Znaleziono w kategoriach:
Pralka LG F4W1175YE 11kg 1400 obr LG ThinQ

Instrukcja obsługi Pralka LG F4W1175YE 11kg 1400 obr LG ThinQ

Powrót
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
PRALKA
Przed rozpoczęciem montażu należy uważnie przeczytać
niniejszą Instrukcję. Uprości to montaż izapewni jego
prawidłowość ibezpieczeństwo. Po zakończeniu montażu
instrukcję należy przechowywać wpobliżu urządzenia, aby
móc skorzystać zniej wprzyszłości.
POLSKI
F4W1175Y*
MFL72081863
Rev.00_091423
www.lg.com
Copyright © 2023 LG Electronics Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zeskanuj kod QR,
aby zobaczyć instrukcję.
SPIS TREŚCI
Zamieszczone winstrukcji ilustracje lub
treści mogążnić się w zależności od
modelu posiadanego przez użytkownika.
Niniejszy podręcznik może podlegać
zmianom wprowadzanym przez
producenta.
TROSKA O ŚRODOWISKO
Wskazówki środowiskowe i ekonomiczne ......................................................3
INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
PRZED UŻYCIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSZYSTKIMI INSTRUKCJAMI.5
OSTRZEŻENIE......................................................................................................5
MONTAŻ
Części i specyfikacja.........................................................................................11
Wymagania dotyczące miejsca montażu ......................................................14
Rozpakowywanie urządzenia .........................................................................15
Poziomowanie urządzenia..............................................................................16
Podłączanie węża doprowadzającego wodę................................................18
Instalacja węża odpływowego........................................................................19
UŻYTKOWANIE
Informacje ogólne dotyczące użytkowania ..................................................21
Panel sterowania..............................................................................................22
Przygotowywanie wsadu.................................................................................25
Dodawanie detergentów i płynów do płukania ...........................................26
Tabela programów ..........................................................................................30
Dodatkowe opcje i funkcje..............................................................................35
FUNKCJE SMART
Aplikacja LG ThinQ...........................................................................................41
Smart Diagnosis ...............................................................................................43
KONSERWACJA
Czyszczenie urządzenia po każdym praniu...................................................45
Okresowe czyszczenie urządzenia.................................................................46
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Przed wezwaniem serwisu..............................................................................50
3
TROSKA O ŚRODOWISKO
POLSKI
TROSKA O ŚRODOWISKO
Wskazówki środowiskowe i ekonomiczne
Zużycie energii i wody
• Na zużycie wody i energii może mieć wpływ waga wsadu. Aby jak
najlepiej wykorzystać urządzenie, należy załadować maksymalną
ilość suchej odzieży dla danego programu.
• Równomierne załadowanie prania do pojemności wskazanej przez
producenta dla danego programu przyczyni się do oszczędności
energii i wody.
Najbardziej efektywne pod względem zużycia energii są zwykle te
programy, które działają w niższych temperaturach i przez dłuższy
czas.
• Szybkość wirowania wpływa na hałas i wilgotność resztkową: im
większa szybkość wirowania w fazie wirowania, tym większy hałas i
mniejsza wilgotność resztkowa.
W przypadku prania mniejszej ilości odzieży, automatyczny system
rozpoznawania obciążenia pomoże zmniejszyć ilość zużywanej wody
i energii.
W przypadku małych, lekko zabrudzonych wsadów należy użyć
programu Speed w celu oszczędności energii i wody.
Środki piorące w zimnej wodzie mogą być tak samo skuteczne w
niższych temperaturach (około 20). Użycie ustawień 20
spowoduje zużycie mniejszej ilości energii niż 30 lub wyższej
temperatury.
Środek piorący
Środek piorący powinien być dobrany w zależności od rodzaju,
koloru, zabrudzenia tkaniny i temperatury prania. I powinien być
używany zgodnie z instrukcją producenta środka piorącego. Należy
używać tylko tych środków, które są odpowiednie dla pralek z
ładowaniem od przodu.
W przypadku mniejszych wsadów używać mniej środka piorącego.
4
TROSKA O ŚRODOWISKO
Wybór dodatkowych opcji i funkcji
• Należy wybrać temperaturę wody odpowiednią dla pranych rzeczy.
Należy kierować się informacjami na metce, aby uzyskać jak najlepsze
rezultaty.
Opcja Pre Wash (Pranie wstępne) jest zalecana do prania bardzo
zabrudzonych wsadów.
Utylizacja opakowań
• Opakowania zostały zaprojektowane tak, aby chronić urządzenie
przed nieoczekiwanymi uszkodzeniami podczas transportu.
• Po zakończeniu montażu urządzenia należy wyrzucić zużyte
opakowania zgodnie z oznaczeniami dotyczącymi materiałów
podlegających recyklingowi. Należy wyrzuć zużyte opakowania do
właściwych kontenerów, aby zostały poddane recyklingowi.
Utylizacja starego urządzenia
• Symbol przekreślonego pojemnika na odpady na kółkach
oznacza, że produkty elektryczne lub elektroniczne (WEEE)
należy zutylizować poza obiegiem odpadów komunalnych.
Stare produkty elektroniczne mogą zawierać
niebezpieczne substancje. Właściwa utylizacja starego
urządzenia pozwoli uniknąć potencjalnych negatywnych
skutków dla środowiska i zdrowia. Stare urządzenie może
zawierać części wielokrotnego użytku, które mogą zostać
wykorzystane do naprawy innych produktów lub inne
wartościowe materiały, które można przetworzyć, aby
oszczędzać zasoby naturalne.
• Urządzenie można oddać do sklepu, w którym zostało
kupione lub skontaktować się z lokalnym urzędem
gospodarki odpadami, aby uzyskać informacje o
najbliższym punkcie zbiórki WEEE. Aby uzyskać aktualne
informacje z zakresu gospodarki odpadami obowiązującej
w danym kraju, należy odwiedzić stronę www.lg.com/
global/recycling.
5
INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
POLSKI
INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
PRZED UŻYCIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSZYSTKIMI
INSTRUKCJAMI
Poniższe wytyczne dotyczące bezpieczeństwa mają za zadanie
zapobiegać nieprzewidzianym zagrożeniom i uszkodzeniom
wynikającym z nieprawidłowej lub niezgodnej z zasadami
bezpieczeństwa obsługi urządzenia.
Wytyczne podzielono na kategorie „OSTRZEŻENIE” oraz „PRZESTROGA”
opisane poniżej.
Komunikaty dotyczące bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE
OSTRZEŻENIE
Aby zmniejszyć ryzyko eksplozji, pożaru, śmierci, porażenia
elektrycznego, obrażeń lub poparzenia osób podczas używania
produktu, należy przestrzegać środków ostrożności obejmujących
poniższe:
Symbol ten wskazuje działania oraz zagadnienia, z którymi
może wiązać się zagrożenie. Należy uważnie przeczytać sekcje
oznaczone tym symbolem i postępować zgodnie z instrukcją,
aby uniknąć zagrożeń.
OSTRZEŻENIE
Wskazuje, że nieprzestrzeganie instrukcji może powodować
poważne obrażenia lub śmierć.
PRZESTROGA
Wskazuje, że nieprzestrzeganie instrukcji może powodować
lekkie obrażenia lub uszkodzenia produktu.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 40 618 750 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; numer rejestrowy BDO: 000135672. Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756