Znaleziono w kategoriach:
Suszarka MIELE TWD 260 WP z pompą ciepła

Instrukcja obsługi Suszarka MIELE TWD 260 WP z pompą ciepła

Powrót
Instrukcja użytkowania
Suszarka zpompą ciepła
Przed ustawieniem - instalacją - uruchomieniem należy koniecznie
przeczytać instrukcję użytkowania. Dzięki temu można uniknąć zagro-
żeń i uszkodzeń urządzenia.
pl-PL M.-Nr 11 845 900
Spis treści
2
Ochrona środowiska naturalnego .................................................................. 6
Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia ..................................................... 7
Obsługa suszarki............................................................................................... 19
Panel sterowania ................................................................................................. 19
Sposób działania przycisków dotykowych ......................................................... 21
Pierwsze uruchomienie .................................................................................... 22
Instalacja ............................................................................................................. 22
Okres spoczynkowy po ustawieniu................................................................ 22
Informacje dotyczące połączeń sieciowych........................................................ 22
Miele@home................................................................................................... 22
Wash2dry................................................................................................ 23
Oszczędzanie energii........................................................................................ 25
1. Prawidłowa pielęgnacja prania .................................................................... 26
Na co należy zwrócić uwagę już podczas prania................................................ 26
Przygotowanie prania do suszenia...................................................................... 26
Suszenie .............................................................................................................. 27
Symbole konserwacyjne ................................................................................ 27
Prawidłowy wybór stopnia suszenia............................................................... 27
2. Załadunek suszarki ....................................................................................... 28
Wkładanie prania................................................................................................. 28
Sprawdzanie FragranceDos ........................................................................... 28
3. Wybór i uruchomienie programu ................................................................. 29
Włączanie suszarki.............................................................................................. 29
Wybieranie programu .......................................................................................... 29
1. Wybór programu suszenia poprzez pokrętło wyboru programów ............. 29
2. Wybór programu suszenia poprzez pozycję pokrętła wyboru programów
MobileStart................................................................................................ 29
3. Wybór programu suszenia poprzez pozycję pokrętła wyboru programów
Wash2Dry............................................................................................... 29
Wybieranie ustawień programu........................................................................... 30
Wybieranie stopnia suszenia.......................................................................... 30
Wybieranie czasu trwania programu Ciepłe powietrze/DryFresh ................... 30
Wybieranie funkcji Tryb łagodny+ .................................................................. 30
Uruchamianie programu...................................................................................... 31
Spis treści
3
4. Wyjmowanie prania po zakończeniu programu ......................................... 32
Koniec programu/Bez zagnieceń ........................................................................ 32
Wyjmowanie prania ............................................................................................. 32
Programowanie startu/SmartStart............................................................. 33
SmartStart ........................................................................................................... 34
Przegląd programów......................................................................................... 35
Zmiana przebiegu programu............................................................................ 39
Zmiana bieżącego programu............................................................................... 39
Dokładanie lub wyjmowanie prania..................................................................... 39
Zbiornik wody kondensacyjnej ........................................................................ 40
Opróżnianie zbiornika wody kondensacyjnej ...................................................... 40
Kapsułki zapachowe ......................................................................................... 41
FragranceDos ...................................................................................................... 41
Zdejmowanie plomby zabezpieczającej zkapsułki zapachowej......................... 41
Wkładanie kapsułki zapachowej ......................................................................... 42
Otwieranie kapsułki zapachowej......................................................................... 43
Zamykanie kapsułki zapachowej......................................................................... 43
Wyjmowanie/wymiana kapsułki zapachowej ...................................................... 44
Czyszczenie i konserwacja .............................................................................. 45
Filtry kłaczków..................................................................................................... 45
Wyjmowanie kapsułki zapachowej................................................................. 45
Usuwanie widocznych kłaczków.................................................................... 45
Dokładne czyszczenie filtrów kłaczków i obszaru prowadzenia powietrza.... 46
Czyszczenie filtrów kłaczków na mokro......................................................... 47
Czyszczenie filtra w cokole ................................................................................. 48
Wyjmowanie filtra cokołowego....................................................................... 48
Czyszczenie filtra cokołowego ....................................................................... 49
Czyszczenie klapki filtra cokołowego............................................................. 50
Czyszczenie suszarki .......................................................................................... 50
Spis treści
4
Co robić, gdy...................................................................................................... 51
Lampki kontrolne lub wskazówki wobszarze wskazań czasu po przerwaniu
programu............................................................................................................. 51
Lampki kontrolne lub wskazówki w obszarze wskazań czasu............................ 53
Niezadowalający efekt suszenia.......................................................................... 55
Proces suszenia trwa bardzo długo .................................................................... 56
Inne problemy...................................................................................................... 57
Wymiana filtra cokołowego ................................................................................. 58
Regeneracja filtra cokołowego ............................................................................ 60
Kontrolowanie wymiennika ciepła ....................................................................... 60
Serwis................................................................................................................. 61
Kontakt w przypadku wystąpienia usterki........................................................... 61
Wyposażenie dodatkowe .................................................................................... 61
Gwarancja ........................................................................................................... 61
Instalacja............................................................................................................ 62
Widok zprzodu ................................................................................................... 62
Widok ztyłu......................................................................................................... 63
Transportowanie suszarki.................................................................................... 63
Przenoszenie suszarki na miejsce ustawienia................................................ 63
Ustawianie........................................................................................................... 64
Wypoziomowanie suszarki............................................................................. 64
Okres spoczynkowy po ustawieniu................................................................ 64
Wentylacja...................................................................................................... 65
Przed późniejszym transportem ..................................................................... 65
Dodatkowe warunki instalacyjne......................................................................... 66
Odprowadzanie wody kondensacyjnej na zewnątrz ........................................... 67
Szczególne warunki instalacyjne, które wymagają zastosowania zaworu
zwrotnego....................................................................................................... 67
Przekładanie węża odpływowego .................................................................. 68
Przykłady........................................................................................................ 68
Przekładanie zawiasów drzwiczek ...................................................................... 70
Przekładanie zawiasu ..................................................................................... 70
Montaż............................................................................................................ 75
Podłączenie elektryczne...................................................................................... 76
Dane techniczne................................................................................................ 77
Karta produktu do elektrycznych suszarek bębnowych dla gospodarstw do-
mowych............................................................................................................... 78
Deklaracja zgodności .......................................................................................... 80
Dane eksploatacyjne......................................................................................... 81
Spis treści
5
Funkcje programowane.................................................................................... 82
Programowanie ................................................................................................... 82
 Stopnie suszenia Bawełna............................................................................. 84
 Stopnie suszenia Tkaniny delikatne ............................................................. 84
Temperatura schładzania ............................................................................. 84
 Dźwięk przycisków....................................................................................... 85
 Kod PIN ........................................................................................................ 85
 Przewodność................................................................................................ 86
 Tryby wyłączania panelu sterowania .............................................................. 86
 Pamięć ........................................................................................................... 87
 Ochrona przed zagniataniem ........................................................................ 87
 Wskazanie kanałów powietrza ..................................................................... 87
 Przyciemnianie pól świetlnych ..................................................................... 88
Połączenie sieciowe ............................................................................................ 89
Wyłączanie WiFi ............................................................................................. 89
 Aktualizacja zdalna.................................................................................. 89
Zdalne sterowanie .................................................................................... 91
SmartGrid ................................................................................................ 91

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756