Znaleziono w kategoriach:
Smartwatch SAMSUNG Galaxy Watch 4 SM-R870N 44mm Czarny

Instrukcja obsługi Smartwatch SAMSUNG Galaxy Watch 4 SM-R870N 44mm Czarny

Powrót
www.samsung.pl
www.samsung.comPolish. 08/2021. Rev.1.1
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SM-R860
SM-R870
SM-R880
SM-R890
SM-R865F
SM-R875F
SM-R885F
SM-R895F
2
Spis treści
Wprowadzenie
5 Informacje o Galaxy Watch4 Classic /
Galaxy Watch4
5 Przeczytaj najpierw
11 Wygląd urządzenia
11 Zawartość opakowania
12 Urządzenie Watch
15 Ładowarka bezprzewodowa
15 Ładowanie baterii
16 Ładowanie bezprzewodowe
17 Ładowanie baterii przy użyciu funkcji
bezprzewodowego udostępniania energii
19 Porady i środki ostrożności dla ładowania
baterii
20 Noszenie urządzenia Watch
20 Zakładanie urządzenia Watch
20 Wskazówki i środki ostrożności dotyczące
paska
21 Podłączanie paska
22 Jak nosić urządzenie Watch, aby uzyskać
precyzyjne pomiary
24 Włączanie i wyłączanie urządzenia
Watch
25 Łączenie urządzenia Watch ze
smartfonem
25 Instalowanie aplikacji Galaxy Wearable
25 Łączenie urządzenia Watch ze smartfonem
za pośrednictwem Bluetooth
27 Połączenie zdalne
27 Sterowanie ekranem
27 Pierścień
28 Ekran dotykowy
29 Elementy ekranu
30 Włączanie i wyłączanie ekranu
30 Przełączanie ekranu
31 Ekran blokady
32 Urządzenie Watch
32 Ekran urządzenia Watch
32 Zmiana tarczy zegarka
33 Włączanie funkcji Always On Display
33 Aktywacja trybu Tylko zegarek
34 Powiadomienia
34 Panel powiadomień
34 Wyświetlanie powiadomień
przychodzących
35 Wybór aplikacji do odbierania
powiadomień
35 Szybki panel
37 Wprowadzanie tekstu
37 Wstęp
38 Głosowe wprowadzanie tekstu
38 Pisanie odręczne
39 Pisanie za pomocą klawiatury
39 Ustawianie języka wpisywania
Spis treści
3
78 Reminder
78 Kalendarz
79 Bixby
80 Pogoda
80 Alarm
81 Zegar światowy
81 Minutnik
82 Stoper
82 Galeria
82 Importowanie i eksportowanie obrazów
83 Przeglądanie obrazów
83 Usuwanie obrazów
84 Znajdź telefon
84 Znajdź mój zegarek
85 Wysyłanie wiadomości alarmowej
85 Wstęp
85 Rejestracja kontaktów alarmowych
86 Żądanie przesłania wiadomości alarmowej
86 Żądanie przesłania wiadomości alarmowej
po doznaniu obrażeń po upadku
87 Wyłączanie wiadomości SOS
88 Dyktafon
89 Kalkulator
89 Kompas
89 Kontroler słuchawek
90 Kontroler aparatu
90 Samsung Global Goals
Aplikacje i funkcje
40 Instalowanie aplikacji i zarządzanie nimi
41 Wiadomości
43 Telefon
45 Kontakty
46 Samsung Health
46 Wstęp
46 Dzienna aktywność
48 Kroki
49 Ćwiczenie
54 Sen
56 Puls
58 Stres
59 Nasycenie krwi tlenem
62 Skład ciała
65 Jedzenie
66 Woda
66 Razem
67 Zdrowie kobiet
67 Ustaw.
68 Samsung Health Monitor
68 Wstęp
68 Środki ostrożności dotyczące pomiaru
ciśnienia krwi i EKG
71 Rozpoczynanie pomiaru ciśnienia krwi
73 Rozpoczynanie pomiaru EKG
75 GPS
76 Muzyka
77 Kontroler mediów
77 Wstęp
77 Sterowanie odtwarzaczem muzyki
77 Sterowanie odtwarzaczem filmów
Spis treści
4
106 Bateria
107 Zarządzanie zawartością
107 Plany taryfowe (modele z funkcją LTE)
108 Ogólne
108 Dostępność
108 Konto i kopia zapasowa
109 Aktualizacja oprogram. zegarka
109 O zegarku
109 Znajdź mój zegarek
110 Wskazówki i instrukcja obsługi
110 Sklep
Załącznik
111 Rozwiązywanie problemów
115 Wyjmowanie baterii
91 Ustawienia
91 Wstęp
91 Połączenia
94 Powiadomienia
94 Dźwięki i wibracja
95 Wyświetlacz
96 Samsung Health
96 Zaawansowane funkcje
97 Bateria
97 Aplikacje
98 Ogólne
99 Dostępność
100 Bezpieczeństwo
100 Prywatność
100 Lokalizacja
100 Konto i kopia zapasowa
101 Aktualizacja oprogramowania
101 Wskazówki i samouczki
101 O zegarku
Aplikacja Galaxy Wearable
102 Wstęp
103 Tarcze zegarka
104 Aplikacje
104 Kafelki
105 Szybki panel
105 Ustawienia zegarka
105 Wstęp
105 Powiadomienia
106 Dźwięk i wibracja
106 Wyświetlacz
106 Zaawansowane funkcje
5
Wprowadzenie
Informacje o Galaxy Watch4 Classic / Galaxy Watch4
Galaxy Watch4 Classic/Galaxy Watch4 (dalej „urządzenie Watch”) to inteligentny zegarek, który umożliwia
analizowanie wzorców ćwiczeń idbanie ozdrowie. Umożliwia także korzystanie z wielu wygodnych aplikacji
do nawiązywania połączeń telefonicznych i odtwarzania muzyki. Można łatwo przeglądać różne funkcje za
pomocą pierścienia lub uruchomić funkcję, dotykając ekranu, a także zmieniać tarczę zegarka, dostosowując
ją do własnego gustu.
Aby zacząć korzystać zurządzenia Watch, należy połączyć go zesmartfonem.
Przeczytaj najpierw
Aby bezpiecznie i prawidłowo korzystać z urządzenia, należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.
Przedstawione opisy bazują na ustawieniach domyślnych urządzenia.
W zależności od regionu, operatora sieci, specyfikacji modelu lub oprogramowania urządzenia opisana
w instrukcji zawartość może być inna od wyświetlanej na urządzeniu.
Podczas korzystania zniektórych aplikacji lub funkcji urządzenie może wymagać połączenia zsiecią
Wi-Fi lub komórkową.
Zawartość (zawartość wysokiej jakości) wymagająca znacznego wykorzystania procesora i pamięci RAM
wpływa na całkowitą wydajność urządzenia. Aplikacje powiązane z tą zawartością mogą nie działać
poprawnie w zależności od parametrów technicznych urządzenia i środowiska, w jakim uruchomiono
aplikacje.
Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za problemy z działaniem aplikacji dostarczonych przez
firmy inne niż Samsung.
Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za problemy z wydajnością lub zgodnością, wynikające z
edycji ustawień rejestru lub modyfikacji oprogramowania systemu operacyjnego. Próba dostosowania
systemu operacyjnego może spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia lub aplikacji.