Znaleziono w kategoriach:
Pralko-suszarka MIELE WTD160 WCS

Instrukcja obsługi Pralko-suszarka MIELE WTD160 WCS

Powrót
Instrukcja użytkowania
Pralko-suszarka
Przed ustawieniem - instalacją - uruchomieniem należy koniecznie
przeczytać instrukcję użytkowania. Dzięki temu można uniknąć zagro-
żeń i uszkodzeń urządzenia.
pl-PL M.-Nr 11 589 960
Spis treści
2
Ochrona środowiska naturalnego ................................................................... 5
Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia ..................................................... 6
Obsługa pralko-suszarki................................................................................... 14
Panel sterowania ................................................................................................. 14
Sposób działania obszaru obsługi ...................................................................... 15
Korzystanie z urządzenia..................................................................................... 15
Pierwsze uruchomienie .................................................................................... 16
Miele@home........................................................................................................ 17
Konfiguracja Miele@home................................................................................... 18
Uruchamianie pierwszego programu prania........................................................ 18
Pranie i suszenie przyjazne dla środowiska ................................................... 20
PRANIE............................................................................................................... 21
1. Przygotowanie prania...................................................................................... 21
2. Załadunek pralko-suszarki .............................................................................. 22
3. Wybieranie programu ...................................................................................... 23
4. Dodawanie środków piorących....................................................................... 25
5. Uruchamianie programu.................................................................................. 29
6. Zakończenie programu/Wyjmowanie prania ................................................... 29
Wirowanie............................................................................................................ 30
Przegląd programów ........................................................................................... 32
Przebieg programu.............................................................................................. 35
Środki piorące ..................................................................................................... 37
Odkamieniacz................................................................................................. 37
Płyn zmiękczający, płyn usztywniający, krochmal ......................................... 37
SUSZENIE .......................................................................................................... 41
1. Przygotowanie prania...................................................................................... 41
2. Załadunek pralko-suszarki .............................................................................. 42
3. Wybieranie programu ...................................................................................... 42
4. Wybieranie ustawień programowych .............................................................. 43
5. Uruchamianie programu.................................................................................. 45
6. Zakończenie programu/Wyjmowanie prania ................................................... 45
Przegląd programów ........................................................................................... 46
Wirowanie termiczne (termoobroty)................................................................ 48
PRANIE I SUSZENIE.......................................................................................... 49
1. Przygotowanie prania...................................................................................... 49
2. Załadunek pralko-suszarki .............................................................................. 49
3. Wybieranie programu ...................................................................................... 49
4. Wybieranie ustawień programowych .............................................................. 49
Spis treści
3
5. Dodawanie środków piorących....................................................................... 50
6. Rozpoczęcie/Zakończenie programu.............................................................. 50
Po każdym praniu lub suszeniu........................................................................... 50
Program spłukiwania kłaczków ....................................................................... 51
Zmiana przebiegu programu............................................................................ 52
Zmiana programu (blokada rodzicielska) ............................................................ 52
Przerywanie programu......................................................................................... 52
Dokładanie prania................................................................................................ 53
Programowanie startu/SmartStart .................................................................. 54
Programowanie startu ......................................................................................... 54
Czyszczenie i konserwacja .............................................................................. 56
Czyszczenie obudowy ipanelu sterowania......................................................... 56
Czyszczenie szuflady na środki piorące.............................................................. 56
Czyszczenie bębna ............................................................................................. 58
Czyszczenie sitka w dopływie wody ................................................................... 58
Co robić, gdy...................................................................................................... 59
Nie można uruchomić żadnego programu .......................................................... 59
Przerwanie programu ikontrolka wystąpienia błędu........................................... 60
Kontrolka wystąpienia błędu zapala się na koniec programu ............................. 61
Ogólne problemy z pralko-suszarką.................................................................... 62
Niezadowalający efekt prania.............................................................................. 65
Niezadowalający efekt suszenia.......................................................................... 66
Nie można otworzyć drzwiczek........................................................................... 67
Otwieranie drzwiczek przy zatkanym odpływie i/lub braku prądu ...................... 68
Serwis................................................................................................................. 70
Kontakt w przypadku wystąpienia usterki........................................................... 70
Gwarancja ........................................................................................................... 70
Wyposażenie dodatkowe .................................................................................... 70
Baza danych EPREL ........................................................................................... 70
Symbole konserwacyjne................................................................................... 71
Instalacja............................................................................................................ 72
Widok z przodu ................................................................................................... 72
Widok z tyłu......................................................................................................... 73
Miejsce ustawienia .............................................................................................. 74
Przenoszenie pralko-suszarki na miejsce ustawienia.......................................... 74
Demontaż zabezpieczenia transportowego ........................................................ 74
Montaż zabezpieczenia transportowego............................................................. 76
Spis treści
4
Zabudowa pod blatem roboczym ....................................................................... 76
Wyrównywanie pralko-suszarki........................................................................... 77
System ochrony wodnej ..................................................................................... 78
Doprowadzenie wody.......................................................................................... 79
Odpływ wody ...................................................................................................... 80
Podłączenie elektryczne ..................................................................................... 81
Dane techniczne................................................................................................ 82
Deklaracja zgodności .......................................................................................... 83
Dane eksploatacyjne......................................................................................... 84
Wybieranie programu testowego ........................................................................ 85
Funkcje programowane.................................................................................... 87
Wybieranie iodwoływanie funkcji programowanej.............................................. 87
Modyfikowanie izapisywanie funkcji programowanych ..................................... 88
Opuszczanie poziomu programowania............................................................... 88
 Dźwięk przycisków ........................................................................................ 89
 Kod PIN......................................................................................................... 89
 Tryby wyłączania panelu sterowania ............................................................ 89
 Pamięć ......................................................................................................... 90
 Tryb łagodny................................................................................................. 90
 Obniżenie temperatury ................................................................................. 90
 Maksymalny poziom płukania ...................................................................... 91
 Schładzanie kąpieli ....................................................................................... 91
 Jasność pól świetlnych ................................................................................ 91
 Stopnie suszenia Bawełna............................................................................ 91
 Stopnie suszenia Tkaniny delikatne............................................................... 92
 Przedłużenie czasu schładzania................................................................... 92
 Ochrona przed zbijaniem prania................................................................... 92
Zdalne sterowanie ........................................................................................ 93
 SmartGrid..................................................................................................... 93
 Aktualizacja zdalna (RemoteUpdate) ........................................................... 93
Wyłączanie WiFi .................................................................................................. 95
Środki do prania i pielęgnacji........................................................................... 96
Środki piorące ..................................................................................................... 96
Specjalne środki piorące .............................................................................. 97
Środki do pielęgnacji tekstyliów ................................................................... 98
Dodatki ......................................................................................................... 98
Konserwacja urządzenia ..................................................................................... 98