Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Kosiarka spalinowa NAC LS50-675EXI-HS z napędem

Powrót
INSTRUKCJA OBSŁUGI I KARTA GWARANCYJNA
Kosiarka spalinowa NAC
MODELE: LS46-625E-HS,LS50-625E-HS,LS50-675EXi-HS
K O M P L E K S O W A O B S Ł U G A S E R W I S O W A
SERWIS.NAC.COM.PL
Zapewniamy Twój święty spokój
MODELE: LS46-625E-HS,LS50-625E-HS,LS50-675EXi-HS
Kosiarka spalinowa NAC
SPIS TREŚCI
Spis treści __________________________________3
Dane Techniczne ______________________________4
Piktogramy i oznaczenia sterownicze __________________4
Zasady bezpieczeństwa dla maszyn i urządzz silnikiem
spalinowym_________________________________5
Ogólne przepisy bezpieczeństwa ____________________5
Szczegółowe przepisy bezpieczeństwa dla kosiarek _________7
Bezpieczeństwo i odpowiedzialność producenta ___________8
Zastosowanie ________________________________9
W razie wypadku lub awarii _______________________9
Dodatkowe informacje dla użytkownika ________________9
Przygotowanie do pracy__________________________9
Dostawa __________________________________10
Montaż ___________________________________11
Przygotowanie silnika __________________________12
Tankowanie paliwa____________________________12
Użytkowanie kosiarki___________________________13
Rozruch silnika ______________________________13
Ustawienie wysokości koszenia ____________________13
Instrukcja złożenia kosza na tra __________________14
Montaż rączki _______________________________15
Montaż kosza na tra _________________________15
Czyszczenie obudowy zespołu tnącego ________________15
Obsługa noży tnących/demontaż noża ________________16
Wymiana filtra powietrza i świecy zapłonowej _________16/17
Wymiana oleju ______________________________17
Przygotowanie do transportu______________________17
Montaż uchwytu podtrzymującego klapę ______________18
Mulczowanie _______________________________18
Tabela przeglądów ____________________________19
Usuwanie usterek_____________________________19
Deklaracje CE _______________________________20
Gwarancja _________________________________21
Warunki gwarancji ____________________________22
Karta gwarancyjna ____________________________23
Kontakt z serwisem ___________________________24
Tekst oznaczony tym znakiem jest szczególnie ważny dla zachowania bezpieczeństwa użytkowania maszyny.
W przypadku niezrozumienia instrukcji, bądź jej części, należy skontaktowsię ze sprzedawwyrobu lub importerem
w celu wyjaśnienia wątpliwości.
Uwaga!
Przed przystąpieniem do montażu lub obsługi należy zapoznać się
z niniejszą Instrukcją Obsługi.
INSTRUKCJA ORYGINALNA - wydanie 2018
Urządzenie przeznaczone jest do obsługi terenów przydomowych.
Używanie urządzenia do celów profesjonalnych, półprofesjonalnych lub zarobkowych
powoduje unieważnienie gwarancji.
Producent: NAC Sp. z o.o.
Al. Krakowska 39, 05-090 Raszyn, tel. 801 044 450, fax +48 22 314 93 09
www.nac.com.pl, info@nac.com.pl
Serwis Centralny - Magazyn
Strobów 2E, 96-100 Skierniewice
tel. 801 044 450, fax +48 46 819 35 29
www.serwis.nac.com.pl, serwis@nac.com.pl
INSTRUKCJA OBSŁUGI
2 3
MODELE: LS46-625E-HS,LS50-625E-HS,LS50-675EXi-HS
Kosiarka spalinowa NAC
SPIS TREŚCI
Spis treści __________________________________3
Dane Techniczne ______________________________4
Piktogramy i oznaczenia sterownicze __________________4
Zasady bezpieczeństwa dla maszyn i urządzeń z silnikiem
spalinowym_________________________________5
Ogólne przepisy bezpieczeństwa ____________________5
Szczegółowe przepisy bezpieczeństwa dla kosiarek _________7
Bezpieczeństwo i odpowiedzialność producenta ___________8
Zastosowanie ________________________________9
W razie wypadku lub awarii _______________________9
Dodatkowe informacje dla użytkownika ________________9
Przygotowanie do pracy__________________________9
Dostawa __________________________________10
Montaż ___________________________________11
Przygotowanie silnika __________________________12
Tankowanie paliwa____________________________12
Użytkowanie kosiarki___________________________13
Rozruch silnika ______________________________13
Ustawienie wysokości koszenia ____________________13
Instrukcja złożenia kosza na tra __________________14
Montaż rączki _______________________________15
Montaż kosza na trawę _________________________15
Czyszczenie obudowy zespołu tnącego ________________15
Obsługa noży tnących/demontaż noża ________________16
Wymiana filtra powietrza i świecy zapłonowej _________16/17
Wymiana oleju ______________________________17
Przygotowanie do transportu______________________17
Montaż uchwytu podtrzymującego klapę ______________18
Mulczowanie _______________________________18
Tabela przeglądów ____________________________19
Usuwanie usterek_____________________________19
Deklaracje CE _______________________________20
Gwarancja _________________________________21
Warunki gwarancji ____________________________22
Karta gwarancyjna ____________________________23
Kontakt z serwisem ___________________________24
Tekst oznaczony tym znakiem jest szczególnie ważny dla zachowania bezpieczeństwa użytkowania maszyny.
W przypadku niezrozumienia instrukcji, bądź jej części, należy skontaktować się ze sprzedawcą wyrobu lub importerem
w celu wyjaśnienia wątpliwości.
Uwaga!
Przed przystąpieniem do montażu lub obsługi należy zapoznać się
z niniejszą Instrukcją Obsługi.
INSTRUKCJA ORYGINALNA - wydanie 2018
Urządzenie przeznaczone jest do obsługi terenów przydomowych.
Używanie urządzenia do celów profesjonalnych, półprofesjonalnych lub zarobkowych
powoduje unieważnienie gwarancji.
Producent: NAC Sp. z o.o.
Al. Krakowska 39, 05-090 Raszyn, tel. 801 044 450, fax +48 22 314 93 09
www.nac.com.pl, info@nac.com.pl
Serwis Centralny - Magazyn
Strobów 2E, 96-100 Skierniewice
tel. 801 044 450, fax +48 46 819 35 29
www.serwis.nac.com.pl, serwis@nac.com.pl
INSTRUKCJA OBSŁUGI
2 3