Znaleziono w kategoriach:
Zmywarka MIELE G 5260 SCVi Active Plus W

Instrukcja obsługi Zmywarka MIELE G 5260 SCVi Active Plus W

Powrót
Instrukcja użytkowania
Zmywarka do naczyń
Proszę koniecznie przeczytać instrukcję użytkowania i plan montażo-
wy przed ustawieniem - instalacją - uruchomieniem. Dzięki temu
można uniknąć zagreń i uszkodzeń.
pl-PL M.-Nr 11 521 140HG07
Spis treści
2
Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia...................................................... 5
Opis urządzenia................................................................................................. 15
Przegląd urządzenia ............................................................................................ 15
Panel sterowania ................................................................................................. 16
Ochrona środowiska naturalnego ................................................................... 17
Pierwsze uruchomienie .................................................................................... 18
Otwieranie drzwiczek .......................................................................................... 18
Zamykanie drzwiczek.......................................................................................... 18
Instalacja odwapniania wody .............................................................................. 19
Wyświetlanie i ustawianie twardości wody .................................................... 20
Sól regeneracyjna................................................................................................ 21
Uzupełnianie soli ............................................................................................ 22
Uzupełnianie soli ............................................................................................ 23
Nabłyszczacz ...................................................................................................... 24
Uzupełnianie nabłyszczacza .......................................................................... 25
Uzupełnianie nabłyszczacza .......................................................................... 25
Zmywanie przyjazne dla środowiska .............................................................. 27
Oszczędne zmywanie.......................................................................................... 27
Układanie naczyń i sztućców........................................................................... 28
Wskazówki ogólne .............................................................................................. 28
Kosz górny .......................................................................................................... 30
Przestawianie kosza górnego.............................................................................. 32
Kosz dolny........................................................................................................... 33
Szuflada na sztućce/Koszyk na sztućce (w zależności od modelu).................... 34
Układanie szuflady 3D-MultiFlex.................................................................... 34
Korzystanie z koszyka na sztućce.................................................................. 35
Przykłady ułożenia............................................................................................... 36
Zmywarka z szufladą na sztućce ................................................................... 36
Zmywarka z koszykiem na sztućce................................................................ 38
Detergent ........................................................................................................... 40
Rodzaje detergentu ............................................................................................. 40
Dozowanie detergentu ........................................................................................ 41
Uzupełnianie detergentu...................................................................................... 42
Obsługa .............................................................................................................. 43
Włączanie zmywarki............................................................................................ 43
Wybieranie programu .......................................................................................... 43
Wskazanie czasu trwania programu.................................................................... 44
Uruchamianie programu...................................................................................... 44
Spis treści
3
Zakończenie programu........................................................................................ 45
Zarządzenie energią ............................................................................................ 45
Wyłączanie zmywarki .......................................................................................... 46
Wyjmowanie naczyń............................................................................................ 46
Wstrzymywanie programu................................................................................... 47
Przerywanie lub zmiana programu ...................................................................... 47
Opcje .................................................................................................................. 48
Zegar sterujący (Timer)................................................................................... 48
Przegląd programów......................................................................................... 50
Opcje programowe............................................................................................ 54
Express........................................................................................................... 54
Sygnały dźwiękowe............................................................................................. 55
AutoOpen ............................................................................................................ 56
Wyłączanie wskazań braku środków................................................................... 57
Extra czyste......................................................................................................... 58
Extra suche.......................................................................................................... 59
Ustawienia fabryczne .......................................................................................... 60
Czyszczenie i konserwacja .............................................................................. 61
Czyszczenie komory zmywania........................................................................... 61
Czyszczenie uszczelki drzwiczek i drzwiczek ..................................................... 62
Czyszczenie panelu sterowania .......................................................................... 62
Czyszczenie frontu urządzenia............................................................................ 62
Czyszczenie ramion spryskujących..................................................................... 63
Kontrola sit w komorze zmywania....................................................................... 65
Czyszczenie sit.................................................................................................... 65
Czyszczenie sitka w dopływie wody ................................................................... 67
Czyszczenie pompy odpływowej ........................................................................ 68
Co robić, gdy..................................................................................................... 70
Usterki techniczne............................................................................................... 70
Komunikaty błędów............................................................................................. 71
Przycisk otwierania drzwiczek............................................................................. 72
Usterki w dopływie wody .................................................................................... 73
Usterki w odpływie wody .................................................................................... 74
Ogólne problemy ze zmywarką ........................................................................... 75
Hałasy.................................................................................................................. 76
Niezadowalające efekty zmywania...................................................................... 77
Serwis................................................................................................................. 81
Kontakt w przypadku wystąpienia usterki........................................................... 81
Spis treści
4
Baza danych EPREL ........................................................................................... 81
Gwarancja ........................................................................................................... 82
Dla instytutów testowych .................................................................................... 82
Wyposażenie dodatkowe.................................................................................. 83
Instalacja............................................................................................................ 85
System ochrony wodnej Miele ............................................................................ 85
Dopływ wody....................................................................................................... 85
Odpływ wody ...................................................................................................... 87
Podłączenie elektryczne...................................................................................... 89
Dane techniczne................................................................................................ 90
Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia
5
Ta zmywarka spełnia wymagania obowiązujących przepisów bez-
pieczeństwa. Nieprawidłowe użytkowanie może jednak doprowa-
dzić do wyrządzenia szkód osobowych i rzeczowych.
Przed ustawieniem i uruchomieniem tej zmywarki należy uważnie
przeczytać plan montażowy i instrukcję użytkowania. Zawierają
one ważne wskazówki dotyczące zabudowy, bezpieczeństwa,
użytkowania i konserwacji. Dzięki temu można uniknąć zagreń i
uszkodzeń urządzenia.
Zgodnie z normą IEC60335-1 firma Miele wyraźnie zwraca uwagę
na to, że należy koniecznie przeczytać rozdział dotyczący instalacji
zmywarki oraz wskazówki bezpieczeństwa i ostrzenia i bez-
względnie się do nich stosować.
Firma Miele nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za
szkody, które zostaną spowodowane w wyniku nieprzestrzegania
tych wskazówek.
Zachować plan montażowy i instrukcję użytkowania i przekazać je
ewentualnemu kolejnemu posiadaczowi urządzenia.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756