Znaleziono w kategoriach:
Zmywarka MIELE G 5940 SCi SL

Instrukcja obsługi Zmywarka MIELE G 5940 SCi SL

Powrót
Instrukcja użytkowania
Zmywarka do naczyń
Proszę koniecznie przeczytać instrukcję użytkowania i plan montażo-
wy przed ustawieniem - instalacją - uruchomieniem. Dzięki temu
można uniknąć zagreń i uszkodzeń.
pl-PL M.-Nr 12 217 580HG07-W
Spis treści
3
Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia...................................................... 7
Wskazówki dotyczące instrukcji użytkowania ............................................... 17
Wskazówki dotyczące układu ............................................................................. 17
Zakres dostawy ................................................................................................. 18
Opis urządzenia................................................................................................. 19
Przegląd urządzenia ............................................................................................ 19
Panel sterowania ................................................................................................. 20
Sposób działania wyświetlacza........................................................................... 21
Ochrona środowiska naturalnego ................................................................... 22
Pierwsze uruchomienie .................................................................................... 23
Otwieranie drzwiczek .......................................................................................... 23
Zamykanie drzwiczek.......................................................................................... 24
Aktywacja blokady rodzicielskiej......................................................................... 24
Miele@home........................................................................................................ 25
Ustawienia podstawowe ..................................................................................... 26
Ustawianie języka........................................................................................... 26
Konfiguracja Miele@home.............................................................................. 26
Ustawianie twardości wody ........................................................................... 27
Sól regeneracyjna................................................................................................ 28
Uzupełnianie soli ............................................................................................ 29
Uzupełnianie soli ............................................................................................ 30
Nabłyszczacz ...................................................................................................... 31
Uzupełnianie nabłyszczacza .......................................................................... 32
Uzupełnianie nabłyszczacza .......................................................................... 32
Ustawienia.......................................................................................................... 33
Otwieranie ustawień............................................................................................ 33
Zmiana ustawień ................................................................................................. 33
Kończenie ustawień............................................................................................. 33
Język................................................................................................................ 34
Twardość wody ................................................................................................... 34
Nabłyszczacz ...................................................................................................... 35
Miele@home........................................................................................................ 35
Zdalne sterowanie ............................................................................................... 38
Aktualizacja zdalna (RemoteUpdate)................................................................... 38
Zużycie (EcoFeedback) ....................................................................................... 39
Jasność wyświetl. ............................................................................................... 40
Wskaz. braku środk............................................................................................. 40
AutoOpen ............................................................................................................ 40
Spis treści
4
Extra czyste......................................................................................................... 41
Extra suche.......................................................................................................... 41
2. płukanie ........................................................................................................... 41
BrilliantLight......................................................................................................... 41
Cykl higieniczny................................................................................................... 42
Zasobnik ciepła ................................................................................................... 42
Wersja oprogram. ................................................................................................ 43
Handel ................................................................................................................. 43
Ustawienia fabr.................................................................................................... 43
Prawa autorskie ilicencje dla modułu komunikacyjnego.................................... 43
Zmywanie przyjazne dla środowiska .............................................................. 44
Oszczędne zmywanie.......................................................................................... 44
Wskazania dotyczące zużycia EcoFeedback...................................................... 45
Zasobnik ciepła ................................................................................................... 46
Układanie naczyń i sztućców........................................................................... 47
Wskazówki ogólne .............................................................................................. 47
Kosz górny .......................................................................................................... 49
Przestawianie kosza górnego.............................................................................. 51
Kosz dolny........................................................................................................... 52
Szuflada na sztućce ............................................................................................ 54
Układanie szuflady na sztućce....................................................................... 54
Przykłady ułożenia............................................................................................... 55
Zmywarka z szufladą na sztućce ................................................................... 55
Detergent ........................................................................................................... 57
Rodzaje detergentu ............................................................................................. 57
Dozowanie detergentu ........................................................................................ 58
Uzupełnianie detergentu...................................................................................... 59
Obsługa .............................................................................................................. 60
Włączanie zmywarki............................................................................................ 60
Wybieranie programu .......................................................................................... 60
Wskazanie czasu trwania programu.................................................................... 61
Uruchamianie programu...................................................................................... 61
Zakończenie programu........................................................................................ 62
Zarządzenie energią ............................................................................................ 62
Wyłączanie zmywarki .......................................................................................... 63
Wyjmowanie naczyń............................................................................................ 63
Wstrzymywanie programu................................................................................... 64
Przerywanie lub zmiana programu ...................................................................... 64
Spis treści
5
Opcje .................................................................................................................. 65
Zegar sterujący (Timer)................................................................................... 65
Aktywacja startu zdalnego .................................................................................. 67
Wskazówki dotyczące wybierania programu ................................................. 68
Przegląd programów......................................................................................... 70
Pozostałe programy ....................................................................................... 72
Opcje programowe............................................................................................ 73
Wybieranie opcji programowych......................................................................... 73
Express...................................................................................................... 73
IntenseZone.............................................................................................. 73
Czyszczenie i konserwacja .............................................................................. 74
Czyszczenie komory zmywania........................................................................... 74
Czyszczenie uszczelki drzwiczek i drzwiczek ..................................................... 76
Czyszczenie panelu sterowania .......................................................................... 76
Czyszczenie frontu urządzenia............................................................................ 76
Czyszczenie ramion spryskujących..................................................................... 78
Kontrola sit w komorze zmywania....................................................................... 81
Czyszczenie sit.................................................................................................... 81
Czyszczenie sitka w dopływie wody ................................................................... 83
Czyszczenie pompy odpływowej ........................................................................ 84
Co robić, gdy...................................................................................................... 86
Usterki techniczne............................................................................................... 86
Komunikaty błędów............................................................................................. 87
Przycisk otwierania drzwiczek............................................................................. 88
Usterki w dopływie wody .................................................................................... 89
Usterki w odpływie wody .................................................................................... 90
Ogólne problemy ze zmywarką ........................................................................... 91
Hałasy.................................................................................................................. 92
Niezadowalające efekty zmywania...................................................................... 93
Serwis................................................................................................................. 97
Kontakt w przypadku wystąpienia usterki........................................................... 97
Baza danych EPREL ........................................................................................... 97
Gwarancja ........................................................................................................... 98
Dla instytutów testowych .................................................................................... 98
Wyposażenie dodatkowe.................................................................................. 99
Instalacja............................................................................................................ 101
System ochrony wodnej Miele ............................................................................ 101

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 40 618 750 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; numer rejestrowy BDO: 000135672. Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756