Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Monitor LG UltraGear 27GP950 27" 3840x2160px IPS 144Hz 1 ms

Powrót
* Monitory LED firmy LG to monitory LCD z
podświetleniem LED.
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia
należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Po
przeczytaniu warto ją zachować na przyszłość.
27GP950
27GP95B www.lg.com
Copyright © 2021 LG Electronics Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
OWNER’S MANUAL
(LED Monitor*)
INSTRUKCJA OBSŁUGI
(MONITOR LED*)
2
POLSKI
2
SPIS TREŚCI
LICENCJE .....................................3
INFORMACJA DOTYCZĄCA
OPROGRAMOWANIA OPEN
SOURCE .......................................4
MONTI PRZYGOTOWANIE DO
PRACY ..........................................4
- Obsługiwane sterowniki i oprogramowanie ...5
- Opis produktu i przycisków .....................................5
Korzystanie z przycisku joysticka
Korzystanie z przycisku podświetlenia
- Przenoszenie i podnoszenie monitora ...............7
Montaż na płaskiej powierzchni
Regulacja wysokości podstawy
Regulacja kąta
Funkcja obrotu
Porządkowanie przewodów
Korzystanie z blokady Kensington
Montaż płyty montażowej
Montaż na ścianie
KORZYSTANIE Z FUNKCJI
MONITORA ............................... 16
- Podłączanie do komputera ...................................16
Pączenie HDMI
Pączenie DisplayPort
- Podłączanie urządzeń audio-wideo .................17
Pączenie HDMI
- Podłączanie urządzeń peryferyjnych ...............18
Podłączanie urządzeń USB
Podłączanie słuchawek
USTAWIENIA UŻYTKOWNIKA . 19
- Aktywacja menu głównego ..................................19
Funkcje menu głównego
- Ustawienia użytkownika ........................................21
Ustawienia w menu
ROZWIAZYWANIE
PROBLEMÓW ........................... 33
DANE TECHNICZNE
PRODUKTU ............................... 37
- Fabryczny tryb obsługi ...........................................39
- Taktowanie HDMI (wideo) ....................................40
- Dioda LED zasilania ..................................................41
3
POLSKI
LICENCJE
Różne licencje mają zastosowanie do różnych modeli. Więcej informacji na temat licencji można znaleźć na stronie www.lg.com.
Polish
Terminy HDMI, HDMI High Definition Multimedia Interface oraz logo HDMI są
znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi HDMI Licensing
Administrator, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
Portuguese
Os termos HDMI e High-Definition Multimedia Interface e o logotipo HDMI são
marcas ou marcas registradas da HDMI Licensing Administrator, Inc. nos Estados
Unidos e em outros países.
Romanian
Termenii HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface şi sigla HDMI sunt mărci
comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing Administrator, Inc. în
Statele Unite şi în alte ţări.
Russian
Термины HDMI и HDMI High-Definition Multimedia Interface и Логотип HDMI
являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками
HDMI Licensing Administrator, Inc. в Соединенных Штатах и других странах.
Slovak
Výrazy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI sú
obchodnými známkami alebo registrovanými obchodnými známkami spoločnosti
HDMI Licensing Administrator, Inc. v Spojených štátoch amerických a ďalších
krajinách.
Slovenian
Izraza HDMI in visokoločljivostni večpredstavnostni vmesnik HDMI ter logotip HDMI
so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe HDMI Licensing
Administrator, Inc. v Združenih državah Amerike in drugih državah.
Spanish
(Latin
America)
Los términos HDMI y HDMI High-Definition Multimedia Interface, y el logotipo de
HDMI son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing
Administrator, Inc. en los Estados Unidos y otros países.
Spanish
(Spain)
Los términos HDMI y HDMI High-Definition Multimedia Interface, y el Logotipo HDMI
son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.
en los Estados Unidos y en otros países.
Swedish
Benämningarna HDMI och HDMI High-Definition Multimedia Interface och HDMI-
logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing
Administrator, Inc. i USA och andra länder.
Turkish
HDMI ve HDMI High-Definition Multimedia Interface terimleri ve HDMI Logosu, HDMI
Licensing Administrator, Inc. şirketinin ABD’deki ve diğer ülkelerdeki ticari marka ya
da tescilli markasıdır.
Ukranian
HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface та логотип HDMI є
торговельними марками або зареєстрованими торговельними марками HDMI
Licensing Administrator, Inc. в США та інших країнах.
Brazilian
Portuguese
Os termos HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface, e o logotipo HDMI são
marcas ou marcas registradas da HDMI Licensing Administrator, Inc. nos Estados
Unidos e em outros países.
Nawiązujące do trójzębu logo SuperSpeed USB jest zastrzeżonym znakiem towarowym organizacji USB Implementers Forum, Inc.
VESA, logo VESA, logo zgodności ze standardem DisplayPort i logo zgodności ze standardem DisplayPort dla źródeł obsługujących
dwa tryby to zarejestrowane znaki towarowe stowarzyszenia Video Electronics Standards Association.
MaxxAudio and additional MAXX trademarks are trademarks and/or registered trademarks of Waves Audio Ltd.
4
POLSKI
INFORMACJA DOTYCZĄCA
OPROGRAMOWANIA OPEN
SOURCE
Zawarty w tym produkcie kod źródłowy podlegający licencjom GPL, LGPL, MPL
i innym licencjom open source można pobrać ze strony internetowej http://
opensource.lge.com.
Oprócz kodu źródłowego ze strony można pobrać warunki wszystkich wymienionych
licencji, zastrzeżenia gwarancyjne i informacje o prawach autorskich.
Firma LG Electronics oferuje także dostarczenie kodu źródłowego typu otwartego
na CD-ROM za kwotę pokrywającą koszty takiej dystrybucji (jak koszty nośnika,
transportu i przechowania) po przesłaniu prośby na adres opensource@lge.com.
Ta oferta jest ważna przez okres trzech lat po ostatniej dostawie tego produktu.
Oferta ta jest ważna dla każdego, kto otrzymał tę informację.
MONTI PRZYGOTOWANIE DO
PRACY
PRZESTROGA
Należy zawsze korzystać z oryginalnych elementów, aby zapewnić bezpieczeństwo
i prawidłowe działanie produktu.
Szkody i obrażenia ciała spowodowane stosowaniem niezatwierdzonych części nie
są objęte gwarancją.
Zaleca się korzystanie z części dostarczonych w zestawie.
W przypadku użycia przewodów niezatwierdzonych przez firmę LG na monitorze
może nie być wyświetlany obraz lub mogą pojawić się na nim zakłócenia.
Ilustracje zawarte w tym dokumencie przedstawiają standardowe procedury,
dlatego elementy na nich prezentowane mogą różnić się od zakupionego produktu.
Podczas montażu produktu przy użyciu wkrętów nie należy korzystać z substancji
takich, jak oleje czy smary. (Może to spowodować uszkodzenie produktu.)
Użycie zbyt dużej siły podczas dokręcania wkrętów może spowodować uszkodzenie
monitora. Spowodowane w ten sposób uszkodzenia nie są objęte gwarancją.
Nie wolno przenosić monitora w pozycji odwróconej, trzymając go jedynie za
podstawę, Ponieważ może on wypaść z podstawy i spowodować obrażenia ciała.
Nie wolno dotykać ekranu monitora podczas unoszenia lub przenoszenia
urządzenia. Siła wywierana na ekran monitora może spowodować jego
uszkodzenie.
Dla uzyskania wzoru fali, w przeciwieństwie do ogólnej metody pokrywania,
stosuje się dododanego materiału błyszczącego dodanego do materiału surowego.
Posiada dobrą trwałość przy braku wyglądu zdarcia. Proszę stosować z zaufaniem
ponieważ użytkowanie problemu nie stwarza jakichkolwiek problemów.
UWAGA
Poszczególne elementy zestawu mogą wyglądać inaczej niż przedstawiono na
poniższym rysunku.
Wszystkie informacje dotyczące produktu zawarte w tej instrukcji obsługi, w tym
także dane techniczne, mogą zostać zmienione w celu poprawy jakości produktu,
bez powiadomienia.
Dodatkowe akcesoria są dostępne w sklepach ze sprzętem elektronicznym i za
pośrednictwem stron internetowych. Informacje na ich temat można także uzyskać
od sprzedawcy, u którego zakupiono produkt.
Przewód zasilający dołączony do zestawu może być różny w zależności od regionu.
5
POLSKI
Obsługiwane sterowniki i oprogramowanie
Możesz ściągnąć i zainstalować najnowszą wersję ze strony internetowej LGE (www.
lg.com).
Sterowniki i oprogramowanie Priorytet instalacji
Sterownik monitora Zalecane
Zalecane
LG UltraGearTM Control Center Opcjonalne
LG Calibration Studio Opcjonalne
Opis produktu i przycisków
Przycisk joysticka
Przycisk
podświetlenia

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756