Znaleziono w kategoriach:
Roller S-LINE SA008G Zielony

Instrukcja obsługi Roller S-LINE SA008G Zielony

Powrót
YOGA ROLLER
SA008*
WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA IZAGROŻENIA
1.
Przed przystąpieniem do ćwiczeń skonsultuj ich zakres i natężenie
z lekarzem czy nie ma przeciwwskazań do tego typu wysiłku.
2.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe
ytkowanie produktu.
3.
Produkt przeznaczony do masażu górnych i dolnych kończyn,
pozwala także na pracę na większych partiach ciała, takich jak plecy.
4.
Należy używać stosowną odzież sportową oraz obuwie. Nie należy
ćwiczyć w klapkach, skarpetkach ani „na boso”.
5.
Nie należy zostawiać zwierząt w pomieszczeniu gdzie wykonywane
są ćwiczenia.
6. Dzieci nie powinny korzystać z produktu ani nie powinny stawać
na roller. Grozi upadkiem.
7. Produkt odporny na odkształcenia i wilgoć.
8. Nie należy zostawiać dzieci w pomieszczeniu gdzie znajduje się
produkt.
9. Z produktu nie mogą korzystać jednocześnie dwie osoby.
* - oznacza kolor produktu
10.
Nie należy dokonywać modyfikacji, które mogą wpłynąć na
pogorszenia bezpieczeństwa użytkowania.
11.
Należy pamiętać, aby każdorazowo sprawdzać stan techniczny
przed użyciem produktu.
12. Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku domowego.
13.
Zalecane czyszczenie lekko wilgotną ściereczką. Po wyczyszczeniu
produkt należy wytrzeć do sucha.
14. Suszyć z daleka od sztucznych źródeł ciepła.
15. Należy przechowywać w suchym oraz zacienionym miejscu.
16. Masaż wałkiem z wypustkami poprawia krążenie, pomaga usunąć
nadmiar wody w organizmie i pobudza tkanki, dzięki czemu skóra
jest jędrniejsza i elastyczniejsza.
1 7.
Roller pomaga popracować nad rozluźnieniem mięśni po treningu.
Przed ćwiczeniami aktywizuje je i rozgrzeje. Przy jego pomocy
można wykonać relaksacyjny masaż, rozgrzewkę.
18.
Nie należy stosować produktu w przypadku otwartych ran lub
wylewów krwi z naczyń krwionośnych w obrębie działania z rollerem.
19.
Nie należy stosować w celu automasażu stawów lub kości. W
przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub
fizjoterapeutą.
20.
Należy przerwać ćwiczenie, które jest zbyt wymagające lub
powoduje dyskomfort taki jak zawroty głowy, spadek krążenia
krwi lub inne dolegliwości.
21. Produkt o średniej twardości 46° Shore.
22. Należy przestrzegać maksymalnego obciążenia produktu 150 kg.
WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE YOGA ROLLERA
1. ART-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 90/92 Numer Krajowego Rejestru
Sądowego 0000354059 (Gwarant) gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych.
Gwarancja obejmuje tylko wady wynikające z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej (wady fabryczne).
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt Gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia
do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3.
W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta,
termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5.
Towar przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji
producenta,
d. części z natury łatwo zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych takich jak: baterie,
żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz
instruktażu.
7.
O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Usunięcie potwierdzonej wady urządzenia nastąpi
poprzez wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymianę urządzenia. Gwarant może dokonać naprawy,
gdy kupujący żąda wymiany lub Gwarant może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy, jeżeli
doprowadzenie do zgodności towaru (urządzenia) zgodnie z udzieloną gwarancją w sposób wybrany
przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. W szczególnie
uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych
kosztów dla Gwaranta może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z udzieloną gwarancją
i zaproponować inny sposób załatwienia reklamacji z gwarancji.
8. Wymiany towaru dokonuje punkt sprzedaży, w którym towar został zakupiony (wymiana lub zwrot
gotówki) lub autoryzowany punkt serwisowy, jeżeli dysponuje taką możliwością (wymiana). Zwracane
urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może
spowodować nieuznanie gwarancji.
9. W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują
środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki
ochrony prawnej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie
dowodu zakupu oraz użytkowanie towaru zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.
UWAGA!
Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej zurządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.
Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi.
Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.
ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.
v. 1

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 40 618 750 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; numer rejestrowy BDO: 000135672. Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756