Znaleziono w kategoriach:
Powerbank SAMSUNG EB-P3300XJEGEU 10000 mAh Szary

Instrukcja obsługi Powerbank SAMSUNG EB-P3300XJEGEU 10000 mAh Szary

Powrót
Instrukcja obsługi
Powerbank 25W (USB A, Typ C)
EB-P3300
Producent: Samsung Electronics, 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si,
Gyeonggi-do, Korea Południowa
Importer: Samsung Electronics Europe Logistics B.V. Olof Palmestraat 10,
NL-2616LR Delft, Niderlandy
W celu bezpiecznego i właściwego korzystania z urządzenia należy przeczytać
niniejszą instrukcję obsługi.
. Informacje na temat urządzenia, najnowsze instrukcje oraz
dodatkowe materiały można znaleźć na stronie www.samsung.com.
Przed użyciem powerbanku należy upewnić się, że jest on kompatybilny
z posiadanym urządzeniem przenośnym.
Ładowanie baterii
Przed korzystaniem z powerbanku po raz pierwszy należy naładować baterię.
Podłączyć powerbank do źródła zasilania (ładowarka sieciowa lub
port USB w komputerze).
Powerbank można naładować za pomocą ładowarki (sprzedawana
osobno) lub wykorzystując port USB w komputerze.
Należy stosować wyłącznie ładowarki sieciowe zatwierdzone przez firmę
Samsung.
Ładowanie w komputerze za pomocą portu USB C i załączonego kabla typu C,
lub portu USB A i kabla USB A C (sprzedawany osobno).
Rzeczywista pojemność baterii (Wh) jest mierzona na podstawie prądu
i napięcia wyjściowego baterii. Może być ona rożna od pojemności
(Wh) określonej na urządzeniu w zależności od warunku mocy
wyjściowej, konfiguracji obwodów podłączonego urządzenia oraz
środowiska uruchomienia.
Podczas ładowania ładowarka powinna znajdować się w pobliżu
gniazdka elektrycznego i być łatwo dostępna.
Po prawidłowym podłączeniu ładowarki do powerbanku lampka
wskaźnika LED zaświeci się wskazując stan naładowania.
Sprawdzanie poziomu naładowania baterii
Sprawdź poziom naładowania baterii naciskając przycisk poziomu naładowania
baterii.
Światła diody informują o poziomie naładowania baterii.
Pozostała moc baterii Stan lampek wskaźników
70100 % Świecą się cztery diody
4070 % Świecą się trzy diody
2040 % Świecą się dwie diody
520 % Świeci się jedna dioda
05 % Jedna dioda miga
Używanie powerbanku
1. Podłącz jeden koniec kabla USB do portu USB powerbanku. Następnie
podłącz drugi koniec kabla USB do gniazda wielofunkcyjnego urządzenia
przenośnego.
2. Po naładowaniu urządzenia przenośnego odłącz kabel USB od obu
urządzeń.
W zależności od rodzaju używanego wielofunkcyjnego urządzenia
przenośnego, może być konieczne użycie złącza micro USB.
Zawartość zestawu
1. Pwerbank
2. Kabel USB Typ C (C C)
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Zapoznanie się ze wszystkimi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa przed
rozpoczęciem korzystania z urządzenia pozwoli na bezpieczną i prawidłową
obsługę.
Należy korzystać wyłącznie z baterii, ładowarek, akcesoriów i materiałów
zatwierdzonych przez producenta
Urządzenia nie należy dotykać mokrymi rękami
Ładowarkę i urządzenie należy chronić przed upuszczeniem i udarem
mechanicznym
Urządzenia można używać w temperaturach otoczenia wynoszących od
0 °C do 35 °C. Urządzenie można przechowywać w temperaturze otoczenia
wynoszącej od -20 °C do 50 °C. Używanie lub przechowywanie urządzenia
w temperaturach spoza wskazanych zakresów może spowodować jego
uszkodzenie bądź skrócić żywotność baterii
Nie doprowadzać do kontaktu gniazda wielofunkcyjnego ani małej wtyczki
ładowarki z substancjami i materiałami przewodzącymi prąd elektryczny,
takimi jak ciecze, pył, opiłki metalu, czy rysik ołówka
Nie dopuszczać do gryzienia lub ssania urządzenia przez dzieci lub zwierzęta
Nie należy rozmontowywać, przerabiać ani naprawiać urządzenia
Pole magnetyczne może uszkadzać karty z paskiem magnetycznym, w tym
karty kredytowe, telefoniczne, paszporty i karty pokładowe
Właściwe usuwanie
To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub
dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie
należy wyrzucać tego produktu ani jego akcesoriów (np.
ładowarki, zestawu słuchawkowego, kabla USB) ze zwykłymi
odpadami komunalnymi.
Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub
opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania
baterie, w które wyposażony był dany produkt, nie mo
zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z
gospodarstw domowych.
Więcej informacji na temat zobowiązań ekologicznych oraz zobowiązań
prawnych dotyczących konkretnych produktów firmy Samsung, np.
REACH, ZSEE lub baterii, można znaleźć na stosownej stronie w witrynie
www.samsung.pl