Znaleziono w kategoriach:
Robot sprzątający SETTI+ RV500 Smart

Instrukcja obsługi Robot sprzątający SETTI+ RV500 Smart

Powrót
ROBOT
SPRZĄTACY
RV500 SMART
Instrukcja obsługi
iwarunki gwarancji
2
3
WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA IZAGROŻENIA
1.
Nie należy uruchamiać urządzenia, jeżeli ma uszkodzony przewód
zasilający, wtyczkę lub obudowę. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony,
musi zostać wymieniony przez serwis lub osobę do tego uprawnioną,
w przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.
2.
Ze względów bezpieczeństwa, do wszelkich napraw urządzenia
uprawniony jest jedynie producent, serwis autoryzowany przez
producenta lub osoba o odpowiednich kwalifikacjach.
3.
Przed demontażem, montażem lub czyszczeniem urządzenia, należy
wyłączyć robota sprzątającego głównym wyłącznikiem znajdującym
się na spodzie urządzenia.
4.
Nie należy przewozić ludzi ani zwierząt na urządzeniu. Nie należy narażać
uszu ani oczu na siłę ssącą odkurzacza lub jego elementy ruchome.
5.
Nie należy wciągać cieczy ani mokrych materiałów. Nie należy odkurzać
mokrych powierzchni.
6. Nie należy odkurzać drobnych pyłów takich jak cement, gips lub mąka,
grozi to uszkodzeniem robota sprzątającego.
7. Nie należy zasłaniać otworów doprowadzających i odprowadzających
powietrze, grozi to uszkodzeniem urządzenia.
8.
Nie należy odkurzać popiołu lub niedopałków papierosów. Należy
unikać dużych odpadów, które mogą zapchać elementy ssące robota
lub unieruchomić ruchome elementy sprzątające.
9.
Należy używać urządzenia z odpowiednim dla niego wyposażeniem.
Jeżeli któryś z pojemników lub któraś ze szczotek zamiatających ulegnie
uszkodzeniu, należy je bezzwłocznie wymienić.
10. Aby wyciągnąć wtyczkę z gniazda, należy chwytać za wtyczkę, nigdy
nie chwytać za przewód.
11.
Nie należy przejeżdzać odkurzaczem po przewodach zasilających, może
to prowadzić do ich uszkodzenia, uszkodzenia robota sprzątającego,
a nawet do porażenia prądem.
12.
Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej
8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych
i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony
zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu
w bezpieczny sposób i zrozumiałe związane z tym zagrożenia. Dzieci nie
4
powinny bawić się sprzętem. Nie powinno być wykonywane czyszczenie
i konserwacja sprzętu przez dzieci bez nadzoru.
13. Należy przechowywać stację dokującą odkurzacza wraz z przewodem
zasilającym poza zasięgiem dzieci.
14. Nie używać urządzenia do dywanów z długim włosiem czy frędzlami.
15.
Nie należy demontować, otwierać ani rozdrabniać ogniw wtórnych lub baterii.
16.
Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego nie
komercyjnego.
17.
Nie zanurzać urządzenia w wodzie ani innych substancjach. Nie polew
urządzenia wodą.
18.
Przed każdą czynnością konserwacyjną i czyszczeniem należy zawsze
wyłączać urządzenie.
19.
Nie należy używać urządzenia na podwyższonych powierzchniach takich
jak: balkony, półpiętra czy antresole, jeśli nie są zabezpieczone barierką
ochronną lub zastosowana barierka pozwala urządzeniu na przejechanie
pod nią. Dostęp do takich miejsc powinien zostać uniemożliwiony poprzez
zastosowanie fizycznej bariery,która wyeliminuje ryzyko upadku robota na
osoby znajdujące się poniżej.
20. Przy potrzebie przeniesienia urządzenia do pracy w innym miejscu, należy
je wyłączyć, przenieść i uruchomić ponownie w nowym miejscu.
21. Urządzenie jest przeznaczone jedynie do użytku wewnątrz pomieszczeń.
UWAGA! ZALECA SIĘ PO KAŻDORAZOWYM UŻYCIU URZĄDZENIA PODŁĄCZYĆ
JE DO ŁADOWANIA, ABY ODKURZACZ BYŁ ZAWSZE GOTOWY DO PRACY.
WPROWADZENIE
Dziękujemy zazaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki Setti+.
Jesteśmy przekonani, że tobardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości isatysfakcji
zjego użytkowania.
NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI IJEJ PRZESTRZEGAĆ!
Tourządzenie jest przeznaczone doużytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych.
Producent nie ponosi odpowiedzialności zaszkody powstałe wwyniku użytkowania niewłaściwego lub
niezgodnego zprzeznaczeniem.
5
Rodzaj urządzenia: Zasilacz RV500
Napięcie wejściowe: 100-240V~ 50/60Hz 0.5A
Napięcie wyjściowe: 19.0V 0.6A
Moc wyjściowa: 11.4W
Średnia sprawność podczas pracy: 84.78%
Rodzaj urządzenia: Stacja dokująca RV500
Napięcie wejściowe: 19.0V 0.6A
Napięcie wyjściowe: 19.0V 0.6A
Rodzaj urządzenia: Robot sprzątający RV500
Akumulator: 14.4V
Moc ssania: 1400Pa
Moc urządzenia: 40W
Pojemność pojemnika na kurz: 500 ml
Pojemność pojemnika na wodę: 300 ml
Radiowy zakres częstotliwości pracy urządzenia: 2412 - 2472MHz 802.11b/g/n-HT20/n-HT40
Maksymalna moc częstotliwości radiowej pracy urządzenia: 0.04W
Czas ładowania: Do 210min
Czas pracy: Do 120min
DANE TECHNICZNE

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 40 618 750 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756