Znaleziono w kategoriach:
Robot sprzątający SETTI+ RV800

Instrukcja obsługi Robot sprzątający SETTI+ RV800

Powrót
ROBOT
SPRZĄTAJĄCY
RV800
Instrukcja obsługi
iwarunki gwarancji
2
3
WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA IZAGROŻENIA
1.
Nie należy uruchamiać urządzenia, jeżeli ma uszkodzony przewód
zasilający, wtyczkę lub obudowę. Jeżeli przewód zasilający jest
uszkodzony, musi zostać wymieniony przez serwis lub osobę do tego
uprawnioną, w przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.
2.
Ze względów bezpieczeństwa, do wszelkich napraw urządzenia
uprawniony jest jedynie producent, serwis autoryzowany przez
producenta lub osoba o odpowiednich kwalifikacjach.
3.
Przed demontażem, montażem lub czyszczeniem urządzenia, należy
wyłączyć robota sprzątającego głównym wyłącznikiem znajdującym
się na zewnętrznej części urządzenia.
4.
Nie należy przewozić ludzi ani zwierząt na urządzeniu. Nie narażaj uszu
ani oczu na siłę ssącą odkurzacza lub jego elementy ruchome.
5.
Nie wolno wciągać cieczy ani mokrych materiałów. Nie należy odkurzać
mokrych powierzchni.
6.
Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego nie
komercyjnego.
7.
Nie wolno odkurzać drobnych pyłów takich jak cement, gips, mąka czy odłamków
o ostrych krawędziach (szkło). Grozi uszkodzeniem robota sprzątającego.
8. Nie należy zasłaniać otworów doprowadzających i odprowadzających
powietrze, grozi to uszkodzeniem urządzenia.
9.
Nie należy odkurzać popiołu lub niedopałków papierosów. Należy
unikać dużych odpadów, które mogą zapchać elementy ssące robota
lub unieruchomić ruchome elementy sprzątające.
10.
Należy używać urządzenia z odpowiednim dla niego wyposażeniem.
Jeżeli któryś z pojemników lub któraś ze szczotek zamiatających ulegnie
uszkodzeniu, należy je bezzwłocznie wymienić.
11. Aby wyciągnąć wtyczkę z gniazda, należy złapać za wtyczkę, nigdy nie
wolno chwytać za przewód.
12.
Nie należy przejeżdżać odkurzaczem po przewodach zasilających, może
to prowadzić do ich uszkodzenia, uszkodzenia robota sprzątającego, a
nawet do porażenia prądem.
4
13.
Nie zanurzać urządzenia w wodzie ani innych substancjach. Nie polew
urządzenia wodą.
14.
Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej
8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych
i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony
zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w
bezpieczny sposób i zrozumiałe zwzane z tym zagrożenia. Dzieci nie
powinny bawić się sprzętem. Nie powinno być wykonywane czyszczenie
i konserwacja sprzętu przez dzieci bez nadzoru.
15. Należy przechowywać stację dokującą odkurzacza wraz z przewodem
zasilającym poza zasięgiem dzieci.
16. Podczas wyciągania baterii urządzenie powinno być wyłączone.
17. Przed każdą czynnością konserwacyjną i czyszczeniem należy zawsze
wyłączać urządzenie.
18. Nie należy dotykać części obrotowych urządzenia przed wyłączaniem.
19.
Przed użyciem urządzenia należy zebrać z podłogi wszystkie przedmioty.
20. Nie należy używać tego produktu na większej wysokości niż 2000m.
21.
Aby spełnić wymagania dotyczące ekspozycji na fale radiowe, separacje,
należy zachować odległość 20cm lub większą między anteną tego
urządzenia a osobami podczas pracy urządzenia. Aby zapewnić zgodność,
nie zaleca się wykonywania operacji z bliższej odległości niż zalecana.
22. Czujnik nawigacji wyposażony jest w laser klasy 1.
23. Nie należy kierować lasera bezpośrednio na inne osoby.
24. Nie używać urządzenia do dywanów z długim włosiem czy frędzlami.
25. Nie należy demontować, otwierać ani rozdrabniać ogniw wtórnych lub
baterii.
UWAGA! ZALECA SIĘ PO KAŻDORAZOWYM UŻYCIU URZĄDZENIA
PODŁĄCZYĆ JE DO ŁADOWANIA, ABY ODKURZACZ BYŁ ZAWSZE GOTOWY
DO PRACY.
5
WPROWADZENIE
Dziękujemy zazaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki SETTI+.
Jesteśmy przekonani, że tobardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości isatysfakcji
zjego użytkowania.
NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI IJEJ PRZESTRZEGAĆ!
Tourządzenie jest przeznaczone doużytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych.
Producent nie ponosi odpowiedzialności zaszkody powstałe wwyniku użytkowania niewłaściwego lub
niezgodnego z przeznaczeniem.
DANE TECHNICZNE
Rodzaj urządzenia: Robot sprzątający RV800
Akumulator: 14.4V
Moc ssąca: 4000Pa
Moc urządzenia: 55W
Pojemność pojemnika na kurz: 450ml
Pojemność zbiornika na wodę: 220ml
Pojemność baterii: 5200mAh
Wysokość pokonywanych przeszkód: 22mm
Radiowy zakres częstotliwości pracy urządzenia:
2400-2483.5 MHz
Maksymalna mocy częstotliwości radiowej: Wi-Fi-20dBm
Bluetooth 10dBm
Poziom hałasu: 70dBA
Czas ładowania: Około 210min
Czas pracy: Do 180min (przy normalnym trybie mocy)
Rodzaj urządzenia: Stacja dokująca RV800
Napięcie wejściowe: 100-240V~ 50/60Hz 2.0A
Napięcie wyjściowe: 16.9V
Moc wyjściowa: 38W
Napięcie graniczne ładowania: 16.8V
Średnia sprawność podczas pracy: 90%
OPIS URZĄDZENIA
1. Jednostka urządzenia głównego
Robot sprzątający RV800 to inteligentne urządzenie służące do utrzymywania czystości na powierzchniach
płaskich. Dzięki unikatowej technologii pozbędziesz się kurzu z podłóg oraz odświeżysz je na mokro za
pomocą ściereczek z mikrofibry.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 40 618 750 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; numer rejestrowy BDO: 000135672. Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756