Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Telewizor SHARP 55EQ7 55" QLED 4K Android TV Dolby Atmos Dolby Vision DVB-T2/HEVC/H.265

Powrót
Instrukcja obsługi
Sharp Android TV
PL
Trademarks
The terms HDMI, HDMI High-Denition Multimedia Interface, and the
HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing
Administrator, Inc.
The DVB logo is the registered trademark of the Digital Video
Broadcasting - DVB - project.
Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby
Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories
Licensing Corporation.
For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license
from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, DTS and the Symbol
together, Virtual:X, and the DTS Virtual:X logo are registered trademarks
and/or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other
countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.
For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license
from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, DTS and the Symbol
together, DTS-HD, and the DTS-HD logo are registered trademarks and/
or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries. ©
DTS, Inc. All Rights Reserved.
The Wi-Fi CERTIFIED Logo is a certication mark of the Wi-Fi Alliance.
Google, Android, YouTube, Android TV and other marks are trademarks
of Google LLC.
The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned
by Bluetooth SIG,. Inc.
2
Uruchomienie
Obsługa za pomocą pilota zdalnego sterowania
Możesz obsługiwać wiele funkcji telewizora za pomocą przycisków
/ / / i OK na pilocie.
1. Użyj przycisków / / / , aby „uaktywnić” żądany element.
2. Naciśnij przycisk OK, aby wybrać aktualnie aktywny element.
Aby wrócić do poprzedniego okna.
Naciśnij przycisk BACK.
Klawiatura ekranowa
W telewizorze znajduje się wstępnie zainstalowana aplikacja klawiatury
ekranowej, która wyświetla się za każdym razem, gdy spodziewane jest
wprowadzenie tekstu przez użytkownika, np. hasła Wi-Fi lub adresu strony
internetowej w przeglądarce internetowej.
Aby poruszać się po klawiaturze ekranowej, wykorzystaj przyciski strzałek
na pilocie zdalnego sterowania, wprowadź wybrany znak naciskając
przycisk OK.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk OK przez dwie sekundy na wybranym
symbolu, aby wywołać powiązany znak danego języka (z akcentami lub
znakami diakrytycznymi).
Asystent Google
Asystent Google umożliwia wykorzystanie poleceń głosowych w celu
szybkiego wyszukiwania i odtwarzania ulubionych programów, uzyskiwać
odpowiedzi i sterować urządzeniami w domu.
Korzystanie z asystenta Google za pomocą własnego
głosu
Piloty zdalnego sterowania z asystentem Google są wyposażone w
dedykowany przycisk i wbudowany mikrofon. Aby korzystać z tej funkcji
za pomocą pilota z Asystentem Google, postępuj zgodnie z poniższymi
instrukcjami.
1. Naciśnij przycisk .
Wskaźnik LED na pilocie zaświeci się.
2. Zaczekaj na komunikat ekranowy od asystenta głosowego Google, a
następnie mów do mikrofonu.
Mówiąc do mikrofonu, możesz wyszukiwać różne treści lub sterować
przez internet urządzeniami inteligentnego domu.
Przykłady komunikatów głosowych można wyświetlić na ekranie
telewizora w zależności od modelu.
Jeśli nie możesz uzyskać dostępu do asystenta głosowego Google
Upewnij się, że pilot zdalnego sterowania z przyciskiem , został
sparowany z telewizorem naciskając przycisk HOME i wybierając
[Ustawienia] (ustawienia) — [Piloty iakcesoria] (piloty i akcesoria).
Korzystanie z asystenta głosowego Google za pomocą klawiatury
ekranowej
1. Naciśnij przycisk HOME, a następnie wybierz (ikona asystenta
głosowego Google) w menu głównym.
2. Wybierz ikonę .
3. Za pomocą klawiatury ekranowej wprowadź swoje pytanie lub
polecenie.
UWAGA
Asystent głosowy Google wymaga połączenia z internetem.
Asystent głosowy Google nie jest dostępny w niektórych językach i krajach.
Typ pilota zdalnego sterowania dostarczonego z telewizorem oraz dostępność
pilota z wbudowanym mikrofonem różni się w zależności od modelu/regionu/
kraju. Opcjonalny pilot jest dostępny w niektórych modelach/regionach/
krajach.
Instalacja aplikacji pobranych ze sklepu Google Play
Możesz zainstalować aplikacje ze sklepu Google Play w telewizorze, tak jak
w smartfonach i tabletach.
UWAGA
Można zainstalować wyłącznie aplikacje kompatybilne z opisywanym telewiz-
orem. Mogą różnic się od aplikacji w smartfonach/tabletach.
Zainstalowanie aplikacji ze sklepu Google Play wymaga połączenia inter-
netowego i konta Google.
WSKAZÓWKA
Jeśli nie posiadasz konta Google lub chcesz utworzyć konto wspólne, utwórz
nowe konto uzyskując dostęp do poniższej strony internetowej.
https://accounts.google.com/signup
Powyższa strona internetowa może się różnić w zależności od regionu/
kraju. Może również ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie głównej Google.
Zalecamy utworzenie konta Google w komputerze lub urządzeniu mobilnym.
1. Naciśnij przycisk HOME, wybierz (ikona aplikacji) w menu
głównym, a następnie wybierz Google Play Store z listy aplikacji.
Jeśli dostarczony pilot posiada przycisk APPS, możesz wyświetlić listę
aplikacji naciskając przycisk APPS.
2. Wybierz aplikację, którą chcesz zainstalować.
Po pobraniu aplikacja zostanie automatycznie zainstalowana i dodana.
Ikona aplikacji pojawi się na liście zainstalowanych aplikacji, umożliwiając
jej uruchomienie.
Informacje o płatnych aplikacjach
W sklepie Google Play są do pobrania darmowe i płatne aplikacje. Aby
kupić płatną aplikację, wymagany jest kod karty upominkowej Google Play
lub informacje o karcie kredytowej. Kartę upominkową Google Play można
zakupić u różnych sprzedawców.
Aby usunąć aplikację
1. Naciśnij przycisk HOME, wybierz (ikona aplikacji) w menu
głównym. Wybierz Google Play Store z listy aplikacji, a następnie
wybierz My Apps (moje aplikacje).
Jeśli dostarczony pilot posiada przycisk APPS, możesz wyświetlić listę
aplikacji naciskając przycisk APPS.
2. Wybierz aplikację, którą chcesz usunąć. Następnie odinstaluj aplikację.
Alternatywny sposób
1. Naciśnij przycisk HOME i wybierz (ikona aplikacji) w menu
głównym. Następnie naciśnij przycisk OK, aby otworzyć listę aplikacji.
Jeśli dostarczony pilot posiada przycisk APPS, możesz wyświetlić listę
aplikacji naciskając przycisk APPS.
2. Wybierz aplikację, którą chcesz usunąć. Następnie naciśnij i
przytrzymaj przycisk OK, dopóki nie wyświetli się rozwijane menu.
3. Wybierz opcję [Odinstaluj] (odinstaluj) i zatwierdź naciskając przycisk
OK.
UWAGA
Ilość wolnego miejsca w pamięci wewnętrznej telewizora jest ograniczona. Po
zapełnieniu pamięci nie będzie możliwe zainstalowanie kolejnych aplikacji.
Aby sprawdzić dostępną ilość wolnego miejsca, przejdź do [Ustawienia]
(ustawienia) — [Ustawienia urządzenia] (preferencje urządzenia) — [Pamięć]
(pamięć).
Jeśli chcesz zainstalować dodatkowe aplikacje w przypadku zapełnionej
pamięci wewnętrznej, musisz usunąć niektóre aktualnie zainstalowane
aplikacje, albo przenieść aplikacje do pamięci USB lub na kartę SD. Więcej
informacji można znaleźć w rozdziale „Przenoszenie aplikacji do pamięci USB
lub na kartę SD”.
Przenoszenie aplikacji do pamięci USB lub na kartę
SD
Możesz przenieść pobrane aplikacje do pamięci USB lub na kartę SD,
aby zwiększyć dostępna ilość wolnego miejsca w pamięci wewnętrznej
telewizora.