Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Płyta gazowa SOLGAZ Innova Comfort 5+3 LPG

Powrót
Gazowa płyta ceramiczna
do zabudowy
PL Instrukcja montażu i obsługi
Innova
• Standard
• Comfort
• Premium
2
Instrukcja montażu i obsługi ― Gazowa płyta ceramIczna do zabudowy Innova - Standard / comfort / premIum
Szanowni Państwo,
Gratulujemy wyboru płyty gazowej rmy SOLGAZ. Wiemy, że sprawdzi się ona świetnie
wcodziennym użytkowaniu. Przed pierwszym użyciem warto poznać podstawowe informacje na
temat „płyt gazowych bez płomieni”. Pozwoli to Państwu wpełni cieszyć się zewszystkich ich zalet,
oraz pomoże wyzbyć się wszelkich wątpliwości odnośnie ich eksploatacji.
Instrukcja została podzielona na dwie części: pierwsza dotyczy obsługi urządzenia, a druga
montażu płyty.
Chętnie odpowiemy na Państwa pytania
Infolinia (8:00-18:00):
+48 515 020 420
biuro@solgaz.com.pl
Serwis (8:00-18:00):
+48 515 020 434
serwis@solgaz.com.pl
To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/
UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Sprzęt
ten po okresie użytkowania nie może być traktowany, jak pozostałe odpady pochodzące
z gospodarstwa domowego, a użytkownik jest zobowiązany do oddania go podmiotom
prowadzącym zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Aby łatwiej poruszać się po instrukcji w ten sposób zaznaczyliśmy informacje,
które są kluczowe dla prawidłowej pracy płyty.
Przy tym symbolu znajdą Państwo natomiast nasze
praktyczne porady i wskazówki.
3
Instrukcja montażu i obsługi ― Gazowa płyta ceramIczna do zabudowy Innova - Standard / comfort / premIum
To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/
UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Sprzęt
ten po okresie użytkowania nie może być traktowany, jak pozostałe odpady pochodzące
z gospodarstwa domowego, a użytkownik jest zobowiązany do oddania go podmiotom
prowadzącym zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
OBSŁUGA URZĄDZENIA
1. Informacje ogólne .....................................................................................................................................4
1.1. Przeznaczenie kuchni ................................................................................................................................4
1.2. Definicje modeli sprzedażowych ..............................................................................................................4
1.3. Dane techniczne kuchni Innova ................................................................................................................5
1.4. Budowa kuchni gazowej ...........................................................................................................................6
1.5. Konserwacja i przegląd elementów kuchni .............................................................................................7
2. Eksploatacja kuchni ..................................................................................................................................7
2.1. Interfejs użytkownika ................................................................................................................................7
2.2. Uruchomienie kuchni i regulacja mocy grzejnej palników ......................................................................8
2.3. Wyłączanie palników .................................................................................................................................8
2.4. Płynna regulacja mocy palników (stabilizacja temperatury) ..................................................................8
2.5. Czas działania - Timer ...............................................................................................................................9
2.6. Minutnik .....................................................................................................................................................9
2.7. Praca w trybie grzania ciągłego - Booster ...............................................................................................9
2.8. Funkcja pauzy ......................................................................................................................................... 10
2.9. Funkcja ochrony rodzicielskiej ............................................................................................................... 10
2.10. Funkcje dodatkowe ................................................................................................................................ 10
2.11. Wskaźnik nagrzania szczątkowego ...................................................................................................... 11
2.12. Wykorzystanie ciepła nagrzanych spalin w polach darmowych ......................................................... 11
2.13. Dobór naczyń .......................................................................................................................................... 12
3. Czyszczenie i konserwacja kuchni ....................................................................................................... 13
3.1. Czyszczenie szyby ceramicznej ............................................................................................................ 13
3.2. Czyszczenie listwy kuchni...................................................................................................................... 14
3.3. Kontrola i nadzór nad instalacją gazową, elektryczną i wentylacyjną ................................................ 14
4. Postępowanie w przypadku wystąpienia usterek – sygnalizacja błędów ........................................ 14
5. Wymagania instalacyjne kuchni ........................................................................................................... 17
5.1. Wymagania dla pomieszczeń ................................................................................................................ 17
5.2. Montaż kuchni w blacie szafek kuchennych ........................................................................................ 18
6. Wskazówki dla instalatora ..................................................................................................................... 24
6.1. Informacje ogólne .................................................................................................................................. 24
6.2. Czynności wstępne ................................................................................................................................ 25
6.3. Dostosowanie kuchni do innego rodzaju gazu ..................................................................................... 25
6.4. Instalacja gazowa ................................................................................................................................... 28
6.5. Instalacja elektryczna ............................................................................................................................. 29
Ośwadczenie producenta ................................................................................................................................. 30
Karta gwarancyjna ............................................................................................................................................ 31
MONTAŻ URZĄDZENIA
4
Instrukcja montażu i obsługi ― Gazowa płyta ceramIczna do zabudowy Innova - Standard / comfort / premIum
OBSŁUGA URZĄDZENIA
1. INFORMACJE OGÓLNE
1.1. Przeznaczenie kuchni
Kuchnie gaz pod szkłem to innowacyjne płyty gazowe przeznaczone do codziennego użytku domowego. Pod
ceramiczną powłoką ukryte zostały specjalne palniki gazowe, które spalając gaz zamieniają otrzymane ciepło
na promieniowanie podczerwone. To wyjątkowa iopatentowana przez nas technologia, którą produkujemy już
od ponad 15 lat. Takie rozwiązanie gwarantuje nie tylko lepszą efektywność spalania gazu, ale także większe
bezpieczeństwo. Każdy palnik został bowiem wyposażony w indywidualny system uruchamiania płomienia
ikontroli procesu spalania gazu. Nad całym procesem czuwa także elektronika zespolona zpanelem sterownia.
Na specjalnym wyświetlaczu wkażdym momencie wyświetlane są informacje odnośnie aktualnego stanu płyty.
Na płycie ceramicznej okręgami zaznaczone są pola grzejne nad palnikami oraz liniami – „pola darmowe”
nad kanałami spalin.
Płyta gazowa podłączona może być do każdego rodzaju gazu – zarówno zsieci miejskiej, jak igazu zbutli. Każda
kuchnia jest fabrycznie przystosowana do spalania gazu określonego wzamówieniu inie wymaga dodatkowej
regulacji. To do jakiego została ona fabrycznie przystosowana sprawdzić można na tabliczce znamionowej.
Kuchenki zasilane są bezpiecznym napięciem elektrycznym 12V DC, apodłączamy je do standardowego
gniazdka 230V AC poprzez specjalny zasilacz, dostarczany razem zzakupioną kuchnią. Istnieje również
możliwość zakupienia dodatkowego zasilacza rezerwowego, umożliwiającego pracę kuchni w czasie
przerwy wdostawie prądu.
1.2. Denicje modeli sprzedażowych
INNOVA oznacza: GPC Gen.2 (GPC Generation 2)
Typ produktu: GPC Gen.2: Gazowa płyta ceramiczna do zabudowy (GPC Generation 2)
Wersja Standard: Produkt bez funkcji dodatkowych
Wersja Comfort: Produkt z funkcją stabilizacji temperatury
Wersja Premium: Produkt z funkcją stabilizacji temperatury i gładką regulacją temperatury
Oznaczenie: H oznacza: Wersję horyzontalną
Oznaczenie: [A]+[B] oznacza: [A]= Ilość palników, [B]=ilość powierzchni gorących na ceramice
Oznaczenie: [80], [90] oznacza: [80] oznacza kuchenkę w wersji wymiarowej 80cm, [90] kuchnię w wersji wymiarowej 90cm
Comfort Line: Premium Line: Standard Line:
GPC Gen.2 - Silent 2 H GPC Gen.2 - Silent+ 2 H GPC Gen.2 – 2 H
GPC Gen.2 - Silent 2+1 GPC Gen.2 - Silent+ 2+1 GPC Gen.2 - 2+1
GPC Gen.2 - Silent 3+1 GPC Gen.2 - Silent+ 3+1 GPC Gen.2 - 3+1
GPC Gen.2 - Silent 4+1 GPC Gen.2 - Silent+ 4+1 GPC Gen.2 - 4+1
GPC Gen.2 - Silent 4+2 GPC Gen.2 - Silent+ 4+2 GPC Gen.2 - 4+2
GPC Gen.2 - Silent 5+3 80 GPC Gen.2 - Silent+ 5+3 80 GPC Gen.2 - 5+3 80
GPC Gen.2 - Silent 5+3 90 GPC Gen.2 - Silent+ 5+3 90 GPC Gen.2 - 5+3 90
5
Instrukcja montażu i obsługi ― Gazowa płyta ceramIczna do zabudowy Innova - Standard / comfort / premIum
1.3. Dane techniczne kuchni Innova
• Instalacja elektryczna kuchni zasilana jest bezpiecznym napięciem 12V za pomocą zewnętrznego
zasilacza, który należy podłączyć do standardowego gniazdka 230 V/50 Hz.
• Kuchnia jest bezpieczna pod względem zagrożenia pożarowego.
• Dane techniczne podane są wtabeli powyżej.
• Przystosowanie do spalania określonego rodzaju gazu podane jest na tabliczce znamionowej.
Parametry
charakterystyczne kuchni
Jed-
nostka
miary
RODZAJ GAZU
2E G20 2Lw G27 2Ls G2.350 3B/P G30 G25 G31 G31 G30
Ciśnienie nominalne mbar 20 13 37 25 30 37 30
Dysza palnika ø 14cm /małego/ mm 0,75 0,90 1,00 0,45 0,75 0,55 0,50 0,45
Dysza palnika ø 18cm/średniego/ mm 0,95 1,20 1,35 0,60 0,95 0,65 0,65 0,60
Dysza palnika ø 22cm /dużego/ mm 1,16 1,37 1,70 0,70 1,16 0,75 0,75 0,70
Nominalna moc cieplna
GPC Gen.2 2+1, 2H
Strumień gazu gram/godz. KW 2,7 2,9 2,7 2,7 2,7 2,9 2,7 2,7
Nominalna moc cieplna
GPC Gen.2 3+1
Strumień gazu gram/godz. KW 5,0 5,2 4,7 5,0 5,0 5,2 5,0 5,0
Nominalna moc cieplna
GPC Gen.2 4+1
Strumień gazu gram/godz. KW 5,4 5,6 5,4 5,4 5,4 5,8 5,4 5,4
Nominalna moc cieplna
GPC Gen.2 4+2
Strumień gazu gram/godz. KW 6,0 6,2 5,7 6,0 6,0 6,2 6,0 6,0
Nominalna moc cieplna
GPC Gen.2 5+3
Strumień gazu gram/godz. KW 7,7 7,9 7,4 7,7 7,7 8,1 7,7 7,7
Moc cieplna nominalna palnika ø 14cm KW 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,2 1,0 1,0
Strumień gazu gram/godz. g/h
Moc cieplna nominalna palnika ø 18cm KW 1,7 1,9 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7
Strumień gazu gram/godz. g/h
Moc cieplna nominalna palnika ø 22cm KW 2,3 2,3 2,0 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3
Strumień gazu gram/godz. g/h
Przyłącze gazowe R1/2” wewnętrzny
Napięcie pracy kuchni V 12 V
Napięcie zasilania zasilacza V 230V/ 50Hz/ 2,5A
Parametry zasilacza 12V DC/6A
Stopień ochrony obudowy IP-20
Wymiary gabarytowe (dł. x szer. x głęb.) mm na rysunku 2.