und präziser Dioptrienausgleich;
Gummierte Ummantelung und abnehmbare Weichgummi-
Augenmuschel.
Lieferumfang
Fernrohr Levenhuk Wise PLUS, Tasche, Objektivlinsenkappe,
Reinigungstuch, Trageschlaufe, Bedienungsanleitung und
Garantieschein.
Verwenden des Fernrohrs
Dioptrienausgleich. Blicken Sie durch das Okular und drehen Sie
den Dioptrienring vor- oder rückwärts, um das Bild
scharfzustellen.
Focus range. Die Brennweite dieses Fernrohrs reicht von 4 m
(Wise PLUS 8x32: 3 m) bis unendlich.
Mit Stativ verwendbar. Die Fernrohre verfügen über ein
standardisiertes Viertelzoll-Stativgewinde.
Pflege und Wartung
Richten Sie das Instrument unter keinen Umständen direkt auf die
Sonne, andere helle Lichtquellen oder Laserquellen. Es besteht die
Gefahr DAUERHAFTER NETZZHAUTSCHÄDEN und
ERBLINDUNGSEGEFAHR. Treffen Sie geeignete
Vorsichtsmaßnahmen, wenn Kinder oder Menschen das
Instrument benutzen, die diese Anleitung nicht gelesen bzw.
verstanden haben. Versuchen Sie nicht, das Instrument
eigenmächtig auseinanderzunehmen. Wenden Sie sich für
Reparaturen an ein spezialisiertes Servicecenter vor Ort. Berühren
Sie die optischen Oberflächen nicht mit den Fingern. Sie können
eine weiche Serviette oder ein Reinigungstuch in Ether oder
wasserfreiem Alkohol tränken und zur Reinigung der Linsen
benutzen. Wir empfehlen die Verwendung spezieller Optik-
Reinigungsflüssigkeiten von Levenhuk. Reinigen Sie die Optik nicht
mit korrodierenden Flüssigkeiten oder Flüssigkeiten auf
Acetonbasis. Schleifkörper wie Sandkörner dürfen nicht
abgewischt werden. Sie können sie wegblasen oder einen weichen
Pinsel verwenden. Üben Sie beim Fokussieren keinen
übermäßigen Druck aus. Schützen Sie das Instrument vor
plötzlichen Stößen und anderen mechanischen Belastungen.
Tauchen Sie es nicht in Wasser ein. Lagern Sie das Instrument an
einem trockenen, kühlen Ort, der frei von gefährlichen Säuren und
anderen Chemikalien ist, und in ausreichendem Abstand zu
Heizgeräten, offenem Feuer und anderen Hochtemperaturquellen.
Das Instrument ist nicht für Dauerbetrieb ausgelegt. Lassen Sie
das Instrument nicht in direktem Sonnenlicht zurück. Bewahren
Sie das Instrument immer in einer Spezialtasche auf. Wir
empfehlen die Weiterverwendung des im Lieferumfang
enthaltenen Silikatgelpäckchens. Bei längerer Lagerung kann sich
auf der Gummiarmierung ein dünner weißer Film bilden. Sie
können diesen mit einer sauberen Serviette abwischen.
Lebenslange internationale Garantie
Levenhuk garantiert für alle Teleskope, Mikroskope, Ferngläser
und anderen optischen Erzeugnisse mit Ausnahme von Zubehör
lebenslänglich die Freiheit von Material- und Herstellungsfehlern.
Die lebenslange Garantie ist eine Garantie, die für die gesamte
Lebensdauer des Produkts am Markt gilt. Für Levenhuk-Zubehör
gewährleistet Levenhuk die Freiheit von Material- und
Herstellungsfehlern innerhalb von zwei Jahren ab Kaufdatum.
Produkte oder Teile davon, bei denen im Rahmen einer Prüfung
durch Levenhuk ein Material- oder Herstellungsfehler festgestellt
wird, werden von Levenhuk repariert oder ausgetauscht.
Voraussetzung für die Verpflichtung von Levenhuk zu Reparatur
oder Austausch eines Produkts ist, dass dieses zusammen mit
einem für Levenhuk ausreichenden Kaufbeleg an Levenhuk
zurückgesendet wird.
Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Verbrauchsmaterialien wie
Leuchtmittel (Glühbirnen, LEDs, Halogen- und Energiesparlampen
u. a.), Batterien (wiederaufladbare Akkus und nicht
wiederaufladbare Batterien), elektrisches Verbrauchsmaterial usw.
Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte unserer Website:
http://de.levenhuk.com/garantie. Bei Problemen mit der Garantie,
oder wenn Sie Unterstützung bei der Verwendung Ihres Produkts
benötigen, wenden Sie sich an die lokale Levenhuk-Niederlassung.
Levenhuk Wise PLUS Fernrohre
Vorsicht: Richten Sie das Instrument unter keinen
Umständen direkt auf die Sonne. Erblindungsgefahr!
DE
Información general
Los monoculares Levenhuk Wise PLUS resultan igualmente útiles
en el campo como en la ciudad. Son perfectos para observar aves
o animales en sus hábitats naturales, estudiar la arquitectura
urbana o incluso ver un partido de fútbol en un estadio. Los
monoculares resistentes al agua se pueden usar en cualquier
condición meteorológica ya que están protegidos del agua, la
humedad y la nieve.
Características
Monocular compacto y ligero;
Ópticas con coberturas múltiples hechas de cristal BaK-4;
La cubierta contra el agua protege con seguridad la óptica
de la alta humedad, la lluvia y la nieve;
Ajuste dióptrico rápido y preciso;
Cubierta con estructura de goma y ojera desmontable
de goma blanda.
El kit incluye
Monocular Levenhuk Wise PLUS, funda, tapa de la lente del
objetivo, paño limpiador, tira para la muñeca, manual del usuario
y garantía.
Uso del monocular
Ajuste dióptrico. Mire a través del ocular y rote el anillo de ajuste
dióptrico en ambas direcciones hasta enfocar lo que ve.
Rango de enfoque. Los monoculares Wise PLUS tienen un rango
de enfoque de 4 m (Wise PLUS 8x32: 3 m) hasta el infinito.
Adaptable a un trípode. Los monoculares Wise PLUS cuentan con
un tornillo de trípode estándar para cámaras de 1/4".
Cuidado y mantenimiento
Nunca, bajo ninguna circunstancia, mire directamente al sol,
a otra fuente de luz intensa o a un láser a través de este
dispositivo, ya que esto podría causar DAÑO PERMANENTE
EN LA RETINA y CEGUERA. Tome las precauciones necesarias
si utiliza este dispositivo acompañado de niños o de otras
personas que no hayan leído o que no comprendan totalmente
estas instrucciones. No intente desmontar el dispositivo usted
mismo bajo ningún concepto, ni siquiera para limpiar el espejo.
Si necesita repararlo o limpiarlo, contacte con el servicio técnico
especializado que corresponda a su zona. No toque las superficies
ópticas con los dedos. Puede usar un paño suave o una toallita
de limpieza mojada en éter o etanol para limpiar la lente.
Le recomendamos que utilice los líquidos especiales de limpieza
de ópticas de Levenhuk. No limpie las superficies ópticas con
fluidos corrosivos ni a base de acetonas. No limpie las partículas
abrasivas, como por ejemplo arena, con un paño. Únicamente
sóplelas o bien pase un cepillo blando. No aplique una presión
excesiva al ajustar el foco. Proteja el dispositivo de impactos
súbitos y de fuerza mecánica excesiva. No sumerja el dispositivo.
Guarde el dispositivo en un lugar seco y fresco, alejado de ácidos
peligrosos y otros productos químicos, radiadores, de fuego
y de otras fuentes de altas temperaturas. No utilice este dispositivo
durante períodos largos de tiempo ni lo deje sin atender bajo la luz
directa del sol. Guarde siempre el dispositivo en su funda especial.
Recomendamos guardar el paquete de gel de sílice incluido
en el kit. Durante períodos largos de almacenaje es posible
que aparezca en el revestimiento de goma una fina película blanca.
Desaparecerá si lo limpia con un pañuelo limpio.
Garantía internacional de por vida Levenhuk
Todos los telescopios, microscopios, prismáticos y otros productos
ópticos de Levenhuk, excepto los accesorios, cuentan con una
garantía de por vida contra defectos de material y de mano de
obra. La garantía de por vida es una garantía a lo largo de la vida
del producto en el mercado. Todos los accesorios Levenhuk están
garantizados contra defectos de material y de mano de obra
durante seis meses a partir de la fecha de compra en el minorista.
Levenhuk reparará o reemplazará cualquier producto o pieza que,
una vez inspeccionada por Levenhuk, se determine que tiene
defectos de materiales o de mano de obra. Para que Levenhuk
pueda reparar o reemplazar estos productos, deben devolverse
a Levenhuk junto con una prueba de compra que Levenhuk
considere satisfactoria.
Esta garantía no cubre productos consumibles como bombillas
(eléctricas, LED, halógenas, de bajo consumo y otros tipos
de lámparas), pilas (recargables y no recargables), consumibles
eléctricos, etc.
Para más detalles visite nuestra página web:
http://www.levenhuk.com/warranty. En caso de problemas
con la garantía o si necesita ayuda en el uso de su producto,
contacte con su oficina de Levenhuk más cercana
Monoculares Levenhuk Wise PLUS
Precaución: Nunca mire al sol directamente a través
de este dispositivo ya que puede causarle daños permanentes
a la vista o incluso ceguera.
ES
General information
Levenhuk Wise PLUS monoculars perform equally well in the
countryside and within the city limits. They are perfect for
those who want to observe birds or animals in their natural
habitats; those studying urban architecture; and even those
who enjoy watching a football game at a stadium.
Waterproof monoculars may be used in any weather
conditions as they resist water, moisture and snow.
Features
Compact and lightweight monoculars;
Fully multi-coated optics made of BaK-4 glass;
The waterproof shell protects the optics from high humidity,
rain, and snow;
Quick and precise diopter adjustment;
Rubber-armored shell and a removable soft rubber eyecup.
The kit includes
Levenhuk Wise PLUS monocular, pouch, objective lens cap,
cleaning wipe, wrist strap, user manual and warranty.
Using the monocular
Diopter adjustment. Look through the eyepiece and rotate
the diopter adjustment ring in either direction to focus
your view.
Focus range. Wise PLUS monoculars have a focus range
of 13.1ft/4m (Wise PLUS 8x32: 9.8ft/3m) to infinity.
Adaptable to a tripod. Wise PLUS monoculars have a standard
camera tripod screw of 1/4".
Care and maintenance
Never, under any circumstance, look directly at the Sun,
another bright source of light or at a laser through this device,
as this may cause PERMANENT RETINAL DAMAGE and may
lead to BLINDNESS. Take necessary precautions when using
the device with children or others who have not read or who
do not fully understood these instructions. Do not try to take
the device apart on your own. For repairs of any kind, please
contact your local specialized service center. Do not touch
the optical surfaces with your fingers. You can use a soft
napkin or a cleaning wipe, dipped in ether or absolute
alcohol, to clean lenses. We recommend using special optics
cleaning fluids from Levenhuk. Do not use any corrosive
or acetone-based fluids to clean the optics. Abrasive particles,
such as sand, should not be wiped off lenses, but instead
blown off or brushed away with a soft brush. Do not apply
excessive pressure when adjusting focus. Do not submerge.
Protect the device from sudden impacts and excessive
mechanical force. Store the device in a dry, cool place away
from hazardous acids and other chemicals, away from
heaters, open fire and other sources of high temperatures.
Do not use the device for lengthy periods of time, or leave it
unattended in direct sunlight. Always store the device
in a special case. We recommend keeping the silicate gel
pack, when included in the kit. During long storage, a thin
white film may appear on the rubber armor. You can wipe it
clean with a clean napkin.
Levenhuk International Lifetime Warranty
All Levenhuk telescopes, microscopes, binoculars and other
optical products, except for accessories, carry a lifetime
warranty against defects in materials and workmanship.
Lifetime warranty is a guarantee on the lifetime of the product
on the market. All Levenhuk accessories are warranted to be
free of defects in materials and workmanship for six months
from date of retail purchase. Levenhuk will repair or replace
such product or part thereof which, upon inspection
by Levenhuk, is found to be defective in materials
or workmanship. As a condition to the obligation of Levenhuk
to repair or replace such product, the product must be
returned to Levenhuk together with proof of purchase
satisfactory to Levenhuk.
This warranty does not cover consumable parts, such as bulbs
(electrical, LED, halogen, energy-saving and other types
of lamps), batteries (rechargeable and non-rechargeable),
electrical consumables etc.
For further details, please visit our web site:
http://www.levenhuk.com/warranty. If warranty problems
arise, or if you need assistance in using your product, contact
the local Levenhuk branch.
Levenhuk Wise PLUS Monoculars
Caution: Never look directly at the Sun through this device,
as this may cause permanent eye damage
and even blindness.
EN СZ
Purchase date
Datum nákupu
Kaufdatum
Fecha de compra
Date de l'achat
Data di acquisto
Data zakupu
Data de compra
Дата продажи
Stamp
Razítko
Stempel
Sello
Tampon
Timbro
Pieczęć
Carimbo
Печать
Signature
Podpis
Unterschrift
Firma
Signature
Firma
Podpis
Assinatura
Подпись
Levenhuk, Inc. 1935 Brandon Court, Suite A-1 Chicago, IL 60139 USA
Levenhuk® is a registered trademark of Levenhuk, Inc.
© 2006-2015 Levenhuk, Inc. All rights reserved.
levenhuk.com
20141218
User Manual
Návod k použití
Bedienungsanleitung
Guía del usuario
Manuel de l'utilisateur
Guida all'utilizzo
Instrukcja obsługi
Manual do usuário
Инструкция по эксплуатации
RU
PT
PL
IT
FR
ES
DE
СZ
EN
Optics material
Optics: fully multi-coated
Magnification
Objective lens diameter
Field of view
Exit pupil diameter
Eye relief
Close focus
Soft rubber removable eyecup
Operating temperature range
Resolution threshold
Nitrogen-filled
Waterproof
Diopter adjustment
Adaptable to a tripod
Dimensions (height x width)
8x32
BaK-4
+
8x
32mm
7.5°
394yds/1000ft
131m/1000m
3.0mm
13.6mm
9.8ft (3m)
+
5...140 °F (-15…60 °C)
8"
+
+
± 4
+ (1/4")
5.5x1.6in (140x41mm)
8x42
BaK-4
+
8x
42mm
6.3°
330yds/1000 ft
110m/1000m
5.2mm
18.0mm
13.1ft (4m)
+
5...140 °F (-15…60 °C)
7"
+
+
± 4
+ (1/4")
6.3x2.0in (160x51mm)
10x42
BaK-4
+
10x
42mm
5.8°
305yds/1000ft
101m/1000m
4.0mm
13.6mm
13.1ft (4m)
+
5...140 °F (-15…60 °C)
7"
+
+
± 4
+ (1/4")
6.2x2.0in (157x51mm)
The manufacturer reserves the right to make changes to the product range and specifications without prior notice.
Společnost Levenhuk si vyhrazuje právo provádět bez předchozího upozornění úpravy jakéhokoliv výrobku, případně zastavit jeho výrobu.
Levenhuk behält sich das Recht vor, Produkte ohne vorherige Ankündigung zu modifizieren oder einzustellen.
Levenhuk se reserva el derecho a modificar o descatalogar cualquier producto sin previo aviso.
EN
Materiál optiky
Optika: několikanásobná antireflexní vrstva
Zvětšení
Průměr objektivu (apertura)
Zorné pole
Výstupní pupila
Oční reliéf
Nejkratší vzdálenost zaostření
Odnímatelní očnice z měkké pryže
Rozsah provozní teploty
Práh rozlišení
Plněný dusíkem
Voděvzdorný
Dioptrická korekce
Kompatibilní se stativem
Rozměry
Optisches Material
Optikbeschichtung: vollflächig mehrfachvergütet
Vergrößerung
Objektivlinsendurchmesser (Öffnung)
Sichtfeld
Austrittspupille
Augenabstand
Nachfokus
Weichgummi-Augenmuschel, abnehmbar
Temperaturbereich
Auflösungsschwelle
Stickstoffgefüllt
Wasserdicht
Dioptrienausgleich
Mit Stativ verwendbar
Abmessungen (Höhe x Breite)
Material de la óptica
Óptica: cobertura múltiple completa
Ampliación
Diámetro de la lente del objetivo (apertura)
Campo de visión
Diámetro de pupila de salida
Distancia ocular
Distancia mínima de enfoque
Ojera desmontable de goma blanda
Rango de temperaturas de funcionamiento
Umbral de resolución
Lleno de nitrógeno
Resistente al agua
Ajuste dióptrico
Adaptable a un trípode
Dimensiones (alto x ancho)
CZ DE ES
Informazioni generali
I cannocchiali Levenhuk Wise PLUS offrono le massime
prestazioni sia in ambiente urbano che extraurbano. Sono la
soluzione perfetta per chi desidera osservare gli uccelli o altri
animali nel loro habitat naturale, per chi studia l'architettura
urbana e perfino per chi ama assistere a una partita di calcio allo
stadio. I cannocchiali impermeabili sono resistenti all'acqua,
all'umidità e alla neve, quindi possono essere utilizzati con
qualsiasi condizione meteorologica.
Caratteristiche
Cannocchiali compatti e leggeri;
Ottica completamente multistrata realizzata in vetro BaK-4;
Il corpo impermeabile e resistente protegge l'ottica da condizioni
di elevata umidità, pioggia e neve;
Regolazione diottrica rapida e veloce;
Corpo rivestito in gomma e conchiglia oculare removibile
in gomma morbida.
Il kit include
Cannocchiale Levenhuk Wise PLUS, custodia, copertura lente
obiettivo, panno per la pulizia, cinghia da polso, guida all'utilizzo
e garanzia.
Come utilizzare il cannocchiale
Regolazione diottrica. Guardare nell'oculare e ruotare l'anello
di regolazione diottrica in un senso o nell'altro per mettere a fuoco
l'immagine.
Intervallo di messa a fuoco. Il cannocchiale Wise PLUS ha
un intervallo di messa a fuoco da 4 m (Wise PLUS 8x32: 3 m)
a infinito.
Adattabile a treppiede. Il cannocchiale Wise PLUS è dotato di vite
per treppiede standard per macchine fotografiche da 1/4".
Cura e manutenzione
Non utilizzare in nessun caso questo dispositivo per guardare
direttamente il sole, un'altra sorgente di luce ad alta luminosità
o un laser, perché ciò potrebbe provocare DANNI PERMANENTI
ALLA RETINA e portare a CECITÀ. Nel caso si utilizzi il dispositivo
in presenza di bambini o altre persone che non siano in grado
di leggere o comprendere appieno queste istruzioni, prendere
le precauzioni necessarie. Non cercare per nessun motivo
di smontare autonomamente il dispositivo. Per qualsiasi intervento
di riparazione e pulizia, contattare il centro di assistenza
specializzato di zona. Non toccare le superfici ottiche con le dita.
Per pulire le lenti è possibile utilizzare un fazzoletto morbido
o un panno per pulizia, imbevuto in etere o alcol assoluto.
Si consiglia di utilizzare gli speciali liquidi per la pulizia delle parti
ottiche forniti da Levenhuk. Non utilizzare fluidi corrosivi o a base
di acetone per pulire l'ottica del dispositivo. Per rimuovere
eventuali particelle abrasive, ad esempio sabbia, dalle lenti,
non strofinare, ma soffiare oppure utilizzare una spazzola morbida.
Durante la messa a fuoco, non applicare una forza eccessiva.
Proteggere il dispositivo da urti improvvisi ed evitare che sia
sottoposto ad eccessiva forza meccanica. Non esporre
il dispositivo all'acqua o a elevata umidità. Non immergere
il dispositivo. Conservare il dispositivo in un posto fresco e asciutto,
al riparo da acidi pericolosi e altri prodotti chimici, da apparecchi
di riscaldamento, da fiamme libere e da altre fonti di calore.
Non utilizzare il dispositivo per lunghi periodi e non lasciarlo
incustodito sotto i raggi diretti del sole. Conservare sempre
il dispositivo in una custodia speciale. Si consiglia di conservare
il sacchetto di gel di silice incluso nella confezione. In caso di lunghi
periodi di immagazzinamento, potrebbe formarsi una sottile
pellicola bianca sull'armatura in gomma. Per rimuoverla
è sufficiente utilizzare un fazzoletto pulito.
Garanzia internazionale Levenhuk
Tutti i telescopi, i microscopi i binocoli e gli altri prodotti ottici
Levenhuk, ad eccezione degli accessori, godono di una garanzia
a vita per i difetti di fabbricazione o dei materiali. Garanzia a vita
rappresenta una garanzia per la vita del prodotto sul mercato.
Tutti gli accessori Levenhuk godono di una garanzia di 2 anni
a partire dalla data di acquisto per i difetti di fabbricazione
e dei materiali. Levenhuk riparerà o sostituirà i prodotti o relative
parti che, in seguito a ispezione effettuata da Levenhuk, risultino
presentare difetti di fabbricazione o dei materiali. Condizione
per l'obbligo di riparazione o sostituzione da parte di Levenhuk
di tali prodotti è che il prodotto venga restituito a Levenhuk
unitamente ad una prova d'acquisto la cui validità sia riconosciuta
da Levenhuk.
Questa garanzia non copre le parti consumabili, come
le lampadine (elettriche, LED, alogene, a risparmio energetico
o altri tipi di lampadine), batterie (ricaricabili e non ricaricabili),
parti elettriche consumabili, ecc.
Per maggiori dettagli, visitare il nostro sito web:
http://www.levenhuk.com/warranty. Per qualsiasi problema
di garanzia o necessità di assistenza per l'utilizzo del prodotto,
contattare la filiale Levenhuk di zona
Cannocchiali Levenhuk Wise PLUS
Attenzione: Non guardare mai direttamente il sole attraverso
questo dispositivo, perché ciò potrebbe causare danni permanenti
agli occhi e perfino cecità.
IT
Informacje ogólne
Monokulary Levenhuk Wise PLUS świetnie sprawdzają się do
obserwacji prowadzonych w mieście i poza nim. Są idealnym
rozwiązaniem dla osób, które chcą obserwować ptaki i zwierzęta w
ich naturalnym środowisku, badają architekturę miejską, a nawet
dla tych, którzy lubią oglądać mecze piłki nożnej na stadionie.
Dzięki odporności na wodę, wilgoć i śnieg monokular
wodoodporny może być używany przy dowolnej pogodzie.
Cechy
Lekkie, kompaktowe monokulary;
Układ optyczny z pełną wielowarstwową powłoką wykonany
ze szkła BaK-4;
Wodoodporna, niezawodna obudowa chroni układ optyczny przed
wilgocią, deszczem czy śniegiem;
Szybka i precyzyjna regulacja dioptrii;
Pokryta gumą obudowa i gumowa muszla oczna (usuwana).
W skład zestawu wchodzą
Monokular Levenhuk Wise PLUS, sakwa, osłona soczewki,
ściereczka do czyszczenia, pasek na nadgarstek, instrukcja obsług
i karta gwarancyjna.
Korzystanie z monokularu
Regulacja dioptrii. Spojrzeć przez okular i obracać pierścień
regulacji dioptrii tak, aby uzyskać ostry obraz.
Zakres ostrości. Zakres ostrości monokularów Wise PLUS wynosi
od 4 m (Wise PLUS 8x32: 3 m) do nieskończoności.
Możliwość zamontowania na statywie. Monokular wyposażony
jest w standardową śrubę 1/4" umożliwiającą zamontowanie
na statywie fotograficznym.
Konserwacja I pielęgnacja
Pod żadnym pozorem nie wolno kierować przyrządu bezpośrednio
na słońce, światło laserowe lub inne źródło jasnego światła,
ponieważ może to spowodować TRWAŁE USZKODZENIE
SIATKÓWKI lub doprowadzić do ŚLEPOTY. Zachować szczególną
ostrożność, gdy przyrządu używają dzieci lub osoby, które nie
w pełni zapoznały się z instrukcjami. Nie naprawiać przyrządu
samodzielnie. W celu wszelkich napraw proszę skontaktować się
z punktem serwisowym. Nie dotykać powierzchni optycznych
palcami. Soczewki czyścić za pomocą ściereczki czyszczącej lub
ściereczki nasączonej alkoholem. Polecamy stosowanie
specjalnych środków do czyszczenia układu optycznego firmy
Levenhuk. Nie czyścić układu optycznego za pomocą środków
żrących lub zawierających aceton. Cząsteczki ścierające, takie jak
ziarna piasku, powinny być zdmuchiwane z powierzchni soczewek
lub usuwane za pomocą miękkiej szczotki. Nie używać nadmiernej
siły podczas ustawiania ostrości. Chronić przyrząd przed upadkami
z wysokości i działaniem nadmiernej siły mechanicznej.
Nie zanurzać. Przyrząd powinien być przechowywany w suchym,
chłodnym miejscu, z dala od niebezpiecznych kwasów oraz innych
substancji chemicznych, grzejników, otwartego ognia i innych
źródeł wysokiej temperatury. Nie wystawiać przyrządu
na długotrwałe działanie promieni słonecznych. Zawsze
przechowywać w specjalnym futerale. Zalecamy pozostawienie
w futerale żelu krzemionkowego, który znajduje się w zestawie.
W wyniku długiego przechowywania na gumowej powłoce może
pojawić się biały nalot. Można go usunąć za pomocą czystej
chusteczki.
Gwarancja międzynarodowa Levenhuk
Wszystkie teleskopy, mikroskopy, lornetki i inne przyrządy
optyczne Levenhuk, za wyjątkiem akcesoriów, posiadają
dożywotnią gwarancję obejmującą wady materiałowe
I wykonawcze. Dożywotnia gwarancja to gwarancja na cały okres
użytkowania produktu. Wszystkie akcesoria Levenhuk są wolne
od wad materiałowych i wykonawczych i pozostaną takie przez
dwa lata od daty zakupu detalicznego. Firma Levenhuk naprawi
lub wymieni produkty lub ich części, w przypadku których kontrola
prowadzona przez Levenhuk wykaże obecność wad
materiałowych lub wykonawczych. Warunkiem wywiązania się
przez firmę Levenhuk z obowiązku naprawy lub wymiany produktu
jest dostarczenie danego produktu firmie razem z dowodem
zakupu uznawanym przez Levenhuk.
Niniejsza gwarancja nie obejmuje części eksploatacyjnych,
takich jak żarówki (elektryczne, LED, halogenowe,
energooszczędne I inne), baterie (akumulatory I zwykłe),
akcesoria elektryczne itd.
Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie:
http://pl.levenhuk.com/gwarancja. W przypadku wątpliwości
związanych z gwarancją lub korzystaniem z produktu, proszę
skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Levenhuk
Monokulary Levenhuk Wise PLUS
Uwaga: Nigdy nie należy kierować monokulary bezpośrednio
w stronę słońca, ponieważ może to spowodować trwałe
uszkodzenie wzroku lub nawet ślepotę.
PL
Informações gerais
Os monóculos Levenhuk Wise PLUS funcionam igualmente bem
tanto em áreas rurais quanto dentro dos limites da área urbana.
São perfeitos para quem observa pássaros ou animais em seus
habitats naturais, estuda arquitetura urbana, ou mesmo para
aqueles que gostam de assistir a uma partida de futebol no
estádio. Os monóculos à prova d’água podem ser usados em
qualquer condição climática, já que eles são resistentes à água,
umidade e neve.
Características
Monóculos compactos e leves;
Óptica totalmente multi-revestida, feitas de vidro BaK-4;
A estrutura à prova d’água e confiável protege a óptica contra alta
umidade, chuva e neve;
Ajuste de dioptria rápido e preciso;
Estrutura de borracha resistente e protetor da ocular removível
de borracha macia.
O kit inclui
Monóculo Levenhuk Wise PLUS, bolsa, tampa protetora para
a lente objetiva, lenço para limpeza, cordão de pulso, manual
do usuário e garantia.
O uso do monóculo
Ajuste de dioptria. Olhar através da ocular e girar o anel de ajuste
de dioptria em qualquer direção para focar a visão.
Alcance do foco. Os monóculos Wise PLUS têm um alcance
de foco de 4 m (Wise PLUS 8x32: 3 m) até o infinito.
Adaptável a um tripé. Os monóculos Wise PLUS têm um parafuso
para tripé de câmera padrão de 1/4".
Cuidado e manutenção
Nunca, em qualquer circunstância, olhe diretamente para o Sol,
ou para outra fonte de luz intensa, ou para um laser através deste
dispositivo, pois isso pode causar DANOS PERMANENTES À
RETINA e pode levar à CEGUEIRA. Tome as precauções
necessárias quando usar o dispositivo com crianças, ou com
outras pessoas que não leram, ou não compreenderam
totalmente estas instruções. Não tente desmontar o dispositivo
por conta própria por qualquer motivo. Para fazer consertos de
qualquer tipo, por favor entre em contato com seu centro de
serviços especializados. Não toque nas superfícies ópticas com
seus dedos. Use um guardanapo macio ou um lenço para limpeza,
embedido em éter ou álcool absoluto, para limpar as lentes.
Recomendamos o uso de fluidos de limpeza especiais para
elementos ópticos Levenhuk. Não utilize fluidos corrosivos, nem
baseados em acetona para limpar as partes ópticas. Partículas
abrasivas, como areia, não devem ser removidas com um pano.
Em vez disso, sopre-as, ou retire-as com um pincel suave. Não
aplique pressão excessiva quando estiver ajustando o foco. Proteja
o dispositivo de impactos súbitos e de força mecânica excessiva.
Mantenha longe de água e alta umidade. Não submergir. Guarde
o dispositivo em um local seco e fresco, longe de ácidos perigosos
e outros produtos químicos, de aquecedores, de fogo e de outras
fontes de altas temperaturas. Não use o dispositivo por períodos
de tempo muito longos, nem o deixe abandonado sob a luz direta
do Sol. Sempre armazene o dispositivo em um estojo especial.
Recomendamos guardar o pacote de sílica gel caso seja incluído
no kit. Depois de muito tempo guardado, um fino filme branco
pode aparecer na proteção de borracha. Você pode limpá-lo com
um guardanapo limpo.
Garantia vitalícia internacional Levenhuk
Todos os telescópios, microscópios, binóculos ou outros produtos
ópticos Levenhuk, exceto seus acessórios, são acompanhados
de garantia vitalícia contra defeitos dos materiais e acabamento.
A garantia vitalícia é uma garantia para a vida útil do produto
no mercado. Todos os acessórios Levenhuk têm garantia
de materiais e acabamento livre de defeitos por seis meses
a partir da data de compra. A Levenhuk irá reparar ou substituir
o produto ou sua parte que, com base em inspeção feita pela
Levenhuk, seja considerado defeituoso em relação aos materiais
e acabamento. A condição para que a Levenhuk repare
ou substitua tal produto é que ele seja enviado à Levenhuk
juntamente com a nota fiscal de compra.
Esta garantia não cobre partes consumíveis, tais como lâmpadas
(elétricas, de LED, de halogênio, econômicas e outros tipos
de lâmpadas), baterias (recarregáveis e não recarregáveis),
consumíveis elétricos etc.
Para detalhes adicionais, visite nossa página na internet:
http://www.levenhuk.com/warranty. Se surgirem problemas
relacionados à garantia ou se for necessária assistência
no uso do produto, contate a filial local da Levenhuk
Monóculos Levenhuk Wise PLUS
Advertência: Nunca olhar diretamente para o sol através deste
dispositivo, uma vez que isto pode causar dano permanente
aos olhos, inclusive cegueira.
PT
Предназначение
Монокуляры Levenhuk Wise PLUS рекомендованы
для использования как на природе, так и в черте города.
Они идеально подойдут для наблюдения и изучения птиц
и животных в их естественной среде, а также понравятся тем,
кто занимается изучением городской архитектуры и любителям
спортивных мероприятий. Водонепроницаемые монокуляры
можно использовать в любую погоду, т.к. они не пропускают
воду, влажность или снег.
Особенности
Компактные и легкие монокуляры;
Оптика из стекла BaK-4 с полностью многослойным
просветлением;
Водонепроницаемый прочный корпус защищает оптику
от влажности, дождя и снега;
Быстрая и точная настройка диоптрий;
Прорезиненный корпус и съемный наглазник из мягкой
резины.
Комплект поставки
Монокуляр Levenhuk Wise PLUS, чехол, крышка объектива,
салфетка для оптики, ремешок, инструкция по эксплуатации
и гарантийный талон.
Настройка монокуляра
Настройка диоптрий. Глядя в окуляр, поворачивайте кольцо
настройки диоптрий в обоих направлениях, пока не поймаете
объект в фокус.
Диапазон фокусировки. Монокуляр Wise PLUS фокусируется
на расстоянии от 4 м (Wise PLUS 8x32: 3 м) до бесконечности.
Возможность установки на штатив. Монокуляры Wise PLUS
имеют стандартный разъем для фотоштатива 1/4".
Уход и хранение
Никогда не смотрите в прибор на Солнце, на источник яркого
света и лазерного излучения — ЭТО ОПАСНО ДЛЯ ЗРЕНИЯ
И МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СЛЕПОТЕ! Будьте внимательны,
если пользуетесь прибором вместе с детьми или людьми,
не ознакомленными с инструкцией. Не разбирайте прибор.
Сервисные и ремонтные работы могут проводиться только
в специализированном сервисном центре. Не касайтесь
пальцами поверхностей линз. Для очистки линз пользуйтесь
мягкой чистой салфеткой, на которую можно капнуть немного
спирта или эфира, но лучше всего использовать оригинальные
средства Levenhuk для чистки оптики. Не используйте
для чистки средства с абразивными или коррозионными
свойствами и жидкости на основе ацетона. Абразивные
частицы (например, песок) следует не стирать, а сдувать
или смахивать мягкой кисточкой. Не прикладывайте
чрезмерных усилий при настройке фокуса. Оберегайте прибор
от резких ударов и чрезмерных механических воздействий.
Не погружайте прибор в воду. Храните прибор в футляре
в сухом прохладном месте, недоступном для воздействия
кислот или других активных химических веществ, вдали
от отопителей (бытовых, автомобильных) и от открытого огня
и других источников высоких температур. Не подвергайте
прибор длительному воздействию прямых солнечных лучей.
Желательно не выбрасывать пакетик с силикагелем,
когда он идет в комплекте. После длительного хранения
на поверхности резины может появиться белесоватая пленка.
Просто сотрите ее чистой салфеткой.
Международная пожизненная гарантия
Levenhuk
Компания Levenhuk гарантирует отсутствие дефектов
в материалах конструкции и дефектов изготовления изделия.
Продавец гарантирует соответствие качества приобретенного
вами изделия компании Levenhuk требованиям технической
документации при соблюдении потребителем условий
и правил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия.
Срок гарантии: на аксессуары — 6 (шесть) месяцев со дня
покупки, на остальные изделия — пожизненная гарантия
(действует в течение всего срока эксплуатации прибора).
Гарантия не распространяется на комплектующие
с ограниченным сроком использования, в том числе лампы
(накаливания, светодиодные, галогенные, энергосберегающие
и прочие типы ламп), электрокомплектующие, расходные
материалы, элементы питания и прочее.
Подробнее об условиях гарантийного обслуживания
см. на сайте http://www.levenhuk.ru/support. По вопросам
гарантийного обслуживания вы можете обратиться
в ближайшее представительство компании Levenhuk.
Монокуляры Levenhuk Wise PLUS
ВНИМАНИЕ: Не смотрите в монокуляр на Солнце!
Это может привести к необратимым повреждениям зрения.
RU
Informations générales
Les longues-vues monoculaires Levenhuk Wise PLUS sont tout
aussi efficaces à la campagne qu'en périphérie des villes. Elles
sont idéales pour observer les oiseaux et autres animaux dans
leur habitat naturel, étudier l'architecture urbaine et même
observer un match au stade de football. Les longues-vues
monoculaires étanches peuvent être utilisées dans n'importe
quelles conditions météorologiques puisqu'elles sont résistantes
à l'eau, à l'humidité et à la neige.
Caractéristiques
Monoculaires compacts et légers ;
Optiques multicouches en verres BaK-4 ;
Le revêtement étanche et fiable protège les optiques
en cas de forte humidité, pluie et neige ;
Réglage dioptrique rapide et précis ;
Gainage en caoutchouc blindé et œilleton amovible
en caoutchouc souple.
Le kit comprend
Monoculaires Levenhuk Wise PLUS, étui, capuchon protecteur
pour l'objectif, lingette de nettoyage, sangle, manuel utilisateur
et garantie.
Utilisation du monoculaire
Réglage dioptrique. Regardez à travers l'oculaire puis effectuez
une rotation de la molette d'ajustement dans la direction
souhaitée pour faire la mise au point.
Plage de mise au point. Les monoculaires Wise PLUS ont une
plage de mise au point de 4 m (Wise PLUS 8x32: 3 m) jusqu'à
l'infini.
S'adapte sur un trépied. Les longues-vues monoculaires Wise
PLUS sont dotées d'une vis de fixation de 1/4 pouces pour fixer
un trépied.
Entretien et maintenance
Vous ne devez, en aucun cas, regarder directement le soleil, une
source d’éclairage brillante ou un faisceau à travers ce dispositif,
car cela peut causer des DÉGÂTS IRRÉVERSIBLES SUR LA
RÉTINE et entraîner la CÉCITÉ. Prenez toutes les précautions
nécessaires lorsque vous utilisez le dispositif en présence
d’enfants et de personnes qui n’ont pas lu ou ne sont pas en
mesure de comprendre ces instructions. Ne tentez en aucun cas
de démonter le dispositif par vos propres moyens. Pour toute
réparation et nettoyage, veuillez contacter le centre spécialisé de
votre région. Ne touchez pas les surfaces optiques avec vos
doigtsVous pouvez utiliser une serviette douce ou une lingette
imbibée d'éther ou d'alcool absolu pour nettoyer les lentilles.
Nous vous recommandons d'utiliser des nettoyants optiques
adaptés de la marque Levenhuk. N'utilisez aucun produit corrosif
ou à base d'acétone pour nettoyer les optiques. Ne frottez pas les
particules abrasives sur les lentilles. Au lieu de cela, soufflez
dessus ou passez une brosse douce pour les évacuer. N'exercez
pas de forte pression lors du réglage de la mise au point. Veillez à
protéger le dispositif des chocs brusques et des forces
excessives. Veuillez éloigner le dispositif de l'eau et des sources
de forte humidité. Ne pas immerger. Stockez le dispositif dans un
endroit sec et froid, loin de tout acide et autres produits
dangereux, des sources de chaleur, des flammes ouvertes et
autres sources à haute température. N'utilisez pas le dispositif
pendant une durée excessivement prolongée, ne le laissez pas
non plus sans surveillance à la lumière directe. Veillez à toujours
stocker le dispositif dans un étui conçu à cet effet. Nous
recommandons de garder le sachet de gel de silicate s'il est
fourni avec le kit. En cas de stockage prolongé, une mince
pellicule blanche est susceptible d'apparaître sur le revêtement
en caoutchouc blindé. Vous pouvez la nettoyer à l'aide d'une
serviette propre.
Garantie internationale à vie Levenhuk
Tous les télescopes, microscopes, binoculaires et autres
matériaux d'optique, à l'exception des accessoires, sont garantis
à vie contre les défauts de matériel et de fabrication. La garantie
à vie couvre la durée du produit sur le marché. Tous les
accessoires Levenhuk sont garantis sans défaut de matériel et de
fabrication pendant deux ans à compter de la date d'achat.
Levenhuk répare ou remplace tout ou partie des produits qui,
après inspection de la part de Levenhuk, présentent des défauts
de matériaux ou de fabrication. Pour que Levenhuk répare ou
remplace un de ces produits défectueux, celui-ci doit être
retourné à Levenhuk accompagné d'une preuve d'achat que
Levenhuk estime recevable.
La garantie ne couvre pas les éléments consommables, comme
les ampoules (électrique, LED, halogène, économie d'énergie et
autres types de lampes), les batteries (rechargeables et non
rechargeables), les équipements électriques, etc.
Pour de plus amples informations, veuillez vous visiter notre site
internet http://www.levenhuk.com/warranty. Si des problèmes
de garantie surviennent ou si vous souhaitez obtenir une
assistance pour l'utilisation de vos produits, contactez la branche
locale de Levenhuk.
Monoculaires Levenhuk Wise PLUS
Avertissement : Ne jamais regarder directement le soleil
avec ce dispositif, car cela peut causer des dégâts
irréversibles sur la rétine et entraîner une cécité.
FR
8x32
BaK-4
+
8x
32mm
7.5°
394yds/1000ft
131m/1000m
3.0mm
13.6mm
9.8ft (3m)
+
5...140 °F (-15…60 °C)
8"
+
+
± 4
+ (1/4")
5.5x1.6in (140x41mm)
8x42
BaK-4
+
8x
42mm
6.3°
330yds/1000 ft
110m/1000m
5.2mm
18.0mm
13.1ft (4m)
+
5...140 °F (-15…60 °C)
7"
+
+
± 4
+ (1/4")
6.3x2.0in (160x51mm)
10x42
BaK-4
+
10x
42mm
5.8°
305yds/1000ft
101m/1000m
4.0mm
13.6mm
13.1ft (4m)
+
5...140 °F (-15…60 °C)
7"
+
+
± 4
+ (1/4")
6.2x2.0in (157x51mm)
Materiale ottica
Ottica: completamente multistrata
Ingrandimento
Diametro lente obiettivo (apertura)
Campo visivo
Diametro della pupilla di uscita
Estrazione pupillare
Distanza minima di messa a fuoco
Conchiglia oculare removibile, gomma morbida
Intervallo di temperatura di funzionamento
Soglia di risoluzione
Riempimento di azoto
Impermeabile
Regolazione diottrica
Adattabile a treppiede
Dimensioni (altezza x larghezza)
Materiał układu optycznego
Powłoka: wielowarstwowa
Powiększenie
Średnica soczewki obiektywowej
Pole widzenia
Odległość od okularu do źrenicy
Oddalenie źrenicy wyjściowej
Minimalna odległość ostrości,
Muszla oczna gumowa, usuwana
Zakres temperatur
Próg rozdzielczości
Wypełniony azotem
Wodoodporny
Regulacja dioptrii
Kompatybilny do statywu
Wymiary (wysokość i szerokość)
Material óptico
Óptica: totalmente multi-revestida
Ampliação
Diâmetro das lentes objetivas (abertura)
Campo de visão
Diâmetro da pupila de saída
Alívio de olho
Distância mínima focal
Protetor da ocular removível, borracha macia
Faixa de temperatura de operação
Limiar de resolução
Preenchido por nitrogênio
À prova d’água
Ajuste de dioptria
Adaptável a um tripé
Dimensões (altura x largura)
Материал оптики
Покрытие: полностью многослойное
Увеличение
Диаметр объектива (апертура)
Поле зрения
Диаметр выходного зрачка
Вынос зрачка
Минимальная дистанция фокусировки
Съемный наглазник из мягкой резины
Диапазон рабочих температур
Разрешающая способность
Азотозаполненность
Водонепроницаемость
Настройка диоптрий
Возможность установки на штатив
Размеры (В x Ш)
IT PL PT RU
Levenhuk se réserve le droit de modifier ou d'interrompre tout produit sans préavis.
Levenhuk si riserva il diritto di modificare qualsiasi prodotto o sospenderne la produzione senza alcun preavviso.
Levenhuk zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub zakończenia produkcji dowolnego produktu bez wcześniejszego powiadomienia.
O fabricante se reserva no direito de fazer alterações na variedade e nas especificações dos produtos sem notificação prévia.
Производитель оставляет за собой право вносить любые изменения в модельный ряд и технические характеристики или прекращать производство изделия без предварительного уведомления.
Matériau optique
Optiques: entièrement multicouches
Grossissement
Diamètre objectif (ouverture)
Champ de vision
Diamètre pupille de sortie
Dégagement oculaire
Mise au point minimale
Œilleton amovible en caoutchouc souple
Plage de température de fonctionnement
Seuil de résolution
Rempli d'azote
Étanche
Réglage dioptrique
Adaptable sur un trépied
Dimensions (hauteur x largeur)
FR

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756