Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Czajnik SMEG KLF03PGEU

Powrót
Szanowny Kliencie,
Serdecznie dziękujemy za zakup czajnika elektrycznego z serii Lata 50-te.
Wybierając jeden z naszych produktów, wybrali Państwo rozwiązanie, w którym
walory estetyczne oraz innowacyjne wzornictwo techniczne oferują unikalne
przedmioty wyposażenia wnętrz.
Urządzenie firmy Smeg, nie tylko idealnie dopasowuje się do innych produktów z
kolekcji, ale stanowi wyszukany dodatek w każdej kuchni.
Mamy nadzieję, że będą Państwo mogli w pełni docenić zalety swojego nowego
urządzenia.
Dodatkowe informacje o produkcie dostępne są na stronie: www.smeg50style.com
lub www.smeg.com.
Model KLF03
Czajnik elektryczny
Spis treści
163
PL
1 Ostrzeżenia 164
1.1 Wprowadzenie 164
1.2 Instrukcja użytkownika 164
1.3 Przeznaczenie 164
1.4 Ogólne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa 165
1.5 Odpowiedzialność producenta 167
1.6 Tabliczka znamionowa 167
1.7 Utylizacja 167
2 Opis 168
2.1 Opis produktu 168
2.2 Opis części 169
3 Użytkowanie 171
3.1 Przed pierwszym użyciem 171
3.2 Funkcjonowanie 172
4 Czyszczenie i konserwacja 174
4.1 Ostrzeżenia 174
4.2 Czyszczenie powierzchni 174
4.3 Czyszczenie codzienne 174
4.4 Czyszczenie filtra 175
4.5 Usuwanie kamienia 176
4.6 Co robić, jeżeli... 177
Zalecamy Państwu uważne przeczytanie niniejszej instrukcji, ponieważ zawiera ona wskazówki, dzięki którym
możliwe będzie zachowanie estetyki i funkcjonalności zakupionego urządzenia.
Dodatkowe informacje o produkcie dostępne są na stronie: www.smeg.com
Ostrzeżenia
164
1 Ostrzeżenia
1.1 Wprowadzenie
Ważne informacje dla użytkownika:
1.2 Instrukcja użytkownika
Niniejsza instrukcja stanowi integralną
część urządzenia i powinna być
przechowywana w całości oraz w zasięgu
ręki użytkownika przez cały okres
eksploatacji urządzenia.
1.3 Przeznaczenie
• Używać urządzenia wyłącznie w
pomieszczeniu.
• Urządzenie zostało zaprojektowane
wyłącznie do użytku domowego.
Można jest stosować wyłącznie do
gotowania wody. Nie używać
urządzenia do celów innych niż te, do
których zostało przeznaczone.
• Urządzenie nie zostało zaprojektowane
do działania w zmiennej temperaturze
zewnętrznej lub w połączeniu z
systemami zdalnego sterowania.
• Urządzenie nie może być używane
przez osoby (w tym dzieci) o
ograniczonych zdolnościach fizycznych,
zmysłowych lub psychicznych, lub
nieposiadające odpowiedniego
doświadczenia i wiedzy chyba, że
będzie się to odbywać pod nadzorem
osób dorosłych odpowiedzialnych za
ich bezpieczeństwo.
• Urządzenie nie służy do zabawy.
Trzymać poza zasięgiem dzieci.
Ostrzeżenia
Ogólne informacje dotyczące
instrukcji obsługi, bezpieczeństwa i
końcowej utylizacji.
Opis
Opis urządzenia.
Użytkowanie
Informacje na temat użytkowania.
Czyszczenie i konserwacja
Informacje o prawidłowym
czyszczeniu i konserwacji
urządzenia.
Ostrzeżenia dotyczące
bezpieczeństwa
Informacje
Rada
Ostrzeżenia
165
PL
1.4 Ogólne zalecenia dotyczące
bezpieczeństwa
W celu zapewnienia bezpiecznego
użytkowania zastosować się do wszystkich
ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa.
• Przed użyciem urządzenia należy
uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.
• Nie zanurzać urządzenia, kabla
zasilającego, wtyczki lub podstawy w
wodzie lub w innym płynie.
• Nie myć urządzenia w zmywarce.
• Nie używać, jeżeli kabel zasilający lub
wtyczka są uszkodzone, jeżeli
urządzenie upadło na ziemię lub
zostało w jakikolwiek inny sposób
uszkodzone.
• Nie kłaść kabla zasilającego na ostrych
krawędziach i nie zawieszać go.
• Chronić kabel zasilający przed ciepłem
i olejem.
• Nie stawiać urządzenia na gorących
powierzchniach lub w pobliżu
włączonych płyt gazowych i
elektrycznych lub wewnątrz gorącego
piekarnika.
• Nie kłaść urządzenia na
powierzchniach wrażliwych na wodę.
Rozpryskująca woda może je
uszkodzić.
• Nie wyjmować wtyczki z gniazdka
mokrymi rękami lub pociągając za
kabel.
• W przypadku uszkodzenia oddać
urządzenie do naprawy wyłącznie
wykwalifikowanemu technikowi lub do
autoryzowanego centrum serwisowego.
• Nigdy nie próbować gasić płomienia
lub pożaru wodą: wyłączyć urządzenie,
wyjąć wtyczkę z gniazdka i nakryć
płomień pokrywą lub ognioodporną
narzutą.
• Nie wprowadzać zmian w urządzeniu.
• Nigdy nie próbować naprawiać
urządzenia samodzielnie lub bez
pomocy wykwalifikowanego specjalisty.
• Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony,
należy natychmiast skontaktować się z
serwisem technicznym, który dokona
jego wymiany.
Ostrzeżenia
166
Informacje na temat omawianego
urządzenia
• Podczas funkcjonowania czajnik
elektryczny może osiągać bardzo
wysokie temperatury. Nie dotykać
gorących powierzchni. Trzymać za
uchwyt.
• Po użyciu, powierzchnia grzałki jest
gorąca. Zwrócić uwagę.
• Nie stosować czajnika, jeżeli uchwyt
jest poluzowany.
• Nie włączać czajnika, gdy znajduje się
na pochylonej powierzchni.
• Nie włączać czajnika, dopóki grzałka
nie zostanie całkowicie zalana wodą.
• Nie oddalać się podczas
funkcjonowania czajnika.
• Podczas niestosowania czajnika, przed
czyszczeniem i w przypadku usterki
wyjąć wtyczkę z gniazdka. Przed
czyszczeniem poczekać, aż urządzenie
wystygnie.
• Zawsze używać czajnika z włożonym
filtrem antywapniowym.
• Nie przekraczać maksymalnego
poziomu napełnienia (maks. 1,7 litra),
aby uniknąć wytryskiwania wody.
• Używać czajnika wyłącznie do
gotowania wody. Nie gotować innych
rodzajów płynów.
• Podczas działania nie otwierać
pokrywki czajnika.
• Przed włączeniem sprawdzić, czy
pokrywka jest prawidłowo zamknięta.
• Używać czajnika wyłącznie na
podstawie znajdującej się na
wyposażeniu.
• Nie stosować czajnika na podstawie
grzewczej innego produktu.
• Używać wyłącznie oryginalnych części
zamiennych producenta. Zastosowanie
nieoryginalnych części zamiennych
może być przyczyną pożaru, porażenia
prądem lub innych obrażeń.
• Nie stawiać podstawy na pochyłej
powierzchni.
• Nie używać metalowych przedmiotów
lub ściernych gąbek do czyszczenia
wnętrza czajnika. Używać wyłącznie
specjalnie stworzonych produktów.
• Do czyszczenia nie stosować
detergentów alkalicznych; aby nie
uszkodzić urządzenia używać miękkiej
szmatki i delikatnego środka
czyszczącego.
• Zawsze, całkowicie opróżnić czajnik,
aby nie pozostawała w nim woda
przyczyniająca się do powstawania
kamienia.
• Urzadzenia moga uzywac dzieci
powyzej 8 roku zycia pod warunkiem,
ze sa one nadzorowane lub zostaly
pouczone o bezpiecznym uzytkowaniu i
zwiazanym z nim ryzykiem.
• Dzieci powyzej 8 roku zycia moga
czyscic i konserwowac urzadzenie pod
warunkiem, ze sa nadzorowane.
• Trzymac czajnik i kabel zasilajacy z
poza zasiegiem dzieci ponizej 8 roku
zycia
• Nie pozwolić dzieciom na zabawę
urządzeniem.
• Urządzenie jest przeznaczone do
stosowania w warunkach domowych.
Każde inne użycie jest nieprawidłowe.
Poza tym, można je stosować:
• W kuchni dla pracowników sklepów,
biur i w innym otoczeniu pracy.
• W gospodarstwach
agroturystycznych.
• W hotelach, motelach i residence do
użytku klientów.
• W pokojach do wynajęcia.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756