Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Piekarnik MIELE H 7264 BP Elektryczny Czarny A+

Powrót
Instrukcja użytkowania i montażu
Piekarnik
Proszę koniecznie przeczytać instrukcję użytkowania i montażu
przed ustawieniem - instalacją - pierwszym uruchomieniem. Dzięki te-
mu można uniknąć zagreń i uszkodzeń.
pl-PL M.-Nr 11 235 140
Spis treści
2
Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia...................................................... 5
Ochrona środowiska naturalnego ................................................................... 13
Przegląd ............................................................................................................. 14
Elementy sterowania......................................................................................... 15
Przycisk wł./wył. .................................................................................................. 16
Wyświetlacz......................................................................................................... 16
Przyciski dotykowe.............................................................................................. 16
Symbole .............................................................................................................. 18
Zasady obsługi................................................................................................... 19
Wybieranie punktu menu..................................................................................... 19
Zmiana ustawienia na liście wyboru.................................................................... 19
Zmiana ustawienia za pomocą paska segmentowego ....................................... 19
Wybieranie programu lub funkcji......................................................................... 20
Wprowadzanie wartości liczbowych ................................................................... 20
Aktywacja MobileStart ........................................................................................ 20
Wyposażenie...................................................................................................... 21
Tabliczka znamionowa ........................................................................................ 21
Zakres dostawy................................................................................................... 21
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem i wyposażenie dodatkowe ....... 21
Zabezpieczenia ................................................................................................... 29
Powierzchnie uszlachetnione powłoką PerfectClean.......................................... 29
Pierwsze uruchomienie .................................................................................... 30
Miele@home........................................................................................................ 30
Ustawienia podstawowe ..................................................................................... 31
Pierwsze nagrzewanie piekarnika i przepłukiwanie systemu wytwarzania pary . 32
Ustawienia.......................................................................................................... 34
Przegląd ustawień ............................................................................................... 34
Wywoływanie menu „Ustawienia“....................................................................... 36
Język................................................................................................................ 36
Godzina ............................................................................................................... 36
Oświetlenie.......................................................................................................... 36
Wyświetlacz......................................................................................................... 37
Głośność ............................................................................................................. 37
Jednostki............................................................................................................. 38
Booster................................................................................................................ 38
Temp. proponowane ........................................................................................... 38
Zalecenie pirolizy................................................................................................. 38
Przedłuż. pracy wentyl. ....................................................................................... 38
Bezpieczeństwo .................................................................................................. 39
Miele@home........................................................................................................ 39
Zdalne sterowanie ............................................................................................... 40
Aktywacja MobileStart ................................................................................... 40
Aktualizacja zdalna.............................................................................................. 40
Spis treści
3
Wersja oprogramowania...................................................................................... 41
Handel ................................................................................................................. 41
Ustawienia fabryczne .......................................................................................... 41
Minutnik.............................................................................................................. 42
Menu główne i podmenu .................................................................................. 43
Wskazówki dotyczące oszczędzania energii.................................................. 44
Obsługa .............................................................................................................. 46
Zmiana wartości i ustawień dla procesu przyrządzania...................................... 46
Zmiana temperatury ....................................................................................... 46
Ustawianie czasów przyrządzania ................................................................. 46
Zmiana ustawionych czasów przyrządzania.................................................. 47
Kasowanie ustawionych czasów przyrządzania ............................................ 47
Przerywanie procesu .......................................................................................... 47
Wstępne rozgrzewanie komory urządzenia......................................................... 48
Booster........................................................................................................... 48
Pieczenie Plus.................................................................................................... 49
Uruchamianie procesu z Pieczenie Plus ............................................................. 50
Odparow. wody resztk. ...................................................................................... 52
Programy automatyczne................................................................................... 54
Kategorie ............................................................................................................. 54
Korzystanie z programów automatycznych ........................................................ 54
Wskazówki użytkowe .......................................................................................... 54
Pozostałe zastosowania ................................................................................... 55
Rozmrażanie........................................................................................................ 55
Pieczenie delikatne.............................................................................................. 56
Pasteryzacja ........................................................................................................ 57
Produkty głęboko mrożone/Dania gotowe.......................................................... 59
Podgrzewanie naczyń ......................................................................................... 59
Pieczenie wypieków .......................................................................................... 60
Porady dotyczące wypieków............................................................................... 60
Wskazówki dotyczące tabel zustawieniami ....................................................... 60
Wskazówki dotyczące programów...................................................................... 61
Pieczenie mięs................................................................................................... 62
Porady dotyczące pieczenia mięs....................................................................... 62
Wskazówki dotyczące tabel zustawieniami ....................................................... 62
Wskazówki dotyczące programów...................................................................... 63
Grillowanie ......................................................................................................... 64
Porady dotyczące grillowania.............................................................................. 64
Wskazówki dotyczące tabel zustawieniami ....................................................... 64
Wskazówki dotyczące programów...................................................................... 65
Czyszczenie i konserwacja .............................................................................. 66
Nieodpowiednie środki czyszczące .................................................................... 66
Usuwanie normalnych zabrudzeń ....................................................................... 67
Spis treści
4
Usuwanie mocno przywartych zabrudzeń (za wyjątkiem wysuw FlexiClip)........ 67
Mocno przywarte zabrudzenia na wysuwach FlexiClip....................................... 68
Czyszczenie komory urządzenia z funkcją Piroliza ............................................. 69
Odkamienianie..................................................................................................... 72
Zdejmowanie drzwiczek...................................................................................... 75
Rozbieranie drzwiczek......................................................................................... 76
Zakładanie drzwiczek.......................................................................................... 79
Demontaż prowadnic bocznych z wysuwami FlexiClip ...................................... 80
Opuszczanie grzałki grzania górnego/grilla......................................................... 81
Co robić, gdy...................................................................................................... 82
Serwis................................................................................................................. 87
Kontakt w przypadku wystąpienia usterki........................................................... 87
Gwarancja ........................................................................................................... 87
Instalacja............................................................................................................ 88
Wymiary do zabudowy........................................................................................ 88
Zabudowa w szafce stojącej lub w szafce podblatowej................................ 88
Widok z boku.................................................................................................. 89
Przyłącza i wentylacja .................................................................................... 90
Zabudowa piekarnika.......................................................................................... 91
Podłączenie elektryczne ..................................................................................... 92
Tabele ustawień................................................................................................. 93
Ciasto ucierane.................................................................................................... 93
Ciasto zagniatane................................................................................................ 94
Ciasto drożdżowe................................................................................................ 95
Ciasto serowo-olejowe........................................................................................ 96
Ciasto biszkoptowe............................................................................................. 96
Ciasto ptysiowe, ciasto francuskie, wypieki z białka........................................... 97
Pikantne przekąski .............................................................................................. 98
Wołowina............................................................................................................. 99
Cielęcina.............................................................................................................. 100
Wieprzowina........................................................................................................ 101
Jagnięcina, dziczyzna ......................................................................................... 102
Drób, ryby............................................................................................................ 103
Informacje dla instytutów testowych .............................................................. 104
Potrawy testowe wg EN60350-1........................................................................ 104
Klasa efektywności energetycznej ...................................................................... 105
Karta produktu do piekarników dla gospodarstw domowych ....................... 105
Deklaracja zgodności ....................................................................................... 106
Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia
5
Ten piekarnik spełnia wymagania obowiązujących przepisów bez-
pieczeństwa. Nieprawidłowe użytkowanie może jednak doprowa-
dzić do wyrządzenia szkód osobowych i rzeczowych.
Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać in-
strukcję użytkowania i montażu. Zawiera ona ważne wskazówki
dotyczące montażu, bezpieczeństwa, użytkowania i konserwacji.
Dzięki temu można uniknąć zagrożeń i uszkodzeń urządzenia.
Zgodnie z normą IEC60335-1 firma Miele wyraźnie zwraca uwagę
na to, że należy koniecznie przeczytać rozdział dotyczący instalacji
urządzenia oraz wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia i bez-
względnie się do nich stosować.
Firma Miele nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za
szkody, które zostaną spowodowane w wyniku nieprzestrzegania
tych wskazówek.
Instrukcję użytkowania i montażu należy zachować do późniejsze-
go wykorzystania i przekazać ewentualnemu następnemu posiada-
czowi wraz z urządzeniem!
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Ten piekarnik jest przeznaczony do stosowania w gospodarstwie
domowym i w otoczeniu domowym.
To urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania na zewnątrz
pomieszczeń.
Używać piekarnika wyłącznie w warunkach domowych do piecze-
nia, grillowania, gotowania, rozmrażania, pasteryzacji i suszenia pro-
duktów spożywczych.
Wszelkie inne zastosowania są niedozwolone.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756