Bądź na

Aktywuj już teraz

korzystaj ze zniżek przez okrągły rok!

Więcej

Schowek
Twój koszyk jest pusty
Koszyk
Znaleziono w kategoriach:
Zmywarka MIELE G 5740 SCi SL

Instrukcja obsługi Zmywarka MIELE G 5740 SCi SL

Powrót
Instrukcja użytkowania
Zmywarka do naczyń
Proszę koniecznie przeczytać instrukcję użytkowania i plan montażo-
wy przed ustawieniem - instalacją - uruchomieniem. Dzięki temu
można uniknąć zagreń i uszkodzeń.
pl-PL M.-Nr 12 216 950HG07
Spis treści
2
Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia...................................................... 5
Wskazówki dotyczące instrukcji użytkowania ............................................... 15
Wskazówki dotyczące układu ............................................................................. 15
Zakres dostawy ................................................................................................. 16
Opis urządzenia................................................................................................. 17
Przegląd urządzenia ............................................................................................ 17
Panel sterowania ................................................................................................. 18
Sposób działania wyświetlacza........................................................................... 19
Ochrona środowiska naturalnego ................................................................... 20
Pierwsze uruchomienie .................................................................................... 21
Otwieranie drzwiczek .......................................................................................... 21
Zamykanie drzwiczek.......................................................................................... 22
Aktywacja blokady rodzicielskiej......................................................................... 22
Ustawienia podstawowe ..................................................................................... 23
Ustawianie języka........................................................................................... 23
Ustawianie twardości wody ........................................................................... 23
Sól regeneracyjna................................................................................................ 25
Uzupełnianie soli ............................................................................................ 26
Uzupełnianie soli ............................................................................................ 27
Nabłyszczacz ...................................................................................................... 28
Uzupełnianie nabłyszczacza .......................................................................... 29
Uzupełnianie nabłyszczacza .......................................................................... 29
Ustawienia.......................................................................................................... 30
Otwieranie ustawień............................................................................................ 30
Zmiana ustawień ................................................................................................. 30
Kończenie ustawień............................................................................................. 30
Język................................................................................................................ 31
Twardość wody ................................................................................................... 31
Nabłyszczacz ...................................................................................................... 32
Zużycie (EcoFeedback) ....................................................................................... 32
Jasność wyświetl. ............................................................................................... 33
Wskaz. braku środk............................................................................................. 33
AutoOpen ............................................................................................................ 33
Extra czyste......................................................................................................... 33
Extra suche.......................................................................................................... 33
2. płukanie ........................................................................................................... 34
Cykl higieniczny................................................................................................... 34
Wersja oprogram. ................................................................................................ 34
Spis treści
3
Handel ................................................................................................................. 34
Ustawienia fabr.................................................................................................... 34
Zmywanie przyjazne dla środowiska .............................................................. 35
Oszczędne zmywanie.......................................................................................... 35
Wskazania dotyczące zużycia EcoFeedback...................................................... 36
Układanie naczyń i sztućców........................................................................... 37
Wskazówki ogólne .............................................................................................. 37
Kosz górny .......................................................................................................... 39
Przestawianie kosza górnego.............................................................................. 41
Kosz dolny........................................................................................................... 42
Szuflada na sztućce ............................................................................................ 43
Układanie szuflady na sztućce....................................................................... 43
Przykłady ułożenia............................................................................................... 44
Zmywarka zszufladą na sztućce ................................................................... 44
Detergent ........................................................................................................... 46
Rodzaje detergentu ............................................................................................. 46
Dozowanie detergentu ........................................................................................ 47
Uzupełnianie detergentu...................................................................................... 48
Obsługa .............................................................................................................. 49
Włączanie zmywarki............................................................................................ 49
Wybieranie programu .......................................................................................... 49
Wskazanie czasu trwania programu.................................................................... 50
Uruchamianie programu...................................................................................... 50
Zakończenie programu........................................................................................ 51
Zarządzenie energią ............................................................................................ 51
Wyłączanie zmywarki .......................................................................................... 52
Wyjmowanie naczyń............................................................................................ 52
Wstrzymywanie programu................................................................................... 53
Przerywanie lub zmiana programu ...................................................................... 53
Opcje .................................................................................................................. 54
Zegar sterujący (Timer)................................................................................... 54
Wskazówki dotyczące wybierania programu ................................................. 56
Przegląd programów......................................................................................... 58
Pozostałe programy ....................................................................................... 60
Spis treści
4
Opcje programowe............................................................................................ 61
Wybieranie opcji programowych......................................................................... 61
Express...................................................................................................... 61
IntenseZone.............................................................................................. 61
Czyszczenie i konserwacja .............................................................................. 62
Czyszczenie komory zmywania........................................................................... 62
Czyszczenie uszczelki drzwiczek i drzwiczek ..................................................... 63
Czyszczenie panelu sterowania .......................................................................... 63
Czyszczenie frontu urządzenia............................................................................ 64
Czyszczenie ramion spryskujących..................................................................... 65
Kontrola sit w komorze zmywania....................................................................... 68
Czyszczenie sit.................................................................................................... 68
Czyszczenie sitka w dopływie wody ................................................................... 70
Czyszczenie pompy odpływowej ........................................................................ 71
Co robić, gdy...................................................................................................... 73
Usterki techniczne............................................................................................... 73
Komunikaty błędów............................................................................................. 74
Przycisk otwierania drzwiczek............................................................................. 75
Usterki w dopływie wody .................................................................................... 76
Usterki w odpływie wody .................................................................................... 77
Ogólne problemy ze zmywarką ........................................................................... 78
Hałasy.................................................................................................................. 79
Niezadowalające efekty zmywania...................................................................... 80
Serwis................................................................................................................. 84
Kontakt w przypadku wystąpienia usterki........................................................... 84
Baza danych EPREL ........................................................................................... 84
Gwarancja ........................................................................................................... 85
Dla instytutów testowych .................................................................................... 85
Wyposażenie dodatkowe.................................................................................. 86
Instalacja............................................................................................................ 88
System ochrony wodnej Miele ............................................................................ 88
Doprowadzenie wody.......................................................................................... 88
Przepisy dla Niemiec........................................................................................... 89
Odpływ wody ...................................................................................................... 90
Podłączenie elektryczne ..................................................................................... 92
Dane techniczne................................................................................................ 93
Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia
5
Ta zmywarka spełnia wymagania obowiązujących przepisów bez-
pieczeństwa. Nieprawidłowe użytkowanie może jednak doprowa-
dzić do wyrządzenia szkód osobowych i rzeczowych.
Przed ustawieniem i uruchomieniem tej zmywarki należy uważnie
przeczytać plan montażowy i instrukcję użytkowania. Zawierają
one ważne wskazówki dotyczące zabudowy, bezpieczeństwa,
użytkowania i konserwacji. Dzięki temu można uniknąć zagrożeń
iuszkodzeń urządzenia.
Zgodnie z normą IEC60335-1 firma Miele wyraźnie zwraca uwagę
na to, że należy koniecznie przeczytać rozdział dotyczący instalacji
zmywarki oraz wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia i bez-
względnie się do nich stosować.
Firma Miele nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za
szkody, które zostaną spowodowane w wyniku nieprzestrzegania
tych wskazówek.
Zachować plan montażowy i instrukcję użytkowania i przekazać je
ewentualnemu kolejnemu posiadaczowi urządzenia.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 40 618 750 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; numer rejestrowy BDO: 000135672. Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756