Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Monitor LG 24GN600-B 24" 1920x1080px IPS 144Hz 1 ms

Powrót
* Monitory LED firmy LG to monitory LCD z
podświetleniem LED.
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia
należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Po
przeczytaniu warto ją zachować na przyszłość.
24GN600
24GN60T
27GN600
32GN600
32GK60W
www.lg.com
Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
OWNER’S MANUAL
(LED Monitor*)
INSTRUKCJA OBSŁUGI
(MONITOR LED*)
2
POLSKI
2
SPIS TREŚCI
LICENCJE .....................................3
INFORMACJA DOTYCZĄCA
OPROGRAMOWANIA OPEN
SOURCE .......................................4
MONTI PRZYGOTOWANIE DO
PRACY ..........................................4
- Obsługiwane sterowniki i oprogramowanie ...5
- Opis produktu i przycisków .....................................5
Korzystanie z przycisku joysticka
- Przenoszenie i podnoszenie monitora ...............6
Montaż na płaskiej powierzchni
Regulacja kąta
Porządkowanie przewodów (27GN600,
32GN600, 32GK60W)
Korzystanie z blokady Kensington
Montaż płyty montażowej
Montaż na ścianie
KORZYSTANIE Z FUNKCJI
MONITORA ............................... 13
- Podłączanie do komputera ...................................14
Pączenie HDMI
Pączenie DisplayPort
- Podłączanie urządzeń audio-wideo .................15
Pączenie HDMI
- Podłączanie urządzeń peryferyjnych ...............15
Podłączanie słuchawek
- Aktualizacja oprogramowania przez USB ....16
USTAWIENIA UŻYTKOWNIKA . 17
- Aktywacja menu głównego ..................................17
Funkcje menu głównego
- Ustawienia użytkownika ........................................19
Ustawienia w menu
ROZWIAZYWANIE PROBLEMÓW 32
DANE TECHNICZNE PRODUKTU . 35
- Fabryczny tryb obsługi ...........................................41
- Taktowanie HDMI (wideo) ....................................43
- Dioda LED zasilania ..................................................45
3
POLSKI
LICENCJE
Różne licencje mają zastosowanie do różnych modeli. Więcej informacji na temat licencji można znaleźć na stronie www.lg.com.
Polish
Terminy HDMI, HDMI High Definition Multimedia Interface oraz logo HDMI są
znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi HDMI Licensing
Administrator, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
Portuguese
Os termos HDMI e High-Definition Multimedia Interface e o logotipo HDMI são
marcas ou marcas registradas da HDMI Licensing Administrator, Inc. nos Estados
Unidos e em outros países.
Romanian
Termenii HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface şi sigla HDMI sunt mărci
comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing Administrator, Inc. în
Statele Unite şi în alte ţări.
Russian
Термины HDMI и HDMI High-Definition Multimedia Interface и Логотип HDMI
являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками
HDMI Licensing Administrator, Inc. в Соединенных Штатах и других странах.
Slovak
Výrazy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI sú
obchodnými známkami alebo registrovanými obchodnými známkami spoločnosti
HDMI Licensing Administrator, Inc. v Spojených štátoch amerických a ďalších
krajinách.
Slovenian
Izraza HDMI in visokoločljivostni večpredstavnostni vmesnik HDMI ter logotip HDMI
so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe HDMI Licensing
Administrator, Inc. v Združenih državah Amerike in drugih državah.
Spanish
(Latin
America)
Los términos HDMI y HDMI High-Definition Multimedia Interface, y el logotipo de
HDMI son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing
Administrator, Inc. en los Estados Unidos y otros países.
Spanish
(Spain)
Los términos HDMI y HDMI High-Definition Multimedia Interface, y el Logotipo HDMI
son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.
en los Estados Unidos y en otros países.
Swedish
Benämningarna HDMI och HDMI High-Definition Multimedia Interface och HDMI-
logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing
Administrator, Inc. i USA och andra länder.
Turkish
HDMI ve HDMI High-Defin