Znaleziono w kategoriach:
Szczoteczka soniczna SENCOR SOC 2200SL

Instrukcja obsługi Szczoteczka soniczna SENCOR SOC 2200SL

Powrót
- 1 - 05/2020
Copyright © 2020, Fast ČR, a.s.
PL Elektryczna soniczna szczoteczka do zębów
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
SOC 2200
SL
SOC 2201
RS
SOC 2202TQ
- 2 - 05/2020
Copyright © 2020, Fast ČR, a.s.
PL Elektryczna soniczna szczoteczka do zębów
Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ IZACHOWAĆ JE NA PRZYSZŁOŚĆ.
Osoby zograniczonymi zdolnościami fizycznymi lub psychicznymi oraz
bez potrzebnego doświadczenia iwiedzy wzakresie użytkowania, mogą
ywać szczoteczek do zębów, jeśli znajdują się pod nadzorem lub zostały
poinstruowane odnośnie użytkowania urządzenia wbezpieczny sposób
iuświadamiają sobie ryzyko związane zeksploatacją urządzenia.
Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieci bez nadzoru nie mogą
wykonywać czyszczenia ikonserwacji przeznaczonej do wykonania przez
ytkownika.
Jeżeli przewód zasilający uległ uszkodzeniu, jego wymianę należy
wykonać w specjalizowanym punkcie serwisowym, aby uniknąć
pojawienia się niebezpiecznych sytuacji. Zabrania się używania urządzenia
zuszkodzonym przewodem zasilającym.
Części urządzenia, które należy przymocować lub postawić, należy
przymocować lub postawić wsposób uniemożliwiający spadnięcie do
wody.
Urządzenie musi być zasilane wyłącznie bezpiecznym małym napięciem
zgodnym zoznaczeniem urządzenia.
Do ładowania szczoteczki do zębów używaj wyłącznie oryginalnego
stojaka ładującego albo zestawu podróżnego etui ładującego
zkablemUSB, który jest znią dostarczany. Nigdy nie używaj innych
niż oryginalnych akcesoriów. Przed podłączeniem stojaka ładującego
do gniazdka sieciowego upewnij się, czy napięcie podane na tabliczce
znamionowej odpowiada napięciu wtwoim gniazdku. Etui ładujące
przeznaczone jest do ładowania zzewnętrznego interfejsu USB 5 V .
Niniejsza szczoteczka do zębów służy do mycia zębów idziąseł. Urządzenia nie wolno
ywać do innych celów, niż te, do których jest przeznaczone.
- 3 - 05/2020
Copyright © 2020, Fast ČR, a.s.
Szczoteczki do zębów ani jej akcesoriów nie narażaj na działanie środowiska
zewnętrznego, ekstremalnych temperatur, bezpośredniego promieniowania
słonecznego ani nie umieszczaj jej wpobliżu otwartego płomienia iinnych urządzeń
lub odbiorników, które mogą być potencjalnym źródłem ciepła.
Stojak ładujący umieszczaj zawsze na równej istabilnej powierzchni.
Jeżeli dojdzie do zanurzenia stojaka ładującego wwodzie, najpierw odłącz go od
gniazdka sieciowego idopiero potem wyjmij go zwody iporządnie wysusz.
Podróżne etui ładujące chroń przed przedostaniem się do niego wody. Nie odkładaj je
vpobliżu pojemników znapuszczoną wodą, jak np. umywalka, wanna itp., nie spryskuj
je wodą, nie zanurzaj je wwodzie ani nie je myj pod bieżącą wodą.
Wtyczkę przewodu zasilającego stojaka ładującego ikabel USB utrzymuj suchy.
Szczoteczkę używaj, ładuj iprzechowuj wtemperaturze pokojowej. Nie zanurzaj jej
wwodzie.
Zpowodów higienicznych powinna być głowica szczoteczki używana tylko przez
jednego użytkownika. Głowicę szczoteczki zmieniaj zawsze po upływie 3 miesięcy
albo wcześniej, jeżeli widoczne są oznaki zużycia. Używaj wyłącznie oryginalnych
zapasowych głowic.
Jeżeli szczoteczki używają dzieci, podczas czyszczenia zębów nadzoruj je, dopóki nie
oswoją sobie techniki czyszczenia.
Jeżeli wprzeciągu ostatnich dwu miesięcy odbyłeś zabieg stomatologiczny albo
chirurgiczno-dentystyczny, skonsultuj się zswoim dentystą wsprawie użycia sonicznej
szczoteczki do zębów.
Jeżeli po użyciu szczoteczki dochodzi do krwawienie zdziąseł ijeżeli krwawienie nie
ustępuje nawet po tygodniu używania, skonsultuj się zswoim dentystą.
Jeżeli użycie szczoteczki powoduje nieprzyjemne albo bolesne uczucia, przestań
korzystać ze szczoteczki iten stan skonsultuj zswoim dentystą.
Jeżeli masz kardiostymulator albo inne implantowane urządzenie, używanie szczoteczki
skonsultuj zswoim lekarzem albo producentem implantu.
Czyszczenie ikonserwację wykonuj zgodnie zinstrukcjami podanymi wrozdziale
Konserwacja iczyszczenie. Szczoteczki ani jej akcesoriów nie myj wzmywarce do
naczyń.
Stojak ładujący odłączaj zgniazdka ciągnąć za wtyczkę przewodu zasilającego, nie
jednak ciągnąc za przewód zasilający. Inaczej mogłoby dojść do uszkodzenia przewodu
zasilającego lub gniazdka.
Na szczoteczce do zębów ani jej akcesoriach nie wykonuj żadnych przeróbek.
Jeżeli są szczoteczka do zębów, stojak ładujący, przewód zasilający stojaka ładującego,
podróżne etui ładujące albo kabel USB jakkolwiek uszkodzone, nie korzystaj znich.
- 4 - 05/2020
Copyright © 2020, Fast ČR, a.s.
Uszkodzone podróżne etui ładujące albo kabel USB muszą zostać zawsze zastąpione
oryginalnym typem. Przewodu zasilającego stojaka ładującego nie można wymienić.
Jeżeli dojdzie do jego uszkodzenia, musi zostać stojak ładujący wycofany izastąpiony
oryginalnym typem. Do wymiany uszkodzonych akcesoriów iwszelkich napraw
szczoteczki do zębów skontaktuj się z autoryzowanym punktem serwisowym.
Szczoteczki do zębów sam nie naprawiaj. Ingerencją wurządzenie narażasz się na
ryzyko utraty ustawowego prawa wynikającego zroszczeń do wad gwarancji jakości.
- 5 - 05/2020
Copyright © 2020, Fast ČR, a.s.
45°
1
2
7
4
A
9
5
6
3
8

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 40 618 750 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756