Znaleziono w kategoriach:
Zmywarka MIELE G 7110 SCi Autodozowanie

Instrukcja obsługi Zmywarka MIELE G 7110 SCi Autodozowanie

Powrót
Instrukcja użytkowania
Zmywarka do naczyń
Proszę koniecznie przeczytać instrukcję użytkowania i plan montażo-
wy przed ustawieniem - instalacją - uruchomieniem. Dzięki temu
można uniknąć zagreń i uszkodzeń.
pl-PL M.-Nr 11 836 030HG07-W
Spis treści
3
Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia...................................................... 7
Wskazówki dotyczące instrukcji użytkowania ............................................... 17
Wskazówki dotyczące układu ............................................................................. 17
Zakres dostawy ................................................................................................. 18
Opis urządzenia................................................................................................. 19
Przegląd urządzenia ............................................................................................ 19
Panel sterowania ................................................................................................. 20
Sposób działania wyświetlacza........................................................................... 21
Ochrona środowiska naturalnego ................................................................... 22
Pierwsze uruchomienie .................................................................................... 23
Otwieranie drzwiczek .......................................................................................... 23
Zamykanie drzwiczek.......................................................................................... 24
Aktywacja blokady rodzicielskiej......................................................................... 24
Miele@home........................................................................................................ 25
Ustawienia podstawowe ..................................................................................... 26
Ustawianie języka........................................................................................... 26
Konfiguracja Miele@home.............................................................................. 26
Ustawianie twardości wody ........................................................................... 27
Aktywacja AutoDos ........................................................................................ 27
Sól regeneracyjna................................................................................................ 29
Uzupełnianie soli ............................................................................................ 30
Uzupełnianie soli ............................................................................................ 31
Nabłyszczacz ...................................................................................................... 32
Uzupełnianie nabłyszczacza .......................................................................... 33
Uzupełnianie nabłyszczacza .......................................................................... 33
Ustawienia.......................................................................................................... 34
Otwieranie ustawień............................................................................................ 34
Zmiana ustawień ................................................................................................. 34
Kończenie ustawień............................................................................................. 34
Język................................................................................................................ 35
Twardość wody ................................................................................................... 35
AutoDos (Automatyczne dozowanie detergentu) ................................................ 36
Nabłyszczacz ...................................................................................................... 36
Miele@home........................................................................................................ 37
Zdalne sterowanie ............................................................................................... 40
Aktualizacja zdalna (RemoteUpdate)................................................................... 40
Zużycie (EcoFeedback) ....................................................................................... 41
Jasność wyświetl. ............................................................................................... 42
Spis treści
4
Wskaz. braku środk............................................................................................. 42
AutoOpen ............................................................................................................ 42
Extra czyste......................................................................................................... 43
Extra suche.......................................................................................................... 43
2. płukanie ........................................................................................................... 43
Cykl higieniczny................................................................................................... 43
Wersja oprogram. ................................................................................................ 44
Handel ................................................................................................................. 44
Ustawienia fabr.................................................................................................... 44
Prawa autorskie ilicencje dla modułu komunikacyjnego.................................... 44
Zmywanie przyjazne dla środowiska .............................................................. 45
Oszczędne zmywanie.......................................................................................... 45
Wskazania dotyczące zużycia EcoFeedback...................................................... 46
Układanie naczyń i sztućców........................................................................... 47
Wskazówki ogólne .............................................................................................. 47
Kosz górny .......................................................................................................... 49
Przestawianie kosza górnego.............................................................................. 51
Kosz dolny........................................................................................................... 52
Szuflada na sztućce ............................................................................................ 54
Układanie szuflady 3D-MultiFlex.................................................................... 54
Przykłady ułożenia............................................................................................... 55
Zmywarka z szufladą na sztućce ................................................................... 55
Detergent ........................................................................................................... 57
Rodzaje detergentu ............................................................................................. 57
Dozowanie detergentu ........................................................................................ 58
Automatyczne dozowanie detergentu/AutoDos.................................................. 59
Aktywacja AutoDos ........................................................................................ 59
Zakładanie wkładu PowerDisk ....................................................................... 60
Ręczne dozowanie detergentu............................................................................ 62
Dozowanie detergentu ................................................................................... 62
Uzupełnianie detergentu................................................................................. 62
Obsługa .............................................................................................................. 64
Włączanie zmywarki............................................................................................ 64
Wybieranie programu .......................................................................................... 64
Wskazanie czasu trwania programu.................................................................... 65
Uruchamianie programu...................................................................................... 65
Zakończenie programu........................................................................................ 66
Zarządzenie energią ............................................................................................ 66
Wyłączanie zmywarki .......................................................................................... 67
Wyjmowanie naczyń............................................................................................ 67
Spis treści
5
Wstrzymywanie programu................................................................................... 68
Przerywanie lub zmiana programu ...................................................................... 68
Opcje .................................................................................................................. 69
Zegar sterujący (Timer)................................................................................... 69
Aktywacja startu zdalnego .................................................................................. 71
Wskazówki dotyczące wybierania programu ................................................. 72
Przegląd programów......................................................................................... 74
Pozostałe programy ....................................................................................... 76
Opcje programowe............................................................................................ 77
Wybieranie opcji programowych......................................................................... 77
Express...................................................................................................... 77
Czyszczenie i konserwacja .............................................................................. 78
Czyszczenie komory zmywania........................................................................... 78
Czyszczenie uszczelki drzwiczek i drzwiczek ..................................................... 79
Czyszczenie panelu sterowania .......................................................................... 79
Czyszczenie frontu urządzenia............................................................................ 80
Czyszczenie AutoDos.......................................................................................... 81
Czyszczenie ramion spryskujących..................................................................... 83
Kontrola sit w komorze zmywania....................................................................... 86
Czyszczenie sit.................................................................................................... 86
Czyszczenie sitka w dopływie wody ................................................................... 88
Czyszczenie pompy odpływowej ........................................................................ 89
Co robić, gdy...................................................................................................... 91
Usterki techniczne............................................................................................... 91
Komunikaty błędów............................................................................................. 92
Przycisk otwierania drzwiczek............................................................................. 93
Usterki w dopływie wody .................................................................................... 94
Usterki w odpływie wody .................................................................................... 95
Błąd w systemie AutoDos (automatyczne dozowanie detergentu) ..................... 96
Ogólne problemy ze zmywarką ........................................................................... 99
Hałasy.................................................................................................................. 100
Niezadowalające efekty zmywania...................................................................... 101
Serwis................................................................................................................. 105
Kontakt w przypadku wystąpienia usterki........................................................... 105
Baza danych EPREL ........................................................................................... 105
Gwarancja ........................................................................................................... 105
Dla instytutów testowych .................................................................................... 106

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 40 618 750 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756