Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Stacja pogody LEVENHUK Wezzer Plus LP50

Powrót
Levenhuk Inc. (USA): 928 E 124th Ave. Ste D, Tampa, FL 33612, USA,
+1-813-468-3001, contact_us@levenhuk.com
Levenhuk Optics s.r.o. (Europe): V Chotejně 700/7, 102 00 Prague 102,
Czech Republic, +420 737-004-919, sales-info@levenhuk.cz
Levenhuk® is a registered trademark of Levenhuk, Inc.
© 2006—2022 Levenhuk, Inc. All rights reserved.
www.levenhuk.com
Levenhuk Wezzer PLUS LP50
Weather Station
2
2 3 4 57
10
11
9
6
8
1
3
1
2
7
4
5
6
8
9
EN Base station
SET button
ALARM button
MEM button
CH button
UP button
DOWN button
SNZ/LIGHT button
Wall mount hole
Battery compartment
Table stand (fold-out)
Battery compartment
cover
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
BG Базова станция
Бутон SET (Настройка)
Бутон ALARM (Аларма)
Бутон MEM (Памет)
Бутон CH (Канал)
Бутон UP (Нагоре)
Бутон DOWN (Надолу)
Бутон SNZ/LIGHT
(Повторение/Осветяване)
Отвор за монтаж върху стена
Батерийно отделение
Настолен статив (разгъващ се)
Капак на отделението на
батерията
CZ Základnová stanice
Tlačítko SET (nastavit)
Tlačítko ALARM (budík)
Tlačítko MEM (paměť)
Tlačítko CH (kanál)
Tlačítko UP (nahoru)
Tlačítko DOWN (dolů)
Tlačítko SNZ/LIGHT
(odložení/osvětlení)
Otvor pro montáž na stěnu
Přihrádka pro baterie
Stolní stojan (rozkládací)
Kryt přihrádky pro baterie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
DE Basisstation
SET-Taste (Einstellen)
ALARM-Taste (Alarm)
MEM-Taste (Speicher)
CH-Taste (Kanaltaste)
UP-Taste (nach oben)
DOWN-Taste (nach unten)
SNZ/LIGHT-Taste (Schlummer-/Lichttaste)
Loch für Wandmontage
Batteriefach
Tischständer (ausklappbar)
Batteriefachdeckel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ES Estación base
Botón SET (Establecer)
Botón ALARM (Alarma)
Botón MEM (Memoria)
Botón CH (Canales)
Botón UP (Arriba)
Botón DOWN (Abajo)
Botón SNZ/LIGHT (Repetición / luz)
Oricio para montaje en pared
Compartimento para pilas
Soporte de mesa (desplegable)
Tapa del compartimento de las pilas
HU Alapállomás
SET (Beállítás) gomb
ALARM (Riasztás) gomb
MEM (Memória) gomb
CH (Csatorna) gomb
UP (Fel) gomb
DOWN (Le) gomb
SNZ/LIGHT (SzundI/Fény)
gomb
Furat a falra szereléshez
Elemtartó rekesz
Asztali állvány (kihajtható)
Elemtartó rekesz fedele
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
IT Stazione base
Pulsante SET (Imposta)
Pulsante ALARM (Sveglia)
Pulsante MEM (Memoria)
Pulsante CH (Canali)
Pulsante UP (Su)
Pulsante DOWN (Giù)
Pulsante SNZ/LIGHT
(Posponi/luce)
Foro per il ssaggio al muro
Scomparto batterie
Supporto da tavolo
(pieghevole)
Coperchio scomparto
batteria
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
PL Stacja główna
Przycisk SET (ustaw)
Przycisk ALARM (budzik)
Przycisk MEM (pamięć)
Przycisk CH (kanał)
Przycisk UP (w górę)
Przycisk DOWN (w dół)
Przycisk SNZ/LIGHT (drzemka/podświetlenie)
Otwór do montażu naściennego
Komora baterii
Statyw stołowy (rozkładany)
Pokrywa komory baterii
PT Estação base
Botão SET (denir)
Botão ALARM (alarme)
Botão MEM (mem)
Botão CH (canais)
Botão UP (cima)
Botão DOWN (baixo)
Botão SNZ/LIGHT (suspender/luz)
Orifício de montagem na parede
Compartimento das pilhas
Suporte de mesa (desdobrável)
Tampa do compartimento da bateria
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
RU Основной блок
Кнопка SET (Настройка)
Кнопка ALARM (Будильник)
Кнопка MEM (Память)
Кнопка CH (Канал)
Кнопка UP (Вверх)
Кнопка DOWN (Вниз)
Кнопка SNZ/LIGHT
(Повтор/Подсветка)
Отверстие для крепления
Батарейный отсек
Настольная подставка
(складная)
Крышка батарейного отсека
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
TR Baz istasyonu
SET (AYARLA) düğmesi
ALARM (ALARM) düğmesi
MEM (BELLEK) düğmesi
CH (KANAL) düğmesi
UP (YUKARI) düğmesi
DOWN (AŞAĞI) düğmesi
SNZ/LIGHT
(ERTELE/IŞIK) düğmesi
Duvar montaj deliği
Pil bölmesi
Masa standı
(açılır-kapanır)
Pil bölmesi kapağı
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
EN Sensor
Temperature
Humidity
Current channel
LED indicator
Wall mount hole
RESET button
Channel switch
(1—3)
Battery
compartment cover
Battery
compartment
1
2
3
4
5
6
7
8
9
BG Сензор
Температура
Влажност
Текущ канал
Светодиоден
индикатор
Отвор за монтаж
върху стена
Бутон RESET
(Възстановяване)
Превключвател
за каналите (1—3)
Капак на отделението
на батерията
Батерийно отделение
1
2
3
4
5
6
7
8
9
CZ Senzor
Teplota
Vlhkost
Aktuální kanál
LED indicator
Otvor pro
montáž na stěnu
Tlačítko RESET
(resetovat)
Přepínač kanálů
(1—3)
Kryt přihrádky
pro baterie
Přihrádka pro
baterie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
DE Sensor
Temperatur
Luftfeuchtigkeit
Aktueller Kanal
LED-Anzeige
Loch für
Wandmontage
RESET-Taste
(Wiederherstellen-
Taste)
Kanalschalter
(1—3)
Batteriefachdeckel
Batteriefach
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3
4
14
15
1
2
3
7
8
9
10
11
12
5
6
13
EN Interface icons
Low battery indicator
Alarm
Time/Calendar
Weather forecast
Atmospheric pressure
Climate indication
Indoor temperature
Indoor humidity
Outdoor temperature
(sensor 1)
Sensor connection status
Outdoor humidity (sensor 1)
Outdoor temperature
(sensor 2)
Outdoor humidity (sensor 2)
Outdoor temperature (sensor 3)
Outdoor humidity (sensor 3)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
BG Интерфейсни икони
Индикатор за изтощена
батерия
Аларма
Време/Календар
Прогноза за времето
Атмосферно налягане
Индикация за климата
Вътрешна температура
Вътрешна влажност
Външна температура (сензор 1)
Състояние на връзката
на сензора
Външна влажност (сензор 1)
Външна температура (сензор 2)
Външна влажност (сензор 2)
Външна температура (сензор 3)
Външна влажност (сензор 3)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
CZ Ikony rozhraní
Indikátor vybité baterie
Budík
Čas/kalendář
Předpověď počasí
Atmosférický tlak
Indikace klimatu
Vnitřní teplota
Vnitřní vlhkost
Venkovní teplota (senzor 1)
Stav připojení senzoru
Venkovní vlhkost (senzor 1)
Venkovní teplota
(senzor 2)
Venkovní vlhkost (senzor 2)
Venkovní teplota
(senzor 3)
Venkovní vlhkost (senzor 3)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
DE Schnittstellensymbole
Anzeige für geringen Ladestand
Alarm
Zeit/Kalender
Wetterprognose
Atmosphärischer Druck
Klima-Anzeige
Indoor (Innen-) Temperatur
Indoor (Innen-) Feuchtigkeit
Outdoor (Außen-) Temperatur (Sensor 1)
Sensor-Verbindungsstatus
Outdoor (Außen-) Feuchtigkeit (Sensor 1)
Outdoor (Außen-) Temperatur (Sensor 2)
Outdoor (Außen-) Feuchtigkeit (Sensor 2)
Outdoor (Außen-) Temperatur (Sensor 3)
Outdoor (Außen-) Feuchtigkeit (Sensor 3)
ES Iconos de la interfaz
Indicador de batería baja
Alarma
Hora / Calendario
Pronóstico del tiempo
Presión atmosférica
Indicación climática
Temperatura interior
Humedad interior
Temperatura exterior (sensor 1)
Estado de conexión del sensor
Humedad exterior (sensor 1)
Temperatura exterior (sensor 2)
Humedad exterior (sensor 2)
Temperatura exterior (sensor 3)
Humedad exterior (sensor 3)
HU A felhasználói felület szimbólumai
Alacsony töltésszint-jelző
Riasztás
Idő/naptár
Időjárás-előrejelzés
Légköri nyomás
Hőérzet-jelzés
Beltéri hőmérséklet
Beltéri páratartalom
Kültéri hőmérséklet (1. érzékelő)
Érzékelő csatlakozási állapota
Kültéri páratartalom (1. érzékelő)
Kültéri hőmérséklet (2. érzékelő)
Kültéri páratartalom (2. érzékelő)
Kültéri hőmérséklet (3. érzékelő)
Kültéri páratartalom (3. érzékelő)
IT Icone dell’interfaccia
Indicatore di batteria scarica
Sveglia
Ora/Calendario
Previsioni del tempo
Pressione atmosferica
Indicatore clima
Temperatura interna
Umidità interna
Temperatura esterna (sensore 1)
Stato di connessione dei sensori
Umidità esterna (sensore 1)
Temperatura esterna (sensore 2)
Umidità esterna (sensore 2)
Temperatura esterna (sensore 3)
Umidità esterna (sensore 3)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
PL Ikony interfejsu
Wskaźnik stanu baterii
Budzik
Godzina/Kalendarz
Prognoza pogody
Ciśnienie atmosferyczne
Wskaźnik klimatu
Temperatura w pomieszczeniu
Wilgotność w pomieszczeniu
Temperatura na zewnątrz (czujnik 1)
Stan połączenia czujnika
Wilgotność na zewnątrz (czujnik 1)
Temperatura na zewnątrz (czujnik 2)
Wilgotność na zewnątrz (czujnik 2)
Temperatura na zewnątrz (czujnik 3)
Wilgotność na zewnątrz (czujnik 3)
PT Ícones de interface
Indicador de pilha fraca
Alarme
Hora/Calendário
Previsão do tempo
Pressão atmosférica
Indicação de clima
Temperatura interior
Humidade interior
Temperatura exterior (sensor 1)
Estado de ligação dos sensores
Humidade exterior (sensor 1)
Temperatura exterior (sensor 2)
Humidade exterior (sensor 2)
Temperatura exterior (sensor 3)
Humidade exterior (sensor 3)
RU Экран
Индикатор низкого заряда батареи
Будильник
Время/дата
Прогноз погоды
Атмосферное давление
Уровень комфорта
Температура в помещении
Влажность в помещении
Температура на улице (датчик 1)
Статус подключения датчика
Влажность на улице (датчик 1)
Температура на улице (датчик 2)
Влажность на улице (датчик 2)
Температура на улице (датчик 3)
Влажность на улице (датчик 3)
TR Arayüz simgeleri
Düşük pil göstergesi
Alarm
Saat/Takvim
Hava tahmini
Atmosfer basıncı
Ortam göstergesi
İç mekan sıcaklığı
İç mekan nemi
Dış sıcaklık (sensör 1)
Sensör bağlantı durumu
Dış nem (sensör 1)
Dış mekan sıcaklığı (sensör 2)
Dış mekan nemi (sensor 2)
Dış mekan sıcaklığı (sensör 3)
Dış mekan nemi (sensor 3)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
ES Sensor
Temperatura
Humedad
Canal actual
Indicador LED
Oricio para montaje
en pared
Botón RESET
(Restablecer)
Cambio de canal (1—3)
Tapa del
compartimento
de las pilas
Compartimento
para pilas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
HU Érzékelő
Hőmérséklet
Páratartalom
Aktuális csatorna
LED visszajelző
Furat a falra
szereléshez
RESET
(Alaphelyzetbe
állítás) gomb
Csatornaváltó-
kapcsoló (1—3)
Elemtartó rekesz
fedele
Elemtartó rekesz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
IT Sensore
Temperatura
Umidità
Canale corrente
Indicatore LED
Foro per il ssaggio
al muro
Pulsante RESET
(Reimposta)
Interruttore dei
canali (1—3)
Coperchio
scomparto batteria
Scomparto
batterie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
PL Czujnik
Temperatura
Wilgotność
Bieżący kanał
Wskaźnik LED
Otwór do montażu
naściennego
Przycisk RESET
(resetowanie)
Przełącznik
kanałów (1—3)
Pokrywa komory
baterii
Komora baterii
1
2
3
4
5
6
7
8
9
PT Sensor
Temperatura
Humidade
Canal atual
Indicador de LED
Orifício de
montagem na parede
Botão RESET (repor)
Seletor de canais
(1—3)
Tampa do
compartimento
da bateria
Compartimento
das pilhas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
RU Датчик
Температура
Влажность
Текущий канал
Светодиодный
индикатор
Отверстие
для крепления
Кнопка RESET
(Сброс)
Переключатель
каналов (1—3)
Крышка
батарейного отсека
Батарейный отсек
1
2
3
4
5
6
7
8
9
TR Sensör
Sıcaklık
Nem
Geçerli kanal
LED gösterge
Duvar montaj
deliği
RESET (Sıfırla)
düğmesi
Kanal düğmesi
(1—3)
Pil bölmesi
kapağı
Pil bölmesi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4
Levenhuk Wezzer PLUS LP50 Weather Station
The kit includes: base station, 3 sensors, user manual, and warranty.
Also required (not included):
2 AAA batteries for each sensor
3 AAA batteries for the base station
Getting started
Base station
Open the battery compartment cover (11) and insert 3 batteries according to the correct polarity. Close the
cover.
Wait until the indoor temperature is displayed on the base station.
Sensor
Open the battery compartment cover (8). Set the desired channel with the switch.
Insert 2 batteries according to the correct polarity. Close the cover.
To re-establish the sensor connection manually, press RESET using a pin.
Sensor connection
Place the base station and the remote sensor within the eective transmission range. Ensure that the channels
are assigned after you set up the power supply for the base station and all the sensors.
If the reception is successful, the display will show the temperature and humidity of the respective outdoor
sensor. If the values are not received from a channel, "—" appears on the display. Check the batteries and try it
again. Check if there is any source of interference.
When changing batteries, replace the batteries rst in the base unit, and then in all the sensors, to re-establish
the connection. If an adapter supplies power to any of the devices, briey disconnect the power to that device
when replacing the batteries. If you change the batteries only in one of the devices (for example, in the
sensor), the signal may not be received correctly.
The eective range may dier depending on the unit’s position. Due to interference (various remote control
devices, etc.), the maximum distance between the base unit and the sensor may be signicantly reduced. In
such cases, we suggest moving the base unit and sensor a little. Sometimes it is enough to move one of these
units a few inches!
Time setting
Press the SET button and hold it for 3 seconds. The digits that are to be set are ashing. Press UP or DOWN to
change the value, and then press SET to continue.
The setting order: Hours > Minutes > Year > Date/Month or Month/Date format > Month > Date > Atmospheric
pressure (hPa/mmHg/mb).
NOTE! This weather station can be operated with up to 3 remote sensors. Each remote sensor that is
to be connected must be operated on a dierent channel. If only one remote sensor is connected, it
should be operated on channel 1.
NOTE! Although the sensor is weather resistant, never place it in direct sunlight or in the rain
or snow.
EN
5
Finally, press the SET button to save the settings and exit.
Press SET to check the calendar.
The language and the selected abbreviations for each day of the week are shown in the following table.
Alarm setting
Press the ALARM button and hold it for 3 seconds. The digits that are to be set are ashing. Press UP or DOWN to
change the value, and then press the ALARM button to continue.
The setting order: Hours > Minutes.
Press ALARM to turn the alarm on or o.
Snooze function
When the alarm rings, press SNZ/LIGHT to activate the snooze function. The alarm will sound again in
5 minutes.
Weather
Temperature/humidity
Press the UP button to switch between °C and °F.
When the temperature and humidity values are outside the operating range, the LCD displays the "LL.L" symbol
(value below the operating range) or the "HH.H" symbol (value above the operating range).
Weather forecast
Climate indication
The climate indication is a pictorial indication based on indoor air temperature and humidity in an attempt to
determine the comfort level.
History record
Press the MEM button to display the MAX./MIN. temperature and humidity.
To clear the history records, press and hold the MEM button for 3 seconds.
Language Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
English, EN MO TU WE TH FR SA SU
1 2 3 4 5
1. Sunny
2. Partly cloudy
3. Cloudy
4. Rainy
5. Snowy
Too cold Too warm
Comfortable

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756