Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Zmywarka MIELE G 5481 SCVi SL Active

Powrót
Instrukcja użytkowania
Zmywarka do naczyń
Proszę koniecznie przeczytać instrukcję użytkowania i plan montażo-
wy przed ustawieniem - instalacją - uruchomieniem. Dzięki temu
można uniknąć zagreń i uszkodzeń.
pl-PL M.-Nr 11 521 220HG07
Spis treści
2
Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia...................................................... 5
Opis urządzenia................................................................................................. 15
Przegląd urządzenia ............................................................................................ 15
Panel sterowania ................................................................................................. 16
Ochrona środowiska naturalnego ................................................................... 17
Pierwsze uruchomienie .................................................................................... 18
Otwieranie drzwiczek .......................................................................................... 18
Zamykanie drzwiczek.......................................................................................... 18
Instalacja odwapniania wody .............................................................................. 19
Wyświetlanie i ustawianie twardości wody .................................................... 20
Sól regeneracyjna................................................................................................ 21
Uzupełnianie soli ............................................................................................ 22
Uzupełnianie soli ............................................................................................ 23
Nabłyszczacz ...................................................................................................... 24
Uzupełnianie nabłyszczacza .......................................................................... 25
Uzupełnianie nabłyszczacza .......................................................................... 25
Zmywanie przyjazne dla środowiska .............................................................. 27
Oszczędne zmywanie.......................................................................................... 27
Układanie naczyń i sztućców........................................................................... 28
Wskazówki ogólne .............................................................................................. 28
Kosz górny .......................................................................................................... 30
Przestawianie kosza górnego.............................................................................. 32
Kosz dolny........................................................................................................... 33
Szuflada na sztućce ............................................................................................ 33
Układanie szuflady na sztućce....................................................................... 33
Przykłady ułożenia............................................................................................... 34
Zmywarka z szufladą na sztućce ................................................................... 34
Detergent ........................................................................................................... 36
Rodzaje detergentu ............................................................................................. 36
Dozowanie detergentu ........................................................................................ 37
Uzupełnianie detergentu...................................................................................... 38
Obsługa .............................................................................................................. 39
Włączanie zmywarki............................................................................................ 39
Wybieranie programu .......................................................................................... 39
Wskazanie czasu trwania programu.................................................................... 40
Uruchamianie programu...................................................................................... 40
Zakończenie programu........................................................................................ 41
Zarządzenie energią ............................................................................................ 41
Spis treści
3
Wyłączanie zmywarki .......................................................................................... 42
Wyjmowanie naczyń............................................................................................ 42
Wstrzymywanie programu................................................................................... 43
Przerywanie lub zmiana programu ...................................................................... 43
Opcje .................................................................................................................. 44
Zegar sterujący (Timer)................................................................................... 44
Przegląd programów......................................................................................... 46
Opcje programowe............................................................................................ 50
Express........................................................................................................... 50
Sygnały dźwiękowe............................................................................................. 51
Wyłączanie wskazań braku środków................................................................... 52
Extra czyste......................................................................................................... 53
Extra suche.......................................................................................................... 54
Ustawienia fabryczne .......................................................................................... 55
Czyszczenie i konserwacja .............................................................................. 56
Czyszczenie komory zmywania........................................................................... 56
Czyszczenie uszczelki drzwiczek i drzwiczek ..................................................... 57
Czyszczenie panelu sterowania .......................................................................... 57
Czyszczenie frontu urządzenia............................................................................ 57
Czyszczenie ramion spryskujących..................................................................... 58
Kontrola sit w komorze zmywania....................................................................... 60
Czyszczenie sit.................................................................................................... 60
Czyszczenie sitka w dopływie wody ................................................................... 62
Czyszczenie pompy odpływowej ........................................................................ 63
Co robić, gdy..................................................................................................... 65
Usterki techniczne............................................................................................... 65
Komunikaty błędów............................................................................................. 66
Usterki w dopływie wody .................................................................................... 67
Usterki w odpływie wody .................................................................................... 68
Ogólne problemy ze zmywarką........................................................................... 69
Hałasy.................................................................................................................. 70
Niezadowalające efekty zmywania...................................................................... 71
Serwis................................................................................................................. 75
Kontakt w przypadku wystąpienia usterki........................................................... 75
Baza danych EPREL ........................................................................................... 75
Gwarancja ........................................................................................................... 76
Dla instytutów testowych .................................................................................... 76
Wyposażenie dodatkowe.................................................................................. 77
Spis treści
4
Instalacja............................................................................................................ 79
System ochrony wodnej Miele ............................................................................ 79
Dopływ wody....................................................................................................... 79
Odpływ wody ...................................................................................................... 81
Podłączenie elektryczne...................................................................................... 83
Dane techniczne................................................................................................ 84
Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia
5
Ta zmywarka spełnia wymagania obowiązujących przepisów bez-
pieczeństwa. Nieprawidłowe użytkowanie może jednak doprowa-
dzić do wyrządzenia szkód osobowych i rzeczowych.
Przed ustawieniem i uruchomieniem tej zmywarki należy uważnie
przeczytać plan montażowy i instrukcję użytkowania. Zawierają
one ważne wskazówki dotyczące zabudowy, bezpieczeństwa,
użytkowania i konserwacji. Dzięki temu można uniknąć zagreń i
uszkodzeń urządzenia.
Zgodnie z normą IEC60335-1 firma Miele wyraźnie zwraca uwagę
na to, że należy koniecznie przeczytać rozdział dotyczący instalacji
zmywarki oraz wskazówki bezpieczeństwa i ostrzenia i bez-
względnie się do nich stosować.
Firma Miele nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za
szkody, które zostaną spowodowane w wyniku nieprzestrzegania
tych wskazówek.
Zachować plan montażowy i instrukcję użytkowania i przekazać je
ewentualnemu kolejnemu posiadaczowi urządzenia.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756