Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Dzbanek filtrujący PHILIPS Micro X-Clean AWP2980WH/58 Biały

Powrót
AWP2980
Instant waterlter
Next-generation
instant water lter
2X more ltered water, enjoyed 4X faster
BG Ръководство за употреба
CZ Návod k použití
DE Benutzerhandbuch
EN User Manual
ES Manual del usuario
FR Manuel d'utilisation
IT Manuale utente
02
07
12
18
23
28
33
37
42
47
52
57
62
NL Handleiding
PL Podręcznik użytkownika
PT Manual do usuário
RU Руководство пользователя
SK Návod na použitie
TC 説明書
BG
СЪДЪРЖАНИЕ
Важно
Внимание
Използване на уреда
Дисплей
Индикация за живота на филтъра и неговата замяна
Поддръжка
Гаранция и поддръжка
Опаковъчен списък
02
02
03
04
04
05
05
05
BG
Важно
Моля, прочетете внимателно тази важна информация преди да започнете да използвате уреда и я запазете за бъдещи справки.
Внимание
Уредът e предназначен за пречистване само на чешмяна вода. Не го пълнете с вода, която е с неизвестно качество или която е микробиологично несигурна.
Уредът е конструиран за филтриране на вода с температура от 2 до 38 (32 - 95 ).
Не почиствайте уреда в съдомиялна машина.
Не подлагайте уреда на удар или падане, това би могло да повлияе върху нормалното му функциониране.
Ако от чешмата тече мътна вода, източете я за известно време преди да напълните резервоара за вода, с това ще осигурите живота на филтъра.
Филтърът може да е влажен поради изпаряването на вода от смолата, това явление е нормално и не засяга употребата на уреда.
Заменяйте редовно филтъра в зависимост от качеството на водата във Вашия регион и действителната употреба на уреда.
Не потапяйте уреда във вода.
Пазете уреда от пряка слънчева светлина или друг източник на топлина. Не го излагайте на влага.
Не зареждайте уреда дълго време за да не се повреди батерията.
Зареждайте често уреда за да се осигури живота на батерията и да се поддържа достатъчна мощност.
Филтрираната вода трябва да се консумира в рамките на 24 часа.
Не поставяйте уреда във фризера, тъй като това може да причини повреди по него.
02