Znaleziono w kategoriach:
Głośnik mobilny SONY SRSXB01R Czerwony

Instrukcja obsługi Głośnik mobilny SONY SRSXB01R Czerwony

Powrót
SRS-XB01 CE7 (PL) 4-739-403-21(1)
SRS-XB01
4-739-403-21(1)
©2018 Sony Corporation
http://www.sony.net/
Głośnik bezprzewodowy
Podręcznik użytkownika
Polski Głośnik bezprzewodowy
Przed użyciem urządzenia prosimy przeczytać dokładnie tę instrukcję i zatrzymać
ją do wykorzystania w przyszłości.
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
Bezpieczeństwo
• Tabliczka znamionowa i ważne informacje na temat bezpieczeństwa znajdują
się na spodzie obudowy urządzenia.
Umiejscowienie urządzenia
• Nie należy ustawiać zestawu w pozycji pochyłej.
• Nie zostawiać urządzenia wmiejscach narażonych na wysoką temperaturę,
na przykład wbezpośrednim oświetleniu słonecznym, wpobliżu źródeł
ciepła lub pod sprzętem oświetleniowym.
• Nie używać ani nie zostawiać urządzenia wsamochodzie.
Inne
• Nie używać ani nie zostawiać urządzenia wbardzo gorących lub zimnych
miejscach (wtemperaturze spoza zakresu 5°C – 35°C). Używanie lub
pozostawienie urządzenia wtemperaturze spoza powyższego zakresu może
spowodować jego automatyczne wyłączenie wcelu ochrony wewnętrznych
obwodów.
• Wwysokiej temperaturze otoczenia może nastąpić przerwanie ładowania
lub zmniejszenie głośności. Służy to ochronie akumulatora.
• Kiedy zacznie migać wskaźnik ładowania, zaleca się naładowanie
akumulatora. Ładowanie akumulatora po tym, gdy zacznie migać wskaźnik,
wydłuży okres jego eksploatacji.
• Dla zachowania dobrego stanu urządzenia zaleca się pełne ładowanie
akumulatora nie rzadziej niż raz na 6miesięcy, nawet jeśli nie planuje się
użycia urządzenia przez dłuższy czas.
Informacje oprawach własności intelektualnej
• Android jest znakiem towarowym Google LLC.
• Znak słowny ilogo BLUETOOTH® są zastrzeżonymi znakami towarowymi
Bluetooth SIG Inc., aich dowolne wykorzystanie przez Sony Corporation
odbywa się na zasadzie licencji.
• iPhone jest znakiem towarowym Apple Inc. zastrzeżonym wStanach
Zjednoczonych iinnych krajach.
• Pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe należą do przedsiębiorstw,
które je zarejestrowały.
• Wdokumentach nie są zamieszczane symbole ™ i®.
Wodoodporność (przeczytaj przed
użyciem urządzenia)
Standardy wodoodporności urządzenia
Urządzenie spełnia wymogi dla stopnia ochrony*1,*2 IPX5*3, zgodnie zopisem
stopni ochrony przed skutkami wnikania wody zawartym wPN60529 „Stopnie
ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)”. Urządzenie nie jest jednak
wpełni wodoszczelne.
Należy uważać, by nie upuścić urządzenia do wanny zgorącą wodą. Nie używać
urządzenia wwodzie.
Ciecze, których dotyczą standardy ochrony przed skutkami
wnikania wody
Ochrona: świeża woda, woda zkranu
Brak ochrony: ciecze inne niż wymienione powyżej (woda zmydlinami,
woda zdetergentami lub płynami do kąpieli, szampon,
woda zgorących źródeł, woda zbasenu, woda morska itp.)
*1 Wymagane jest staranne zamocowanie zaślepki.
*2 Akcesoria dostarczane ztym urządzeniem ijego złącza (USB/AUDIOIN) nie są
odporne na wodę ani pył.
*3 IPX5 (ochrona przed strugą wody): Więcej informacji na ten temat można
znaleźć w Przewodniku.
SRS-XB01 CE7 (PL) 4-739-403-21(1)
Standardy wodoodporności urządzenia są oparte na naszych pomiarach
wopisanych tu warunkach. Należy pamiętać, że gwarancja nie obejmuje awarii
spowodowanych wniknięciem wody do wnętrza odbiornika w następstwie jego
nieprawidłowej eksploatacji.
Aby uniknąć utraty wodoszczelności
Należy zapoznać się zponiższymi informacjami oraz prawidłowo używ
urządzenia.
• Należy uważać, aby nie upuścić urządzenia ani nie narazić go na wstrząsy
mechaniczne. Odkształcenie lub uszkodzenie jego konstrukcji może
spowodować utratę przez niego wodoszczelności.
• Nie należy używać urządzenia wmiejscu, wktórym mogłoby ono zostać
zachlapane dużą ilością wody lub gorącą wodą. Obudowa urządzenia nie jest
odporna na ciśnienie wody. Użycie urządzenia wmiejscu wspomnianym
powyżej może być przyczyną awarii.
• Nie należy kierować bezpośrednio na urządzenie strumienia gorącej wody
ani gorącego powietrza zsuszarki do włosów lub podobnego urządzenia.
Ponadto nigdy nie należy używać urządzenia wwysokiej temperaturze,
na przykład wsaunie lub wpobliżu pieca.
• Należy zwrócić szczególną uwagę na przykrywkę. Zaślepka odgrywa
bardzo ważną rolę wutrzymywaniu wodoodporności. Podczas korzystania
zurządzenia zaślepka powinna być zawsze dokładnie zamknięta. Podczas
zamykania przykrywki należy uważać, aby do środka nie dostały się żadne
ciała obce. Niepełne zamknięcie zaślepki może być przyczyną utraty
wodoodporności urządzenia iawarii na skutek wniknięcia wody.
Zaślepka
Obchodzenie się zmokrym urządzeniem
Jeśli dojdzie do zamoczenia urządzenia, należy najpierw usunąć zniego wodę,
a następnie zetrzeć wilgoć zurządzenia suchą, miękką ściereczką.
Pozostawienie wilgoci na powierzchni urządzenia wchłodniejszym klimacie
mogłoby doprowadzić do jej zamarznięcia iawarii. Po użyciu urządzenia należy
je wytrzeć wcelu usunięcia wilgoci.
Urządzenie należy umieścić na ręczniku lub suchej ściereczce. Następnie należy
je pozostawić wtemperaturze pokojowej aż do zniknięcia wszystkich śladów po
wilgoci.
Dane techniczne
Sekcja głośnika
System głośnika Średnica ok. 37,5mm × 1
Typ obudowy Model zmembraną pasywną
BLUETOOTH
System łączności
Specyfikacja BLUETOOTH 4.2
Maksymalny zasięg łączności
Około 10m wlinii wzroku*1
Pasmo częstotliwości
Pasmo 2,4GHz (2,4000 – 2,4835GHz)
System modulacji
FHSS
Obsługiwane profile BLUETOOTH*2
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HSP (Headset Profile)
HFP (Hands-free Profile)
Obsługiwany kodek*3
SBC (Subband Codec)
Pasmo przenoszenia (A2DP)
20 – 20000 Hz (częstotliwość próbkowania 44,1kHz)
Częstotliwość robocza / Maksymalna moc wyjściowa (BLUETOOTH)
2400–2483,5MHz / < 0dBm
*1 Faktyczny zasięg zależy od takich czynników jak obecność przeszkód między
urządzeniami, pól magnetycznych wokół kuchenki mikrofalowej, ładunków
statycznych, czułości odbioru, wydajności anteny, systemu operacyjnego,
oprogramowania itp.
*2 Profile standardu BLUETOOTH określają cel połączenia BLUETOOTH między
urządzeniami.
*3 Kodowanie: format kompresji iprzekształcania sygnału audio
Mikrofon
Typ Elektretowy, pojemnościowy
Charakterystyka kierunkowa
Wszechkierunkowa
Efektywne pasmo przenoszenia
200–4000Hz
Ogólne
Wejście Gniazdo AUDIO IN (mini jack stereo)
Zasilanie Napięcie stałe 5V 500mA (zzasilacza USB) lub
zwewnętrznego akumulatora Ni-MH
Czas pracy wbudowanego akumulatora (przy korzystaniu złącza BLUETOOTH)
Około 6godzin*4*5
Przy nastawionej maksymalnej głośności czas pracy wynosi
około 3 godzin.*5
Wymiary (zwystającymi elementami iregulatorami)
Około 81,5 × 57,5 × 56,5mm (szer. × wys. × gł.)
Waga Około 160g (zakumulatorem)
Dostarczane wyposażenie
Przewód Micro-USB (1szt.), pasek (1szt.)
*4 Przy wybranym podanym źródle dźwięku igłośności nastawionej na 26.
*5 Faktyczny czas zależy od temperatury iwarunków eksploatacji.
Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego
powiadomienia.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756