Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Piekarnik MIELE H7165BP Elektryczny Czarny A+

Powrót
Instrukcja użytkowania i montażu
Piekarnik
Proszę koniecznie przeczytać instrukcję użytkowania i montażu
przed ustawieniem - instalacją - pierwszym uruchomieniem. Dzięki te-
mu można uniknąć zagreń i uszkodzeń.
pl-PL M.-Nr 12 096 250
Spis treści
2
Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia...................................................... 5
Ochrona środowiska naturalnego ................................................................... 14
Przegląd ............................................................................................................. 15
Elementy sterowania......................................................................................... 16
Przycisk wł./wył. .................................................................................................. 17
Wyświetlacz......................................................................................................... 17
Przyciski dotykowe.............................................................................................. 17
Symbole .............................................................................................................. 19
Zasady obsługi................................................................................................... 20
Wybieranie punktu menu..................................................................................... 20
Zmiana ustawienia na liście wyboru.................................................................... 20
Zmiana ustawienia za pomocą paska segmentowego ....................................... 20
Wybieranie programu lub funkcji......................................................................... 21
Wprowadzanie wartości liczbowych ................................................................... 21
Aktywacja MobileStart ........................................................................................ 21
Wyposażenie...................................................................................................... 22
Tabliczka znamionowa ........................................................................................ 22
Zakres dostawy................................................................................................... 22
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem i wyposażenie dodatkowe ....... 22
Zabezpieczenia ................................................................................................... 26
Powierzchnie uszlachetnione powłoką PerfectClean.......................................... 27
Wyposażenie nadające się do pirolizy................................................................. 27
Pierwsze uruchomienie .................................................................................... 28
Miele@home........................................................................................................ 28
Ustawienia podstawowe ..................................................................................... 29
Pierwsze nagrzewanie piekarnika i przepłukiwanie systemu wytwarzania pary . 30
Ustawienia.......................................................................................................... 32
Przegląd ustawień ............................................................................................... 32
Wywoływanie menu „Ustawienia“....................................................................... 34
Język................................................................................................................ 34
Godzina ............................................................................................................... 34
Oświetlenie.......................................................................................................... 34
Wyświetlacz......................................................................................................... 35
Głośność ............................................................................................................. 35
Jednostki............................................................................................................. 36
Booster................................................................................................................ 36
Temp. proponowane ........................................................................................... 36
Zalecenie pirolizy................................................................................................. 36
Przedłuż. pracy wentyl. ....................................................................................... 36
Bezpieczeństwo .................................................................................................. 37
Miele@home........................................................................................................ 37
Zdalne sterowanie ............................................................................................... 38
Aktywacja MobileStart ................................................................................... 38
Spis treści
3
Aktualizacja zdalna.............................................................................................. 38
Wersja oprogramowania...................................................................................... 39
Handel ................................................................................................................. 39
Ustawienia fabryczne .......................................................................................... 39
Minutnik.............................................................................................................. 40
Menu główne i podmenu .................................................................................. 41
Wskazówki dotyczące oszczędzania energii.................................................. 42
Obsługa .............................................................................................................. 44
Zmiana wartości i ustawień dla procesu przyrządzania...................................... 44
Zmiana temperatury ....................................................................................... 44
Ustawianie czasów przyrządzania ................................................................. 44
Zmiana ustawionych czasów przyrządzania.................................................. 45
Kasowanie ustawionych czasów przyrządzania ............................................ 45
Przerywanie procesu .......................................................................................... 45
Wstępne rozgrzewanie komory urządzenia......................................................... 46
Booster........................................................................................................... 46
Pieczenie Plus.................................................................................................... 47
Uruchamianie procesu z Pieczenie Plus ............................................................. 47
Odparow. wody resztk. ...................................................................................... 49
Programy automatyczne................................................................................... 51
Kategorie ............................................................................................................. 51
Korzystanie z programów automatycznych ........................................................ 51
Wskazówki użytkowe .......................................................................................... 51
Pozostałe zastosowania ................................................................................... 52
Rozmrażanie........................................................................................................ 52
Pieczenie delikatne.............................................................................................. 53
Pasteryzacja ........................................................................................................ 54
Suszenie .............................................................................................................. 56
Produkty głęboko mrożone/Dania gotowe.......................................................... 57
Podgrzewanie naczyń ......................................................................................... 57
Pieczenie wypieków .......................................................................................... 58
Porady dotyczące wypieków............................................................................... 58
Wskazówki dotyczące tabel zustawieniami ....................................................... 58
Wskazówki dotyczące programów...................................................................... 59
Pieczenie mięs................................................................................................... 60
Porady dotyczące pieczenia mięs....................................................................... 60
Wskazówki dotyczące tabel zustawieniami ....................................................... 60
Wskazówki dotyczące programów...................................................................... 61
Grillowanie ......................................................................................................... 62
Porady dotyczące grillowania.............................................................................. 62
Wskazówki dotyczące tabel zustawieniami ....................................................... 62
Wskazówki dotyczące programów...................................................................... 63
Spis treści
4
Czyszczenie i konserwacja .............................................................................. 64
Nieodpowiednie środki czyszczące .................................................................... 64
Usuwanie normalnych zabrudzeń ....................................................................... 65
Usuwanie mocno przywartych zabrudzeń (za wyjątkiem wysuw FlexiClip)........ 65
Czyszczenie komory urządzenia z funkcją Piroliza ............................................. 66
Odkamienianie..................................................................................................... 69
Zdejmowanie drzwiczek...................................................................................... 72
Rozbieranie drzwiczek......................................................................................... 73
Zakładanie drzwiczek.......................................................................................... 76
Demontaż prowadnic bocznych z wysuwami FlexiClip ...................................... 76
Opuszczanie grzałki grzania górnego/grilla......................................................... 77
Co robić, gdy...................................................................................................... 78
Serwis................................................................................................................. 82
Kontakt w przypadku wystąpienia usterki........................................................... 82
Gwarancja ........................................................................................................... 82
Instalacja............................................................................................................ 83
Wymiary do zabudowy........................................................................................ 83
Zabudowa w szafce stojącej lub w szafce podblatowej................................ 83
Widok z boku.................................................................................................. 84
Przyłącza i wentylacja .................................................................................... 85
Zabudowa piekarnika.......................................................................................... 86
Podłączenie elektryczne ..................................................................................... 87
Tabele ustawień................................................................................................. 88
Ciasto ucierane.................................................................................................... 88
Ciasto zagniatane................................................................................................ 89
Ciasto drożdżowe................................................................................................ 90
Ciasto serowo-olejowe........................................................................................ 91
Ciasto biszkoptowe............................................................................................. 91
Ciasto ptysiowe, ciasto francuskie, wypieki zbiałka........................................... 92
Pikantne przekąski .............................................................................................. 93
Wołowina............................................................................................................. 94
Cielęcina.............................................................................................................. 95
Wieprzowina........................................................................................................ 96
Jagnięcina, dziczyzna ......................................................................................... 97
Drób, ryby............................................................................................................ 98
Informacje dla instytutów testowych .............................................................. 99
Potrawy testowe wg EN60350-1........................................................................ 99
Klasa efektywności energetycznej ...................................................................... 100
Karta produktu do piekarników dla gospodarstw domowych ....................... 100
Deklaracja zgodności ....................................................................................... 101
Prawa autorskie ilicencje................................................................................. 102
Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia
5
Ten piekarnik spełnia wymagania obowiązujących przepisów bez-
pieczeństwa. Nieprawidłowe użytkowanie może jednak doprowa-
dzić do wyrządzenia szkód osobowych i rzeczowych.
Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać in-
strukcję użytkowania i montażu. Zawiera ona ważne wskazówki
dotyczące montażu, bezpieczeństwa, użytkowania i konserwacji.
Dzięki temu można uniknąć zagrożeń i uszkodzeń urządzenia.
Zgodnie z normą IEC60335-1 firma Miele wyraźnie zwraca uwagę
na to, że należy koniecznie przeczytać rozdział dotyczący instalacji
urządzenia oraz wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia i bez-
względnie się do nich stosować.
Firma Miele nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za
szkody, które zostaną spowodowane w wyniku nieprzestrzegania
tych wskazówek.
Instrukcję użytkowania i montażu należy zachować do późniejsze-
go wykorzystania i przekazać ewentualnemu następnemu posiada-
czowi wraz z urządzeniem!

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756