Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Obiektyw SONY FE 24-105mm F/4.0 G OSS

Powrót
–1
(1) (2)
-2
(1)
(2)
Polski
Niniejsza instrukcja wyjaśnia, jak używać
obiektywów. Środki ostrożności wspólne dla
wszystkich obiektywów, np. uwagi na temat
eksploatacji, zebrano wosobnym arkuszu
zatytułowanym „Uwagi przed użyciem”. Należy
koniecznie przeczytać oba dokumenty przed
rozpoczęciem pracy zobiektywami.
Ten obiektyw zaprojektowano dla aparatów z
uchwytami typuE. Nie można używać go z aparatami
wyposażonymi w uchwyt A.
Urządzenie FE 24–105mm F4 G OSS jest
przystosowane do współpracy zprzetwornikiem
obrazu formatu 35mm.
Aparat zprzetwornikiem obrazu wformacie 35mm
można także skonfigurować w celu wykonywania
zdjęć wformacie APS-C.
Szczegółowa procedura konfiguracyjna jest podana
w instrukcji obsługi aparatu.
Więcej informacji na temat zgodności obiektywu
zinnymi urządzeniami można uzyskać wlokalnej
witrynie internetowej firmy Sony oraz wnajbliższym
punkcie sprzedaży lub serwisowania produktów
marki Sony.
Uwagi dotyczące użytkowania
ˎˎ Nie należy narażać obiektywu na działanie światła
słonecznego i innych jasnych źródła światła. Może to
skutkować uszkodzeniem korpusu aparatu i obiektywu
lub powstaniem dymu albo ognia na skutek efektu
skupiania promieni świetlnych. Jeśli okoliczności
wymagają, aby zostawić obiektyw na słońcu, należy
pamiętać o założeniu przykrywki.
ˎˎ Podczas fotografowania naprzeciwko słońca słońce musi
znajdować się poza kątem widzenia. W przeciwnym
wypadku promienie słoneczne mogą zostać skupione w
ognisku aparatu, powodując powstanie dymu lub ognia.
Słońce znajdujące się w pobliżu kąta widzenia może
również powodować powstanie dymu lub ognia.
ˎˎ Przenosząc aparat z zamocowanym obiektywem, należy
zawsze trzymać mocno zarówno aparat, jak i obiektyw.
ˎˎ W trakcie regulacji przybliżenia nie należy chwytać za
wystającą część obiektywu.
4-695-033-01(1)
SEL24105G
Wymienny obiektyw
Instrukcja obsługi
The Help Guide may not be available in all languages.
All available manuals can be found on:
https://www.sony.co.uk/electronics/support/
lenses-e-mount-lenses/sel24105g#manuals
E-mount
©2017 Sony Corporation
Printed in Czech Republic
FE 24–105mm
F4 G OSS
ˎˎ Obiektyw nie jest wodoodporny, chociaż w jego
konstrukcji uwzględniono zabezpieczenia przed
wnikaniem kurzu i rozbryzgów wody. Jeśli ma być
używany w deszczu i podobnych warunkach, należy
chronić go przed kroplami wody.
Środki ostrożności dotyczące używania
lampy błyskowej
ˎˎ Korzystając ztego obiektywu, nie należy używać
wbudowanej lampy błyskowej. Najlepiej zastosować
zewnętrzną lampę błyskową (sprzedawaną osobno).
ˎˎ Podczas używania lampy błyskowej obiektyw może
częściowo zasłaniać światło lampy, powodując
powstanie cienia udołu zdjęcia.
Winietowanie
ˎˎ W trakcie pracy z obiektywem narożniki ekranu
stają się ciemniejsze niż jego środek. Aby zapobiec
temu zjawisku (zwanemu „winietowaniem”), należy
zmniejszyć ustawienie przysłony o jeden lub dwa
stopnie.
ˎRozpoznawanie części
1 Wskaźnik osłony obiektywu
2 Pierścień nastawiania ostrości
3 Pierścień nastawiania ogniskowej
4 Wskaźnik ogniskowej
5 Styki obiektywu*
6 Skala ogniskowej
7 Osłona obiektywu
8 Przycisk pamięci ostrości
9 Przełącznik trybu ostrości
10 Przełącznik kompensacji drgań
11 Wskaźnik montażowy
12 Gumowy pierścień gniazda obiektywu
* Nie wolno dotykać styków obiektywu.
ˎZakładanie izdejmowanie
obiektywu
Zakładanie obiektywu
(patrz rysunek .)
1
Zdejmij przykrywki zprzodu iztyłu
obiektywu oraz przykrywkę korpusu
aparatu.
ˎˎ Istnieją dwa sposoby zakładania/zdejmowania
przedniej przykrywki obiektywu — (1) i(2). Jeśli
przykrywka jest zakładana/zdejmowana przy
założonej osłonie obiektywu, należy zastosować
metodę(2).
2 Dopasuj biały wskaźnik na tubusie
obiektywu do białego wskaźnika
na korpusie aparatu (wskaźnika
montażowego), po czym wprowadź
obiektyw wgniazdo korpusu iobróć go
zgodnie zruchem wskazówek zegara aż
do zablokowania.
ˎˎ Podczas zakładania obiektywu nie wciskaj
przycisku zwalniania obiektywu umieszczonego
na korpusie aparatu.
ˎˎ Nie zakładaj obiektywu pod kątem.
Zdejmowanie obiektywu
(patrz rysunek .)
Trzymając przycisk zwolnienia obiektywu na
aparacie, obróć obiektyw przeciwnie do ruchu
wskazówek zegara do momentu wyczucia
oporu, a następnie wyjmij obiektyw.
Zakładanie osłony obiektywu
Zaleca się używanie osłony przeciwsłonecznej w
celu zredukowania zjawiska flary i zapewnienia
maksymalnej jakości obrazu.
Ustaw czerwoną kreskę na osłonie obiektywu
w jednej linii z czerwoną kreską na obiektywie
(wskaźnikiem ustawienia osłony obiektywu).
Następnie wsuń osłonę w uchwyt obiektywu
i obracaj nią w prawo do chwili, aż się
zatrzaśnie, a jej czerwona kropka będzie w
jednej linii z czerwoną kreską na obiektywie.
ˎˎ Podczas korzystania zwbudowanej lampy błyskowej
lub zewnętrznej lampy błyskowej przymocowanej do
aparatu należy zdjąć osłonę obiektywu, tak aby nie
blokowała światła lampy.
ˎˎ W celu przechowywania osłonę należy zakładać na
obiektyw odwrotnie.
Regulacja powiększenia
Obracając pierścień do regulacji zoomu,
ustaw żądaną ogniskową.
Nastawianie ostrości
ˎˎ Przełącznik trybu regulacji ostrości wtym obiektywie
jest niedostępny podczas pracy zniektórymi
modelami aparatów.
Więcej informacji na temat zgodności obiektywu zinnymi
urządzeniami można uzyskać wlokalnej witrynie
internetowej firmy Sony oraz wnajbliższym punkcie
sprzedaży lub serwisowania produktów marki Sony.
Włączanie automatycznej (AF)/
ręcznej (MF) regulacji ostrości
W obiektywie można przełączać między dwoma
trybami regulacji ostrości: AF (automatycznym)
i MF (ręcznym).
Wcelu fotografowania zautomatycznym ustawieniem
ostrości waparacie iobiektywie należy ustawić
funkcję AF. Wcelu fotografowania wtrybie ręcznego
ustawienia ostrości wystarczy ustawić funkcję MF
wjednym ztych elementów.
Ustawianie trybu ostrości w obiektywie
Przesuń przełącznik trybu regulacji ostrości
do pozycji trybu AF lub MF (1).
ˎˎ Szczegółowa procedura ustawiania trybu ostrości
znajduje się w instrukcji obsługi aparatu.
ˎˎ W trybie MF należy obracać pierścieniem regulacji
ostrości (2), patrząc cały czas przez wizjer.
Korzystanie z aparatu wyposażonego
w przycisk sterujący trybem AF/MF
ˎˎ Naciskając przycisk sterujący AF/MF podczas
fotografowania wtrybie AF można tymczasowo
przełączyć regulację ostrości na tryb MF.
ˎˎ Naciskając przycisk sterujący AF/MF podczas
fotografowania wtrybie MF, można tymczasowo
przełączyć regulację ostrości na tryb AF, jeśli
wobiektywie ustawiono tryb AF, awaparacie — MF.
Korzystanie zprzycisków
pamięci ostrości
ˎˎ Przycisk pamięci ostrości wtym obiektywie jest
niedostępny podczas pracy zniektórymi modelami
aparatów.
Więcej informacji na temat zgodności obiektywu zinnymi
urządzeniami można uzyskać wlokalnej witrynie
internetowej firmy Sony oraz wnajbliższym punkcie
sprzedaży lub serwisowania produktów marki Sony.
Naciśnięcie przycisku pamięci ostrości wtrybie AF
spowoduje wyłączenie tego trybu. Ostrość zostanie
ustawiona na stałe ibędzie można zwolnić migawkę
przy tym ustawieniu. Aby ponownie włączyć tryb AF,
należy wcisnąć do połowy przycisk spustu migawki
ipuścić przycisk pamięci ostrości.
Użycie funkcji kompensacji drgań
Przełącznik kompensacji drgań
ˎˎ ON: Redukuje drgania aparatu.
ˎˎ OFF: Nie redukuje drgań aparatu. Zaleca się, aby
podczas robienia zdjęć przy użyciu statywu
funkcja redukcji drgań była wyłączona (OFF).
Dane techniczne
Nazwa produktu
(Nazwa modelu)
FE 24–105mm F4 G OSS
(SEL24105G)
Ogniskowa (mm) 24–105
Odpowiednik ogniskowej
35mm*1 (mm) 36–157,5
Grupy-elementy obiektywu 14-17
Kąt widzenia 1*284°–23°
Kąt widzenia 2*261°–15°
Minimalna odległość od
obiektu*3 (m (stóp)) 0,38 (1,25)
Maksymalne powiększenie (X)
0,31
Minimalna przysłona f/22
Średnica filtra (mm) 77
Wymiary (maksymalna
średnica × wysokość)
(przybliżone w mm (in))
83,4 × 113,3
(3 3/8 × 4 1/2)
Przybliżona waga (g (oz)) 663 (23,4)
Funkcja kompensacji drgań Tak
*1 Jest to odpowiednik ogniskowej dla formatu 35mm
wprzypadku zamontowania obiektywu na aparacie
cyfrowym zwymienną optyką wyposażonym
wprzetwornik obrazu formatu APS-C.
*2 Wartość kąta widzenia 1 dotyczy aparatów 35mm,
akąta widzenia 2 aparatów cyfrowych zwymienną
optyką wyposażonych wprzetwornik obrazu
formatu APS-C.
*3 Minimalna odległość od obiektu to minimalna
odległość między płaszczyzną przetwornika obrazu
aobiektem. Minimalna odległość od obiektu wynosi
0,41m wśrodku zakresu ogniskowych (około 70mm).
ˎˎ Zależnie od mechanizmu napędu obiektywu
ogniskowa może się zmieniać razem zkażdą zmianą
odległości fotografowania. Dla podanej wartości
ogniskowej założono, że obiektyw ma ustawioną
ostrość na obiekt znajdujący się nieskończenie daleko.
Zawartość zestawu
(Wartość w nawiasie oznacza liczbę sztuk danego
elementu.)
Obiektyw (1 szt.), przednia przykrywka obiektywu
(1 szt.), tylna przykrywka obiektywu (1 szt.), osłona
obiektywu (1 szt.), pokrowiec (1 szt.), drukowana
dokumentacja
Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie
bez wcześniejszego powiadomienia.
i są znakami towarowymi firmy Sony
Corporation.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756