Znaleziono w kategoriach:
Konsola SONY PlayStation 5 + Kontroler DualSense Biały

Instrukcja obsługi Konsola SONY PlayStation 5 + Kontroler DualSense Biały

Powrót
CFI-1116A
PlayStation®5
Poradnik szybkiego uruchamiania
7034742
2
Konieczne może być dostosowanie podstawy
do pozycji, w jakiej ustawiona będzie konsola.
Obróć górną i dolną część podstawy w przeciwnych
kierunkach. Obracaj, aż usłyszysz
charakterystyczne kliknięcie.
Zaczynajmy!
1 Przymocuj podstawę.
Podstawę należy zawsze przymocowywać do konsoli,
niezależnie od tego, czy znajduje się ona w pozycji
pionowej, czy poziomej.
Podczas mocowania podstawy należy umieścić konsolę
na płaskiej powierzchni.
Zaczep
Z podstawą
Przed przymocowaniem podstawy
do konsoli upewnij się, że zaczep
znajduje się w położeniu pokazanym
na poniższej ilustracji.
Pozycja pionowa
Umieść konsolę tylną stroną do góry,
a następnie wyjmij zaślepkę otworu na śrubę.
Zamontuj zaślepkę otworu na śrubę do dolnej
części podstawy.
Wykręć śrubę z dolnej części podstawy.
Przymocuj podstawę i ręcznie przykręć ją śrubą.
Śrubę można dokręcić przy użyciu monety.
1
2
3
4
3
2
Dolna część
podstawy
3
PL
2 Podłącz przewód HDMI i kabel
zasilania sieciowego.
Użyj przewodów dostarczonych wraz z konsolą.
Przed podłączeniem kabla zasilania sieciowego
do gniazdka podłącz pozostałe przewody.
Pozycja pozioma
1 Postaw konsolę tak, by jej tylna część była zwrócona
ku górze. Wyrównaj podstawę z zaznaczonym
obszarem na konsoli i mocno ją dociśnij.
Zaczep
Z podstawą
Przed przymocowaniem podstawy
do konsoli upewnij się, że zaczep
znajduje się w położeniu pokazanym
na poniższej ilustracji.
Port HDMI OUT Port HDMI IN
Przewód HDMI™
Do gniazdka
elektrycznego
Złącze AC IN Kabel zasilania
sieciowego
Widok z tyłu
Zaczynajmy!
4
Zaczynajmy!
3
Podłącz kabel sieciowy LAN.
Jeśli chcesz łączyć się z Internetem przewodowo,
skorzystaj z kabla sieciowego LAN (nie znajduje się
w zestawie).
Jeśli korzystasz z sieci Wi-Fi®, nie podłączaj kabla
sieciowego LAN i przejdź do następnego kroku.
4 Włącz telewizor i ustaw wejście na HDMI.
5 Włącz konsolę PlayStation®5, naciskając
przycisk (zasilania).
Wskaźnik zasilania zacznie migać na niebiesko,
a potem zaświeci stałym, białym światłem.
Widok z tyłu
Port LAN
Widok z przodu
Wskaźnik zasilania
Przycisk (zasilania)
Jeśli po włączeniu nie będziesz używać konsoli przez 60 sekund,
włączy się czytnik ekranu. Tekst wyświetlany na ekranie oraz inne
ważne informacje będą odczytywane, by ułatwić korzystanie
z urządzenia.
Czytnik ekranu jest dostępny tylko w niektórych językach.
5
PL
6 Podłącz kontroler bezprzewodowy
do konsoli za pomocą przewodu USB,
a następnie naciśnij przycisk (PS).
Aby sparować kontroler, podłącz go za pomocą
przewodu USB do portu USB w konsoli. Kontroler
włączy się po naciśnięciu przycisku (PS).
7 Dopasuj do własnych potrzeb.
To już prawie wszystko. Postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie, aby
Skonfigurować konsolę
Wybierz język, skonfiguruj ustawienia łącza internetowego
i oszczędzania energii.
Skonfigurować konto
Utwórz nowe konto lub zaloguj się na istniejące,
na przykład to utworzone na konsoli PlayStation®4.
Patrz także „Dla użytkowników PS4” (strona 6).
Pobrać zawartość
Pobierz gry i aplikacje multimedialne kupione na PS5™.
Jeśli masz konsolę PS4™, możesz przenieść swoje dane
na konsolę PS5.
Konfiguracja zostanie zakończona, gdy na ekranie
pojawi się komunikat Witamy na konsoli PlayStation5.
Czy z Twojej konsoli PS5 będzie korzystać dziecko?
Patrz także „Kontrola rodzicielska” (strona 6).
• Wyświetlane opcje konfiguracji są dostosowane do Twoich
potrzeb na podstawie informacji o połączeniu z siecią
oraz koncie.
Możesz zmienić dowolne ustawienie, wybierając pozycję
Ustawienia na ekranie głównym.
Przewód USB
Port USB Type-A Port USB
Przycisk (PS)
Widok z przodu Aby oszczędzać energię, gdy urządzenie jest wyłączone,
konsola w trybie spoczynku przestawia się na Niskie zużycie
energii. Patrz także „Przełączanie konsoli w tryb spoczynku”
(strona 12).
Zaczynajmy!

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 40 618 750 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756