Bądź na

Aktywuj już teraz

korzystaj ze zniżek przez okrągły rok!

Więcej

Schowek
Twój koszyk jest pusty
Koszyk
Znaleziono w kategoriach:
Pralko-suszarka MIELE WTD280 WCS

Instrukcja obsługi Pralko-suszarka MIELE WTD280 WCS

Powrót
Instrukcja użytkowania
Pralko-suszarka
Przed ustawieniem - instalacją - uruchomieniem należy koniecznie
przeczytać instrukcję użytkowania. Dzięki temu można uniknąć zagro-
żeń i uszkodzeń urządzenia.
pl-PL M.-Nr 12 145 290
Spis treści
2
Ochrona środowiska naturalnego ................................................................... 5
Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia ..................................................... 6
Obsługa pralko-suszarki................................................................................... 14
Panel sterowania ................................................................................................. 14
Sposób działania obszaru obsługi ...................................................................... 15
Korzystanie z urządzenia..................................................................................... 15
Pierwsze uruchomienie .................................................................................... 16
Miele@home........................................................................................................ 17
Konfiguracja Miele@home................................................................................... 18
Uruchamianie pierwszego programu prania........................................................ 18
Pranie i suszenie przyjazne dla środowiska ................................................... 20
PRANIE............................................................................................................... 21
1. Przygotowanie prania...................................................................................... 21
Wskazówki ogólne ......................................................................................... 21
2. Załadunek pralko-suszarki .............................................................................. 22
3. Wybieranie programu ...................................................................................... 23
4. Dodawanie środków piorących....................................................................... 25
5. Uruchamianie programu.................................................................................. 29
6. Zakończenie programu/Wyjmowanie prania ................................................... 29
Wirowanie............................................................................................................ 30
Przegląd programów ........................................................................................... 32
Przebieg programu.............................................................................................. 34
Środki piorące ..................................................................................................... 36
Odkamieniacz................................................................................................. 36
Płyn zmiękczający, płyn usztywniający, krochmal ......................................... 36
SUSZENIE .......................................................................................................... 40
1. Przygotowanie prania...................................................................................... 40
2. Załadunek pralko-suszarki .............................................................................. 41
3. Wybieranie programu ...................................................................................... 41
4. Wybieranie ustawień programowych .............................................................. 42
5. Uruchamianie programu.................................................................................. 43
6. Zakończenie programu/Wyjmowanie prania ................................................... 43
Przegląd programów ........................................................................................... 44
Wirowanie termiczne (termoobroty)................................................................ 46
PRANIE I SUSZENIE.......................................................................................... 47
1. Przygotowanie prania...................................................................................... 47
2. Załadunek pralko-suszarki .............................................................................. 47
3. Wybieranie programu ...................................................................................... 47
4. Wybieranie ustawień programowych .............................................................. 47
5. Dodawanie środków piorących....................................................................... 48
Spis treści
3
6. Rozpoczęcie/Zakończenie programu.............................................................. 48
Po każdym praniu lub suszeniu........................................................................... 48
Program spłukiwania kłaczków ....................................................................... 49
Zmiana przebiegu programu............................................................................ 50
Zmiana programu (blokada rodzicielska) ............................................................ 50
Przerywanie programu......................................................................................... 50
Dokładanie prania – AddLoad ............................................................................. 51
Programowanie startu/SmartStart .................................................................. 52
Programowanie startu ......................................................................................... 52
Czyszczenie i konserwacja .............................................................................. 54
Czyszczenie obudowy ipanelu sterowania......................................................... 54
Czyszczenie szuflady na środki piorące.............................................................. 54
Czyszczenie bębna ............................................................................................. 56
Czyszczenie sitka w dopływie wody ................................................................... 56
Co robić, gdy...................................................................................................... 57
Nie można uruchomić żadnego programu .......................................................... 57
Przerwanie programu ikontrolka wystąpienia błędu........................................... 58
Kontrolka wystąpienia błędu zapala się na koniec programu ............................. 59
Symbole na wyświetlaczu czasu......................................................................... 60
Ogólne problemy z pralko-suszarką.................................................................... 61
Niezadowalający efekt prania.............................................................................. 64
Niezadowalający efekt suszenia.......................................................................... 65
Nie można otworzyć drzwiczek........................................................................... 66
Otwieranie drzwiczek przy zatkanym odpływie i/lub braku prądu ...................... 67
Serwis................................................................................................................. 69
Kontakt w przypadku wystąpienia usterki........................................................... 69
Gwarancja ........................................................................................................... 69
Wyposażenie dodatkowe .................................................................................... 69
Baza danych EPREL ........................................................................................... 69
Instalacja............................................................................................................ 70
Widok z przodu ................................................................................................... 70
Widok z tyłu......................................................................................................... 71
Miejsce ustawienia .............................................................................................. 72
Przenoszenie pralko-suszarki na miejsce ustawienia.......................................... 72
Demontaż zabezpieczenia transportowego ........................................................ 72
Montaż zabezpieczenia transportowego............................................................. 74
Zabudowa pod blatem roboczym ....................................................................... 74
Wyrównywanie pralko-suszarki........................................................................... 75
System ochrony wodnej ..................................................................................... 76
Doprowadzenie wody.......................................................................................... 77
Spis treści
4
Odpływ wody ...................................................................................................... 78
Przyłącze elektryczne ......................................................................................... 79
Symbole konserwacyjne................................................................................... 80
Dane techniczne................................................................................................ 81
Deklaracja zgodności .......................................................................................... 82
Dane eksploatacyjne......................................................................................... 83
Funkcje programowane.................................................................................... 84
Wybieranie iodwoływanie funkcji programowanej.............................................. 84
Modyfikowanie izapisywanie funkcji programowanych ..................................... 85
Opuszczanie poziomu programowania............................................................... 85
 Czas brzęczyka............................................................................................... 86
 Brzęczyk ........................................................................................................ 86
 Dźwięk przycisków ........................................................................................ 86
 Kod PIN......................................................................................................... 86
 Tryby wyłączania panelu sterowania ............................................................ 87
 Pamięć ......................................................................................................... 87
 Tryb łagodny................................................................................................. 87
 Obniżenie temperatury ................................................................................. 88
 Maksymalny poziom płukania ...................................................................... 88
 Schładzanie kąpieli ....................................................................................... 88
 Obniżone ciśnienie wody ............................................................................. 88
 Jasność pól świetlnych ................................................................................ 89
 Stopnie suszenia Bawełna............................................................................ 89
 Stopnie suszenia Tkaniny delikatne............................................................... 89
 Przedłużenie czasu schładzania................................................................... 89
 Ochrona przed zbijaniem prania................................................................... 90
 Godziny pracy .............................................................................................. 90
Zdalne sterowanie ........................................................................................ 90
 SmartGrid..................................................................................................... 91
 Aktualizacja zdalna (RemoteUpdate) ........................................................... 91
 Ustawienia fabryczne ................................................................................... 92
Wyłączanie WiFi .................................................................................................. 93
Prawa autorskie ilicencje dla modułu komunikacyjnego.................................... 93
Środki do prania i pielęgnacji........................................................................... 94
Środki piorące ..................................................................................................... 94
Specjalne środki piorące .............................................................................. 95
Środki do pielęgnacji tekstyliów ................................................................... 96
Dodatki ......................................................................................................... 96
Konserwacja urządzenia ..................................................................................... 96