Bądź na

Aktywuj już teraz

korzystaj ze zniżek przez okrągły rok!

Więcej

Schowek
Twój koszyk jest pusty
Koszyk
Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Zmywarka SAMSUNG DW60R7040BB

Powrót
Zmywarka do naczyń
Poradnik ekoprojektowania
WEB_Dishwaser_Global_00_PL.indd 1 2021-02-01  10:46:56
Polski2
Spis treści
Spis treści
Montaż 3
Wymogi dotyczące montażu 3
Przed rozpoczęciem 4
Stosowanie detergentu 4
Stosowanie nabłyszczacza 9
Używanie układu zmiękczania wody 12
Obsługa 14
Omówienie programów 14
Wskazówka dotycząca oszczędzania wody i energii 15
Tabela programów 16
Konserwacja 23
Czyszczenie 23
Rozwiązywanie problemów 27
Punkty kontrolne 27
Kody komunikatów 30
WEB_Dishwaser_Global_00_PL.indd 2 2021-02-01  10:46:56
Polski 3
Montaż
Montaż
Wymogi dotyczące montażu
Aby zapobiec ryzyku pożaru, porażenia prądem
elektrycznym lub obrażeń ciała, wszystkie prace
związane z przewodami i uziemieniem muszą
zostać wykonane przez wykwalikowanego
technika.
Zasilanie
Osobny obwód rozgałęzieniowy 220-240 V~,
50 Hz przeznaczony wyłącznie dla zmywarki.
Gniazdko zasilające o natężeniu do 16 A
(maksymalne natężenie prądu w tej zmywarce
wynosi 11 A)
OSTRZEŻENIE
Nie używać przedłużacza.
Należy korzystać wyłącznie z przewodu
zasilającego dołączonego do zmywarki do
naczyń.
Po zakończeniu montażu należy się upewnić,
że wtyczka zasilania nie jest wygięta ani
uszkodzona.
Uziemienie
W celu zapewnienia trwałego uziemienia
zmywarka musi być odpowiednio uziemiona
do uziemionego metalu lub stałego układu
przewodów. Przewód uziemienia należy
prowadzić wraz z przewodami obwodów, a
następnie podłączyć do złącza uziemienia
zmywarki.
OSTRZEŻENIE
Przewodu uziemiającego nie należy łączyć
z plastikowym przewodem sanitarnym,
rurami gazowymi lub rurami z gorącą wodą.
Nieprawidłowe podłączenie uziemienia grozi
porażeniem prądem.
Nie wolno modykować wtyczki zasilania
dołączonej do zmywarki. Jeżeli wtyczka
nie pasuje do gniazdka, należy zlecić
zamontowanie odpowiedniego gniazdka
elektrykowi.
Dopływ wody
Wąż doprowadzający wodę musi
wytrzymywać ciśnienie wody w zakresie od
0,04 do 1 MPa.
Temperatura wody musi być niższa niż 60 °C.
Kran musi być wyposażony w zawór
odcinający z gwintem męskim 3/4".
Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia przecieków:
Upewnić się, że krany są łatwo dostępne.
Zakręcać kran, gdy zmywarka do naczyń nie
jest używana.
Regularnie sprawdzać wszystkie złączki węży
wodnych pod kątem przecieków.
Aby zatrzymać dowolny przeciek, uszczelnić
przyłącze dopływu wody za pomocą taśmy
teonowej lub środka uszczelniającego.
Zabezpieczenie przed niekontrolowanym
wypływem wody (Aqua Stop)
Aqua Stop to element elektryczny, którego celem
jest zapobieganiem wypływom wody. Element Aqua
Stop jest podłączany do węża doprowadzającego
wodę i automatycznie zatrzymuje przepływ w
przypadku uszkodzenia węża.
PRZESTROGA
Należy zachować ostrożność przy obsłudze
zabezpieczenia przed niekontrolowanym
wypływem wody.
Węża doprowadzającego wodę, który jest
podłączony do zabezpieczenia, nie należy
skręcać ani załamywać. W przypadku
uszkodzenia zabezpieczenia przed
niekontrolowanym wypływem wody należy
natychmiast zakręcić krany i odłączyć
wtyczkę zasilania. Następnie należy
skontaktować się z centrum obsługi klienta
rmy Samsung lub wykwalikowanym
technikiem.
Podłoga
Za pomocą nóżki poziomującej należy
wypoziomować zmywarkę.
Po zakończeniu poziomowania należy
sprawdzić, czy drzwi otwierają się i zamykają
prawidłowo.
WEB_Dishwaser_Global_00_PL.indd 3 2021-02-01  10:46:56
Polski4
Przed rozpoczęciem
Przed rozpoczęciem
Istnieją dwa rodzaje dozownika. W instrukcji podano informacje dotyczące dozownika odpowiedniego
dla danej zmywarki.
Typ A Typ B
Stosowanie detergentu
Zbiornik na detergent
Wszystkie programy zmywania wymagają umieszczenia detergentu w zbiorniku. Aby uzyskać
maksymalną skuteczność, należy dodać ilość detergentu zgodną z zaleceniami.
OSTRZEŻENIE
Nie wolno umieszczać detergentu do zmywarek w jamie ustnej. Należy unikać wdychania oparów
detergentu. Detergent do zmywarek zawiera drażniące i żrące substancje chemiczne, które są
zagrożeniem dla układu oddechowego. Jeżeli detergent do zmywarek został spożyty lub jego opary
dostały się do układu oddechowego, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Detergent do zmywarek należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
PRZESTROGA
Należy korzystać wyłącznie z detergentów do zmywarek. Inne typy detergentów wytwarzają zbyt
dużo piany, co może prowadzić do obniżenia efektywności lub nieprawidłowego działania zmywarki.
Zbyt duża ilość detergentu może powodować niedokładne zmywanie naczyń. W przypadku naczyń
o normalnym stopniu zabrudzenia zalecamy stosowanie 20–25 g detergentu, jednak ilość ta może
różnić się w zależności od producenta detergentu, prosimy zatem o stosowanie się do zalec
producenta.
Do modeli DW5******** zalecamy stosowanie 15–20 g detergentu.
WEB_Dishwaser_Global_00_PL.indd 4 2021-02-01  10:46:56