Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Klawiatura MAD DOG GK850K Gateron Red Czarny

Powrót
Instrukcja obsługi
iwarunki gwarancji
*Oznacza kolor urządzenia
bezprzewOdOwa
KLawIaTUra gamIngOwa
gK850*
2 3
3
WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA IZAGROŻENIA
należy uważnie przeczytać całą instrukcję obsługi przed rozpoczęciem
ytkowania urządzenia.
1.
niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat
i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby
o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie
nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny
sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. dzieci nie
powinny bawić się sprzętem. dzieci bez nadzoru nie powinny wykonyw
czyszczenia i konserwacji sprzętu.
2.
zasięg działania bezprzewodowej technologii bluetooth wynosi około
10m, jednak może się różnić w zależności od otoczenia (ściany, metalowe
przedmioty, urządzenia).
3. produkt używany w trybie bezprzewodowym emituje fale radiowe.
4. nie należy ingerować w konstrukcję urządzenia.
5. Urządzenie emituje energię elektromagnetyczną. należy unikać kontaktu
z innymi urządzeniami elektronicznymi, ponieważ może mieć to wpływ na
ich prawidłowe działanie.
6. nie używać urządzenia w pobliżu osób z rozrusznikiem serca lub innymi
elektronicznymi biostymulatorami.
7.
nie narażać urządzenia na działanie wysokich lub niskich temperatur:
poniżej 0°C lub powyżej 40°C.
8.
nie używać urządzenia w zapylonych pomieszczeniach i nie przechowyw
w pobliżu lub na gorących powierzchniach.
9.
Urządzenie nie daje gwarancji nawiązania połączenia ze wszystkimi
urządzeniami bluetooth. wszystkie urządzenia muszą być zgodne ze
standardem bluetooth, a ich specyfikacja techniczna powinna umożliwiać
połączenie się z innymi urządzeniami.
10. nie narażać urządzenia na silne wstrząsy.
11.
wszelkie naprawy należy zlecać producentowi, autoryzowanemu punktowi
serwisowemu lub osobie o odpowiednich kwalifikacjach.
12. Używanie baterii litowo-jonowych wiąże się z pewnym ryzykiem. należy
być świadomym ryzyka nieprawidłowego działania, pożaru i obrażeń ciała
podczas nieprawidłowego użytkowania baterii.
4 5
13. w przypadku wyczucia specyficznego zapachu lub zauważenia dymu
wydobywającego się z baterii, należy natychmiast odłączyć urządzenie,
jeśli to możliwe, oraz odsunąć się na bezpieczną odległość.
14.
Jeśli akumulator zacznie przeciek, należy unikać kontaktu ze skórą lub
oczami. w przypadku kontaktu należy przemyć miejsce wodą i zwrócić
się o pomoc do lekarza.
15. nie wolno ładować urządzenia z uszkodzonym akumulatorem.
16.
Ładowanie urządzenia powinno odbywać się w zakresie temperatur
15-25°C.
17.
aby zapobiec uszkodzeniu klawiatury, niezalecane jest spożywanie
pokarmów oraz napojów bezpośrednio nad urządzeniem.
WPROWAdZENIE
dziękujemy zazaufanie, jakim nas państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki Mad dog.
Jesteśmy przekonani, że tobardzo dobrej jakości urządzenie zapewni państwu dużo radości isatysfakcji
zjego użytkowania.
NAlEŻy dOKłAdNIE PRZECZyTAć INSTRUKCję OBSłUGI IjEj PRZESTRZEGAć!
Tourządzenie jest przeznaczone doytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych.
producent nie ponosi odpowiedzialności zaszkody powstałe wwyniku użytkowania niewłaściwego lub
niezgodnego zprzeznaczeniem.
OPIS URZądZENIA
3
4
1
4
3
2
1. włącznik.
2. Odbiornik USb.
3. wyciągane nóżki.
4. antypoślizgowe podkładki.
5. wejście USb-C.
6. przewód USb-C.
7. wyciągacz do nakładek.
56
5
7
5
model gK850*
rodzaj klawiatury mechaniczna
rodzaj przełączników gateron g pro red
Liczba przycisków 61
Żywotność przycisków 50 milionów kliknięć
pełny anty-ghosting Tak
rollover n-Key
podświetlenie rgb
Ilość trybów podświetlenia 20
Średni czas pracy do 12 godzin **
Czas ładowania do 5 godzin
Tryb bezprzewodowy bluetooth, 2.4 gHz
Tryb przewodowy USb-C
wersja bluetooth 5.0
zakres częstotliwości transmisji 2402-2480 mHz
maksymalna moc transmisji 1.60 dbm
akumulator Li-ion 1900 mah
zasilanie 5.0V 0.25a
Kompatybilność
winsows 98/Xp/me/Vista/win7/win8/win10/android
dANE TECHNICZNE
*Oznacza kolor urządzenia.
**Czas pracy jest silnie uzależniony od trybu oraz jasności podświetlenia, tak jak częstotliwości
naciskania klawiszy.
PIERWSZE URUCHOMIENIE
1. włącz klawiaturę przełącznikiem znajdującym się na odwrocie urządzenia.
2. wybierz jedną z 3 opcji połączenia.
1) Połączenie przewodowe.
za pomocą przewodu USb-C dołączonego do zestawu podłącz klawiaturę do komputera. aby włącz
tryb przewodowy użyj kombinacji klawiszy Fn + Tab. Jeśli klawisz Tab nie jest podświetlony na biało,
klawiatura znajduje się w trybie przewodowym.
2) Tryb bezprzewodowy 2.4 GHz.
na odwrocie klawiatury znajdziesz odbiornik dla trybu 2.4 gHz. podłącz go do komputera, po czym użyj
kombinacji klawiszy Fn + Tab. Jeśli klawisz Tab jest podświetlony na biało, klawiatura znajduje się w
trybie bezprzewodowym. następnie naciśnij jednocześnie Fn + r. Klawiatura zacznie wyszukiwanie
odbiornika, co będzie sygnalizować migającym zielonym podświetleniem klawisza r. po sparowaniu
klawisz zgaśnie.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756