Znaleziono w kategoriach:
Toster MILLA HOME MTO001WE

Instrukcja obsługi Toster MILLA HOME MTO001WE

Powrót
Instrukcja obsługi
iwarunki gwarancji
TOSTER MTO001WE
2
3
WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA IZAGROŻENIA
Nie należy próbować uruchamiać tostera bez uprzedniego włożenia do
niego pieczywa.
Urządzenie jest przeznaczone do opiekania, podgrzewania i rozmrażania
pieczywa.
Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przemysłowego lub
laboratoryjnego.
Aby zminimalizować ryzyko zaprószenia ognia, porażenia prądem, pożaru,
okaleczenia koniecznie:
1.
Przeczytaj uważnie instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania
urządzenia.
2.
Używaj urządzenia zgodnie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji
obsługi.
3. Nie używaj substancji żrących lub odświeżaczy w urządzeniu.
4.
Nie uruchamiaj urządzenia bez wsadu, ponieważ może ulec uszkodzeniu.
5.
Nie wkładaj urządzenia do wody lub innego płynu. W szczególności nie
ywaj urządzenia w łazience lub na wolnym powietrzu.
6.
Przed schowaniem urządzenia do szafki zawsze poczekaj, aż urządzenie
całkowicie wystygnie.
7. Nie dotykaj grzałki urządzenia, nawet kiedy zostało ono odłączone od
zasilania, grzałka może być nadal bardzo gorąca i wciąż niebezpieczna.
8. Nie wkładaj twardych przedmiotów (łyżeczka, łopatka, itp.) do szczelin
na pieczywo podczas pracy urządzenia i w sytuacji kiedy urządzenie
jest podłączone do gniazda zasilania.
9.
Nie wolno myć urządzenia pod bieżącą wodą ani zanurzać go w
wodzie. Toster oraz tackę na okruchy czyścimy tylko miękką szmatką
po wystygnięciu oraz uprzednim odłączeniu od źródła zasilania.
10. Nie uruchamiaj urządzenia, jeżeli ma uszkodzony przewód zasilający
lub wtyczkę.
4
11. Nie wolno zakrywać ani przykrywać urządzenia podczas jego pracy.
12. Obudowa urządzenia podczas użytkowania nagrzewa się do wysokiej
temperatury, należy zachować wszelkie środki ostrożności podczas
ytkowania.
13.
Pieczywo podczas podgrzewania lub rozmrażania może się zapalić,
nigdy nie stawiaj urządzenia blisko firan, zasłon, rolet.
14.
Nigdy nie wkładaj do tostera pieczywa posmarowanego miodem, masłem,
czekoladą itp.
15.
Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony
przez serwis lub osobę do tego uprawnioną, w przeciwnym razie może
dojść do porażenia prądem.
16.
Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej
8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych
i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony
zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu
w bezpieczny sposób i zrozumiałe związane z tym zagrożenia. Dzieci nie
powinny bawić się sprzętem. Nie powinno być wykonywane czyszczenie
i konserwacja sprzętu przez dzieci bez nadzoru.
UWAGA:
Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia mogą wydobywać się z niego
zapachy. Jest to naturalne zjawisko, które powinno z czasem ustąpić.
5
SPIS TREŚCI
Warunki bezpieczeństwa izagrożenia ................................................................................................................................................. 3
Spis treści ............................................................................................................................................................................................................... 5
Wprowadzenie...................................................................................................................................................................................................... .5
Dane techniczne ................................................................................................................................................................................................ 5
Opis urządzenia .................................................................................................................................................................................................. 6
Opiekanie ............................................................................................................................................................................................................... 6
Defrost - rozmrażanie ...................................................................................................................................................................................... 7
Reheat .......................................................................................................................................................................................................................7
Cancel - Stop ........................................................................................................................................................................................................ 7
Ekologiczna iprzyjazna dla środowiska utylizacja .......................................................................................................................7
Warunki gwarancji ............................................................................................................................................................................................7
WPROWAdZENIE
Dziękujemy zazaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki MILLA HOME.
Jesteśmy przekonani, że tobardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości isatysfakcji
zjego użytkowania.
NALEŻy dOKłAdNIE PRZECZyTAć INSTRUKCję OBSłUGI IjEj PRZESTRZEGAć!
Tourządzenie jest przeznaczone doytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych.
Producent nie ponosi odpowiedzialności zaszkody powstałe wwyniku użytkowania niewłaściwego lub
niezgodnego zprzeznaczeniem.
dANE TECHNICZNE
Model: MTO001WE
Zasilanie [V], Hz 220-240~, 50/60
Moc [W]: 750

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756