Znaleziono w kategoriach:
Smartwatch SAMSUNG Galaxy Watch 4 SM-R870N 44mm Czarny

Instrukcja obsługi Smartwatch SAMSUNG Galaxy Watch 4 SM-R870N 44mm Czarny

Powrót
www.samsung.pl
www.samsung.comPolish. 08/2021. Rev.1.1
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SM-R860
SM-R870
SM-R880
SM-R890
SM-R865F
SM-R875F
SM-R885F
SM-R895F
2
Spis treści
Wprowadzenie
5 Informacje o Galaxy Watch4 Classic /
Galaxy Watch4
5 Przeczytaj najpierw
11 Wygląd urządzenia
11 Zawartość opakowania
12 Urządzenie Watch
15 Ładowarka bezprzewodowa
15 Ładowanie baterii
16 Ładowanie bezprzewodowe
17 Ładowanie baterii przy użyciu funkcji
bezprzewodowego udostępniania energii
19 Porady i środki ostrożności dla ładowania
baterii
20 Noszenie urządzenia Watch
20 Zakładanie urządzenia Watch
20 Wskazówki i środki ostrożności dotyczące
paska
21 Podłączanie paska
22 Jak nosić urządzenie Watch, aby uzyskać
precyzyjne pomiary
24 Włączanie i wyłączanie urządzenia
Watch
25 Łączenie urządzenia Watch ze
smartfonem
25 Instalowanie aplikacji Galaxy Wearable
25 Łączenie urządzenia Watch ze smartfonem
za pośrednictwem Bluetooth
27 Połączenie zdalne
27 Sterowanie ekranem
27 Pierścień
28 Ekran dotykowy
29 Elementy ekranu
30 Włączanie i wyłączanie ekranu
30 Przełączanie ekranu
31 Ekran blokady
32 Urządzenie Watch
32 Ekran urządzenia Watch
32 Zmiana tarczy zegarka
33 Włączanie funkcji Always On Display
33 Aktywacja trybu Tylko zegarek
34 Powiadomienia
34 Panel powiadomień
34 Wyświetlanie powiadomień
przychodzących
35 Wybór aplikacji do odbierania
powiadomień
35 Szybki panel
37 Wprowadzanie tekstu
37 Wstęp
38 Głosowe wprowadzanie tekstu
38 Pisanie odręczne
39 Pisanie za pomocą klawiatury
39 Ustawianie języka wpisywania
Spis treści
3
78 Reminder
78 Kalendarz
79 Bixby
80 Pogoda
80 Alarm
81 Zegar światowy
81 Minutnik
82 Stoper
82 Galeria
82 Importowanie i eksportowanie obrazów
83 Przeglądanie obrazów
83 Usuwanie obrazów
84 Znajdź telefon
84 Znajdź mój zegarek
85 Wysyłanie wiadomości alarmowej
85 Wstęp
85 Rejestracja kontaktów alarmowych
86 Żądanie przesłania wiadomości alarmowej
86 Żądanie przesłania wiadomości alarmowej
po doznaniu obrażeń po upadku