Znaleziono w kategoriach:
Wideorejestrator NAVITEL R650 NV

Instrukcja obsługi Wideorejestrator NAVITEL R650 NV

Powrót
CZ
NAVITEL R650 NV | 1
Úvod
Vážený zákazníku!
Děkujeme Vám za nákup produktu NAVITEL®.
NAVITEL R650 NV je multifunkční digitální video rekordér (DVR) s vysokým rozlišením, s mnoha funkcemi a vlastnostmi, které jsou popsány vtéto
uživatelské příručce. Před použitím zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku a uchovejte ji pro pozdější použití.
Vnější vzhled
1. Držák do auta (3M nálepka)
2. Port mini-USB pro napájení
3. Menu
4. Nahoru
5. Dolů
6. OK
7. Uzamykání držáku
8. Reproduktor
9. Reset
10. Port mini-USB
11. Mikrofon
12. Zapnutí / Vypnutí
13. Kamera
14. Slot microSD
15. Indikátor
16. Displej
7
8
13
11
1412
15 16
9
10
3
4
5
6
1 2
2 | UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
CZ
Poznámka: specikace se může změnit v případě novější verze zařízení.
Specikace
Čip NOVATEK NT96658
Displej 2”, 960×240, TN
Kamera SONY 307 (night vision)
Formát záznamu videa MOV
Rozlišení videa 1920×1080, 30 fps
Formát obrazu JPG
Rozlišení obrazu 12 MP
Úhel záběru 170°
Typ objektivu 4-vrstvá skleněná čočka
Úložiště MicroSD karta
Kapacita microSD karty Max. 256 GB
USB mini-USB
Baterie 180 mAh × 2
Napájení USB 2.0, 5 V, 2.0 А
Frekvence 50/60 Hz
Mikrofon / reproduktor Ano
Jazyk
angličtina,
čeština,
francouzština,
němčina,
polština,
ruština,
slovenština,
španělština
CZ
NAVITEL R650 NV | 3
Instalace
1. Vložte microSD kartu do zařízení. Použijte vysokorychlostní SD kartu (třída 10 či výše); kapacita by měla být v rozmezí 8-256 GB.
Nemanipulujte s SD kartou během používání kamery.
Abyste předešli chybám v datových úlohách, prosím naformátujte kartu microSD uvnitř kamery. Pro formátování SD karty vyberte v Menu
možnost Formátovat SD kartu a potvrďte.
2. Připevněte držák se zařízením na čelní sklo.
3. Připojte adaptér do zásuvky zapalovače.
4. Připojte USB konec adaptéru k zařízení.
5. Nastavte pozici kamery.
6. Zapněte napájení; zkontrolujte, zda je zařízení správně nainstalováno. Pokud je zařízení nainstalováno správně, rozsvítí se červená kontrolka; zařízení
se spustí a začne nahrávat (blikající modrá kontrolka).
Opatření
Používejte originální adaptér určený tomuto zařízení. Použití jiného adaptéru může mít negativní vliv na baterii zařízení. Používejte pouze příslušenství
schválené výrobcem.
Přípustná teplota okolního prostředí v provozním režimu: 0 až +35 °С. Skladovací teplota: +5 až +45 °C. Relativní vlhkost: 5% až 90% bez kondenzace (25 °C).
Udržujte zařízení mimo dosah ohně, zabráníte tak výbuchu či požáru.
Nevystavujte přístroj fyzickým nárazům.
Zabraňte kontaktu zařízení se zdroji elektromagnetického záření.
Udržujte objektiv v čistotě. Nepoužívejte k čištění zařízení chemikálie ani čistící prostředky; vždy před čištěním zařízení vypněte.
Důsledně dodržujte vnitrostátní právní předpisy. Zařízení nesmí být použito pro nezákonné účely.
Nerozebírejte ani sami neopravujte zařízení. V případě poruchy zařízení se obraťte na servisní středisko.
4 | UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
CZ Tlačítka
Tlačítko Funkce
Zapnutí / Vypnutí Stiskněte a po dobu 3 sekund podržte k zapnutí / vypnutí zařízení.
Krátce stiskněte pro podržte k zapnutí / vypnutí displej.
Menu Stiskněte pro vstup do Menu.
V Menu stiskněte pro ukončení jakéhokoliv menu nebo seznamu funkcí.
Nahoru / Dolů
V režimu Záznam stiskněte Nahoru pro vypnutí / zapnutí mikrofonu (nahrávání zvuku).
V režimu Záznam (REC) stiskněte Dolů pro uzamknutí souboru (zamknuté soubory nemohou být smazány ani
přepsány).
V režimu Snímek stiskněte pro přiblížení / oddálení.
V režimu Video / Fotky stiskněte pro výběr následující / předchozí souboru.
V Menu stiskněte pro výběr následující / předchozí položky v menu.
OK
V režimu Záznam (STBY) stiskněte pro začátek nahrávání; stiskněte tlačítko znovu pro ukončení nahrávání.
V režimu Snímek stiskněte pro pořízení snímku.
V režimu Video stiskněte pro výběr souboru nebo pro pozastavení a znovu spuštění videa.
V režimu Fotky stiskněte pro výběr souboru.
V Menu stiskněte pro výběr položky v menu.
Reset Pokud zařízení neodpovídá, stiskněte tlačítko reset pro resetování zařízení.
Poznámka: vestavěná baterie je určena pouze pro nouzové záznamy v režimu parkování a pro správné vypnutí zařízení po odpojení napájení;
pro plný provoz v jakémkoliv režimu je nutné konstantní připojení k napájení.
NAVITEL s.r.o. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení NAVITEL R650 NV je kompatibilní se směrnicí 2014/53/UE.
Úplné znění Prohlášení o shodě UE je k dispozici na následující internetové adrese:
www.navitel.cz/cz/declaration_of_conformity/r650nv