Znaleziono w kategoriach:
Konsola NINTENDO Switch Oled Biała

Instrukcja obsługi Konsola NINTENDO Switch Oled Biała

Powrót
CZ: Nintendo si vyhrazuje právo měnit technické parametry produktu a tyto informace aktualizovat. Nejnovější verze tohoto
dokumentu je dostupná na http://docs.nintendo-europe.com (Tato služba nemusí být v některých zemích k dispozici.)
HU: A Nintendo időről időre megváltoztathatja a termékspecikációkat és az itt található információkat frissítheti. A Fontos
információk dokumentum legfrissebb verzióját a http://docs.nintendo-europe.com weboldalon találja meg. (A szolgáltatás lehet,
hogy nem elérhető néhány országból.)
PL: Nintendo może czasem zmieniać specykacje produktu i uaktualniać poniższe informacje. Najnowsza wersja dokumentu
Ważne informacje jest dostępna na http://docs.nintendo-europe.com (Usługa może nie być dostępna w niektórych krajach).
SK: Nintendo si vyhradzuje právo meniť technické parametre produktu a tieto informácie aktualizovať. Najnovšia verzia tohoto
dokumentu je dostupná na http://docs.nintendo-europe.com (Táto služba nemusí byť v niektorých krajinách k dispozícii.)
ObsahTartalomSpis treściObsah
Užití této konzole
A konzol használata
Używanie konsoli
Použitie tejto konzoly
.....................................2
Čeština .........................3
Magyar ..........................6
Polski ...........................9
Slovenčina ...................12
Technické parametry
Technikai specikációk
Specykacje techniczne
Technické parametre
................................... 15
Informace o podpoře
Ügyféltámogatás
Informacje dodatkowe
Informácie o podpore
................................... 19
Nintendo Switch
Nintendo Switch
Nintendo Switch – OLED Model
Nintendo Switch Lite
Důležité informace • Fontos információk
Ważne informacje • Dôležité informácie
2
Vložení microSD karty
MicroSD kártya behelyezése
Wprowadzanie karty microSD
Vloženie microSD karty
TV mód (nevztahuje se k Nintendo Switch Lite) • TV-mód (a Nintendo Switch Lite
konzolra nem vonatkozik) • Tryb TV (nie dotyczy Nintendo Switch Lite)
TV mód (nevzťahuje sa k Nintendo Switch Lite)
Tabletop mód (nevztahuje se k Nintendo Switch Lite)
Asztali mód (a Nintendo Switch Lite konzolra nem vonatkozik)
Tryb stołowy (nie dotyczy Nintendo Switch Lite)
Tabletop mód (nevzťahuje sa k Nintendo Switch Lite)
Užití této konzole • A konzol használata
Używanie konsoli • Použitie tejto konzoly
Nintendo Switch
Dokovací stanice Nintendo Switch
Nintendo Switch dokkoló
Stacja dokująca Nintendo Switch
Dokovacia stanica Nintendo Switch
Nintendo Switch Lite
Nintendo Switch – OLED Model
Dokovací stanice Nintendo Switch
(s portem LAN) • Nintendo Switch
dokkoló (LAN porttal) • Stacja
dokująca Nintendo Switch (z portem
LAN) • Dokovacia stanica Nintendo
Switch (s LAN portom)
Nintendo Switch Nintendo Switch – OLED Model
3
Čeština
NEŽ ZAČNETE - POZORNĚ SI PŘEČTĚTE
Pojmy „Nintendo Switch”, „konzole” a „konzole Nintendo Switchzahrnují v tomto dokumentu také systém
Nintendo Switch Lite, není-li uvedeno jinak. Jakékoli informace vztahující se k ovladačům Joy-Con™, většímu
počtu baterií nebo vibračním funkcím neplatí pro systém Nintendo Switch Lite.
Informace o bezpečnosti a ochraně zdraví
Čtěte prosím pozorně informace o bezpečnosti a ochraně zdraví. Nepozornost může vyústit ve škodu nebo zranění.
Tento produkt by měl být užíván dětmi vždy pod dohledem dospělé osoby.
VAROVÁNÍ – Epilepsie
Někteří lidé (přibližně 1 ze 4000) mohou utrpět epileptický záchvat či ztrátu vědomí způsobenou světelnými
záblesky, které se objevují právě při sledování televize nebo hraní videoher, a to i v případě, že se u nich nikdy
předtím žádný záchvat neprojevil. Každý, kdo v minulosti prodělal epileptický záchvat, ztrátu vědomí nebo
jakýkoli další symptom epilepsie, by se měl před hraním videoher poradit se svým lékařem.
"Přerušte hraní a obraťte se na svého lékaře, jakmile zpozorujete jakékoli z následujících neobvyklých
příznaků: křeče, tik v oku nebo svalu, ztráta pozornosti, rozmazané vidění, nechtěné pohyby nebo celková
dezorientace."
Abyste snížili pravděpodobnost epileptického záchvatu při hraní videoher:
• Nehrajte v případě, že jste unavení a potřebujete spát;
• Hrajte v dobře osvětlené místnosti;
• Udělejte si po každé hodině hraní přestávku 10 až 15 minut.
VAROVÁNÍ – Oční únava, kinetóza a nemoci z přetěžování
Vyhněte se přespříliš dlouhému hraní.
Po každé hodině hraní si udělejte přestávku 10 až 15 minut, i když máte pocit, že ji nepotřebujete.
Přerušte hraní, pokud zaznamenáte některý z těchto příznaků:
• Vaše oči jsou při hraní unavené nebo pálí, pociťujete závratě, žaludeční nevolnost či únavu;
Vaše ruce a zápěstí jsou při hraní unavené nebo bolí, pociťujete šimrání, necitlivost, pálení, ztuhlost
či jiné nepříjemné pocity.
Pokud některý z těchto příznaků trvá, navštivte lékaře.
VAROVÁNÍ – Těhotenství a jiné zdravotní komplikace
Před hraním pohybových her se poraďte se se svým lékařem pokud:
• Jste těhotná;
• Trpíte srdečními, dýchacími nebo ortopedickými problémy, problémy se zády či s klouby;
• Máte vysoký krevní tlak;
• Vám doktor nařídil sníženou fyzickou aktivitu;
• Trpíte jinou zdravotní komplikací, které fyzická aktivita přitěžuje.
VAROVÁNÍ – Baterie
Přestaňte používat, pokud v přístroji vytekla baterie.
Pokud přišly vaše oči do kontaktu s tekutinou z baterie, okamžitě je vypláchněte velkým množstvím vody a
vyhledejte lékaře. Pokud tekutina zasáhne Vaše ruce, omyjte je řádně vodou. Tekutinu opatrně setřete z povrchu
zařízení hadříkem.
Konzole i Joy-Con ovladače obsahují nabíjecí lithium-iontové baterie. Nevyměňujte baterie neodborně.
Baterie musí vyměnit kvalikovaný profesionál. Pro více informací kontaktujte Zákaznickou podporu
Nintendo.
4
VAROVÁNÍ – Bezpečné zacházení s elektřinou
Při manipulaci s nabíjecím AC kabelem dbejte následujících bezpečnostních opatření:
• Pro dobíjení konzole používejte pouze dobíjecí AC kabel (HAC-002).
• Dobíjecí AC kabel zapojujte do zásuvky pod správným napětím (AC 100 – 240V).
• Nepoužívejte transformátory nebo koncovky, které snižují elektrické napětí.
• Dobíjecí AC kabel by měl být zapojen do nedaleké, jednoduše přístupné zásuvky.
• Dobíjecí AC kabel není uzpůsobený pro použití venku.
Pokud uslyšíte zvláštní zvuk, zpozorujete kouř nebo pocítíte podivný zápach, vypojte AC kabel ze
zásuvky a kontaktujte Zákaznickou podporu Nintendo.
Nevystavujte zařízení působení ohně, mikrovln, přímého slunečního záření, vysokých nebo extrémně nízkých
teplot.
Zařízení nesmí přijít do styku s tekutinami, proto na ně nesahejte mokrýma či mastnýma rukama. Pokud se
tekutina dostane dovnitř, přestaňte zařízení používat a kontaktujte Zákaznickou podporu Nintendo.
Nevystavujte zařízení nepřiměřenému tlaku. Netahejte za kabely a neobtáčejte je příliš pevně.
Nedotýkejte se konektorů zařízení prsty nebo kovovými předměty.
Při bouřce se nedotýkejte dobíjecího AC kabelu a k němu připojených zařízení
Používejte pouze kompatibilní příslušenství, které bylo schváleno pro použití ve Vaší zemi.
Nesnažte se rozkládat nebo opravovat zařízení. Pokud je zařízení rozbité, přestaňte jej používa a kontaktujte
Zákaznickou podporu Nintendo. Nedotýkejte se poškozených částí. Vyhněte se kontaktu s jakoukoliv unikající
kapalinou.
VAROVÁNÍ – Obecná
Držte konzoli, její příslušenství a obalový materiál z dosahu dětí a zvířat. Malé součástky jako game cards,
microSD karty a obalové předměty mohou být omylem vdechnuty. Kabely si mohou obtočit kolem krku.
Během provozování bezdrátové komunikace nepoužívejte tuto konzoli ve vzdálenosti menší než 15 cm od
kardiostimulátoru. Pokud máte kardiostimulátor nebo jiné implantované lékařské zařízení, poraďte se nejprve
s lékařem.
Používání bezdrátového připojení nemusí být na některých místech jako jsou letadla nebo nemocnice
dovoleno. Prosím respektujte související předpisy.
Nepoužívejte sluchátka nastavená na příliš vysokou hlasitost po dlouhou dobu, protože tlak zvuku
může způsobit poškození sluchu.
Vždy držte hlasitost na úrovni, při které lze stále slyšet své okolí. Pokud zpozorujete příznaky jako je např. pískání v
uchu, navštivte lékaře.
Přestaňte hrát, pokud držíte konzoli či ovladače při nabíjení a cítíte, že jsou příliš horké. Může to vést k
popáleninám.
Lidé, kteří trpí zraněním nebo poruchou prstů, rukou nebo paží, by neměli používat vibrace.
BEZPEČNÉ UŽÍVÁNÍ KONZOLE
Konzole nesmí přijít do vlhkého prostředí nebo do místa, kde se náhle mění teplota. Jakmile se orosí,
vypněte konzoli a počkejte, než se kapičky zcela vypaří.
Nepoužívejte konzoli v prašném nebo zakouřeném prostředí.
Nezakrývejte odvětrávání konzole, abyste zabránili
jejímu přehřátí.
Pokud se zařízení zašpiní, otřete jej měkkým suchým
hadříkem. Nepoužívejte alkohol, ředidlo ani jiná
rozpouštědla.
Berte při hraní ohled na své okolí.
Ujistěte se, že jsou zabudované baterie nabíjíte alespoň
jednou za šest měsíců. Pokud nejsou bateriepo dlouhou
dobu používány, může se stát, že je nebude možné
znovu nabít.
Abyste minimalizovali riziko, že se na obrazovce OLED
konzole Nintendo Switch (pouze HEG-001) zachová
obraz nebo se obrazovka vypálí, nevypínejte výchozí
nastavení režimu spánku konzole a dbejte na to, abyste
na obrazovce OLED nezobrazovali stejný obraz po delší dobu.
Obrazovka OLED konzole Nintendo Switch (pouze HEG-001) je pokryta vrstvou lmu, která má zabránit
rozptylu úlomků v případě poškození. Neodlupujte ji.
Prosím ujistěte se, že jste si přečetli informace o bezpečnosti a ochraně zdraví předtím, než poprvé
použijete svou konzoli Nintendo Switch. Tuto informaci naleznete také v podsekci „SUPPORT" v
nastavení v menu „HOME".
Nintendo Switch
Nintendo Switch – OLED Model
Nintendo Switch Lite
5
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE
Parental Controls
Nintendo Switch nabízí mnoho skvělých možností. Jakožto rodič však pravděpodobně chcete omezit určité
sekce, které nemusí být pro děti vhodné. Připravili jsme si pro Vás způsob, jak zajistit, že je Vaše konzole
Nintendo Switch vhodná pro rodinu.
Nintendo Switch Parental Controls naleznete přímo v konzoli a můžete jej ovládat z aplikace Vašeho chytrého
zařízení. Hned v úvodním nastavení lze zvolit, jak chcete Parental Controls nastavit. Následujte instrukce na
obrazovce a dokončete své nastavení Parental Controls.
Na konzoli je možné nastavit PIN kód na upravování nastavení Parental Controls. PIN také umožňuje dočasně
Parental Controls vypnout, pokud si to zrovna přejete.
Nastavení je možné kdykoli změnit – i když právě nejste doma – pomocí aplikace.
Omezení nákupů v Nintendo eShop
Pokud si přejete omezit nákupy Nintendo eShopu, je třeba spojit Váš účet Nintendo s účtem Nintendo
Vašeho dítěte. Vstupte do účtu Nintendo přes chytré zařízení nebo počítač, kde vytvoříte účet pro své dítě,
nebo propojte již existující účet s tím svým a v „Account settings" nastavte omezení podle Vašeho uvážení.
https://accounts.nintendo.com
Používání ovladačů Joy-Con (nevztahuje se na konzoli
Nintendo Switch Lite)
Před prvním použitím nabijte a spárujte ovladače. Ovladače je možné nabíjet a párovat jejich zasunutím do
konzole nebo použitím Joy-Con charging gripu (HAC-012) (prodávané samostatně). Pro úplně dobití ovladačů je
třeba ujistit se, že se konzole nabíjí také.
Při hraní s Joy-Con ovladači odpojenými od konzole, vždy používejte Joy-Con strapy. Pro správné připojení Joy-Con
strapů je třeba sledovat tlačítka „+" a „–" ovladačů, aby odpovídala symbolům na
strapech. Zasuňte Joy-Con strap na ovladač a uzamkněte ho pomocí postranního
zámku. Poté provlékněte ruku a utáhněte řemínek. Ovladač držte pevně a nepouštějte
jej. Během hraní se ujistěte, že máte kolem sebe dostatečný prostor. Když s hraním
skončíte, nezapomeňte před sundáváním strapu z Joy-Con ovladače odemknout
postranní zámek.
Během připojování ovladače Joy-Con ke konzoli nebo k Joy-Con strapu se ujistěte,
že jste ovladač Joy-Con správně nasměrovali, a zasouvejte jej na místo, dokud
neuslyšíte cvaknutí. Při odpojování ovladače Joy-Con od konzole nebo jiného zařízení se ujistěte,
že jste podrželi tlačítko na zadní straně, a posunujte ho směrem nahoru.
Zapínání a vypínání bezdrátového internetového připojení
Bezdrátové internetové připojení zapnete v podsekci „INTERNET" v nastavení v menu „HOME".
Bezdrátové internetové připojení lze vypnout v Handheld módu. Podržte tlačítko „HOME", abyste vstoupili do
rychlého nastavení. Následně zapněte Režim letadlo. Alternativně v Handheld módu spusťte nastavení a
zapněte Režim letadlo z menu „HOME".
Likvidace tohoto produktu
Nevyhazujte tento produkt nebo jeho zabudované baterie do směsného komunálního odpadu.
Pro více informací navštivte http://docs.nintendo-europe.com
Baterii by měl vyjmout kvalikovaný odborník. Další informace naleznete na stránkách
https://battery.nintendo-europe.com
Informace o záruce
Pro více informací o tom, jak uplatnit záruku se obraťte na prodejce Vašeho zařízení.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 40 618 750 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; numer rejestrowy BDO: 000135672. Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756