Znaleziono w kategoriach:
Obiektyw SONY FE 24-240 mm f/3.5-6.3 OSS

Instrukcja obsługi Obiektyw SONY FE 24-240 mm f/3.5-6.3 OSS

Powrót

–1
(1) (2)
–2
24
240
240
24FE 3.5
3.5
FE
6.3
100
70
50 35
150
150
2
1
34 5
6
7
Polski
Ta instrukcja zawiera informacje dotyczące
obsługi obiektywów. Uwagi dotyczące eksploatacji
zebrano wosobnym arkuszu zatytułowanym
„Uwagi przed użyciem”. Przedużyciem obiektywu
należy zapoznać się z obydwoma dokumentami.
Ten obiektyw zaprojektowano do aparatów
fotograficznych Sonyα zuchwytem typuE.
Niemożna go stosować waparatach
zuchwytamitypuA.
Obiektyw może współpracować z wieloma
przetwornikami obrazu w formacie 35mm.
Aparat zprzetwornikiem obrazu wformacie 35mm
można skonfigurować w celu wykonywania zdjęć
wformacie APS-C.
Szczegółowa procedura konfiguracji została zawarta
winstrukcji obsługi aparatu.
Więcej informacji na temat zgodności obiektywu
zinnymi urządzeniami można uzyskać na lokalnej
stronie internetowej firmy Sony oraz wnajbliższym
punkcie sprzedaży lub serwisowania produktów
marki Sony.
Uwagi dotyczące użytkowania
Przenosząc aparat zprzymocowanym obiektywem,
zawsze należy mocno trzymać cały zestaw.
Wtrakcie regulacji przybliżenia nie należy chwytać
zawystającą część obiektywu.
Obiektyw nie jest wodoodporny, chociaż wjego
konstrukcji zastosowano pewne zabezpieczenia
przedwnikaniem kurzu irozbryzgów wody. Jeśli ma
byćużywany w deszczu i podobnych warunkach,
należy chronić go przed kroplami wody.
Środki ostrożności dotyczące używania
lampy błyskowej
Zawsze podczas korzystania z lampy błyskowej
należy zdjąć osłonę obiektywu i fotografować obiekt
z odległości co najmniej 1m. Czasami obiektyw może
częściowo zasłaniać światło lampy, co powoduje,
żeudołu obrazu powstaje cień.
4-564-885-01(1) (PL)
©2015 Sony Corporation
SEL24240
Wymienny obiektyw
Instrukcja obsługi
FE 24-240mm F3.5-6.3 OSS
Uchwyt typu E
Winietowanie
W trakcie pracy z obiektywem narożniki ekranu stają
się ciemniejsze niż środek. Aby zapobiec temu zjawisku
(zwanemu „winietowaniem”), należy zmniejszyć
ustawienie przysłony o jeden lub dwa stopnie.
Rozpoznawanie części
1 Wskaźnik ustawienia osłony obiektywu
2 Pierścień do regulacji zoomu
3 Wskaźnik ustawienia ogniskowej
4 Skala ogniskowej
5 Pierścień regulacji ostrości
6 Styki obiektywu*
7 Wskaźnik ustawienia montażowego
* Nie wolno dotykać styków obiektywu.
Zakładanie izdejmowanie
obiektywu
Zakładanie obiektywu
(patrz ilustracja ).
1
Z
dejmij przykrywki obiektywu
(tylnąiprzednią) oraz przykrywkę
korpusu aparatu.
Istnieją dwa sposoby zakładania/zdejmowania
przedniej przykrywki obiektywu — (1) i(2).
Jeśliprzykrywka jest zakładana/zdejmowana
przy założonej osłonie obiektywu, należy użyć
metody(2).
2 Ustaw biały wskaźnik na tubusie
obiektywu wjednej linii zbiałym
wskaźnikiem na korpusie aparatu.
Następnie wsuń obiektyw do uchwytu
wkorpusie iobracaj nim wprawo do
chwili, aż się zablokuje.
Podczas zakładania obiektywu nie należy naciskać
przycisku zwalniania obiektywu umieszczonego
nakorpusie aparatu.
Nie należy zakładać obiektywu pod kątem.
Zdejmowanie obiektywu
(patrz ilustracja ).
Trzymając cały czas wciśnięty przycisk
zwalniania obiektywu na korpusie aparatu,
obracaj obiektywem wlewo do czasu,
aż poczujesz opór, anastępnie wyciągnij
obiektyw.
24355070
100
150
24024FE 3.5 6.3
24355070
100
150
24024FE 3.5 6.3
Zakładanie osłony obiektywu
Zaleca się stosowanie osłony obiektywu w celu
ograniczenia efektu flary (halacji) i zapewnienia
jaknajlepszej jakości obrazu.
Ustaw czerwoną kreskę na osłonie
obiektywu w jednej linii z czerwoną kreską
na obiektywie (wskaźnikiem ustawienia
osłony obiektywu). Następnie wsuń osłonę
w uchwyt obiektywu i obracaj nią w prawo
do chwili, aż się zatrzaśnie, a jej czerwona
kropka będzie w jednej linii z czerwoną
kreską na obiektywie.
Podczas korzystania z wbudowanej lampy błyskowej
lub zewnętrznej lampy błyskowej przymocowanej do
aparatu należy zdjąć osłonę obiektywu, tak aby nie
blokowała światła lampy.
Kiedy osłona obiektywu nie jest używana, należy ją
zamocować tyłem do obiektywu.
Regulacja powiększenia
Ustaw odpowiednią ogniskową, obracając
pierścieniem do regulacji zoomu.
Nastawianie ostrości
Istnieją trzy sposoby regulowania ostrości.
Autofokus
Aparat ustawia ostrość automatycznie.
DMF (bezpośrednia ręczna regulacja
ostrości)
Gdy aparat ustawi ostrość wtrybie automatycznym,
można ręcznie wprowadzić ostateczne korekty.
Ręczna regulacja ostrości
Użytkownik sam ustawia ostrość.
Szczegółowy opis ustawień poszczególnych trybów
można znaleźć winstrukcji obsługi aparatu.
Dane techniczne
Nazwa produktu
(model)
FE 24-240mm F3.5-6.3 OSS
(SEL24240)
Ogniskowa (mm) 24-240
Odpowiednik ogniskowej
35mm*1 (mm) 36-360
Elementy układu
soczewkowego 12-17
Kąt widzenia1*284°-10°
Kąt widzenia2*261°-6°50’
Minimalna odległość
ogniskowania*3 (m) 0,5-0,8
Maksymalne
powiększenie(X)
0,27
Minimalna przysłona f/22-f/40
Średnica filtra (mm) 72
Wymiary (maksymalna
średnica × wysokość)
(w przybliżeniu, mm)
80,5 × 118,5
Waga (w przybliżeniu, g) 780
Funkcja redukcji drgań Tak
*1 To jest odpowiednik ogniskowej wformacie 35mm
w przypadku aparatów cyfrowych z wymiennym
obiektywem wyposażonych wprzetwornik obrazu
owielkości APS-C.
*2 Wartość kąta widzenia1 dotyczy aparatów wformacie
35mm, natomiast wartość kąta widzenia2 — aparatów
cyfrowych zwymiennym obiektywem wyposażonych
wprzetwornik obrazu owielkości APS-C.
*3 Minimalna odleglość ogniskowania to odległość od
przetwornika obrazu do fotografowanego obiektu.
Zależnie od mechanizmu napędu obiektywu ogniskowa
może się zmieniać razem zkażdą zmianą odległości
fotografowania. Dla podanej wartości ogniskowej
założono, że obiektyw ma ustawioną ostrość na obiekt
znajdujący się nieskończenie daleko.
Zawartość zestawu
Obiektyw (1szt.), przednia przykrywka obiektywu
(1szt.), tylna przykrywka obiektywu (1szt.),
osłona obiektywu (1szt.), pakiet drukowanej
dokumentacji
Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie
bez powiadomienia.
jest znakiem towarowym firmy Sony Corporation.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756